Sunteți pe pagina 1din 34

SCOALA PROF.

PAUL BANICA
TARGOVISTE

LECTURA
~2013-2014~

CLASA a lII-a C
STEP BY STEP

INV. ANA NEACSU


INV. COSMINA VOINESCU

LECTURĂ
CLASA a III a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Lectură
NUMĂR DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră

OBIECTIV CADRU:
Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:

3.1 să demonstreze gândire creativă


3.2 să folosească diverse modalităţi de comunicare în situaţii reale
3.3 să înţeleagă sensul apartenenţei la diferite tipuri de comunităţi
3.4 să demonstreze capacitate de adaptare la situaţii diferite
3.5 să contribuie la construirea unei vieţi de calitate
3.6 să înţeleagă şi să utilizeze tehnologiile în mod adecvat
3.7 să-şi dezvolte capacităţile de investigare şi să-şi valorifice propria experienţă
3.8 să-şi construiască un set de valori individuale şi sociale şi să-şi orienteze
comportamentul în funcţie de acestea
3.9 să completeze jocuri de cuvinte
3.10 să coreleze imagini, ilustraţii cu textul
3.11 să răspundă la întrebări/să formuleze întrebări pe baza imaginilor, textului,
filmului, spectacolului vizionat
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

NR. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBIECTIVE NR. SĂPT. OBS.


CRT. CONŢINUTURI DE ORE
REFERINŢĂ
1. Lumea cartilor
- Răzbunarea iepurelui (poveste chineză)
- Vrabia şi rândunelele, Lev Tolstoi 3.1, 3.2, 3.4, 4 I-IV
- Cuvinte vrajite, Pierre Gamarra; 3.8, 3.11
- Povestea creionului, Paulo Coelho
2. Intamplari hazlii
- Păcălici la şcoală, Nicolae Labiş
- Purtând măgarul pe umeri (poveste chineză) 3.2, 3.3, 3.4, 3 V-VII
- Ora de lectură (revistă şcolară – fragmente) 3.5, 3.7

3. Natura
- Licuriciul, Elena Farago
- România pitorească, Al. Vlahuţă 3.4, 3.5, 3.6, 3 VIII-X
(fragmente) 3.8, 3.11
- Catelul latră la sfarsit, de O. Pancu-Iasi;
4. Despre inaintasi
- Condeiele lui Vodă,după Boris Crăciun
- Stejarul din Borzeşti, după E. Camilar 3.1, 3.3, 3.4, 3 XI-XIII
- Pomul de Crăciun, după 3.5, 3.8
I.Al. Brătescu Voineşti
5. In lumea povestilor
- Făt-Frumos-din-lacrimă, M. Eminescu 3.2, 3.3, 3.4, 4 XIV-
- O poveste cu tâlc (poveste populară) 3.5, 3.7 XVII
- Norocul şi mintea, I.L. Caragiale
- Ora de lectură (revistă şcolară – frag.)
6. Personaje
- Gulliver în ţara piticilor, J. Swift
(fragment) 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 8 I-VIII
- Robinson Crusoe, Daniel Defoe (fragment) 3.8, 3.11
- Ştrengarul, Selma Lagerlof (fragment)
- Colţ-Alb, după J. London (fragment)
- Heidi, fetiţa munţilor, J. Spyri (frag.)
- Aventurile lui Tom Sawyer, M. Twain(frag)
Ora de lectură (revistă şcolară – fragmente)
- Pasarea-floare, de Silvia Kerim;
7. Primavara
- Alice în Ţara Minunilor,după L. Caroll 3.2, 3.3, 3.4, X*
(fragment) 3.5, 3.7 8 XVII
- Povestea computerului care s-a luptat cu
balaurul, Stanislav Lem
- Ora de lectură (revistă şcolară – frag)
- Cuore, inimă de copil, E. de Amicis
(frag)
LECTURA

SEMESTRUL I
LECTURI DATA
1. Răzbunarea iepurelui (poveste chineză) 19.09.2013
2. Vrabia şi rândunelele, Lev Tolstoi 26.09.2013
3. Cuvinte vrajite, Pierre Gamarra; 03.10.2013
4. Povestea creionului, Paulo Coelho 10.10.2013
5. Păcălici la şcoală, Nicolae Labiş 17.10.2013
6. Purtând măgarul pe umeri (poveste chineză) 24.10.2013
7. Ora de lectură (revistă şcolară – fragmente) 31.10.2013
8. Licuriciul, Elena Farago 14.11.2013
9. România pitorească, Al. Vlahuţă(fragmente) 21.11.2013
10. Catelul latră la sfarsit, de Octav Pancu-Iasi; 28.11.2013
11. Condeiele lui Vodă,după Boris Crăciun 05.12.2013
12. Stejarul din Borzeşti, după E. Camilar 12.12.2013
13. Pomul de Crăciun, după I.Al. Brătescu Voineşti 07.01.2014
14. Făt-Frumos-din-lacrimă, M. Eminescu 09.01.2014
15. O poveste cu tâlc (poveste populară) 16.01.2014
16. Norocul şi mintea, I.L. Caragiale 23.01.2014
17.Ora de lectură (revistă şcolară – fragmente) 30.01.2014
SEMESTRUL II
LECTURI DATA
19. Robinson Crusoe, Daniel Defoe (fragment) 13.02.2014
20. Ştrengarul, Selma Lagerlof (fragment) 20.02.2014
21. Colţ-Alb, după J. London (fragment) 27.02.2014
22. Heidi, fetiţa munţilor, după J. Spyri (fragment) 06.03.2014
13.03.2014
23. Aventurile lui Tom Sawyer, după M. Twain 20.03.2014
(fragment) 27.03.2014
24. Ora de lectură (revistă şcolară – fragmente) 03.04.2014
25. Pasarea-floare, de Silvia Kerim; 24.04.2014
26. Alice în Ţara Minunilor,după L. Caroll 08.05.2014
(fragment) 15.05.2014
27. Povestea computerului care s-a luptat cu balaurul, 22.05.2014
Stanislav Lem
28. Ora de lectură (revistă şcolară – fragmente) 29.05.2014
29. Cuore, inimă de copil, E. de Amicis (fragmente) 05.06.2014
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
Unitatea de învăţare: Lumea cartilor
Număr de ore: 4

