Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

Clasa: a-VII- VIII-a


DIsciplina de studiu: Educaţia tehnologică
Modulul: Croşetarea
Subiectul: Croşetarea liniilor circulare,
Croşetarea rândului III după model/schemă
Tipul lectiei: Mixtă
Timpul: 90 min.
Competențe specifice :
3. Croşetarea frizei feţei de masă conform regulamentului tehnologic:
- executarea lucrărillor urmărind fişa tehnologică.
4. Evaluarea lucrărilor realizate conform proprietăţilor funcţionale şi estetice, criteriilor de calitate:
- comentarea aspectului estetic şi calităţii lucrului îndeplinit;
- utilizarea în comunicare a terminologiei specifice.

Obiective operationale:
O3 - Să examineze articolele dupa plan.
O4 - Să utilizeze corect terminologia de ramură.
O5 - Să execute modelul în baza schemei grafice.
O6 - Să explice semnele convenţionale și să aplice în lucrul practic.
O7 - Să numească și să respecte regulile de securitate şi de protecție a muncii în timpul lucrului.
O8 - Să examineze și să aprecieze lucrările proprii și ale colegilor după criteriile: cantitate, acuratețe, calitate.
Metode şi procedee:
Convorbirea, explicația, demonstrația, joc didactic, analiza, lucrul frontal, individual, în perechi, în grup.
Materiale utilizate:
Croșetă, schema modelului, fișe tehnologice, planșa cu semnele convenționale, șervețele model, articole croșetate.
Scenariul lecției
Etapele Metode și Forme de
O.O Activitatea profesorului Activitatea elevilor
lecției tehnici organizare
Evocare Se pregătesc de lecție Frontal
ustensilele și materialele
de lucru
Propun spre discuție proverbul
1. „Brațul care muncește nu dă timp
capului să se gândească la nimicuri” M. Conversația
Eminescu
2. Meseria-i brățară de aur.
Realizarea 1. Propun spre analiză articole croșetate Analizează articolele după Analiza, Individual
sensului specifice localității. planul propus „Anexa 1” comparația,
2. Desenează în caietele de lucru motive Desenează ornamente.
ornamentale. Notează subiectul lecției.
3. Numiți regulile de protecție a muncii.
4. Croșetarea articolului conform Completează clusteringul Clusteringul Frontal
scemei grafice. cu regulile de protecție a
5. Obsev, dirijez activitatea elevilor. muncii.
6. Primesc fișe cu semnele Croșetează conform fișei Lucrul practic
convenționale. tehnologice.
7. Pornind de la modelele propuse și
inventați scheme de motive simple. Observă,
compară Lucrul în grup
Reflecții 1. Enumerați caracteristicile de bază Răspund la întrebările Expoziție Frontal
ale firului de ață. propuse.
2. Caracterizați materialele și Prezintă lucrul realizat în
ustensilele folosite pentru clasă.
croșetat.
3. Ce greutăți ați întâlnit în timpul
lucrului.
Extindere 1. Elaborați proiectul unei fețe de masă Notează sarcina pentru Individual
garnisită cu dantelă. acasă în caietele de lucru.
2. Completați portofoliul cu informații
noi, fotografii și ilustrații din reviste,
scheme tehnologice ale unor articole Lasă locul de lucru în
moderne croșetate. ordine și curățenie
Evocare Primesc câte o schemă și le propun să Îndeplinesc sarcina Răspund la În perechi
calculeze ochiurile necesare pentru propusă. întrebări
croșetarea unui fragment din schema Bulgării de
dată. zăpadă
Ce articole croșetate cunoașteți?
Caracterizați firul de origine vegetală și Frontal
animală.
Realizarea 1. Propun un rebus. Descoperă subiectul orei. Citesc și Individual
sensului 2. Numiți și demonstrați 5 dintre Notează subiectul lecției. analizează fișa
caracteristicile principale ale firelor. tehnologică din
3. Croșetează după fișa tehnologică p.22 manual
manual.
Lucrul practic
4. Noțiuni – cheie Notează în caiete.
*horboțică
*prosop
*dantelă
Reflecții Apreciază calitatea lucrului îndeplinit în Elaborează proiectul Expoziție În perechi
clasă. organizării unui târg de Metoda RAI
obiecte croșetate.
Prezentarea proiectului.
Extindere - Să prelucreze marginile unei batiste cu Notează sarcina pentru Individual
punctul de feston. casă în caietele de lucru.
- Garnisiți batista cu dantelă formată din
3-4 rânduri. Lasă locul de lucru în
Pentru băieți - să elaboreze scheme ordine și curățenie
grafice în caietul de notițe.