Sunteți pe pagina 1din 33

PLAN CALENDARISTIC SEMESTRIAL I-II

Clasa I

UNITATI DE COMPETENTE SPECIFICE DETALIERI DE CONTINUT SEM I SEM II Sisteme de


INVATARE actionare
NR.ORE SAPTA- NR. ORE SAPTA-
ALOCATE MANA ALOCATE MANA
Capacitatea 1.1 Recunoaşterea influenţelor - formatii de adunare in linie pe un rand
de organizare aerului şi apei - formatii de deplasare in coloana cate
asupra sănătăţii; unul
1.2. Demonstrarea principalelor - aliniere in linie
caracteristici ale - intoarceri prin saritura , la stanga, la dreapta
posturii corporale corect adoptate
1.3. Utilizarea cu interes a
variantelor de mişcări
specifice principalelor segmente
corporale
2.3. Aplicarea deprinderilor de
expresivitate
corporală şi a celor adaptate din
diferite
discipline sportive
Elemente ale 2.1. Efectuarea de acţiuni motrice - pozitiile: stand, stand departat, stand pe
dezvoltarii specifice unor genunchi,asezat si culcat;
fizice forme de manifestare a capacităţilor Miscari:
armonioase motrice - duceri ale bratelor(inainte,sus,lateral)
2.2. Aplicarea deprinderilor motrice - duceri ale unui picior
în condiţii de inainte,inapoi,lateral
joc şi de întrecere - duceri ale mainilor pe sold,pe umeri,la
2.3. Aplicarea deprinderilor de ceafa
expresivitate - flexii si extensii ale bratelor si
corporală şi a celor adaptate din picioarelor
diferite - indoiri, aplecari ale trunchiului
discipline sportive - rasuciri ale gatului, trunciului, rotiri ale
capului si ale bratelor
- exercitii de prelucrare selectiva a
segmentelor corpului
Dezvoltarea 3.1. Sesizarea regulilor necesare - viteza de executie si manevrarea unor
vitezei si desfăşurării obiecte
indemanarii jocurilor şi altor activităţi motrice - viteza de deplasare
3.2. Participarea la activităţi - viteza de reactie la stimuli vizuali si auditivi
specifice educaţiei - indemanare in actiuni motrice
fizice, organizate în grup - coordonarea actiunilor motrice realizate
individual
- aruncarea cu doua maini de jos la tinta
orizontala
- stafete
Deprinderi 3.1. Sesizarea regulilor necesare
motrice de desfăşurării Se realezeaza in
baza: jocurilor şi altor activităţi motrice - mers obisnuit cu tinuta corectasi fiecare lectie
- mers 3.3. Manifestarea atitudinii de coordonarein brate
cooperare, - mers in coloana cate unu
întrajutorare şi fair-play în timpul - pasul de alergare
- alergare activităţilor - alergare cu pastrarea distantei
- saritura motrice - saritura la coarda,pe loc si cu deplasare, cu
desprindere de pe ambele picioare
- saritura de pe loc si cu deplasare
- jocuri dinamice si cu stafete

- aruncare lansata cu una si cu doua maini


- aruncare- - aruncare cu rostogolire la distanta
prindere - prinderea cu doua maini din autoaruncari in
sus, in podea, la perete
- jocuri dinamice si stafete
Deprinderi 1.2. Demonstrarea principalelor - echilibru (mentinerea poz. Satand pe varfuri,
motrice caracteristici ale pe un genunchi, mers pe banca de gimnastica
utilitar posturii corporale corect adoptate - catarare( pe scara fixa, prin pasiresi
aplicative 3.1. Sesizarea regulilor necesare apucaturi succesive)
desfăşurării - escaladare( cu apucare, sprijin si pasire
jocurilor şi altor activităţi motrice pe/peste obstacol)
3.2. Participarea la activităţi - tractiune-impingere
specifice educaţiei - tarare( pe palme si genunchi, pe antebrate si
fizice, organizate în grup genunchi)
- transportcu greutati( individual si cu
perechi)
Alergare de 3.1. Sesizarea regulilor necesare - startul din picioare
viteza desfăşurării - pasul alergator lansat de viteza
jocurilor şi altor activităţi motrice - alergare accelerata
3.2. Participarea la activităţi - concurs: alergare de viteza cu start din
specifice educaţiei picioare
fizice, organizate în grup - evaluare: alerg. de vit.cu start din picioare pe
25m sau naveta 5x5.
Aruncarea 3.1. Sesizarea regulilor necesare - exercitii pregatitoare
mingii de oina desfăşurării - aruncarea mingii de oina de pe loc, la
de pe loc la jocurilor şi altor activităţi motrice distanta
distanta 3.2. Participarea la activităţi - aruncarea mingii de oina sub forma de
specifice educaţiei concurs
fizice, organizate în grup

Alergare de 1.2. Demonstrarea principalelor - alergare de rezistenta in eforturi aerobe


durata in caracteristici ale - reglarea respiratiei in efort
tempo posturii corporale corect adoptate
moderat 1.3. Utilizarea cu interes a
variantelor de mişcări
specifice principalelor segmente
corporale

Gimnastica 3.1. Sesizarea regulilor necesare - cumpana pe un genunchi


acrobatica desfăşurării - semisfoara
jocurilor şi altor activităţi motrice - podul de jos
2.2. Aplicarea deprinderilor motrice - rulari
în condiţii de - rostogliri inainte din ghemuit in ghemuit
joc şi de întrecere
3.2. Participarea la activităţi
specifice educaţiei
fizice, organizate în grup
2.3. Aplicarea deprinderilor de
expresivitate
corporală şi a celor adaptate din
diferite
discipline sportive

Deprinderi 3.1. Sesizarea regulilor necesare - pasarea si prinderea mingii cu doua maini de
sportive desfăşurării pe loc
elementare jocurilor şi altor activităţi motrice - pasarea cu o mana si prindrea cu doua maini
3.2. Participarea la activităţi de pe loc
specifice educaţiei - dribling simplu si multiplu
fizice, organizate în grup - conducerea mingii cu piciorul
- pasarea mingiei cu piciorul
- sutul la poarta
- stafete si jocuri cuprinzand procedeele
invatate
Deprinderi 1.3. Utilizarea cu interes a - exercitii pregatitoare
motrice specifice variantelor de mişcări - jocuri pentru invatarea jocului de
jocurilor specifice principalelor segmente minibaschet, minihandbal
sportive(minibas corporale - informatii sportive
chet, 3.2. Participarea la activităţi
minihandbal) specifice educaţiei
fizice, organizate în grup
Jocuri 1.3. Utilizarea cu interes a - jcuri de atentie In fiecare lectie
recreative variantelor de mişcări - jocuri dinamice
specifice principalelor segmente
corporale
Proiectarea unitatii de invatare: Capacitatea de organizare, clasa I
Numar de ore alocat: 6