NR. DETALIERI DE OB. RESURSE EVALUARE DATA


CRT CONŢINUT REF. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE MATERIALE/
PROCEDURALE
1. Răzbunarea iepurelui  citire fluentă şi expresivă a unui text la Materiale: observarea
(poveste chineză) 3.1 prima vedere; în gând şi cu voce tare, şoptit, • text suport sistematică
3.4 pe roluri; • fişe de lucru
3.11  sesizarea elementelor semnificative ale Procedurale:
textului; • citirea explicat.
 stabilirea sensului unor cuvinte prin • conversaţia autoeval.
raportare la context; • povestirea
 ilustrarea prin desen a conţinutului • jocul didactic
textului; • act.frontală aprecierea
 ex. de ordonare a imag. corespunzatoare • act.individuală verbală
firului epic dintr-un text
2. Vrabia şi rândunelele, Lev  exerciţii de citire la prima vedere, în gând şi Materiale: observarea
Tolstoi 3.1 cu voce tare a textului; • text suport sistematică
3.2  receptarea mesajului textului literar; • fişe de lucru
3.8  observarea şi precizarea semnificaţiei Procedurale:
titlului; • citirea explicat. autoeval.
 precizarea autorului textului citit; • conversaţia
 exerciţii de citire selectivă, după cerinţă; • povestirea
 exerciţii de formulare a răspunsurilor la • act.frontală aprecierea
întrebări. • act.individuală verbală
3. Cuvinte vrajite, Pierre 3.1  exerciţii de citire la prima vedere, în gând şi • text suport evaluarea
Gamarra; 3.2 cu voce tare a textului; • fişe de lucru curenta
3.4  receptarea mesajului textului literar; Procedurale:
 observarea şi precizarea semnificaţiei • conversaţia
titlului; • jocul didactic aprecierea
 precizarea autorului textului citit; • act.frontală verbală
 exerciţii de citire selectivă, după cerinţă; • act.individuală
 exerciţii de formulare a răspunsurilor la
întrebări.
4. Povestea creionului, Paulo  recunoaşterea titlului unor poveşti; • fişe de lucru probă orală
Coelho  recunoaşterea personajelor din diferite poveşti; • act.individuală
 construirea de propoziţii după imagini date

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Întamplari hazlii


Număr de ore: 3

NR. DETALIERI DE OB. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA


CRT. CONŢINUT REF. MATERIALE/
PROCEDURALE
1. Păcălici la şcoală,  exerciţii de citire conştientă, fluentă, Materiale: observarea
Nicolae Labiş expresivă a textului utilizând diferite • text suport sistematică
3.2 modalităţi (citire individuală, în lanţ, • fişe de lucru
3.4 selectivă, pe roluri, în pereche) Procedurale:
3.5  exerciţii de sesizare a elementelor • citirea explicat. autoeval.
3.7 semnificative ale textului; • conversaţia
 exerciţii de formulare de întrebări şi • povestirea
răspunsuri; • jocul didactic aprecierea
 exerciţii de identificare a vorbitorului, a • act.frontală verbală
ascultătorului, a mesajului • act.individuală
2. Purtând măgarul pe umeri  exerciţii de citire la prima vedere, în gând şi Materiale observarea
(poveste chineză) cu voce tare a textului; • text suport sistematică
3.2  receptarea mesajului textului literar; • fişe de lucru
3.3  observarea şi precizarea semnificaţiei Procedurale:
3.4 titlului; • citirea explicat. evaluarea
3.5  precizarea autorului textului citit; • jocul didactic curenta
 exerciţii de citire selectivă, după cerinţă; • act.frontală aprecierea
 exerciţii de formulare a răspunsurilor la • act.individuală verbală
întrebări. • act. pe grupe
3. Ora de lectură 3.2  citire selectivă după anumite cerinţe; • text suport observarea
(revistă şcolară) 3.4  înlocuirea unor cuvinte cu sinonimele lor; • fişe de lucru sistematică
3.5  identificarea sensului unor expresii; • citirea explicat.
3.7  exerciţii de sesizare a elementelor • conversaţia autoeval.
semnificative ale textului; • povestirea
 utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie; • act.frontală
• act.individuală
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Natura


Număr de ore: 3

NR. DETALIERI DE OB. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA


CRT. CONŢINUT REF. MATERIALE/
PROCEDURALE
1. Licuriciul, Elena Farago  exerciţii de citire „la prima vedere”, în gând Materiale observarea
3.4 şi cu voce tare a textului; • text suport sistematică
3.5  observarea şi precizarea semnificaţiei • imag. din lectura
3.9 titlului şi autorului textului citit; Procedurale: autoeval.
 alcătuirea unor propoziţii folosind • citirea explicat.
cuvintele explicate la vocabular; • conversaţia aprecierea
 exerciţii de formulare a răspunsurilor la • jocul didactic verbală
întrebări; • act.frontală
• act.individuală
2. România pitorească,  formularea de întrebări şi răspunsuri ce Materiale observarea
Al. Vlahuţă 3.1 vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu • text suport sistematică
(fragmente) 3.4 ce se desprind din text; • imag. din lectura
3.9  exerciţii de citire, respectând intonaţia Procedurale:
impusă de semnele de punctuaţie; • citirea explicat. evaluarea
 discriminarea elementelor esenţiale de cele • conversaţia curenta
de detaliu prin citire selectivă, explicarea • jocul didactic
unor expresii; • act.frontală aprecierea
 exerciţii de sinonimie • act.individuală verbală
3. Catelul latră la sfarsit, de  formularea de întrebări şi răspunsuri ce Materiale observarea
O. Pancu-Iasi; 3.1 vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu • text suport sistematică
3.4 ce se desprind din text • imag. din lectura
3.5  exerciţii de citire, respectând intonaţia • fişe de lucru autoeval.
impusă de semnele de punctuaţie Procedurale:
 exerciţii de sinonimie • citirea explicat. aprecierea
 utilizarea semnelor de punctuaţie • conversaţia verbală
 aşezarea corectă a textului în versuri în • jocul didactic
pagina caietului • act.frontală
 exerciţii de memorare şi recitare expresivă; • act.individuală

