Sunteți pe pagina 1din 2

Stimată familie _______________,

Instituția Publică Gimnaziul „Ion Creangă” din s.Teleşeu,


raionul Orhei se simte onorată să vă adreseze prezenta Diplomă de
mulţumire pentru implicare activă în procesul educativ al copilului
dumneavoastră, elev(a/ul) clasei I _________________, care s-a
remarcat prin talent, dăruire şi abnegaţie pe parcursul anului de şcolar
2018-2019.
Suntem pe deplin conştienţi că rezultatele nu ar fost posibile fără
o foarte bună colaborare în cadrul parteneriatului şcoală şi familie.
Ca atare, vă mulţumim că aţi fost alături de noi în acest demers,
nu rareori anevoios, în care atât elevul, cât şi învăţătoarea clasei
dna Cristina Canţîr, au aspirat spre un ideal, au pus pasiune şi
au sacrificat timp.
Totodată, vă mulţumim pentru modul responsabil în care aţi
abordat importanta problemă a educaţiei copilului dumneavoastră şi
vă asigurăm că, în continuare colectivul didactic al Instituţiei Publice
Gimnaziul „Ion Creangă” va depune eforturi şi dăruire pentru a
susţine cu profesionalism şi pentru a valorifica creativ potenţialul
performant al copilului dumneavoastră.
Cu încredere că, împreună vom reuşi să plantăm în sufletul
elevilor noştri sămânţa roditoare a respectului, egalităţii,
solidarităţii, libertăţii, sub toate formele ei,

Director
Sergiu Opaeţ
30 mai 2019