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 1.1 Recunoaşterea influenţelor  Importanta activitatii - prezentarea in cateva cuvinte a iportantei teren(sala) - observare
aerului şi apei de educatie fizica activitatii de educatie fizica de sport sistematica
asupra sănătăţii;  Formatia de adunare - se fac recomandari privind echipamentul - fluier - aprecieri
1.2. Demonstrarea principalelor in linie pe un rand si necesar individuale
caracteristici ale alinierea in linie pe un rand - prezentarea regulilor de practicare a
posturii corporale corect adoptate educatiei fizice, de omportare a elevilor pe
1.3. Utilizarea cu interes a terensu sala, pericolele de accidenare la care
variantelor de mişcări pot fi expusi
specifice principalelor segmente - aranjarea elevilor si stabilirea locului pentru
corporale fiecare elev in linie pe un rand
2.3. Aplicarea deprinderilor de
expresivitate
corporală şi a celor adaptate din
diferite
discipline sportive
2 1.1 Recunoaşterea influenţelor  Formatia de adunare - alinierea pe un rand dupa inaltime , de la - teren de -observare
aerului şi apei in linie pe un rand dreapta la stanga ;-observatii, corectari indiv. sport sistematica
asupra sănătăţii;  Formatia de deplasare si colective - fluier -aprecieri
1.2. Demonstrarea principalelor in colana cate unul - recunoasterea locului in formatie a vecinilor - creta individuale
caracteristici ale - imprastierea si revenirea in formatia de -aprecieri
posturii corporale corect adoptate adunare pe linia trasata pe sol colective
1.3. Utilizarea cu interes a - din formata de adunare pe o linie, intoarcere
variantelor de mişcări cu fata spre directia de deplasare
specifice principalelor segmente - pastrarea distantei in timpul deplasarii
corporale
2.3. Aplicarea deprinderilor de
expresivitate
corporală şi a celor adaptate din
diferite
discipline sportive
3 2.3. Aplicarea deprinderilor de  Intoarceri prin - invatarea intoarcerilor prin saritura spre - teren de - observare
expresivitate saritura, la stanga si la dreapta, directiile indicate sport sistematica
corporală şi a celor adaptate din de pe loc - invatarea intoarcerilor prin saritura la stanga - fluier - aprecierea
diferite si la dreapta - clopotel activitatii
discipline sportive - exersarea intoarcerilor la semnale sonore elevilor
4-6 1.1 Recunoaşterea influenţelor  Aceleasi continuturi de - adunarea pe un rand ( alinierea dupa - teren -observare
aerului şi apei asupra sănătăţii; la lectiile 2 si 3 inaltime, de la dreapta la stanga) - fluier sistematica
2.3. Aplicarea deprinderilor de - recunoasterea locului in formatie a vecinilor - stegulet -aprecieri
expresivitate corporală şi a celor -exersarea alinierii pe linii marcate individuale
adaptate din diferite -exersarea intarcerilor la dreapta si la stanga si colective
discipline sportive
Proiectarea unitatii de invatare: Dezvoltarea fizica armonioasa, clasa I
Numar de ore alocat:6

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 2.1. Efectuarea de acţiuni motrice  Pozitiile: - invatarea pozitiilor de baza : stand, stand - teren de - observare
specifice unor stand departat, pe genuhi, sezn departat, stand pe genunchi, sezand si culcat sport sistematica
forme de manifestare a capacităţilor siulcat - demonstratii, explicatii cu ajutorul unor - fluier - aprecieri
motrice planse - planse verbale
2.2. Aplicarea deprinderilor motrice - corectari individuale , recomandari - creta
în condiţii de
joc şi de întrecere
2.3. Aplicarea deprinderilor de
expresivitate
corporală şi a celor adaptate din
diferite
discipline sportive
2 2.1. Efectuarea de acţiuni motrice  Miscari: - ducerea bratelor intinse inainte - teren de - observare
specifice unor - duceri ale bratelor inainte, sus, - ducerea bratelor intinse sus, in prelungirea sport sistematica
forme de manifestare a capacităţilor lateral corpului - fluier - aprecieri
motrice - duceri ale palmelor pe sold, - ducerea bratelor intinse lateral ( se executa - planse verbale
2.2. Aplicarea deprinderilor motrice umeri, ceafa 3x8 timpi)
în condiţii de - indoiri si intinderi ale bratelor, - stand cu mainile pe umeri: ducerea bratului
joc şi de întrecere ale trunchiului , rotari ale stang sus, in prelungirea corpului, dreptul
2.3. Aplicarea deprinderilor de bratului si capului ramane pe umar, apoi invers
expresivitate - postura corecta - stand departat mainile pe umar: rotarea
corporală şi a celor adaptate din bratelor inainte, cu pastrarea mainilor pe
diferite umeri, apoi rotarea bratelor inapoi ( se
discipline sportive executa 3x8 timpi)
- rotarea cu bratele intinse
3 2.1. Efectuarea de acţiuni motrice Complex de exercitii - demonstartii, explicatii - teren de - observare
specifice unor libere 1) stand departat : sport sistematica
forme de manifestare a capacităţilor T1,2- arcuirea bratelor cu ducerea coatelr spre - fluier
motrice inapoi
2.2. Aplicarea deprinderilor motrice T3- ridicare pe varfuri, ducerea bratelor
în condiţii de lateral
joc şi de întrecere T4- revenire cu mainile pe solduri
2.3. Aplicarea deprinderilor de 2) stand departat, bratele intinse inainte :
expresivitate T1,2- rotarea bratului stang
corporală şi a celor adaptate din T3,4- idem bratul drept
diferite T5,6,7,8- rotarea ambelor brate ( se executa
discipline sportive 3x8 timpi)
4 2.1. Efectuarea de acţiuni motrice Complex de exercitii libere - repetarea cmplexului de exercitii de la lectia - teren de - observare
specifice unor nr.3 – pe grupe de 4-6 exersari sport sistematica
forme de manifestare a capacităţilor 1) stand departat bratele pe langa corp : - fluier
motrice T1- ducerea bratelor intinse inainte
2.2. Aplicarea deprinderilor motrice T2- ducerea bratelor intinse sus, in
în condiţii de prelungirea corpului
joc şi de întrecere T3- ducerea bratelor intinse lateral
2.3. Aplicarea deprinderilor de T4- ducerea bratelor intinse pe langa corp (se
expresivitate executa 3x8 timpi)
corporală şi a celor adaptate din - corectari individuale
diferite
discipline sportive
5 Evaluare : cmplex de dezvoltare - executarea complexului de exercitii insusit - teren de - proba
fizica, cu exercitii libere in lectiile 3 si 4 sport practica

6 2.1. Efectuarea de acţiuni motrice Complex de exercitii libere - exersarea complexului de exercitii pe grupe - teren de - observare
specifice unor de 4-6 elevi sport sistematica
forme de manifestare a capacităţilor - exercitii de relaxare
motrice
2.2. Aplicarea deprinderilor motrice
în condiţii de
joc şi de întrecere
2.3. Aplicarea deprinderilor de
expresivitate
corporală şi a celor adaptate din
diferite
discipline sportive
Proiectarea unitatii de invatare: Viteza , clasa I
Numar de ore alocat: 6