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Despre inaintasi


Număr de ore: 3
NR. DETALIERI DE OB. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA
CRT. CONŢINUT REF. MATERIALE/
PROCEDURALE
1. Condeiele lui Vodă,  formularea de întrebări şi răspunsuri ce Materiale observarea
după Boris Crăciun 3.2; vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu • text suport sistematică
3.3; ce se desprind din text • imag. din lectura
3.4;  exerciţii de citire, respectând intonaţia • fişe de lucru autoeval.
impusă de semnele de punctuaţie Procedurale:
 exerciţii de sinonimie • conversaţia aprecierea
 utilizarea semnelor de punctuaţie • jocul didactic verbală
 aşezarea corectă a textului în versuri în • act.frontală
pagina caietului • act.individuală
2. Stejarul din Borzeşti,  exerciţii de citire, respectând intonaţia Materiale observarea
după E. Camilar 3.5; impusă de semnele de punctuaţie; • text suport sistematică
3.6;  discriminarea elementelor esenţiale de cele • imag. din lectura
3.8 de detaliu prin citire selectivă, explicarea Procedurale:
3.11 unor expresii sau versuri ; • citirea explicat. aprecierea
 aşezarea corectă a textului în versuri în • conversaţia verbală
pagină; • act.frontală
• act.individuală
3. Pomul de Crăciun, 3.2;  formularea de întrebări şi răspunsuri ce • text suport observarea
după 3.3 vizează informaţiile esenţiale sau de detaliu • imag. din lectura sistematică
I.Al. Brătescu Voineşti 3.11 ce se desprind din text • fişe de lucru
 exerciţii de citire, respectând intonaţia • conversaţia autoeval.
impusă de semnele de punctuaţie • jocul didactic
 exerciţii de sinonimie • diamantul aprecierea
 utilizarea semnelor de punctuaţie • act.frontală verbală
 aşezarea corectă în pagina caietului • act.individuală
• act.perechi
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: In lumea povestilor


Număr de ore: 4
NR. DETALIERI DE OB. RESURSE EVALUARE DATA
CRT. CONŢINUT REF. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE MATERIALE/
PROCEDURALE
1. Făt-Frumos-din-lacrimă,  exerciţii de citire fluentă şi expresivă Procedurale observarea
M. Eminescu  exerciţii de citire explicativă şi selectivă • conversaţia sistematică
3.1  exerciţii de explicare a sensului unor • explicaţia
3.5 expresii • exerciţiul
 povestirea orală a textului • demonstraţia aprecierea
 formularea de întrebări în legătură cu • problematizarea verbală
textul citit • activitate frontală,
 explicarea folosirii unor semne de atelier de lucru în
punctuaţie perechi, individual
2. O poveste cu tâlc  exerciţii de citire conştientă, fluentă, Procedurale
(poveste populară) 3.3 expresivă a textului utilizând diferite • conversaţia
3.4 modalităţi • explicaţia autoeval.
3.8  exerciţii de sesizare a elementelor • exerciţiul
semnificative ale textului; • demonstraţia
 exerciţii de identificare a cuvintelor • problematizarea
necunoscute şi aflarea înţelesului acestora- • activitate frontală, aprecierea
alcătuirea de propoziţii cu noile cuvinte; atelier de lucru în verbală
 exerciţii de formulare de întrebări şi perechi, activitate
răspunsuri; individuală
3. Norocul şi mintea, 3.1  exerciţii de formulare de întrebări şi • text suport observarea
I.L. Caragiale 3.3 răspunsuri; • conversaţia sistematică
 exerciţii de identificare a vorbitorului, a • act.frontală
ascultătorului, a mesajului • act.individuală
4. Ora de lectură 3.4  recunoaşterea personajelor din diferite • revista proba orala
(revistă şcolară – frag.) 3.8 poveşti; fişe de lucru
 construirea de propoziţii după imagini date • act.individuală
 exerciţii de identificare a cuvintelor
necunoscute şi aflarea înţelesului acestora-
alcătuirea de propoziţii cu noile cuvinte;
 exerciţii de formulare de întrebări şi
răspunsuri;

