Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIŞOARA

Str. Lorena nr. 35


300310 Timişoara
Tel: 0256/493822 ; Fax: 0256/294094
e-mail : liceuarteplastice_timisoara@yahoo.co

RAPORT DE ACTIVITATE
AN ŞCOLAR 2016 – 2017, SEM. I
DISCIPLINA: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
PROFESOR: LAVINIA ŞERBAN

Subsemnata Şerban Lavinia, profesor titular pe catedra de Limba şi literatura română la


Liceul de Arte Plastice, Timişoara, menţionez faptul că, pe lângă realizarea documentelor şcolare
(planificare anuală, calendaristică şi semestrială în conformitate cu programa şcolară în vigoare),
a fişelor de lucru, a manualului, a utilizării metodelor clasice şi moderne în actul predării-
învăţării, am efectuat următoarele activităţi:

Pregătire suplimentară cu elevii clasei a VIII-a în vederea obţinerii unor rezultate


optime la examenul de Evaluare Naţională;

Pregătire suplimentară cu unii elevi de gimnaziu şi clase în vederea obţinerii unor


rezultate optime la Olimpada ,,Lectura ca abilitate de viaţă”;

Am participat la activitatea Cu Moşii în colindat, Muzeul Satului Bănăţean,


21.12.2016;

Am realizat parteneriatul cu Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara, promovând


imaginea şcolii;

Colaborator, cu articole, al revistei ,,Suflet nou” din Comloşu Mare;

Membru al Asociaţiei culturale ,,Suflet nou”, Comloşu Mare;

Membru al Asociaţiei Publiciştilor Presei Rurale din Banat;

Profesor diriginte al clasei a VIII-a; am organizat şedinţe cu părinţii;

Am elaborat testele iniţiale, octombrie 2016;

Am organizat activitatea extraşcolară ,,Crăciunul tradiţional în Banat”, în parteneriat


cu Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara;

1
LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIŞOARA
Str. Lorena nr. 35
300310 Timişoara
Tel: 0256/493822 ; Fax: 0256/294094
e-mail : liceuarteplastice_timisoara@yahoo.co
Am organizat, împreună cu elevii clasei a VIII-a, Târgul de Halloween;

Am organizat, cu elevii clasei a VIII-a, Târgul de Crăciun;

Am promovat scrierile elevilor talentaţi la diverse reviste cultural-literare.

Data: Semnătura:

03.02.2017