Sunteți pe pagina 1din 35

PLAN DE AFACERI

1. DATE GENERALE
2. DESCRIEREA AFACERII, OBIECTIVE ȘI STRATEGIA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI
2.1. Descrieți activitatea pe care doriți să o implementați ------------------------------------------------------------ 3
3. DESCRIEREA PRODUSELOR/ SERVICIILOR/ LUCRĂRILOR CARE FAC OBIECTUL AFACERII 7
3.1 Descrierea produselor / serviciilor / lucrarilor ------------------------------------------------------------------------ 8
3.2 Dimensionare valoare de investiţie -------------------------------------------------------------------------------------- 8
3.3.Ponderea investitiilor in echipamente necesare desfăşurării activităţii ---------------------------------------- 9
3.4 Descrierea procesului tehnologic ----------------------------------------------------------------------------------------- 9
3.5 Proiectul contribuie, prin activitățile propuse, la promovarea temelor secundare ------------------------ 11
4. PREZENTAREA PROIECTULUI 13
4.1 Locatia de implementare a proiectului ------------------------------------------------------------------------------ 13
4.2 Activităţi necesare implementarii proiectului ----------------------------------------------------------------------- 13
4.3 Descrierea proiectului de investiţii ------------------------------------------------------------------------------------ 14
5. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 17
6. ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE, A CONCURENȚEI ȘI STRATEGIA DE MARKETING 19
6.1. Analiza pieței de desfacere ---------------------------------------------------------------------------------------------- 19
6.2. Analiza concurenței ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
6.3. Strategia de Marketing --------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
7. ANALIZA SWOT A AFACERII 25
8. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII NERAMBURSABILE SI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 26
9. REZULTATE PREVIZIONATE / PLAN DE FINANŢARE A PROIECTULUI 27
9.1 Structura de finanţare a proiectului de investiţii: ------------------------------------------------------------------ 27
9.2. Bilant previzionat ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
9.3 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT ---------------------------------------------------------------------- 31
9.4 CASH FLOW previzionat ---------------------------------------------------------------Error! Bookmark not defined.
1. DATE GENERALE

Titlul PLANULUI DE AFACERI: Activitati de wall – print, productie si comercializare produse personalizate printate
Persoană de contact: Fagaras Nicolae Iuliu
Adresă: Tirgu Mures, Str. Brasovului, nr. 12, ap 26
Judeţul: Mures
Nr. Telefon: 0744 334 816
Email: iuliumail@gmail.com
Domeniul de activitate:
 Productie si servicii
 Comert cu ridicatasi cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, cu exceptia Grupei 452 –
Întretinerea si repararea autovehiculelor
COD CAEN aferent planului de investiţii: 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
Adresa de implementare a proiectului: Municipiul Tirgu Mures, Jud. Mures

Valoarea planului de afaceri Valoare - lei Procent

Valoare totală a PLANULUI DE AFACERI (ajutor de 187.840 100%


minimis + contributie proprie)- lei:

Valoare AJUTOR DE MINIMIS: lei 178.340 94,94%

Valoare contribuţie proprie: lei 9.500 5,06%

2. DESCRIEREA AFACERII, OBIECTIVE ȘI STRATEGIA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI


2.1. Descrieți activitatea pe care doriți să o implementați
Detaliaţi activitatea principală a ideii de afaceri si de ce considerati ca afacerea poate fi una de succes. Viziunea și
misiunea intreprinderii. Strategia de implementare a planului de afaceri