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Personaje


Număr de ore: 8

NR. DETALIERI DE OB. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA


CRT. CONŢINUT REF. MATERIALE/
PROCEDURALE
1. Gulliver în ţara piticilor, 3.3  exerciţii de citire „la prima vedere”, în gând Procedurale aprecierea
J. Swift 3.4 şi cu voce tare a textului; • conversaţia verbală
(fragment)  observarea şi precizarea semnificaţiei • explicaţia
titlului şi autorului textului citit; • exerciţiul
 alcătuirea unor propoziţii folosind • demonstraţia
observarea
cuvintele explicate la vocabular; • problematizarea
sistematică
 exerciţii de formulare a răspunsurilor la • activitate frontală,
întrebări; atelier de lucru în
 exerciţii de recitare în grup a unei strofe perechi, activitate
individuală
2. Robinson Crusoe, 3.2  formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizează • observare dirijată
Daniel Defoe (fragment) 3.3 informaţiile esenţiale sau de detaliu ce se • conversaţia
3.6  desprind din text; • explicaţia aprecierea
 exerciţii de citire, respectând intonaţia impusă • demonstraţia verbală
de semnele de punctuaţie; • problematizarea
 discriminarea elementelor esenţiale de cele de
• jocul didactic
detaliu prin citire selectivă, explicarea unor
expresii ; • activitate frontală
 aşezarea corectă a textului în versuri în pagină; activitate individuală
3. Ştrengarul, 3.5  exerciţii de citire, respectând intonaţia impusă • text suport
Selma Lagerlof (frag) 3.8 de semnele de punctuaţie • fişe de lucru autoeval.
 exerciţii de sinonimie Procedurale:
 utilizarea semnelor de punctuaţie • conversaţia
 aşezarea corectă a textului în pagina caietului
• jocul didactic
• act.front. si individ.
4. - Colţ-Alb, 3.3  formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizează Procedurale aprecierea
J. London (fragment) 3.4 informaţiile esenţiale sau de detaliu ce se • conversaţia verbală
 desprind din text; • explicaţia
 exerciţii de citire, respectând intonaţia impusă • exerciţiul
de semnele de punctuaţie;
• demonstraţia
 discriminarea elementelor esenţiale de cele de observarea
detaliu prin citire selectivă, explicarea unor
• problematizarea
sistematică
expresii ; • activitate frontală,
 aşezarea corectă a textului în versuri în pagină; atelier de lucru în
perechi, activitate
individuală
5. - Heidi, fetiţa munţilor, 3.2  exerciţii de citire, respectând intonaţia impusă • observare dirijată
J. Spyri (frag.) 3.3 de semnele de punctuaţie • conversaţia aprecierea
3.6  exerciţii de sinonimie • demonstraţia verbală
 utilizarea semnelor de punctuaţie • problematizarea
 aşezarea corectă a textului în pagina caietului
• jocul didactic
• activitate frontală
activitate individuală
6. - Aventurile lui Tom 3.3  formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizează • text suport
Sawyer, 3.4 informaţiile esenţiale sau de detaliu ce se • fişe de lucru autoeval.
M. Twain(frag)  desprind din text; Procedurale:
 exerciţii de citire, respectând intonaţia impusă • conversaţia
de semnele de punctuaţie;
• jocul didactic
 discriminarea elementelor esenţiale de cele de
detaliu prin citire selectivă, explicarea unor
• act.front. si individ.
expresii ;
7. Ora de lectură 3.2  exerciţii de citire, respectând intonaţia impusă • observare dirijată aprecierea
(revistă şcolară) 3.3 de semnele de punctuaţie • conversaţia verbală
3.6  exerciţii de sinonimie • explicaţia
 utilizarea semnelor de punctuaţie • demonstraţia
 aşezarea corectă a textului în pagina caietului
• problematizarea
 discriminarea elementelor esenţiale de cele de observarea
detaliu prin citire selectivă, explicarea unor
• jocul didactic
sistematică
expresii ; • activitate frontală
activitate individuală
8. 3.3  formularea de întrebări şi răspunsuri ce vizează • text suport
Pasarea-floare, 3.4 informaţiile esenţiale sau de detaliu ce se • fişe de lucru aprecierea
de Silvia Kerim;  desprind din text; Procedurale: verbală
 exerciţii de citire, respectând intonaţia impusă • conversaţia
de semnele de punctuaţie;
• jocul didactic
 discriminarea elementelor esenţiale de cele de
detaliu prin citire selectivă, explicarea unor
• act.front. si individ.
expresii ;
 aşezarea corectă a textului în versuri în pagină;

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: Primavara


Număr de ore: 8

NR. DETALIERI DE OB. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE DATA


CRT. CONŢINUT REF. MATERIALE/
PROCEDURALE
1. - Alice în Ţara 3.2  exerciţii de citire conştientă, fluentă, expresivă a • conversaţia aprecierea
Minunilor,după L. Caroll 3.3 textului utilizând diferite modalităţi( citire • explicaţia verbală
(fragment) individuală, în lanţ, selectivă, pe roluri, în • exerciţiul
pereche); • explozia stelara
 exerciţii de identificare a cuvintelor necunoscute • problematizarea
şi aflarea înţelesului acestora-alcătuirea de observarea
• activitate frontală,
propoziţii cu noile cuvinte; sistematică
perechi, individual
2. Povestea computerului 3.4  exerciţii de citire conştientă, fluentă, expresivă a • text suport
care s-a luptat cu balaurul, 3.5 textului utilizând diferite modalităţi( citire • fişe de lucru aprecierea
Stanislav Lem 3.7 individuală, în lanţ, selectivă); • conversaţia verbală
 exerciţii de sesizare a elementelor semnificative • povestirea
ale textului; • repovestirea
 exerciţii de formulare de întrebări şi
• jocul didactic
răspunsuri;
 exerciţii de identificare a vorbitorului, a • act.frontală
ascultătorului, a mesajului; • act.individuală
3. Ora de lectură (revistă 3.2  exerciţii de citire conştientă, fluentă, expresivă a • conversaţia
şcolară – frag) 3.4 textului utilizând diferite modalităţi( citire • explicaţia autoeval.
3.5 individuală, în lanţ, selectivă, pe roluri, în • exerciţiul
pereche) • explozia stelara
 exerciţii de sesizare a elementelor semnificative
• problematizarea
ale textului
 exerciţii de formulare de întrebări şi
• activitate frontală,
răspunsuri; perechi, individual
4. Cuore, inimă de copil, E. 3.4  exerciţii de citire conştientă, fluentă, expresivă a • text suport aprecierea
de Amicis 3.5 textului utilizând diferite modalităţi( citire • conversaţia verbală
(frag) 3.7 individuală, în lanţ, selectivă); • povestirea
 exerciţii de sesizare a elementelor semnificative
ale textului; • jocul didactic
 exerciţii de formulare de întrebări şi • act.frontală
răspunsuri; • act.individuală
Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL I

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: Răzbunarea iepurelui (poveste chineză)


De ce este valoroasă această lecţie?
 Contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi scrisă a elevilor

EVOCARE:

 Copiii sunt organizaţi în 4 grupuri (5-6 elevi). Vor avea pe masa de lucru o planşă pe
care sunt conturate cărţi cu numele lecturii şi autorul (pe care le-au citit in vacanta) şi
jetoane cu imagini ale personajelor din textele citite, dar şi cele ce vor urma a fi citite.
Elevii trebuie să recunoască personajul şi să-l lipească pe cartea care se potriveste ca text
şi autor. După asamblarea jetoanelor se vor expune la tablă lucrările, iar imaginile rămase
se vor afişa într-un colţ.