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 2.3. Aplicarea deprinderilor de  Viteza de reactie si - trecerea din diferite pozitii in altele, la - teren de - observare
expresivitate corporală şi a celor executie semnale auditive si vizuale ( la cmanda): din sport sistematica
adaptate din diferite discipline  Adoptari de pozitii stand in sprijin ghemuit, din fandat in ghemuit - fluier - aprecieri
sportive ale segmentelor si corpului la - culegerea unor obiecte de pe sol si asezarea - jaloane
semnale vizuale si auditive lor in alt loc cu executie rapida - stegulete
Concursuri:
- alergare in tempo maxim la semnal auditiv
sau vizual, din diferite pozitii (ghemuit, cu
spatele)
2 2.3. Aplicarea deprinderilor de  Viteza de reactie si - alergare in tempo ¼ cu culegerea unor - jaloane - observare
expresivitate corporală şi a celor executie obiecte si transportarea lor in diferite locuri - mingi sistematica
adaptate din diferite discipline stabilite - obstacole
sportive - alergare cu diferite sarcini la semnale
auditive
- alergare in cerc cu diferite sarcini la semnale
auditive: ghemuit, ramane intr-un picior,
striga ceva
- pase la perete cu viteza maxima fara sa cada
mingea
3 2.3. Aplicarea deprinderilor de  Indemanare: - rostogolirea mingii pe sol, pasa la un reper;- - jaloane - observare
expresivitate corporală şi a celor - rostogolirea mingii pe sol si cu picioarele departate, aruncarea lansata a - mingi sistematica
adaptate din diferite discipline transmitere mingii cu doua maini de jos la tinta pe sol - creta
sportive  Indemanare: delimitata, la distanta de 3-4 m
- aruncare la tinta oorizontala cu
doua maini de jos

4 2.3. Aplicarea deprinderilor de  Aruncarea la tinta - cu picioarele departat, aruncarea lansata a - mingi - observare
expresivitate corporală şi a celor orizontala cu doua maini de jos mingii cu doua maini de jos, la o tinta pe sol sistematica
adaptate din diferite discipline delimitata, la distanta de 3-4 m
sportive
5 2.3. Aplicarea deprinderilor de Evaluare - cu picioarele departat, aruncare lansata cu - mingi - proba
expresivitate corporală şi a celor doua maini de jos la tinta delimitata pe sol, la - creta practica
adaptate din diferite discipline distanta de 3-4 m
sportive
6 2.3. Aplicarea deprinderilor de  Viteza de deplasare - alergare cu ridicarea accentuata a - cercuri - observare
expresivitate corporală şi a celor si indemanare genunchilor - linii sistematica
adaptate din diferite discipline - stafeta pe echipe: din alergare luarea trasate
sportive cercului de jos, trecerea pe deasupra capului - fanioane
si asezarea pe sol
Proiectarea unitatii de invatare: Indemanare, clasa I
Numar de ore alocat: 4

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1  Coordonarea - insusirea si efectuarea corecta a actiunilor - fluier - observare
1.3. Utilizarea cu interes a actiunilor motrice realizte motrice sistematica
variantelor de mişcări individual - folosirea unor pozitii initiale mai putin
specifice principalelor segmente obisnuite (cu spatele spre directia de
corporale deplasare, din ghemuit, intr-un picior)
3.1. Sesizarea regulilor necesare - alergare cate doi: la fiecare semnal elevii
desfăşurării schimba locul intre ei, lateral
jocurilor şi altor activităţi motrice

2 Se repeta lectia nr.1


3  Aruncarea la - cate doi stand in fata unei tinte orizontale - tinta fixa - observare
1.3. Utilizarea cu interes a tinta orizontala cu doua maini de situati la o distanta de 3-4 m; fiecare - mingi sistematica
variantelor de mişcări jos recupereaza mingea aruncata de celalalt (cu - fluier
specifice principalelor segmente doua maini)
corporale - sarituri pe loc cu departarea picioarelor
3.1. Sesizarea regulilor necesare concomitent cu lovirea palmelor inainte si la
desfăşurării spate
jocurilor şi altor activităţi motrice Stafete:
- elevii impartiti in grupe executa pase in
suveica cu deplasare la sirul din fata, trecand
peste mai multe obstacole dispuse variat
4 Se repeta lecia nr.3
Proiectarea unitatii de invatare: Deprinderi motrice de baza , clasa I
Numar de ore alocat: - in fiecare ora

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 2.3 Aplicarea deprinderilor de  Mers si Exersari ale mersului in coloana cate unul : - sala - observare
expresivitate variante de mers (pe varfuri, pe - se executa incepand cu piciorul stang, (teren) sistematica
corporală şi a celor adaptate din calcaie, ghemuit spatele drept, capul sus, privirea inainte, - fluier
diferite umerii trasi inapoi, bratele miscandu-se pe
discipline sportive langa corp, bratul este opus piciorului care
3.1. Sesizarea regulilor necesare paseste
desfăşurării - se evuta mersul pe toata talpa
jocurilor şi altor activităţi motrice Exersarea mersului pe varfuri:
3.2 Participarea la activităţi specifice - pe varful picioarelor, bratele in prelungirea
educaţiei corpului (intinse sus) sau coroana deasupra
fizice, organizate în grup capului, privirea inainte sau la brate
- se insista mereu asupra tinutei corpului
Exersarea mersului pe calcaie :
- pozitia corpului este usor aplecata inainte
- bratele la spate
Exersarea mersului ghemuit sau mersul
piticului :
- picioarele sunt indoite din articulatia
genunchiului
- se evita efectuarea pasului spre inainte prin
lateral
2 2.3 Aplicarea deprinderilor de - Alergare si Exersarea alergarii obisnuite: - sala - observare
expresivitate variante de alergare ( alergare - alergarea - pe pingea (cu rulare calcai-varf) - creta sistematica
corporală şi a celor adaptate din serpuita, cu ocolire de obstacole, - corpul – usor aplecat inainte - fluier
diferite peste obstacole) - bratele indoite pe langa corp, miscandu-se
discipline sportive inainte, inapoi, simultan cu piciorul opus
3.1. Sesizarea regulilor necesare - respiratia sa se faca in doi timpi: inspiratia
desfăşurării pe nas, expiratia pe gura
jocurilor şi altor activităţi motrice Exersarea alergarii serpuite cu ocolire de
3.2 Participarea la activităţi specifice obstacole, peste obstacole
educaţiei Jocuri: “Mai sus ca pamantul”
fizice, organizate în grup Copiii alearga in coloana cate unul, la semnal
trebuie sa urce cu piciarele pe banca de
gimnastica. Se regrupeaza, continua alergarea
si jocul
3 Se repeta lectia nr.3
4 3.1. Sesizarea regulilor necesare - Saritura- Exersarea sariturii de pe loc: - sal - observare
desfăşurării saritura de pe loc si cu deplasare - elanul- prin indoirea genunchilor, a sistematica
jocurilor şi altor activităţi motrice bratele intinse oblic inainte, trunchiul - cre
3.2 Participarea la activităţi specifice usor aplecat inainte ta
educaţiei - desprinderea si apoi aterizarea care se
fizice, organizate în grup face pe varfuri, concomitent cu o
usoara indoire a genunchilor
- se insista pe balansul corect al bratelor
si evitarea asezarii pe toata talpa
Stafete:
Pas sarit pana la un punct fix, intoarcere in
alergare de viteza, predarea stafetei la
urmatorul care continua actiunea
5 2.3 Aplicarea deprinderilor de - Aruncarea si - exersarea aruncarii individual si pe perechi - mingi - observare
expresivitate prinderea de pe loc: aruncari - aruncarea de pe loc cat mai departe a mici sistematica
corporală şi a celor adaptate din lansate, azvarlite, la tinta, la mingiilor de tenis “ de la spate peste umar” - mingi de
diferite partener - aruncarea de pe loc a mingii, la o distanta de oina
discipline sportive 3-4 m la o tinta ( cerc sau patrat desenat pe
3.1. Sesizarea regulilor necesare sol)
desfăşurării Joc: “ Mingea la capitan”
jocurilor şi altor activităţi motrice
3.2 Participarea la activităţi specifice
educaţiei
fizice, organizate în grup
6 Se repeta lectia nr.5
Proiectarea unitatii de invatare: Deprinderi motrice utilitar- applicative, clasa I
Numar de ore alcat: 21

