Sunteți pe pagina 1din 1

Cotidian independent regional al Olteniei

ANUL XXIX
Nr. 7425
4 septembrie Suma pe care o alocă Uniunea Europeană pentru
distribirea de lapte, legume şi fructe în şcolile
2019,
12 pagini

româneşti
1 LEU
str. Păcii, nr.1 BIS
ISSN 1220-9031
ISSN-L 1220-9031 Programul UE de încurajare a consumu- bate şi adoptate de Comisia Europeană
Cuprins: lui de fructe, legume şi lapte în şcoli va fi în luna martie 2019. De asemenea, ţările
Pag. 2-3-4: Știri locale/ reluat în anul şcolar 2019-2020, prin alo- pot completa ajutoarele UE cu fonduri
carea a 18 milioane de euro, dn care 6,86 naţionale.
regionale / naţionale;
milioane de euro pentru fructe şi legume
Pag.5: Ştiri sportive; şi 10.8 miloane euro pentru lapte. Peste 20 de milioane de copii au bene-
Pag.6: Sănătate pentru ficiat de acest program în anul şcolar
toți; Un comunicat al Comisiei Europene 2017-2018, această cifră reprezentând
Pag 7: Horoscop zilnic; precizează că în fiecare an şcolar, acestui 20 % din copiii din întreaga Uniune
program i se alocă o sumă totală de 250 Europeană.
Eugen Dulbaba
de milioane de euro. Pentru 2019-2020,
Pag. 8: Lumea Copiilor; au fost alocate 145 de milioane euro
Statele membre pot decide modalitatea
Pag. 9: Pagina pentru fructe şi legume şi 105 milioane de punere în aplicare a programului, in-
Interactivă; euro pentru lapte şi produse lactate. Deşi clusiv tipurile de produse pe care le vor
Pag. 10-11: Publicitate, participarea la program este facultativă, primi copiii sau tema măsurilor educa-
Anunţuri; toate statele membre ale UE au ales să tive instituite. Totuşi, alegerea produsel-
participe, fie la o parte a programului, or distribuite trebuie să se bazeze pe con-
Pag. 12: Vremea regi-
fie la întregul program. Alocările naţio- sideraţii legate de sănătate şi de mediu,
onală: Dr. Tr. Severin, nale pentru ţările UE care participă la de caracterul sezonier, de disponibilitate
Craiova, Slatina, Tg. program în acest an şcolar au fost apro- şi de varietate.
Jiu, Vâlcea
Externe:
Cel puţin 15 cadavre au BAC 2019 sesiunea de toamnă
fost recuperate în urma
incendiului produs la Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) depune contestaţii tot marţi, între orele
bordul unei ambarcaţiuni a publicat, marţi, primele rezultate ale 12:00 şi 16:00.
aflate în largul
Californiei, în apropierea sesiunii de toamnă a Bacalaureatului, 21
Insulei Santa Cruz, de candidaţi obţinând medii peste 9, cea
Peste 43.500 de candidaţi s-au înscris
au anunţat autorităţile mai mare medie fiind 9,78, obţinută de
pentru a susţine probele din a doua se-
locale, menţionând că un elev din Târgu Jiu. siune (august - septembrie) a examen-
alte 19 persoane sunt ului naţional de Bacalaureat 2019, care
momentan considerate
dispărute, conform CNN. Potrivit datelor publicate de Minister- a început, miercuri, 21 august, anunţă
ul Educaţiei Naţionale, 21 de elevi au Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN).
Curs BNR: obţinut medii peste 9, cea mai mare me- Conform datelor transmise de inspec-
1 EURO = 4.7273 Lei
die fiind 9,78, obţinută de un elev de la toratele şcolare judeţene, din totalul ce-
1 USD = 4.3195 Lei
1 LIRA = 5.1800 Lei Liceul de Arte “Constantin Brăiloiu” lor înscrişi, peste 28.700 de candidaţi
1 Gram de aur din Târgu Jiu. provin din promoţia 2018-2019, iar peste
= 212.9744 Lei 14.800 de candidaţi sunt din promoţiile
1 CHF(Franc Elvețian) = Elevii nemulţumiţi de rezultate pot anterioare.
4.3644 Lei