Sunteți pe pagina 1din 1

„LIDERUL ROTATIV”

Scopul: Conştientizarea avantajelor şi limitelor Comunicării, valorificarea caracteristicilor pozitive ale


acesteia.
Materiale: Flipchart, cariocă, foi A4, pixuri.
Durata: 50 de minute.
Desfăşurarea: Colectivul este împărţit în grupuri de 5 membri. Fiecare grup îşi va alege de la început un
lider şi va discuta un număr de caracteristici pozitive şi negative ale Comunicării (spre exemplu, faptul
conform căruia ”Comunicarea” contribuie la crearea satisfacţiei în orice activitate, a unui climat pozitiv şi
relaţionări bazate pe încredere între parteneri, când este considerată pozitivă, productive şi când este
opusul, considerată negativă). Numărul acestor caracteristici (atât cele pozitive cât şi cele negative) va
trebui să fie egal cu numărul grupurilor în care s-a divizat colectivul. După ce fiecare grup va fi stabilit
aceste caracteristici, fiecare lider îşi ia lista unde se află notate acestea şi se mută, în sensul acelor de
ceasornic, în alt grup.
Aici, el va trebui să explice de ce grupul lui a considerat importante aceste caracteristici pozitive
şi negative pentru modul în care conceptualizează termenul de Comunicare. Membrii fiecărui grup vor
trebui să asculte argumentele liderului străin, dar la final, făcând o ierarhie a importanţei caracteristicilor,
vor trebui să taie de pe listă obligatoriu câte o caracteristică pozitivă şi una negativă, cele mai puţin
importante. După aceea, liderii se mută, în sensul acelor de ceasornic, la următorul grup, unde lucrurile se
desfăşoară în mod similar (fără a mai lua în consideraţie caracteristicile tăiate în grupul anterior). Operaţia
are loc până când fiecare lider a trecut pe la toate celelalte grupuri şi s-a întors la grupul de origine cu câte
o singură caracteristică, considerate cele mai importante de pe lista proprie. Animatorul va nota toate
aceste caracteristici pe flipchart şi va încerca, împreună cu întreaga echipă, să combine ideile în doar 2
elemente, unul pozitiv şi altul negativ, ale Comunicării şi să dezvolte aspectul pozitiv prin discuţii
ulterioare sau prin temă propusă pentru acasă. Discutarea temei pentru acasă.