Ideea de afaceri o constituie infiintarea unei societati comerciale care sa desfasoare activitati de print pe
perete precum si productia si comercializarea de produse imprimate personalizate.
Activitatea principala a societatii ce se va infiinta va fi in domeniul prestarilor de servicii de activitati de
tiparire conform cod CAEN 1812 „Alte activitati de tiparire n.c.a”, prin infiintarea unui centru dedicat in acest
sens. Descrierea activitatii de la codul CAEN 1812 este conforma cu codul CPSA (Clasificarea Produselor Si
Serviciilor Asociate Activitatilor), respectiv alte activitati de tiparire si copiere. Pentru acest cod CAEN aplicantul
va solicita AFN si va aduce si un aport finaniciar propriu.
Veniturile principale ale societatii se vor realiza din activitatea de tiparire pentru clienti persoane fizice si
persoane juridice astfel:
- Venituri din print pe perete
- Venituri din imprimare cani
- Venituri din imprimarea huselor de telefon, tablete,
- Venituri din productia magentilor de frigider personalizati
Venitul se va calcula pe baza unor tarife fixe, fie pe metrul patrat (in cazul printului pe perete), fie pe
bucata in cazul produselor personalizate.
Viziunea afacerii este oferirea de solutii inovatoare de tiparire/imprimare pe baza tehnologiilor avansate
de productie, care sa garanteze o calitate constanta si masurabila cu un accent sporit pe oferirea unor produse
de calitate la un pret competitiv.
Clientii potentiali ai societatii sunt localizati pe doua mari piete, ambele in plin proces de expansiune,
respectiv piata decoratiunilor interioare si piata materialelor publicitare.
Industria printului este una dintre cele mai mari de pe piață globală și contribuie semnificativ la
creșterea economică națională și internațională. În ultimii zece ani, marketing-ul digital a devenit o componentă
din ce în ce mai puternică pe piața globală și, cu toate că circumstanțele ar fi putut influența negativ tipăritul,
industria a cunoscut o cerere în creștere. Evoluția s-a datorat adaptării la cerințele clienților și alinierii
tehnologice cu era digitală, bucurându-se, astfel, de o renaștere a ratelor de conversie. În prezent, utilizatorii
sunt din ce în ce mai sufocați de formele de promovare online, astfel încât imprimarea a devenit cu 43% mai
puțin agasantă decât promovarea online. Așadar, tipografiile au sfidat predilecțiile generale, întâlnind o creștere
între 3-5 procente, potrivit Forbes .
Industria printului a răspuns preocupării de natură ecologică, astfel încât tot mai multe tipografii folosesc
materiale eco-friendly, care să aibă un impact minim asupra mediului. În acest sens, se fac investiții semnificative
în aplicarea surselor regenerabile de energie și în reciclare. Cu alte cuvinte, industria tipografică nu este numai
ecologică, ci este una dintre cele mai durabile și adaptate industrii. Un exemplu în acest sens este apariția
broker-ului de print care dă valoare adăugată proiectelor pe care le gestionează prin oferirea celei mai bune
soluții pentru nevoile clientului și prin asigurarea unui print management la cele mai înalte standarde.
Relevanța industriei se menține prin adăugarea unor servicii noi, dar și prin apariția unei ramuri precum
cea a broker-ului de print. Astfel, cerințele erei moderne sunt întâmpinate cu ajutorul tehnologiei și a actualizării
constante a mediului de lucru. Îmbunătățirile în materie de producție, ambalare și dezvoltarea soluțiilor
tipografice acordă tipografiilor posibilitatea de a răspunde cerințelor variate.
Pentru marketing, flexibilitatea oferita de tiparul digital permite angajarea a numeroase campanii
promotionale si ameliorarea relatiei cu clientul care poate propune cu usurinta schimbari ale imaginii de pe
produsele companieie (cani, huse, tricouri, magneti de frigide etc). De exemplu, devin usor de integrat fotografii
sau simboluri pe produsele solicitate, dupa cum solicita clientul. Astfel adaptarea si personalizarea oricaror
materiale promotionale cu ajutorul tiparului digital vor avea o piata diversificata incepand de la lanturi de
restaurante sau hoteluri pana la companii aeriene.