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1-3  Echilibru - - exersarea mentinerii pozitiilor pe o suprafata - sala - observare
3.1. Sesizarea regulilor necesare mentinerea pozitiilor stand pe lata de 20 cm trasata pe sol ( se executa - saltele sistematica
desfăşurării varfuri, pe un genunchi, intr-un mersul in echilibru cu spatele drept, capul sus, - banca de
jocurilor şi altor activităţi motrice picior pe sol si pe suprafete privirea inainte, bratele intinse lateral) gimnastica
3.2 Participarea la activităţi specifice inguste si inaltate - piciorul care executa pasirea este intins, - creta
educaţiei contactul cu solul facandu-se cu varful
fizice, organizate în grup piciorului
- acelasi mers in echilibru pe o linie trasata pe
sol
- mers in echilibru pe partea lata si partea
ingusta a bancii de gimnastica
3-5  Catarare pe - cu fata la scara fixa, piciarele sprijinite pe - scara - observare
scara fixa, prin pasire si apucari ultima sipca, bratele indoite, mainile apucate fixa sistematica
succesive de sipca din dreptul pieptului
- se ridica piciorul stang pe prima sipca, se
impinge in el pt a ridica corpul, simultan cu
ridicarea bratului opus pe urmatoarea sipca
- se continua actiunea de urcare
6-8 1.2 Demonstrarea principalelor  Escaladare cu - trecerea corpului peste un obstacol - lada de - observare
caracteristici ale apucare, sprijin si pasire peste - cu ajutorul mainilor sprijinite pe aparat, gimnastica sistematica
posturii corporale corect adoptate obstacol ridica genunchii pe aparat, apoi sare dincolo,
3.1. Sesizarea regulilor necesare peste aparat
desfăşurării - prin saritura peste aparat, cu sprijinul
jocurilor şi altor activităţi motrice mainilor pe aparat
3.2 Participarea la activităţi specifice Stafete:
educaţiei Alergare, escaladarea lazii de gimnastica,
fizice, organizate în grup alergare pana la un punct fix, intoarcere in
alergare pe langa lada, cu predarea stafetei la
urmatorul care continua actiunea
9 Repetarea lectiei nr.3
10-11 3.1. Sesizarea regulilor necesare  Tractiune - - exersarea tractiunii- impingerii cu - banca de - observare
desfăşurării impingere deplasarea propriului deplasarea propriului corp pe banca de gimnastica sistematica
jocurilor şi altor activităţi motrice corp, prin impingeri realizate cu gimnastica, prin impingeri realizate cu bratele
3.2 Participarea la activităţi specifice bratele si cu picioarele si cu picioarele
educaţiei
fizice, organizate în grup
12 Se repeta lectia nr.6
13-15  Tarare pe palme - culcat facial, sprijin pe palme, bratele - saltele
si pe genunchi intinse, deplasare inainte pe palme, crpul - fluier
ramane intins si varfurile picioarelor sprijinite
pe sol
- sprijin pe palme si genunchi: se deplaseaza
inainte la distanta de ½ pas, un genunchi si
bratul opus, urmat de deplasarea inainte a
celrlalte membre opuse
15-20 Transport de obiecte usoare, - transportarea mingiilor - mingi
3.1. Sesizarea regulilor necesare apucate cu una/ ambele maini, - transportarea sticlelor de plastic ( umplute medicinale
desfăşurării individual si in perechi cu nisip) cu deplasare in echilibru pe banca de - sticle de
jocurilor şi altor activităţi motrice gimnastica plastic
3.2 Participarea la activităţi specifice - transportarea unor obiecte in perechi umplute
educaţiei cu nisip
fizice, organizate în grup - banca de
gimnastica
21 Repetarea lectiei nr.15
Proiectarea unitatii de invatare: Alergare de viteza, clasa I
Numar de ore alocat: 4

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1-2 3.1Sesizarea regulilor necesare  Demonstratii explicatii - teren de - aprecieri
desfăşurării  Startul din - varful piciorului la linie, celalalt picior in sport individuale
jocurilor şi altor activităţi motrice picioare si lansarea la start spate - fluier - observare
3.2Participarea la activităţi specifice  Scoala - indoaie genunchiul piciorului din spate - repere sistematica
educaţiei alergarii - lasarea greutatii in fata ( jaloane,
fizice, organizate în grup  Pasul - se apleaca prin dezechilibrare linii
3.3Manifestarea atitudinii de alergator de accelerare - corpul uror inclinat inainte trasate pe
cooperare, - bratele indoite la 90° si penduleaza in plan sol)
întrajutorare şi fair-play în timpul paralel
activităţilor - exersarea alergarii cu joc de glezna ( joc de
motrice glezna la bara fixa, la scara, intre doi colegi)
Jocul de glezna :
- picioarele usor departate, pe varfuri,
un genunchi
in extensie, celalalt se indoaie
- picioarele usor departate, pe varfuri,
un genunchi
in extensie, celalalt se indoaie; bratele sa fie
relaxate
- alergare cu genunchii sus pe distante de 10-
20
- alergare- palmele atingand genunchii
- alergare pe loc cu reper la palma
- alergare cu pendularea geznei inapoi
- alergare cu genunchii la piept 4 m – se trece
in alergare accelerata- 8m – se trece in
alergare lansata 4 m.
Concurs:
- linia de plecare
- 3-4 m joc de glezna
- 6-8 m alergare accelerata
- 4-5 m alergare lansata ( de revenire)
Exercitii cu ajutorul bancii de
gimnastica :
- se aseaza o banca de gimnastiica
- se pleaca in alergare usoara, in dreptul
bancii se executa alergare accelerata, dupa ce
se trece de banca, pas lansat
Se aseaza doua bancii pe aceiasi linie :
- alergare usoara pana in dreptul primei banci,
pas lansa, ocolirea bancii, alergare usoara, pas
accelerat, pas lansat
3 3.1Sesizarea regulilor necesare - exersarea startului din picioare fara comenzi - fluier , - observare
desfăşurării Startul de sus, lansarea de la - alinierea la start cate 4-5 elevi pentru jaloane, sistematica
jocurilor şi altor activităţi motrice start exersarea startului banca de - aprecieri
3.3Manifestarea atitudinii de - exersarea alergarii cu accelerare. gimnastica verbale
cooperare, Joc cu mingea
întrajutorare şi fair-play în timpul 1) se lanseaza mingea, se alearga in viteza pna
activităţilor la ea se aduce mingea
motrice 2) se lanseaza mingea pana la jaloane, se
pleaca in viteza pentru a readuce mingea
Jocuri dinamice pentru alergare de
viteza : “ Stafeta pe numere”, “ Crabii si
crevetii”, concursuri de alergare de viteza pe
20 m cu start de sus .
4 Evaluare - lectie de evaluare :alergare de viteza pe - teren de - proba
distanta de 20m cu start de sus sport practica
- fluier
-
cronometr
u
Proiectarea unitatii de invatare: Aruncarea mingii de oina, clasa I
Numar de ore alocat: 6