REALIZAREA SENSULUI:

 Copiii vor fi invitaţi să-şi aleagă un personaj şi să-şi amintească lectura din care face
parte acesta. Elevii de la celelalte grupe adresează întrebări.
 Se revine la imaginile lăsate într-un colţ. Se intuiesc, se poartă discuţii pe baza
imaginilor, pe ceea ce ştiu sau intuiesc.
 Cadrul didactic prezintă cartea, apoi citeşte un fragment. Învăţatorul poartă discuţii
alături de elevi pe baza textului. Elevii întregesc textul.

REFLECŢIE:

 Elevii vor completa individual pe post-it-uri:


Am aflat că .........................
Bine a fost ........................
Consider că .....................
Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL I

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: Vrabia şi rândunelele, Lev Tolstoi


De ce este valoroasă această lecţie?
 Contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi scrisă a elevilor

EVOCARE:

 Copiii sunt organizaţi în 4 grupuri (5-6 elevi). Vor avea pe masa de lucru cate un cub pe ale
carui fete se gasesc mai multe sarcini specifice metodei cubului, despre lectura Razbunarea
iepurelui (poveste chineză). Elevii fiecarui grup arunca zarul, rezolva sarcina, apoi se verifica in
grup corectitudinea raspunsurilor. Un reprezentant prezinta frontal rezultatele grupului.

REALIZAREA SENSULUI:

 Elevii urmaresc un material PowerPoint despre viata randunelelor. Se poartă discuţii pe baza
imaginilor.
 Cadrul didactic prezintă cartea, apoi citeşte un fragment. Învăţatorul poartă discuţii alături de
elevi pe baza textului. Elevii citesc in soapta restul textului si adreseaza intrebari in perechi.

REFLECŢIE:

 Elevii vor completa individual un diamant despre randunele, apoi il vor colora.

 Elevii vor completa individual pe post-it-uri:


Am aflat că .........................
Bine a fost ........................
Consider că .....................
Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL I

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: Cuvinte vrajite, Pierre Gamarra;


De ce este valoroasă această lecţie?
 Contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi scrisă a elevilor

EVOCARE:

 Elevii urmaresc un material PowerPoint despre inceputurile scrierii. Se poarta discutii cu


acestia pe baza imaginilor. Este evidentiata importanta scrierii pentru viata oamenilor. Cadrul
didactic le cere sa-si imagineze ce ar simti oamenii care nu se pot exprima in scrie. Elevii
argumenteaza optiunile.

REALIZAREA SENSULUI:

 Cadrul didactic prezintă cartea, apoi citeşte un fragment. Învăţatorul poartă discuţii alături de
elevi pe baza textului. Elevii sunt organizati în 4 grupuri (5-6 elevi). Citesc in soapta restul
textului si adreseaza intrebari pe baza metodei R.A.I. Elevii completeaza liste de control,
interevaluandu-se pentru activitate desfasurata.
 Cadrul didactic organizeaza clasa in doua grupuri in vederea realizarii unei dezbateri.
Subiectul propus este acela al gestului pasarii la plecarea acesteia. Prin intermediul metodei
Bulgarului de zapada, elevii isi exprima opinia in perechi, apoi in grupuri, revizuind permanent
argumentele.

REFLECŢIE:

 Elevii vor completa individual un cadran cu sarcini desprinse din lectura citita.
Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL I

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: Povestea creionului, Paulo Coelho


De ce este valoroasă această lecţie?
 Contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi scrisă a elevilor

EVOCARE:

 Elevii urmaresc un material PowerPoint despre viata scriitorului Paulo Coelho. Se poarta
discutii cu acestia pe baza imaginilor. Frontal, la computer, elevii completeaza un rebus pe baza
informatiilor citite. Pe linia A-B va aparea cuvantul CHEILE. Pe baza brainstorming-ului, elevi
spun la ce anume se gandesc cand aud acest cuvant.

REALIZAREA SENSULUI:

 Cadrul didactic citeşte un fragment. Învăţatorul poartă discuţii alături de elevi pe baza
textului. Elevii citesc in soapta restul textului si adreseaza intrebari in perechi.
 Elevii citesc in lant, pe roluri (citire selectiva, citire explicativa).
 Se va stabili ideea centrală (mesajul textului) cu ajutorul elevilor: necesitatea de a înţelege şi
folosi experienţa de viaţă a părinţilor, respectarea poveţelor acestora. Elevii sunt solicitati să
găsească alte titluri sugestive pentru acest text.

REFLECŢIE:

 Elevii prezinta concluziile dezbaterii prin sustinerea argumentelor sau prin evidentierea
unor contrargumente.
 Elevii completeaza fise de munca independenta.
Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL I

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: Păcălici la şcoală, Nicolae Labiş


De ce este valoroasă această lecţie?
 Contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi scrisă a elevilor

EVOCARE:

 Cadrul didactic le spune elevilor o ghicitoare.. Invatatorul anunta numele noii lecturi –
Păcălici la şcoală, Nicolae Labiş.

REALIZAREA SENSULUI:

 Cadrul didactic le prezinta cartea, apoi citeste textul liric. Se poarta discutii pe baza textului
citit. Elevii citesc in soapta restul textului si adreseaza intrebari in perechi, conform metodei
exploziei stelare. Este evidentiata strofa in care apare descrierea lui Pacalici.
 Elevii citesc in lant (citire selectiva, citire explicativa).Se va stabili ideea centrală (mesajul
textului) cu ajutorul elevilor. Elevii sunt solicitati să găsească alte titluri sugestive pentru acest
text.

REFLECŢIE:

Se realizează folosindu-se metoda “palariilor gânditoare”.


 Pălăria albă – Care sunt datele importante ale lecturii?
 Pălăria galbenă – Ce crezi că s-a întâmplat cu Pacalici?
 Palaria roşie – Ce sentimente ai avut citind această poezie?
 Pălăria neagră – Ce nu ţi-a plăcut în poezie?
 Pălăria verde – Ce s-ar fi întâmplat dacă Pacalici nu-l salva pe baiat?
 Pălăria albastră – Ce proverb se potriveşte acestei poezii?

Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL I

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: Purtând măgarul pe umeri (poveste chineză)


De ce este valoroasă această lecţie?
 Contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi scrisă a elevilor

EVOCARE:

 Cadrul didactic le vorbeste despre respectul pe care orice copil este dator sa-l arate fata de
parinti. Elevii discuta.

REALIZAREA SENSULUI:

 Cadrul didactic cere copiilor să citească, în gând, fragmentul din fişa de lectură pe care
fiecare dintre ei o are pe bancă. Ca sarcină suplimentară solicita să selecteze în timp ce
lecturează textul şi cuvintele cu sens necunoscut. Numeste un elev care va citi integral textul, în
vederea înţelegerii mesajului global al acestuia. Iniţiaza citirea „în lanţ” a lecţiei, activitate în
timpul căreia solicita identificarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute, dirijand explicarea
acestora şi utilizarea lor în enunţuri noi.

 Cadrul didactic cere elevilor să formuleze câte două întrebări vizând conţinutul textului, în
scris, individual (primul punct al fişei individuale). Elevii desprind din text, după o citire atentă,
în perechi, câte trei însuşiri ale personajelor: tatăl, fiul sau şi să justifice prin citat însuşirile
respective.

REFLECŢIE:
 Împărţiţi fiind în 4 grupe, elevii vor avea două sarcini: să găsească un alt final acestei
povestiri si să construiască un scurt dialog între tată şi fiu.

Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL I

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: Licuriciul, Elena Farago


De ce este valoroasă această lecţie?
 Contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi scrisă a elevilor

EVOCARE:

 Cadrul didactic le prezinta un material PowerPoint cu imagini din natura (insecte).


Invatatorul poarta discutii cu elevii pe baza acestui material. Elevii spun ce stiu despre lumea
insectelor.

REALIZAREA SENSULUI:

 Cadrul didactic cere copiilor să citească, în gând, fragmentul din fişa de lectură pe care
fiecare dintre ei o are pe bancă. Ca sarcină suplimentară solicita să selecteze în timp ce lecturează
textul şi cuvintele cu sens necunoscut.
 Cadrul didactic cere elevilor să citeasca in perechi poezia, pe rand pentru o memorare mai
rapida. Invatatorul cere elevilor sa citeasca poezia pe grupe, cate o strofa de fiecare. Organizeaza
o competitie intre grupe.

REFLECŢIE:

 Cadrul didactic cere elevilor sa realizeze in grup un colaj care sa ilustreze la alegere una
dintre strofele poeziei. Un reprezentant de la fiecare grupa prezinta rezultatul muncii elevilor.
 Elevii vor completa individual pe post-it-uri:
Am aflat că .........................
Bine a fost ........................
Consider că .....................

Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL I

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: România pitorească, Al. Vlahuţă (fragment)


De ce este valoroasă această lecţie?
Contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi scrisă a elevilor

EVOCARE:

 Cadrul didactic le prezinta un material PowerPoint cu imagini reprezentand Complexul


muzeal Curtea Domneasca. Invatatorul poarta discutii cu elevii pe baza acestui material. Elevii
spun ce stiu despre orasul Targoviste.

REALIZAREA SENSULUI:

 Cadrul didactic cere copiilor să citească, în gând, fragmentul din fişa de lectură pe care
fiecare dintre ei o are pe bancă. Ca sarcină suplimentară solicita să selecteze în timp ce lecturează
textul şi cuvintele cu sens necunoscut.
 Cadrul didactic cere elevilor să citeasca in perechi sis a completeze o fisa cu metoda
SINELG.

REFLECŢIE:
 Elevii vor completa individual un cadran cu sarcini desprinse din lectura citita. Cadrul
didactic cere elevilor sa realizeze in grup un colaj care sa ilustreze textul citit.

Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL I

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: Catelul latră la sfarsit, de Octav Pancu-Iasi;

EVOCARE:

• Solicit elevii să scrie pe un carton colorat de ce este importanta educatia (activitate


individuală). Comunica ideea colegului, o compara cu a acestuia, apoi comunica ce este mai
interesant. (act. în perechi).
 Scriu pe o fişă ideile perechiilor.

REALIZAREA SENSULUI:

 Cer elevilor să citească individual textul şi să noteze pe text cu + ce este cunoscut de ei şi cu –


cuvintele / expresiile necunoscute. Apoi să noteze în tabel informaţiile doar în coloana cu - . Vor
forma perechi şi vor compara ce au ales; vor comunica clasei şi se va găsi răspuns potrivit.
Cuvintele/ expresiile necunoscute, însoţite de explicaţii sunt notate pe o fişă, care va rămâne la
vedere. Solicit elevii să identifice autorul, titlul, strofele, versurile. Le cer să citească individual,
în perechi, în cor, în lanţ.

REFLECŢIE:

Se va lucra pe grupe , corespunzătoare fiecărui cadran. Raportorul va afişa lucrarea, unindu-se în


final cadranele. Se va face un Tur al galeriei şi se vor discuta şi evalua lucrările.
Găseşte în fiecare fragment cel puţin Ce meserie ai vrea sa practici cand
două cuvinte cheie. vei fi adult?

Exemplifică două reguli pe care Care este invatatura textului?


trebuie să le respecţi atunci
comunici.

Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL I

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: Condeiele lui Vodă, după Boris Crăciun

EVOCARE:

 Elevii urmaresc un material PowerPoint despre domnitorul Mircea cel Batran. Se poarta
discutii cu acestia pe baza imaginilor. Frontal, la computer, elevii completeaza un rebus pe baza
informatiilor citite. Pe linia A-B va aparea cuvantul condei. Pe baza brainstorming-ului, elevi
spun la ce anume se gandesc cand aud acest cuvant.

REALIZAREA SENSULUI:

 Elevii citesc textul in gand, apoi citesc la rand, stafeta si selectiv. Învăţatorul poartă discuţii
alături de elevi pe baza textului. Cadrul didactic cere elevilor să citeasca pe roluri. Invatatorul
cere elevilor sa citeasca textul pe grupe. Organizeaza o competitie intre grupe.