De aceea misiunea companiei este de a oferi cu promptitudine clienţilor servicii si activitati de tiparire de
inalta calitate, care se dezvolta permanent in functie de piata si asteptarile acestora.
Va fi o companie in continua miscare pe piata serviciilor si activitatilor de tiparire din regiunea Centru, v-
a evolua inteligent, cu multe eforturi, pentru a raspunde cerintelor ridicate ale clientilor si a se mentine in piata
de profil. Compania va oferi servicii si activitati de tiparire/imprimare de calitate inalta cu servicii inovatoare.
Fata de competitorii din piata de profil, societatea se va remarca prin conceptul inovativ reprezentat de
activitatea de print pe perete si prin finisari deosebite aferente comenzilor primite si finalizarea intr-un timp mai
scurt a acestora.
Strategia de implementare a planului de afaceri are la baza patru componente:
• SCOPUL: oferirea de servicii de print pe perete si tiparire/imprimare produse personalizate de
inalta calitate, rapiditate in livrarea comenzilor, crearea de relatii personalizate cu clientii;
• ALOCAREA RESURSELOR: folosirea de materii prime si materiale originale cu consum redus de
energie pentru protejarea mediului, cautarea permanenta de solutii eficiente in a reduce la maximum pierderile
din procesul tehnologic;
• COMPETENTELE DISTINCTIVE: utilizarea de echipamente de tiparire de ultima generatie cu
consum redus de energie si materie prima care raspund cerintelor inovatoare ale clientilor si nevoilor de
protejare a mediului inconjurator;
• SINERGIA: lucrul in echipa, egalitatea de sanse, calitatea oferita, integritatea si angajamentul
responsabil al societatii si angajatilor in derularea activitatii si a serviciilor prestate ca un tot unitar venite in
sprijinul clientilor
Afacerea va consta in demararea unei afaceri inovative, respectiv print pe perete si productia de
materiale promotionale personalizare, si realizarea veniturilor din executarea lucrarilor pentru persoane fizice si
juridice conform specificatiilor acestora:
• venituri din activitati pentru persoane fizice:
- print pe perete cu rol decorativ;
- imprimarea de imagini, mesaje, etc pe diferite obiecte (cani, huse de telefon, huse pentru
tablete, tricouri, portmonee, brelocuri, magneti de figider, etc);
• venituri din activitati de tiparire si copiere pentru persoane juridice:
- print pe perete cu rol publicitar;
- imprimare logouri, sigle pe diferite materiale promotionale (cani, magneti de frigider, huse de
telefon, etc);
Activitatile prestate vor fi:
• Activitati de calitate superioara fata de concurenta existenta pe piata, datorate:
- echipamentului nou performant ce se va achizitiona;
- experientei in domeniu a viitorului angajat (cu studii de specialitate si experienta in domeniul
activitatilor de tiparire/imprimare);
- strategiei de dezvoltare a afacerii pe termen lung (trendul ascendent al pietei si dezvoltarea
economica preconizata).
• Servicii de print si imprimare la preturi competitive, datorate:
- perioadei reduse de recuperare a investitiei (cu 70% mai redusa decat perioada de recuperare a
concurentilor din piata considerand acelasi tip de echipamente si acelasi gen de afacere), echipamentele fiind
achizitionate cu ajutorul unei alocatii financiare nerambursabile;
- strategiei de constituire a preturilor pentru serviciile oferite. Pentru a castiga din piata de
tiparire, firma vine in intampinarea clientilor cu propuneri individuale de preturi atractive indreptate catre
fiecare client persoana juridica in functie de nevoile acestora.
 Serviciile societatii vor fi promovate prin:
- fluturasi publicitari;
- publicitate pe site-urile de specialitate;
- publicitate „mobile advertising” si „direct marketing”;
- site de promovare
- participarea la targuri specializate
In concluzie, strategia societatii nou infiintate se va baza pe:
 Orientare spre client si tratarea personalizata a acestora in functie de specificul serviciului cerut;
 Orientarea constanta catre calitate la standarde maxime;
 Personal calificat si experimentat, capabil sa livreze servicii la standardele ridicate;
 Cel mai bun raport calitate / pret pentru serviciile/produsele oferite;
 Realizarea de parteneriate pe termen lung cu clientii si partenerii societatii;
 Munca in echipa integritate, angajament responsabil, inovare, respect, punctualitate, corectitudine.

2.2. Obiectivele planului de afaceri

Specificaţi obiectivul general si obiectivele specifice urmărite prin realizarea PLANULUI DE AFACERI.
Formulati Obiectivele specifice de tip SMART (S – specific; M – masurabil;A – (de) atins/abordabil; R – relevant;
T – incadrat in timp) Aceste rezultate reflectă previziunile ce vor fi obţinute după implementarea proiectului.

Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea unei afaceri eficiente si rentabile prin prestarea de servicii
de print pe perete si productia si comercializarea de produse de promovare personalizate prin obtinerea unei
alocari financiare nerambursabile in cadrul proiectului ” Antreprenoriatul - de la idee la succes !”. Acest lucru va
conduce la cresterea veniturilor societatii, crearea si mentinerea de locuri de munca, cresterea profitului
societatii si ca urmare cresterea taxelor si impozitelor platite la Bugetul de Stat.

Pentru atingerea acestui obiectiv au fost stabilite atat obiective pe termen scurt cat si pe termen lung, astfel:
Obiective pe termen scurt:
1. Infiintarea unei afacere de succes in domeniul altor activitati de tiparire n.c.a prin achizitia de
echipamente necesare derularii optime a activitatii
2. Obtinerea unei cifre de afaceri de 151.875 lei din activitatile de print pe perete si producerea si
comercializarea de diferite produse personalizate, prin prestarea de servicii pentru persoane juridice
si fizice in pana la sfarsitul anului 2019.
3. Obtinerea unui profit net de 72.785 lei din din activitatile de print pe perete si producerea si
comercializarea de diferite produse personalizate pentru serviciile prestate clientilor persoane
juridice si fizice pana la data de 31.12.2019.
4. Angajarea pana la data de 31.01.2019 a doua persoane cu un salariu brut lunar de 2756 lei prin
realizarea de interviuri pentru a efectua activitatile prezentate in planul de afaceri.
5. Prestarea de servicii de o calitate exceptionala si mentinerea numarului de reclamatii primite sub 12
pe an.
6. Dezvoltarea si aplicarea de strategii de marketing eficiente pentru atragerea si mentinerea
portifoliului de clienti pana la data de 31.12.2019
Obiective pe termen mediu
1. Obtinerea unei cifre de afaceri de 170.586 lei din activitatile de print pe perete si producerea si
comercializarea de diferite produse personalizate, prin prestarea de servicii pentru persoane
juridice si fizice in pana la sfarsitul anului 2022
2. Obtinerea unui profit net de 105.585 lei din din activitatile de print pe perete si producerea si
comercializarea de diferite produse personalizate pentru serviciile prestate clientilor persoane
juridice si fizice pana la sfarsitul anului 2022
3. Mentinerea a unui numar de minim 2 salariati pe intreaga perioada de activitate a societatii
Indicatori
Indicatori UM 2019 – an 2020 2021 2022
implementare
Cifra de afaceri LEI 78.975 165.848 165.848 170.586
Profit LEI 72.785 122.434 103.437 105.585
Număr de salariaţi Număr 2 2 2 2
persoane

3. DESCRIEREA PRODUSELOR/ SERVICIILOR/ LUCRĂRILOR CARE FAC OBIECTUL AFACERII


3.1 Descrierea produselor / serviciilor / lucrarilor
- Pentru produse prezentati descrierea fizica, caracteristici tehnice, performante, utilitate, caror nevoi raspund,
etc
- Serviciile/lucrarile se vor descrie trasaturile caracteristice, in asa fel incat sa se inteleaga la ce servesc
serviciile prestate de dvs.
- In cazul comertului, precizati gama de produse ce le veti vinde si aria de valorificare, daca vanzarea este cu
amanuntul sau cu ridicata si daca veti furniza servicii specifice (post vanzare, transport, garantie, reparatii etc).
Principalul produs oferit de firma il va reprezenta printul pe perete. Acest produs se realizeaza la sediul
clientului cu o imprimanta speciala care utilizează cerneală UV special concepută pentru imprimarea pe
suprafețe verticale. Tipărirea pe perete funcționează pe aceleași principii precum imprimarea inkjet pe hârtie,
singura diferență fiind că se tipărește direct pe perete. Cerneala UV ecologică nu este toxică atunci când este
tipărită și creează imagini color vii și de înaltă calitate. Aceasta poate reda orice imagine, text, etc creat intr-un
program de editare si design grafic. Ea poate de asemenea tipari si pe alte suprafete cum ar fi mese, usi, obiecte
de mobilier, geamuri, sau orice alte obiecte care au o suprafata plana, putan crea efecte vizuale tridimensionale.
Un lat tip de produse vor fi cele personalizate
Astfel, firma va putea imprima diferite imagini, poze, logouri, measje pe cani din material cerami, pe
magneti de frigider, pe huse de telefon sau tablte, realizate prin procedeul de sublimare foto color.