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 3.1Sesizarea regulilor necesare  Aruncarea - ducerea bratului cu minge inapoi - mingi - observare
desfăşurării mingii de oina de pe loc, la - exercitii pentru brate mici de sistematica
jocurilor şi altor activităţi motrice distanta - aruncari libere cu mingea de oina cauciuc
3.2Participarea la activităţi specifice - aruncarea mingiei cu latura stanga orientata - mingi de
educaţiei spre directia aruncarii tenis
fizice, organizate în grup

2 Se repeta lectia nr.1


3  Aruncarea - aruncarea mingii de oina de pe loc la - mingi - observare
mingii de oina distanta mici de sistematica
- miscarea bratului, rasucirea trunchiului, cauciuc
lansarea mingii - mingi de
tenis
- mingi de
oina
4 3.2Participarea la activităţi specifice  Aruncarea - aruncarea mingii de oina la distanta de 10- - mingi - observare
educaţiei mingii de oina de pe loc, la 12 m peste o sfoara intinsa mici de sistematica
fizice, organizate în grup distanta - aruncarea mingii sub forma de concurs cauciuc - aprecieri
- mingi de individuale
tenis si clective
- mingi de
oina
- sfoara
5 3.2Participarea la activităţi specifice  Aruncarea  Repetarea lectiei nr. 4
educaţiei mingii de oina de pe loc, la
fizice, organizate în grup distanta

6 3.1Sesizarea regulilor necesare  Aruncarea - exersarea aruncarii mingiide oina - mingi de - proba
desfăşurării mingii de oina - aruncarea mingii sub forma de concurs tenis practica
jocurilor şi altor activităţi motrice - desemnarea castigatorului - mingi de
3.2Participarea la activităţi specifice - evaluare oina
educaţiei - fluier
fizice, organizate în grup
Proiectarea unitatii de invatare: Alergare de durata in tempo moderat, clasa I
Numar de ore alocat: 8

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 1.2 Demonstrarea principalelor Alergare de durata in tempo - exersarea rularii
caracteristici ale moderat - alergarea pe pingea (cu rulare calcai-varf);
posturii corporale corect adoptate - corpul usor aplecat inainte
1.3 Utilizarea cu interes a variantelor - exersarea alergarii in tempo moderat -
de mişcări elevii alearga cat
specifice principalelor segmente mai degajat, cu rularea talpii pe pamant s.i
corporale respiratie
ritmica;
- sa nu se treaca brusc de la mers la alergare,
ci se mareste
- exersarea rularii:
2 1.2 Demonstrarea principalelor Alergare de durata in tempo - exersarea alergarii de durata; - alergarea de - teren - observare
caracteristici ale moderat la o linie la alta sau de la un perete la altul sport - sistematica
posturii corporale corect adoptate (10-25 m); - mers alternat cu alergare, cu cronometr
1.3 Utilizarea cu interes a variantelor trecere treptata de la mers la alergare s.i invers; u - fluier
de mişcări - alergare individuals pe distance scurte.
specifice principalelor segmente Jocuri: ,,Buchetelele", ,,Atentie la semnal" -
corporale Copiii alearga in coloana cate unul, la semnal
se opresc in ghemuit. Se ridica, continua
alergarea si jocul
3 1.2 Demonstrarea principalelor Alergare de durata Stafete Alergare pana la un punct fix, intoarcere - fluier - - observare
caracteristici ale in alergare, predarea jtafetei la urmatorul elev cronometr sistematica
posturii corporale corect adoptate care continua actiunea si asezarea la coada u
1.3 Utilizarea cu interes a variantelor sirului
de mişcări
specifice principalelor segmente
corporale

4 Alergare de durata (1'30") - alergare de durata cu coordonarea segmentelor - traseu


corpului; - armonizarea actului respirator cu marcat -
ritmul alergarii; - alergare pe teren plat fluier
5 Alergare de durata in timp - alergare de durata adaptata posibilitatilor - traseu - observare
moderat (1'30") individuale; - exersarea alergarii in ritm lent un marcat - sistematica
minut - un minut jumatate, cu pauza intre cronometr
repetari - 2 minute; - automatizarea ritmului u -fluier
respirator - inspiratie la 2 pasi urmat de
expiratie completa
6-7 1.2 Demonstrarea principalelor Pregatirea pentru proba de - alergare in tempo uniform, alternat cu mers;
caracteristici ale evaluare; alergare de durata - alergare in tempo variat; - alergare cu
posturii corporale corect adoptate parcurgere repetata a unor distante; - exerctii de
1.3 Utilizarea cu interes a variantelor alergare in grup
de mişcări
specifice principalelor segmente
corporale

8 Proba de evaluare • Alergare de - Evaluare


durata practica
Proiectarea unitatii de invatare: Gimnastica acrobatica, clasa I
Numar de ore alocat: 20

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1-2 3.2. Participarea la activităţi specifice Cumpana pe un genunchi - pe un genunchi sezand, sprijin pe palme, - -
educaţiei ducerea ccluilalt picior intins inapoi in arcuire; salt obser
- la scara fixa, mainile sprijinite pe sipca in ele vare
fizice, organizate în grup dreptul pieptului, ducerea alternativa a unui - siste
picior intins inapoi cu arcuire (umerii raman pla matic
paralel cu scara fixa) nsa a
3-4 3.2. Participarea la activităţi specifice Semisfoara - din pozitia de pe un genunchi, prin - -
educaţiei alunecarea unui picior inapoi, urmarind ca salt obser
partea anterioara a coapsei sa fie in contact ele varea
fizice, organizate în grup direct cu solul, varful piciorului bine intins pe - sistem
sol, corpul drept, capul sus pla atica
nse
5- 8 2.3. Aplicarea deprinderilor de Cumpana pe un genunchi - Se repeta lectiile nr. 1 si nr. 2
expresivitate Semisfoara
corporală şi a celor adaptate din
diferite
discipline sportive