REFLECŢIE:

Se va lucra pe grupe , corespunzătoare fiecărui cadran. Raportorul va afişa lucrarea, unindu-se în


final cadranele. Se va face un Tur al galeriei şi se vor discuta şi evalua lucrările.
Găseşte în fiecare fragment cel puţin Ce meserie ai vrea sa practici cand
două cuvinte cheie. vei fi adult?

Exemplifică două reguli pe care Care este invatatura textului?


trebuie să le respecţi atunci
comunici.

Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL I

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: Stejarul din Borzeşti, după E. Camilar

EVOCARE:

 Cadrul didactic ii intreaba pe elevi ce stiu despre Stefan cel Mare. Invatatorul scrie ideile intr-
un ciorchine pe tabla. Invatatorul imparte elevilor plicurile cu textul taiat si asezat aleatoriu in
plicuri.

REALIZAREA SENSULUI:

 Elevii citesc fragmentele si restabilesc succesiunea logica a textului, apoi lipesc


fragmentele in ordinea pe care o considera ei corecta. Invatatorul distribuie fisele cu textul in
intregime pentru fiecare elev in scopul confruntarii.Cere elevilor sa citeasca textul apoi sa
intocmeasca lista de idei cu informatiile descoperite in text. Elevii fac lectura in perechi si scriu
listele de idei cu informatiile observate si descoperite. Invatatorul cere clasei informatiile de la
toate grupele si le trece pe tabla intr-o lista de idei.
• Invatatorul cere elevilor sa formuleze intrebari scrise pentru a le putea adresa elevilor din
celelalte grupe. Cadrul didactic le cere elevilor sa vizualizeze textul si sa comunice ce tablouri ar
desena pentru fiecare fragment.

REFLECŢIE:

Se va lucra pe grupe, elevii realizand sarcinile de pe feţele cubului:


-DESCRIE – personajul Stefan cel Mare;
-ASOCIAZĂ cuvinte cu înţeles asemănător/ opus;
- COMPARĂ cele două personaje: Stefan cel Mare si tatarul;
- ARGUMENTEAZĂ –de ce au fugit copiii in sat?
- GĂSEŞTE un alt final al povestirii;
- ANALIZEAZĂ numărul de silabe al unor cuvinte

Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL I

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: Pomul de Crăciun, după I.Al. Brătescu Voineşti

EVOCARE:
• Elevii sunt împărțiți în grupe de lucru. Se vizionează o prezentare PP cu imagini de iarna.
Se adreseaza intrebari pe baza celor vizionate.

REALIZAREA SENSULUI:

• Se cere elevilor să citească textul în lanț, fiecare câte două propoziții, selectiv (propoziția în
care este descris bradul) și pe roluri. Elevii, grupați în echipe de câte patru, vor primi câte o fișă
cu câte două sarcini de lucru. La rezolvarea cerințelor participă toți cei patru elevi, atrăgându-li-
se atenția să țină cont de părerile fiecăruia.
• Fiecare grupă își va alege apoi un reprezentant care va prezenta în fața clasei și a
învățătorului sarcina de lucru de pe fișele rezolvate. Răspunsurile vor fi notate pe tablă de către
învățător și pe caiete de către elevi, cu unele completări din partea propunătorului, dacă este
cazul. Astfel, la sfârșit toate sarcinile de lucru vor fi cunoscute și rezolvate de toți elevii.

REFLECŢIE:

Fiecare grupă desenează câte două mâini. Pe fiecare deget al primei mâini, fiecare
component al echipei trebuie să rezolve cate o cerinta.. Posterele se lipesc la tablă și se
discută.

 Elevii vor completa individual pe post-it-uri:


Am aflat că .........................
Bine a fost ........................
Consider că .....................

Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL I

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: Făt-Frumos-din-lacrimă, M. Eminescu

EVOCARE:
• Elevii urmaresc un material PowerPoint despre viata scriitorului Mihai Eminescu. Se
poarta discutii cu acestia pe baza imaginilor. Frontal, la computer, elevii completeaza un rebus
pe baza informatiilor citite. Pe linia A-B va aparea Fat-Frumos.

REALIZAREA SENSULUI:
• Cadrul didactic prezintă cartea, apoi citeşte un fragment. Învăţatorul poartă discuţii alături
de elevi pe baza textului. Elevii sunt organizati în 4 grupuri (5-6 elevi). Citesc in soapta restul
textului si adreseaza intrebari pe baza metodei R.A.I. Elevii completeaza liste de control,
interevaluandu-se pentru activitate desfasurata.
• Elevii citesc in lant, pe roluri (citire selectiva, citire explicativa).Se va stabili ideea centrală
(mesajul textului) cu ajutorul elevilor. Elevii sunt solicitati să găsească alte titluri sugestive
pentru acest text.

REFLECŢIE:
• Se va lucra pe grupe, elevii realizand sarcinile de pe feţele cubului:
-DESCRIE – Descrieti-o pe Ileana Cosanzeana;
-ASOCIAZĂ cuvinte cu înţeles asemănător/ opus;
- COMPARĂ cele două personaje: Fat-Frumos din lacrima si Muma padurii;
- ARGUMENTEAZĂ –de cea plecat Fat-Frumos din lacrima la imparatul vecin ?
- GĂSEŞTE un alt final posibil al povestirii;
- ANALIZEAZĂ numărul de silabe al unor cuvinte;

Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL I

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: O poveste cu tâlc (poveste populară)

EVOCARE:
• Elevii completeaza un rebus cu cerinte legate de lectura trecuta. Pe linia A-B va aparea
cuvantul dregator. Cadrul didactic le explica elevilor sensul cuvantului descoperit.

REALIZAREA SENSULUI:
• Cadrul didactic ofera fise cu textul suport, pe care elevii il citesc in gand, apoi in perechi.
Organizati in grupe de cate 4-5 elevi, acestia trebuie sa formuleze intrebari conform metodei
exploziei stelare. Raportorul prezinta in fata clasei realizarile grupei.
• Se va stabili ideea centrală (mesajul textului) cu ajutorul elevilor: animalele pot fi
adevarati prieteni, iar dragostea lor pentru stapani poate salva vieti. Elevii sunt solicitati să
găsească alte titluri sugestive pentru acest text. Prin intermediul dezbaterii, elevii impartiti in
doua grupuri discuta daca sunt de acord cu cerinta mestesugarului.