3.2 Dimensionare valoare de investiţie

Numar Pret Valoarea


Nr. Crt. Element de investitie Valoarea TVA
bucati unitar cu TVA

1 Imprimanta de perete 3D 1 84.600,00 84.600,00 16.074,00 100.674,00


2 Imprimanta sublimare 1 2.352,94 2.352,94 447,06 2.800,00
3 Presa 3D vacum 1 2.200,00 2.200,00 418,00 2.618,00
4 Laptop 3 4.117,64 12.352,91 2.347,05 14.699,96
5 Site prezentare 1 3.277,31 3.277,31 622,69 3.900,00
6 Marketing si promovare 1 5.042,02 5.042,02 957,98 6.000,00
7 Materie prima 1 12.241,21 12.241,21 2.325,83 14.567,04
8 Salarii angajati 12 2.756,75 33.081,00 0,00 33.081,00
9 Servicii externalizate 1 9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00
TOTAL 155.147,39 23.192,61 187.840,00

3.3.Ponderea investitiilor in echipamente necesare desfăşurării activităţii

Ponderea investitiilor in echipamente necesare desfăşurării activităţii reprezinta :


 mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri
 intre 50% - 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri
 mai puţin de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

Ponderea investitiilor in echipamente necesare desfăşurării activităţii reprezinta 67,73% din din valoarea
cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri

3.4 Descrierea procesului tehnologic


Descrieţi pe scurt fluxul tehnologic. Descrieţi explicit fiecare bun sau serviciu achiziţionat şi modul de integrare în
fluxul tehnologic/fluxul afacerii
Fluxul tehnologic asociat acestui tip de activitate poate fi impartit in doua fluxuri distincte, respectiv
fluxul tehnologic aferent printului pe perete si fluxul tehnologic aferent imprimarii obiectelor personalizate (cani,
magneti de frigider, huse de telefon, etc.)
Astfel, fluxul tehnologoic aferent printului de perete presupune urmatoarele activitati:
1. Solicitarea pentru prestarea serviciului de print pe perete venita de la client;
2. Discutia prealabila cu clientul pentru definirea conditiilor de prestarea a activitatii, negocierea conditiilor
contractuale;
3. Luarea la cunostinta de catre client a modalitatii de lucru;
4. Stabilirea impreuna cu clientul a designului care urmeaza a fi imprimat pe perete;
5. Executarea comenzii de catre angajatul societatii nou infiintate; Imprimarea pe perete se realizeaza la fel
ca o imprimare clasica pe hartie, in acest sens fiind necesara prezenta unui laptop care contine imaginea care
trebuie imprimata pe respectiva suprafata si a imprimantei de perete. Conexiunea dintre imprimanta si
calculator se realizeaza prin cablu USB. Atata timp cat design-ul imaginilor (fotografiilor) este introdus in
calculator, se pot imprima direct pe perete cum ar fi: portret, peisaj, ulei, cerneala, caligrafie, desen animat etc.
Imprimanta de perete la fel ca imprimanta obisnuita de birou, este usor de operat, are o uscare rapida a
printului.
6. Livrarea catre client, a facturii fiscale sau a bonului de casa;
7. Solicitatea de feedback de la client;
8. Urmarirea incasarii facturii fiscale emisa clientului.

Fluxul tehnologic aferent imprimarii obiectelor personalizate presupune parcurgerea urmatoarelor


