Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect Marketing – Nume1, Nume2

Deplasarea în mediul de afaceri

Cuprins

1. Descrierea Companiei A .................................................................................................. 2


2. Descrierea Companiei B ................................................................................................... 2
3. Analiza SWOT complexă pentru companiei A .............................................................. 2
4. Analiza SWOT complexă a Companiei B....................................................................... 4
5. Comportamentul cumpărătorului companiei A. ........................................................... 5
6. Cercetarea de piață – Compania A ................................................................................. 5
7. Poziționarea companiei A în piață .................................................................................. 5
8. Dezvoltarea analizei comparative între compania A și compania B............................ 6
9. Concluziile studiului de piață .......................................................................................... 8
10. Notarea echipei ................................................................................................................ 9

1
Proiect Marketing – Nume1, Nume2

1. Descrierea Companiei A
 Denumirea, forma juridică, adresa, punctele de lucru (adresa, număr de
înregistrare, cod CAEN, website)
 Istoricul firmei;
 Structura acționariatului (%)
 Obiecte de activitate principal/secundar
 Certificările organizației
 Standardele internaționale
 Evoluția companiei pe etape principale
 Rezultatele financiare din ultimii cinci ani : capital social, cifra de afaceri, venituri
totale (-venituri din exploatare), Cheltuieli totale (-cheltuieli din exploatare),
rezultat din exploatare, rezultat financiar, active circulante, active imobilizate,
stocuri, datorii și alte informații relevante (grafice și informații relevante).

2. Descrierea Companiei B
 Denumirea, forma juridică, adresa, punctele de lucru (adresa, număr de
înregistrare, cod CAEN, website)
 Istoricul firmei;
 Structura acționariatului (%)
 Obiecte de activitate principal/secundar
 Certificările organizației
 Standardele internaționale
 Evoluția companiei pe etape principale
 Rezultatele financiare din ultimii cinci ani : capital social, cifra de afaceri, venituri
totale (-venituri din exploatare), Cheltuieli totale (-cheltuieli din exploatare),
rezultat din exploatare, rezultat financiar, active circulante, active imobilizate,
stocuri, datorii și alte informații relevante (grafice și informații relevante).

3. Analiza SWOT complexăa companiei A


Analiza SWOT (Strenghts – Avantaje / Puncte tari; Weaknesses – Dezavantaje / Puncte
slabe; Opportunities - Oportunități; Threats - Amenințări) evidențiază punctele tari și slabe
ale companiei, asociate cu oportunitățile și amenințările existente la un moment dat pe piață.
Avantajele și dezavantajele se referă la mediul intern aferent companiei, iar oportunitățile și
amenințările se referă la mediul extern.

1. Avantajele / punctele tari: punctele tari sunt acei factori care fac ca o organizație să fie
competitivă în raport cu concurența. Punctele tari pot lua forma unor produse sau servicii
pentru care compania are un avantaj competitiv, sau deținerea strategică a unor resurse în
plus față de concurență. În esență, punctele tari sunt resurse, capacități și competențe de bază
pe care organizația le are în posesie și pe care le poate utiliza în mod eficient pentru a-și
atinge obiectivele de performanță.

2
Proiect Marketing – Nume1, Nume2

2. Dezavantaje / puncte slabe: un punct slab reprezintă o limitare, un defect în cadrul


organizației, care o va restricționa în realizarea obiectivelor sale: capacități inferioare, resurse
insuficiente în comparație cu concurența etc.

3. Oportunități: includ orice perspectiva favorabilă în mediul organizației, precum o


tendință, o piață, o schimbare sau o nevoie neidentificată, care susține cererea pentru un
produs sau serviciu și permite organizației să-ți consolideze poziția concurențială.

4. Amenințări: include orice situație nefavorabilă, tendință sau modificare iminentă în


mediul organizației, care este dăunătoare sau pune în pericol capacitatea companiei de a
concura pe piață. Aceasta poate lua forma unei bariere, a unei constrângeri, sau orice altceva
care ar putea cauza probleme, daune, prejudicii organizației.

Pentru analiza SWOT se iau în considerare următorii 7 factori strategici: puterea


managerială, resurse financiare, resurse umane, resurse materiale, inginerie și producție,
marketing și cultura organizațională. Fiecare dimensiune a analizei SWOT (avantaje,
dezavantaje, oportunități și amenințări) va conține analiza companiei pe cei 7 factori
strategici.

ANALIZA INTERNĂA COMPANIEI A


AVANTAJE DEZAVANTAJE

ANALIZA EXTERNĂ A A COMPANIEI A


OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

Matricea SWOT și direcțiile strategice de tip: max-max, min-max, max-min și min-min.

Mediul intern
Avantaje - Dezvanataje-
Strengths (S) Weaknesses (W)
Oportunități-
Max-max (SO) Min-max (WO)
Opportunities (O)
Mediul extern
Amenințări-
Max-min (ST) Min-min (WT)
Threats (T)

3
Proiect Marketing – Nume1, Nume2

Completați matricea cu 9 celule de mai jos pentru evidențierea direcțiilor strategice


aferentă companiei A.