REFLECŢIE:

 Elevii prezinta concluziile dezbaterii prin sustinerea argumentelor sau prin evidentierea
unor contrargumente. Elevii completeaza fise de munca independent

 Elevii vor completa individual pe post-it-uri:


Am aflat că .........................
Bine a fost ........................
Consider că .....................

Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL II

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: Norocul şi mintea, I.L. Caragiale

EVOCARE:

 Elevii urmaresc un material PowerPoint despre viata scriitorului I.L.Caragiale. Se poarta


discutii cu acestia pe baza imaginilor. Cadrul didactic le cere sa-si imagineze cum ar putea arata
Norocul si Mintea daca ar fi oameni si ce ar putea sa-si spuna.

REALIZAREA SENSULUI:
 Cadrul didactic prezintă cartea, apoi citeşte un fragment. Învăţatorul poartă discuţii alături de
elevi pe baza textului. Elevii sunt organizati în 4 grupuri (5-6 elevi). Citesc in soapta restul
textului si adreseaza intrebari pe baza metodei R.A.I. Elevii completeaza liste de control,
interevaluandu-se pentru activitate desfasurata.
 Cadrul didactic imparte elevilor fise de lucru in perechi. Acestia rezolva sarcinile, apoi
prezinta frontal raspunsurile.

REFLECŢIE:

 Elevii vor completa individual un cadran cu sarcini desprinse din lectura citita.
 Elevii vor completa individual pe post-it-uri:
Am aflat că .........................
Bine a fost ........................
Consider că .....................
Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL II

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: Gulliver în ţara piticilor, J. Swift (fragment)

De ce este valoroasă această lecţie?


 Contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi scrisă a elevilor

EVOCARE:

 Copiii sunt organizaţi în 4 grupuri (5-6 elevi). Vor avea pe masa de lucru o planşă pe
care sunt conturate cărţi cu numele lecturii şi autorul şi jetoane cu imagini ale
personajelor din textele citite, dar şi cele ce vor urma a fi citite. Elevii trebuie să
recunoască personajul şi să-l lipească pe cartea care se potriveste ca text şi autor. După
asamblarea jetoanelor se vor expune la tablă lucrările, iar imaginile rămase se vor afişa
într-un colţ.

REALIZAREA SENSULUI:

 Copiii vor fi invitaţi să-şi aleagă un personaj şi să-şi amintească lectura din care face
parte acesta. Elevii de la celelalte grupe adresează întrebări.
 Se revine la imaginile lăsate într-un colţ. Se intuiesc, se poartă discuţii pe baza
imaginilor, pe ceea ce ştiu sau intuiesc.
 Cadrul didactic prezintă cartea, apoi citeşte un fragment. Învăţatorul poartă discuţii
alături de elevi pe baza textului. Elevii întregesc textul.

REFLECŢIE:

 Elevii vor completa individual pe post-it-uri:


Am aflat că .........................
Bine a fost ........................
Consider că .....................

Şcoala Prof. Paul Banică, Târgovişte

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL II

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: Robinson Crusoe, Daniel Defoe (fragment)


De ce este valoroasă această lecţie?
 Contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi scrisă a elevilor

EVOCARE:

 Cadrul didactic apeleaza la brainstorming pentru cuvintele naufragiu si bastinas .


Elevii spun tot ce stiu despre cele doua cuvinte. In perchi, organizeaza piesele amestecate a doua
puzzle-uri. Dupa completarea acestora, elevii trebuie sa identifice cele doua personaje.
REALIZAREA SENSULUI:

 Cadrul didactic prezintă cartea, apoi citeşte un fragment. Învăţatorul poartă discuţii alături
de elevi pe baza textului.Cadrul didactic cere elevilor să formuleze câte două întrebări vizând
conţinutul textului, în scris, individual.
• Elevii urmaresc cateva secvente dintr-un film despre Robinson Crusoe, apoi le cere sa
identifice asemanarile si deosebirile intre texte si film.
• Sub indrumarea invatatorului, prin tehnica decuparii, elevii realizeaza un desen
reprezentativ pentru text.

REFLECŢIE:

 Elevii vor completa individual pe post-it-uri:


Am aflat că .........................
Bine a fost ........................
Consider că .....................

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL II

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul: Ştrengarul, Selma Lagerlof (fragment)


De ce este valoroasă această lecţie?
 Contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi scrisă a elevilor

EVOCARE:

 Elevii vizioneaza o secventa din filmul animat Nils Holgersson. Cadrul didactic cere elevilor
sa identifice elementele care apartin realitatii sau fantasticului.
REALIZAREA SENSULUI:

 Cadrul didactic prezintă cartea, apoi citeşte un fragment. Învăţatorul poartă discuţii alături de
elevi pe baza textului. Elevii sunt organizati în 4 grupuri (5-6 elevi). Citesc in soapta restul
textului si adreseaza intrebari pe baza metodei R.A.I. Elevii completeaza liste de control,
interevaluandu-se pentru activitate desfasurata.
 Cadrul didactic cere elevilor sa puna in scena unul dintre dialoguri pentru a prezenta o mini-
sceneta. Elevii prezinta mini-sceneta, apoi se evalueaza.
 Cadrul didactic ofera elevilor fise de munca independenta.

REFLECŢIE:

 Elevii vor completa individual un cadran cu sarcini desprinse din lectura citita.
 Elevii vor completa individual pe post-it-uri:
Am aflat că .........................
Bine a fost ........................
Consider că .....................

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR, AN ŞCOLAR 2013 – 2014


SEMESTRUL II

Clasa a III-a
Obiectul: Lectură

Subiectul:
De ce este valoroasă această lecţie?
 Contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţilor de exprimare orală şi scrisă a elevilor

EVOCARE:

 Elevii vizioneaza o secventa din filmul animat Nils Holgersson. Cadrul didactic cere elevilor
sa identifice elementele care apartin realitatii sau fantasticului.

REALIZAREA SENSULUI:


REFLECŢIE: