Sunteți pe pagina 1din 3

NOTĂ TEHNICĂ

Modul de realizare a legăturii la pământ


a descărcătoarelor cu oxizi metalici

Redactat: Michele DI FILIPPO


Vasilica OBREJAN

Enel Distribuţie Muntenia S.A. – Bucuresti, Sector 1, Bd. Ion Mihalache nr. 41 – 43
Nr. de ordine in Registrul Comertului J40/1859/2002, Cod Unic de Inregistrare 14507322,
Capital social subscris şi vărsat 271.365.250 lei
www.enel.ro
NOTĂ TEHNICĂ Pag. 2 din 3

MODUL DE REALIZARE A LEGĂTURII


LA PĂMÂNT A DESCĂRCĂTOARELOR 23.05.2013
CU OXIZI METALICI

LISTA MATERIALE
Nr. Descriere Specificatie
Crt. tehnica
1 Descărcător MT din oxizi de DY 557 RO
metalici cu dispozitiv de
deconectare
2 Conductor flexibil din cupru de 35 DY 557 RO
mmp, l=500 mm cu papuc (capătul
care se leagă la descărcător) (1) (2)
3 Papuc de presare pentru conductor DM 4431 RO
OL AL (3 buc)
4 Papuc de presare bimetalic DM 4134 RO
cablu izolat Al - 0.6/1 kV
1x50 mmp(3)
5 Cablu izolat Al - 0.6/1 kV DC 4152 RO
1x50 mmp
6 Faşetă izolantă pentru prinderea
cablului izolat ARG7(R4*R) sau ---------
AUG (E4*)R - 0.6/1 kV 1x50 mmp(4)
7 Conector de derivatie “C” cu
DM 4121 RO
presare

(1)
furnizat cu descărcătorul (1) şi dimensionat la 500 mm lungime pentru a se
evita interferenţele cu conductoarele aflate sub tensiune.
(2)(3)
3 papuci de presare (la celălalt capăt al conductorului flexibil care se leagă pe
suport) şi 1 papuc pentru cablu izolat Al, asamblate printr-un şurub.
(4)
numai pentru stâlpi din beton armat centrifugat

VEDERE A-A

(Cablu izolat Al 1 x 50 mmp


care coboară de-a lungul stâlpului)

Legătura la suportul de descărcătoare (DS 3068 RO – matricola 250089) este realizată printr-un
conductor flexibil din cupru de 35 mm2 de lungime de 500±50 mm şi un papuc de presare, furnizate
2
NOTĂ TEHNICĂ Pag. 3 din 3

MODUL DE REALIZARE A LEGĂTURII


LA PĂMÂNT A DESCĂRCĂTOARELOR 23.05.2013
CU OXIZI METALICI

împreună cu descărcătorul cu oxid de zinc (tip DY 557 RO).

Conexiunea cablului izolat Al tip ARG7(R4*R) sau AUG (E4*)R - 0.6/1 kV de 50 mmp, pentru
realizarea legăturii la pământ a descărcătoarelor şi pentru legarea celor două seturi de 3
descărcătoare (în cazul IMS pe stâlp), trebuie să se realizeze prin intermediul unui papuc bimetalic
tip DM 4134 RO (Vedere A-A).

SUPORT PENTRU DESCĂRCĂTOARE MT


DS 3068 RO

Nota: Legătura de la baza stâlpului la electrod (ţăruş) se efectuează prin intermediul unei benzi
din oţel zincat 40x4mm. Legătura între bandă şi taruş se efectuează cu ajutorul unor
buloane (se va evita sudura, deoarece nu durează în timp).