9-14 3.2. Participarea la activităţi specifice Podul dejos - din pozitia culcat se vor aduce langa bazin - -
educaţiei picioarele indoite din genunchi si usor salt obser
departate si se vor sprijini pe sol, pe toata ele varea
fizice, organizate în grup talpa; mainile se vor aseza in dreptul capului -pl sistem
cu palmele in jos, cu degetele indreptate catre ans atica
umeri; - prin intinderea bratelor si a e
picioarelor se va ridica corpul de pe sol cu
greutatea repartizata egal pe brate si picioare
15 Rulare laterala -exersarea rularii laterale din pozitia culcat - -
plans obser
a vare
- siste
saltel matic
e de a
gimna
stica
16-19 3.2. Participarea la activităţi specifice Rostogolirea - din stand, se executa ghemuire cu apucarea - saltea de - aprecieri
educaţiei inainte din ghemuit in ghemuit gambelor cu mainile, capul in piept, spatele gimnastica individuale si
fizice, organizate în grup rotund, genunchii usor colective
departati;
- ghemuit, mainile pe genunchi, capul se aseaza
pe saltea
spre ceafa cat mai aproape de genunchi,
impingere
puternica din picioare si rulare fara maini;
- din pozitia ghemuit, sprijinul palmelor pe
saltea, rulare
pe spate cu ghemuirea genunchilor la piept,
ridicare in
ghemuit
20 Evaluare Elementele din gimnastica acrobatica invatate - saltele de - proba de
- incercare de legare a elementelor invatate gimnastica control
Proiectarea unitatii de invatare: Deprinderi sportive elementare, clasa I
Numar de ore alocat: 10

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 3.3Manifestarea atitudinii de Scoala mingii - exersarea obis,nuirii cu mingea; - observare
cooperare, - colectivul se aseaza pe doua sau mai multe sistematica
întrajutorare şi fair-play în timpul randuri
activităţilor egale, elevii fiind la o distanta de un brat
motrice unul de altul;
- se transmit mingile de la el din fata spre el
din spate
(sau invers).
Jocuri: ,,Mingea prin tunel", ,,Mingea
calatoare pe siruri"
2 3.3Manifestarea atitudinii de Pasarea s.i prinderea - exercitii de prindere, pasarii mingii; - mi - observare
cooperare, mingii cu doua maini - pe doua randuri fata in fata; ngi sistematica
întrajutorare şi fair-play în timpul - se organizeaza clasa in triunghi, patrat - flui
activităţilor pentru realizarea pasei cu doua maini, de pe er
motrice loc;
- exercitii de aruncare a mingii la perete si
prinderea acesteia
3 Pasarea si prinderea - prinderea si pasarea mingii de pe loc in -jaloane - observare
mingii cu doua maini perechi fata in - fluier sistematica
de pe loc fata la o distanta de 2-3 m; - creta - aprecieri
- prinderea si pasarea mingii de pe loc in -
zigzag pe doua randuri fata in fata, la distanta mingi(10-
de 3-4 m. 12)
Joc: ,,Pase in doi"
4 3.3Manifestarea atitudinii de Pasarea cu o mana - usor departat, cu mingea tinuta in palma - jaloane - observare
cooperare, si prinderea cu doua bratului indema- - fluier sistematica
întrajutorare şi fair-play în timpul maini de pe loc natec, ridicat deasupra umarului; in momentul - creta - aprecieri
activităţilor pasarii bratui -
motrice se duce usor inapoi, miscarea executandu-se mingi(10-
din umar prin 12)
intinderea brafului spre inainte si lansarea
mingii;
- exersarea prinderii cu doua maini: -
genunchii usor
indoiti, palmele apropiate formand impreuna
un caus; -
intampinarea mingii prin intinderea bratelor
spre minge si amortizarea (palmele si degetele
fiind relaxate)
5 3.3Manifestarea atitudinii de Dribling simplu si multiplu de pe - exersarea driblingului simplu sau multiplu: - mingi - observare
cooperare, loc (cu - impingerea mingii in sol cu o mana, mijlocii sistematica
întrajutorare şi fair-play în timpul mingea de handbal inaljimea pana la care - mingi de - aprecieri
activităţilor sau baschet) poate sa sara mingea si sa nu depaseasca baschet - tema de
motrice nivelul taliei; - mingi de lucru pentru
- se efectueaza cu braful indemanatec, palma handbal acasa
facuta caus, - fluier,
degetele rasfirate, flexate, astfel incat sa se jaloane
asigure
impingerea mingii si nu lovirea ei
6 3.3Manifestarea atitudinii de Dribling multiplu, de pe loc - exersarea driblingului multiplu de pe loc, - mingi - observare
cooperare, intr-un cere - fluier sistematica
întrajutorare şi fair-play în timpul marcat pe sol.
activităţilor Jocuri: 1 ) dribling de pe loc, pasarea mingii
motrice unui coleg
asezat intr-un punct fix, alergare pana in
dreptul lui,
reprimirea mingii, ocolirea lui si intoarcere,
dribling pe
loc, pasarea mingii la urmatorul care continua
actiunea. 2),,Stafeta cu mingea printre
jaloane"
7 3.3Manifestarea atitudinii de Conducerea mingii - exersarea conducerii mingii cu piciorul pe - mingi - observare
cooperare, cu piciorul culoare - jaloane sistematica
întrajutorare şi fair-play în timpul marcate cu creta pe sol; - fluier
activităţilor - exersarea conducerii mingii cu piciorul pe
motrice culoare
formate din jaloane. Stafeta cu mingea printre
jaloane
8 3.3Manifestarea atitudinii de ,,Cursa pe numere", ,,Mingea la capitan", - fluier - observare
cooperare, Stafete si jocuri ,,Fereste-te de - mingi de sistematica
întrajutorare şi fair-play în timpul cuprinzand minge" etc. handbal
activităţilor procedeele invajate -Copiii sunt impartiti in doua grupe, care
motrice formeaza doua
cercuri, in mijlocul fiecarui cerc se afla cate un
copil cu o
minge in mana. Copiii tinandu-se de mana se
deplaseaza pe cerec. La semnal, cel cu mingea din
cerc incearca, prin
aruncare cu o mana de la umar, sa nimereasca un
copil. Cel atins va lua locul in mijlocul cercului
Proiectarea unitatii de invatare: Deprinderi sportive elementare specifice jocului sportiv Minihandbal, clasa I
Numar de ore alocat: 38

