Sunteți pe pagina 1din 2

Asociația Cultural - Științifică ”Pleiadis” din Iași

împreună cu partenerii săi vă invită să participați la:

Conferința cu participare internațională


”Repere ale managementului
cultural – educativ.
Trecut – Prezent – Viitor”
din 24 – 25 august 2019, Iași – România

La conferință pot participa cadre didactice din mediul universitar și preuniversitar


și orice alte persoane interesate de activitate, din ţară și din străinătate.
În cadrul celor două zile ale conferinței vom aborda tema conferinței în sesiuni
plenare și prin masterclass-ul susținut de partenerii noștri.
Participarea poate fi:
- directă - cu prezentarea lucrărilor în plen sau
- indirectă - prin trimiterea lucrărilor pe adresa de e-mail.
Fiecare participant se poate înscrie la conferință cu o singură lucrare. O lucrare
poate avea maxim doi autori, fiecare dintre aceştia achitând taxa de participare.
Fişa de înscriere (în word), lucrarea (în word) şi dovada achitării taxei (scanată
sau fotografiată) vor fi trimise în format electronic, ca fişiere ataşate, până la data de
15 august 2019, inclusiv, pe adresa de e-mail:
asociatia.pleiadis@gmail.com
Important: Dacă nu primiți mesajul cu confirmarea de înscriere a documentelor
trimise de dumneavoastră până la 20 august 2019, vă rugăm să ne contactați la
telefon 0040 753 024 580.
Lucrările și programul conferinței se va actualiza în luna august pe pagina
evenimentului creat pe Facebook. Varianta finală a documentelor se va transmite și pe
adresele de e-mail ale participanților pe data de 22 august 2019.
Condiţii referitoare la realizarea lucrărilor
 Tehnoredactare în Word pe format A4 - portret, font Times New Roman 12, cu
diacritice, spațiul dintre rânduri de 1,5 și margini egale de 25 mm. Lucrarea poate avea
maxim 6 pagini.
 Titlul se va înscrie centrat (Center), cu majuscule, Times New Roman 12 Bold.
 Numele autorului şi instituția se vor înscrie la două rânduri de titlul lucrării, cu
Times New Roman 12 Bold, aliniat dreapta (Right).
 Rezumatul lucrării va fi de maxim 200 de cuvinte. Se acceptă lucrări în limbile
română, franceză și engleză. Cuvinte-cheie: 3 - 5 termeni. Rezumatul trebuie inclus la
începutul lucrării în limba în care este redactată și lucrarea.
 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării.
 Citarea se face în text, prin menționarea între paranteze a sursei. (Roman V. –
titlu, pag.)
 Opțional, în lucrare se poate insera și fotografia autorului, sub titlu.
 Autorii își asumă responsabilitatea pentru articolele trimise.
 Toate articolele sunt incluse în volumul conferinței atât în format tipărit cât și
electronic.
 Articolele trimise fără respectarea normelor gramaticale, a cerințelor expuse
anterior, precum și cele primite cu întârziere vor fi descalificate.
MAPA va conţine: programul conferinței, diploma de participare, adeverința de
publicare, ecusonul și volumul conferinței cu ISBN.
Taxa de participare:
Fiecare participant își achită taxa de participare.
Taxa de participare pentru cadru didactic sau alte categorii de persoane
interesate de activitate din România ce dorește volumul în format electronic pe DVD
este de 95 lei RO.
Taxa de participare pentru cadru didactic sau alte categorii de persoane
interesate de activitate din România ce dorește volumul în format tipărit este de 130 lei
RO.
Taxa de participare pentru cadru didactic sau alte categorii de persoane
interesate de activitate din Republica Moldova ce dorește volumul în format electronic
pe DVD este de 360 lei MD.
Taxa de participare pentru cadru didactic sau alte categorii de persoane
interesate de activitate din Republica Moldova ce dorește volumul în format tipărit este
de 440 lei MD.
Observație: Taxa de participare pentru grup este redusă cu 10%.
Considerăm grup participarea a minim 2 persoane, maxim nelimitat.
Exemplu calcul taxă România:
Pentru 2 participanți (cu opțiunea de volume tipărite pentru fiecare) taxa ce
trebuie achitată este de 234 lei RO calculați astfel (2 x 130 = 260 lei RO) – 26 lei RO
(reducerea de 10%)
Exemplu calcul taxă Republica Moldova:
Pentru 2 participanți (cu opțiunea de volume tipărite pentru fiecare) taxa ce
trebuie achitată este de 792 lei MD calculați astfel (2 x 440 = 880 lei MD) – 88 lei MD
(reducerea de 10%)
Taxa pentru cei din România se achită prin transfer bancar (inclusiv online
banking) de la orice bancă sau prin mandat poștal.
Cont IBAN: RO47CECEIS0930RON1157051 – CEC Bank Iași
Titular: Asociația Cultural - Științifică ”Pleiadis” din Iași - România
CIF: 36386116
cu textul: ”participare pers. / grup la C.I. Management 2019”
Taxa pentru cei din Republica Moldova se achită personal în ziua activității
pentru cei care au optat pentru participarea directă sau către reprezentantul asociației
care va distribui materialele de la conferință. Vă transmitem datele persoanei de
contact pe e-mail.
Vă așteptăm cu drag!
Notă: Dacă aveți nevoie de mai multe detalii sau de suport pentru înscrierea la
activitate ne găsiți la:
Telefon: 0040 753 024 580 (numărul este valabil și pe Viber pentru cei din
Republica Moldova)
E-mail: asociatia.pleiadis@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/AsociatiaPleiadis/
Programul Asociației PleiadIS este de luni până vineri între orele
9.00 – 13.00 și 15.00 – 19.00