Sunteți pe pagina 1din 1

ISJ BACĂU

TEST DE EVALUARE

Anul şcolar 2011-2012

Disciplina Educaţie muzicală

Clasa a VI-a

Numele şi prenumele elevului:

Data susţinerii tesului:

MODEL pentru elevii din învăţământul de cultură generală

 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect
 Timpul efectiv de lucru este de 30 de minute
 Rezolvările testului se vor scrie pe o foaie separată

PARTEA I________________________________________________________________(40 de puncte)


1. Vioara aparţine familiei instrumentelor:
a) de suflat
b) cu claviatură
c) de percuţie
d) cu coarde

2. Identificaţi termenii de nuanţe:


a) allegro
b) piano
c) andante

3. Ritmul este format din:


a) o succesiune de durate diferite
b) o succesiune de sunete cu înălţimi şi durate diferite
c) o succesiune de sunete cu înălţimi diferite

4. Intervalul de terţă este:


a) intervalul format între două sunete situate la distanţă de două trepte alăturate
b) intervalul format între două sunete situate la distanţă de trei trepte alăturate
c) intervalul format între două sunete situate la distanţă de cinci trepte alăturate

PARTEA a II-a______________________________________________________________(50 de puncte)

5. Recunoaşteţi lucrarea muzicală audiată specificând în 0,5 pagini:


- numele lucrării şi al compozitorului
- tematica abordată de compozitor
- opinia personală referitoare la lucrarea respectivă

Test de evaluare iniţială – Disciplina Educaţie muzicală


Clasa a VI-a
Pagina 1 din 1