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 3.1. Sesizarea regulilor necesare • Obisnuirea cu - prezentarea mingii de handbal; - fluier - observare
desfăşurării mingea de handbal - explicarea si demonstrarea susfinerii mingii - mingi (6- sistematica
jocurilor şi altor activităţi motrice cu o singura 8) - aprecieri
3.3. Manifestarea atitudinii de mana; colective
cooperare, - exersarea de catre elevi;
întrajutorare şi fair-play în timpul ,,Mingea rostogolita dupa fanion"
activităţilor - Jocuri dinamice specifice obisnuirii cu
motrice mingea de
handbal: ,,Mingea calatoare pe randuri",
,,Mingea pe val",
,,Mingea prin tunel", ,,Mingea rostogolita in
suveica",
2 3.1. Sesizarea regulilor necesare • Pasarea cu o -explicarea-demonstrarea pasarii mingii cu o - mingi - aprecieri
desfăşurării mana si prinderea cu doua maini mana pe diferite individuale
jocurilor şi altor activităţi motrice de pe loc deasupra umarului de pe loc si prinderea cu - obiecte: si colective
3.3. Manifestarea atitudinii de doua maini; pietre, - observare
cooperare, - exersarea pasarii si prinderii mingii de pe sticle din sistematica
întrajutorare şi fair-play în timpul loc, la perete plastic
activităţilor si in perechi; umplute
motrice - corectari; cu apa
- Jocuri dinamice pentru initiere in elemente
tehnico-
tactice fundamentale ale jocului de
handbal: ,,Mingea la
capitan", ,,Mingea in zigzag", ,,Mingea in
stea", ,,Apara cetatea"
3 Idem lectia nr.2
4 -10 3.1. Sesizarea regulilor necesare • Dribling simplu si multiplu de pe - explicarea si demonstrarea conducerii mingii - mingi - observare
desfăşurării loc (driblingul) Se realizeaza prin impingerea mijlocii sistematica
jocurilor şi altor activităţi motrice mingii in sol cu
3.2. Participarea la activităţi mana indemanateca, palma facuta caus,
specifice educaţiei degetele rasfirate,
fizice, organizate în grup flexate. Driblingul se face inainte si lateral
3.3. Manifestarea atitudinii de pentru a evita
cooperare, lovirea mingii cu piciorul in timpul alergarii;
întrajutorare şi fair-play în timpul - exersarea driblingului simplu si multiplu
activităţilor individual, descriind prin miscare un cere
motrice mic, insusind tehnica de protejare a mingii; -
exercitii: - bataia mingii in sol cu o mana,
alternativ; - bataia mingii in sol de mai multe
ori cu ambele maini. -Joe dinamic cu semnale
vizuale si sonore: ,,Minge, stai!"
11-25 3.1. Sesizarea regulilor necesare • Dribling simplu si multiplu din - explicarea si demonstrarea driblingului - -
desfăşurării mers simplu si multiplu din mers; - exersari mi observare
individuale si pe grupe; - Jocuri dinamice: ngi sistematic
jocurilor şi altor activităţi motrice ,,Portita", ,,Cine tine mingea mai mult"; - - a
3.2. Participarea la activităţi Stafeta cu conducerea mingii - elevii sunt flu -
specifice educaţiei impartiti in 3-4 siruri egale asezate la linia de ier aprecieri
fizice, organizate în grup centru. Primul din fata sirului pleaca in individua
3.3. Manifestarea atitudinii de alergare cu conducerea mingii (dribling) pana le
la semicercul de 9 m si arunci la poarta din
cooperare, alergare, culege mingea, se intoarce tot in
întrajutorare şi fair-play în timpul dribling predand mingea
activităţilor
motrice
26-38 3.1. Sesizarea regulilor necesare • Stafeteaplicative cu mingea -Suveica cu dribling, pasii si deplasare la - mingi - observare
desfăşurării • Jocuri dinamice cu mingea coada sirului opus; - fluier sistematica
- Pe marginea terenului, incrucisare in dribling
jocurilor şi altor activităţi motrice si pasa din alergare;
3.2. Participarea la activităţi - Jocuri dinamice: ,,Hustiuliuc"
specifice educaţiei
fizice, organizate în grup
3.3. Manifestarea atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-play în timpul
activităţilor
motrice
Proiectarea unitatii de invatare: Deprinderi motrice sportive elementare specifice jocului sportiv - Minibaschet, clasa I
Numar de ore alocat: 38

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 3.1. Sesizarea regulilor necesare • Pozijia - explicarea - demonstrarea pozitiei fundamentale - imagini, - observare
desfăşurării fundamentala de catre profesor postere sistematica
jocurilor şi altor activităţi - exersarea de catre elevi -jaloane
motrice - exercitii fara minge executate pe loc, din
3.2. Participarea la activităţi alergare, cu oprire la semnal
specifice educaţiei - piruete, ,,mersul pe trotineta", cu punct fix, pe
fizice, organizate în grup sol
3.3. Manifestarea atitudinii de - pasiri inainte, inapoi, lateral, cu revenire la
cooperare, pozilia
întrajutorare şi fair-play în fundamentaia
timpul activităţilor - intoarceri prin pasiri repetate pe piciorul de
motrice impulsie-inainte, inapoi, pasa (fara minge)
- stafete cu alergare, cu oprire si intoarcere pe loc
(pivotare), in clrcptul diferitelor semne sau la
semnale auditive
- demonstratii- explicatii, corectari
2 3.1. Sesizarea regulilor necesare • Obisnuirea cu mingea de baschet - prezentarea mingii de baschet - mingi - observare
desfăşurării - explicarea si demonstrarea sustinerii mingii cu (6-8) sistematica
jocurilor şi altor activităţi doua maini - fluier - aprecieri
motrice - exersarea de catre elevi - individuale si
3.2. Participarea la activităţi -jocuri dinamice specifice obisnuirii cu mingea fanioane colective
specifice educaţiei de baschet
fizice, organizate în grup ,,Mingea calatoare pe randuri", ,,Culesul
3.3. Manifestarea atitudinii de cartofilor",
cooperare, ,,Semanatul"
întrajutorare şi fair-play în -stafeta pe echipe - Colectivul este impartit in doua
timpul activităţilor sau mai
motrice multe siruri egale. Primul din fiecare sir are cate o
minge in
mana pana la fanion, il ocoleste si se intoarce
rostogolind mingea pana la urmatorul