Avantaje/puncte tari Dezavantaje/puncte slabe

Oportunități Strategii SO (max-max) Strategii WO (min-max)

Amenințări Strategii ST (max-min) Strategii WT (min-min)

4. Analiza SWOT complexă a companiei B


ANALIZA INTERNĂ A COMPANIEI B
AVANTAJE DEZAVANTAJE

ANALIZA EXTERNĂ A A COMPANIEI B


OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

4
Proiect Marketing – Nume1, Nume2

Completați matricea cu 9 celule de mai jos pentru evidențierea direcțiilor strategice


aferentă companiei B.

Avantaje/puncte tari Dezavantaje/puncte slabe

Oportunități Strategii SO (max-max) Strategii WO (min-max)

Amenințări Strategii ST (max-min) Strategii WT (min-min)

5. Comportamentul cumpărătorului companiei A


Parcurgeți etapele procesului de cumpărare pentru un produs aferent companiei A. Cum vă
comportați atunci când cumpărați un articol produs de compania A?
Prezentați factorii ce vă influențează în acest proces de cumpărare.

6. Cercetarea de piață – Compania A


Aplicați chestionarul dezvoltat, prezentați și interpretați rezultatele obținute.Prezentați: scopul
cercetării, eșantion, chestionarul propriu-zis anexat, analiza rezultatelor chestionarului cu
grafice, tabele, explicații și concluzii.

7. Poziționarea companiei A în piață


Alegeți 2 variabile (pentru axele Ox și Oy) și poziționați compania A față de concurență.
Prezentați concluziile.

Pret ridicat

.............................................x PIZZA DOMINO’s

.....................................................PIZZA HUT

......................PIZZA THALIA

....................PIZZA POLI

5
Proiect Marketing – Nume1, Nume2

Atractivitatea
produselor

Pret scazut

8. Dezvoltarea analizei comparative între compania A și


compania B
Fiecare echipă selectează cele două companii A și B concurente și se deplasează lacele
două companii pentru a cerceta piața.Când vă deplasați în mediul de afaceri veți observa o
serie de elemente pe care le notați și vă veți fotografia. Observaţi ce întrebări vi se pun şi cum
sunt onorate comenzile!Analizați gamele de produse / produsele celor două companii. Vă
satisfac nevoile și dorințele? Sunt în concordanță cu ceea ce vă doriți să cumpărați (în prezent
sau viitor)? Ce diferenţe aţi constatat în felul în care v-au fost onorate comenzile? Cum sunt
amplasate produsele la raft? Unde sunt amplasate? Care este ordinea în afișarea acestora?

Inserați câte o fotografiecu membrii echipei la intrarea în companiile A și B / lângă


produsele companiilor.

Foto la intrarea în
compania A/lângă
produsele companiei
A

6
Proiect Marketing – Nume1, Nume2

Foto la intrarea în
compania B/ lângă
produsele companiei B

Inserați o fotografie cu membrii echipei la ieșirea din companiile A și B/ la finalul vizitei


pentru analiza produselor companiei A și B

Foto la ieșirea din


compania A/ la finalul
vizitei (cercetării)

Foto la ieșirea din


compania B/ la finalul
vizitei (cercetării)

În urma deplasării se sistematizează:

Element Elemente teoretice Compania A Compania B


analizat
1.Marketing nediferenţiat Marketing
Strategia de 2.Marketing diferenţiat diferentiat,
marketing 3.Marketing concentrat acesta
- Justificați răspunsul prezentand o
gama larga de
produse putand
satisface gustul
tuturor tipurilor
de clienti.
- La deplasarea dvs., clienții
cumpărau produsele
companiilor A și B?
Piața - Clienții concurenței erau
atrași de produsele
companiei A?
- Erau interesați de ingrediente

7
Proiect Marketing – Nume1, Nume2

/ materiale?
- Clienții analizau prețul?
- Toate produsele urmăreau
aceeași linie (poziționare,
aspect, etc)?
- Care companie deține
produse mai atractive?
- Ofertele companiilor sunt
atractive? Existau oferte
speciale?
- Alte detalii
Segmentarea - Care sunt segmentele de
pieței piață pentru produsele celor
2 companii?
- Care sunt elementele de
diferențiere?
Satisfacerea - Abordarea nevoii/dorinței
clientului de clientului
fiecare - Care sunt avantajele
companie companiei?
Elemente - Ce v-a nemulțumit?
negative - Puteți identifica elemente
asociate negative pe parcursul acestei
companiilor vizite (cu referință la cele 2
companii)
Propuneri - Ce îmbunătățiri ați aduce
celor două companii?
- Identificați acțiuni prin care
compania ar crea valoare
pentru clienți!
Analizați - Ce transmite fiecare
fotografiile!!! fotografie?

9. Concluziile studiului de piață


Prezentați concluziile proiectului prin argumentare clară și obiectivă.

 Care este direcția pe care trebuie să urmeze compania A pentru a fi competitivă?


 De ce clienții cumpără produsele companiei A?
 Care sunt clienții potențiali pentru compania A?
 Ce ar trebui să realizeze compania A pentru a atrage clienți de la concurență
(compania B și altele)?
 Care este direcția strategică (direcția de acțiune) pe care compania A ar trebui să o
implementeze? Selectați o direcție din analiza SWOT complexă și argumentați
decizia.

8
Proiect Marketing – Nume1, Nume2

10.Notarea echipei
Notați în tabelul următor contribuția fiecărui membru în realizarea proiectului (procentual).

Numele și prenumele Atribuții Procent


1.
2.
Total 100%