3-8 3.1. Sesizarea regulilor necesare • Tinerea, prinderea si pasarea - explicarea-demonstrarea tinerii mingii cu doua -8- 10 - observare
desfăşurării mingii cu doua maini de pe loc maini de la piept, cu doua maini deasupra capului mingi de sistematica
jocurilor şi altor activităţi in priza simetrica, cu minibasc - aprecieri
motrice doua momi in fata in pozitie asimetrica; het individuale si
3.2. Participarea la activităţi - exersarea tinerii mingii; colective
specifice educaţiei - explicarea si demonstrarea prinderii si pasarii
fizice, organizate în grup mingii
3.3. Manifestarea atitudinii de (prinderea se face in saritura);
cooperare, - exersarea prinderii si pasarii mingii in diferite
întrajutorare şi fair-play în formati
timpul activităţilor (perechi, triunghi, careu, pe coloane fat5 in fata);
motrice - Jocuri dinamice: ,,Mingea la capitan", ,,Mingea
in zigzag",
,,Mingea in stea", ,,Apara cetatea"
9-12 3.1. Sesizarea regulilor necesare • Pasarea cu doua maini de la piept - exersarea pasei cu doua maini de la piept, de pe - mingi - observare
desfăşurării de pe loc loc, in doi; de sistematica
jocurilor şi altor activităţi - corectari; marime
motrice - stafete cuprinzand procedeele predate: ,,Suveica mijlocie
3.3. Manifestarea atitudinii de simpla cu - mingi
cooperare, pase"; de
întrajutorare şi fair-play în - Jocuri dinamice: ,,Schimba locul", ,,Pase in minibasc
timpul activităţilor triunghi" het
motrice - marcaje
13-30 3.1. Sesizarea regulilor necesare • Dribling simplu si multiplu de pe - explicarea si demonstrarea conducerii mingii - 8-10 - observare
desfăşurării loc (driblingul) de pe loc cu mana indemanateca, mingi de sistematica
jocurilor şi altor activităţi inalt, mediu, jos; minibasc - aprecieri
motrice - executii imitative fara minge, imitand lucrul de het individuale
3.2. Participarea la activităţi coordonare si
specifice educaţiei dintre brate si picioare; colective
fizice, organizate în grup - exersarea driblingului de pe loc (se realizeaza
3.3. Manifestarea atitudinii de prin impingerea mingii in sol cu mana
cooperare, indemanateca, palma facuta caus, degetele
întrajutorare şi fair-play în rasfirate, flexate. Driblingul se face inainte si
timpul activităţilor lateral pentru a evita lovirea mingii cu piciorul in
motrice timpul alergarii;
- exercitii individuale, descriind prin miscare un
cerc mic, insusind tehnica de protejare a mingii;
- exercitii: bataia mingii in sol cu o mana
alternativ; bataia mingii in sol de mai multe ori
cu ambele maini
31-36 3.1. Sesizarea regulilor necesare • Pasarea cu doua maini de la - exersarea pasei cu doua maini de la piept din - mingi - observare
desfăşurării piept cu deplasare deplasare; - marcaje sistematica
jocurilor şi altor activităţi - Jocuri dinamice: ,,Mingea cucerita",
motrice ,,Hustiuluc";
3.3. Manifestarea atitudinii de
cooperare,
întrajutorare şi fair-play în
timpul activităţilor
motrice
37-38 • Driblingul multiplu din deplasare - explicarea si demonstrarea driblingului - mingi - observare
multiplu din deplasare: din mers si usoara - marcaje sistematica
alergare, cu mana dreapta (stanga) spre inainte, cu
spatele, inalt, mediu, jos, cu ocolire de obstacole;
- exersarea driblingului cu pasarea mingii cu
doua maini de la piept din deplasare;
- corectari;
- stafeta cu conducerea mingii: ,,Suveica simpla
cu pase din miscare"
Proiectarea unitatii de invatare: Jocuri recreative, clasa I
In fiecare lectie

Nr. Evaluare
Competente specifice Detalieri de continut Exemple de activitati de invatare Resurse
lectiei
1 2.3. Aplicarea deprinderilor de ,,Cursa paianjenului" ,,Podul - explicatii, demonstratii; - mingi - observare
expresivitate umblator" ,,Merg pe strada" - respectarea regulilor; - sistematica
corporală şi a celor adaptate din ,,Puii de cuc" - jocuri pe echipe; jaloane
diferite - corectari, aprobari, dezaprobari - teren
discipline sportive marcat
2 2.3. Aplicarea deprinderilor de ,,Leapsa pe ghemuite" ,,De-a - explicatii, demonstratii -bete - observare
expresivitate vulpea schioapa" ,,De-a sarpele" - respectarea regulilor - minge sistematica
corporală şi a celor adaptate din ,,Soarecele si pisica" - jocuri pe echipe -
diferite - corectari, aprobari, dezaprobari franghii
discipline sportive
3 ,,Al treilea fuge" ,,Alergarea spre - explicatii, demonstratii, - banci - observare
o tinta necunoscuta" ,,Batista - respectarea regulilor de sistematica
calatoare" “Pisicile si ogarul" - exersarea deprinderilor insusite in conditii gimnasti
variate ca
- corectari, recomandari -
stegulet
e
4 Repetarea lectiilor 1-3
5 2.3. Aplicarea deprinderilor de ,,Orasul asediat" ,,Inconjura - explicatii; -jocuri pe echipe; -jaloane - observare
expresivitate patratul" - activitati practice de exersare; - fluier sistematica
corporală şi a celor adaptate din ,,Omul negru" ,,Urmarirea" - evidentieri
diferite
discipline sportive
6 3.1. Sesizarea regulilor necesare ,,Cursa intr-un picior" - respectarea regulilor impuse de joe; - cercuri - observare
desfăşurării ,,Broscutele sar in lac" - intreceri pe echipe; - creta sistematica
jocurilor şi altor activităţi ,,Barza schioapa" - corectari; - banca
motrice “Puntea peste prapastie” - evidentieri de
gimnasti
ca
7 Repetarea jocurilor de la lectiile 5-
6
8 2.3. Aplicarea deprinderilor de ,,Sarpele prin tunel" - explicatiile privind regulile jocului; - mingi - observare
expresivitate ,,Conducerea mingii" ,,Cursa pe - respectarea regulilor; - sistematica
corporală şi a celor adaptate din numere" (cu mingea) ,,Cine este -corectari; pietricele
diferite mai rapid" - evidentieri
discipline sportive
3.1. Sesizarea regulilor necesare
desfăşurării
jocurilor şi altor activităţi
motrice
9 2.3. Aplicarea deprinderilor de ,,Calaretii" ,,Maimutele vesele" - explicarea regulilor; - mingi - observare
expresivitate ,,Aruncarea la tinta" ,,Pasa in - exersarea in activitati practice; - creta sistematica
corporală şi a celor adaptate din cerc" ,,Prizonierii" - corectari, aprecieri -jaloane
diferite
discipline sportive
3.1. Sesizarea regulilor necesare
desfăşurării
jocurilor şi altor activităţi
motrice
10 2.3. Aplicarea deprinderilor de ,,Incarcarea pepenilor" ,,Nu scapa - explicarea regulilor de joc; - mingi - observare
expresivitate mingea" ,,De doua ori - exersare in activitati practice; - creta sistematica
corporală şi a celor adaptate din castigator" ,,Tapul saltaret" - corectari; -jaloane
diferite - aprecieri
discipline sportive

11 2.3. Aplicarea deprinderilor de ,,Tinteste daca poti" - exersarea jocurilor; - mingi - observare
expresivitate ,,Prizonierii" ,,Vanatorii si ratele" - evidentieri; - aparate sistematica
corporală şi a celor adaptate din ,,Mingea in cere" ,,Apara turnul" - corectari asupra modului de desfasurare; din sala
diferite - recomandari de
discipline sportive gimnastic
3.1. Sesizarea regulilor necesare a
desfăşurării
jocurilor şi altor activităţi
motrice
12 Se repeta jocurile de la lectiile 10-
11
13-34 - explicatii; - - observare
-demonstratii ; stegulete, sistematica
- recomandari; mingi aprecieri
Jocuri dinamice : “ Cine si-a schimbat - banci de individuale si
locurile?” ,,Cursa pe numere", ,,Du-te, vino!", gimnastic colective
,,Hustiuluc" a - calificative
,,Vanatorul iscusit", ,,Lupta pentru minge", - jaloane
,,Puntea - cutie de
spre prapastie", ,,Intrecerea elefantilor", ,,Trans- carton
portul lazii", ,,Scaunelul", ,,Ruperea lantului", - minge
,,Tragerea franghiei", ,,Culesul cartofilor", medicinal
,,De-a statuile", ,,Acum!", ,,Nu scapa mingea!", a
etc. -
obstacole
vii
-
cerculete
mici