etape:
1. Solicitarea pentru prestarea serviciului de tiparire venita de la client;
2. Discutia prealabila cu clientul pentru definirea conditiilor de prestarea a activitatii de tiparire, negocierea
conditiilor contractuale;
3. Luarea la cunostinta de catre client a modalitatii de lucru;
4. Stabilirea impreuna cu clientul a designului care urmeaza a fi imprimat pe perete;
5. Executarea comenzii de catre angajatul societatii nou infiintate. Procesul de imprimare al acestor obiecte
personalizate se realizeaza prin procedeul de sublimare foto color. Sublimarea este prcesul prin care un element
trece de la starea solida la starea gazoasa. Sublimarea permite pigmentului de culoare sa treaca de pe coala pe
care este imprimat pe suportul final (tricou, cana, husa, etc). Sublimarea functioneaza doar pentru personalizari
pe culoarea alb. Sublimarea se face in conditii optime pe textile sintetice sau care au in componenta material
sintetic sau pe alte suporturi gen ceramica, lemn, metal care au fost tratate in prealabil pentru sublimare.
Sublimarea nu se poate face direct pe materiale din bumbac sau pe tricouri inchise la culoare. In cazul sublimarii
sunt necesare 3 elemente: un laptop cu un program de editat imagini, o imprimanta speciala pentru poze si o
presa termica. Se printeaza poza dorita (cu cerneala de sublimare) pe o coala speciala de hartie. Aceasta coala se
pozitioneaza pe produsul ce se doreste a fi personalizat (tricou, cana, husa, etc) si se introduce in presa termica.
La peste 200 grade are loc procesul de sublimare prin care moleculele de apa se transforma in gaz, iar pigmentii
de culoare se transfera de pe foaia de sublimare pe produsul respectiv.
6. Verificarea de catre administratorul societatii a comenzii executate;
7. Livrarea comenzii catre client, inclusiv a facturii fiscale sau a bonului de casa;
8. Solicitatea de feedback de la client;
9. Urmarirea incasarii facturii fiscale emisa clientului.
3.5 Proiectul contribuie, prin activitățile propuse, la promovarea temelor secundare

Explicaţiconcret cum conduce implementarea PLANULUI DE AFACERI la:


- sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punct de
vedere al utilizarii resurselor
Resursele naturale sunt fundamentale pentru sănătatea umană, activitatea economică, bunăstare și
calitatea vieții, dar ele sunt limitate. Creșterea cererii mondiale pentru aceste resurse cauzează deficite și
volatilitatea prețurilor. Concurența ulterioară pentru resurse poate provoca instabilitate în multe regiuni ale
lumii. Statele membre ale UE se bazează pe restul lumii pentru resurse, cum ar fi combustibilul și o serie de
materii prime esențiale. Prin urmare, acestea pot fi afectate de riscurile legate de securitatea aprovizionării.
Modelul actual de dezvoltare al Uniunii Europene se bazează pe o utilizare intensivă a resurselor. Pentru a
reduce gradul de epuizare a resurselor și degradarea mediului pe care aceasta o poate antrena, trebuie să
înlocuim modelul actual cu modele de producție și de consum mai reziliente și mai sustenabile, în concordanță
cu principiile unei „economii circulare”. Trecerea la o economie mai productivă și cu o utilizare mai puțin
intensivă a resurselor necesită investiții în ecoinovare și poate genera beneficii majore, atât în ceea ce privește
competitivitatea, cât și crearea de locuri de muncă. Într-o economie mai circulară, valoarea produselor, a
materiilor prime și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil, iar generarea de deșeuri
este redusă la minimum.
Tehnologia de imprimare pe perete reprezinta o alternativa ecologica la soltiile vechi de design interior si
exterior care presupunea utilizarea ineficienta a unor compusi chimici cu un potential ridicat de poluare. Prin
utilizarea noii tehnologii de tiparire direct pe perete se elimina necesitatea utilizarii hartieie si a altor materiale
sau substante.

- promovarea inovarii sociale


Sunt necesare abordări inovatoare pentru a răspunde mai bine provocărilor societale generate de
îmbătrânirea populației, handicap, sărăcie, șomaj, inegalități, noi metode de lucru și stiluri de viață și așteptărilor
cetățenilor în ceea ce privește coeziunea socială și teritorială, creșterea economică ecologică, regenerarea
urbană, educația și îngrijirea într-un mod eficient, echitabil și durabil. Inovarea socială implică dezvoltarea și
punerea în aplicare de noi idei (produse, servicii și modele) pentru a satisface nevoile și aspirațiile sociale,
precum și pentru a crea noi relații sociale sau colaborări între organizații. Ea poate contribui atât la incluziunea
socială, cât și la alte obiective tematice legate de inovare, ocuparea forței de muncă, agenda digitală și
capacitatea instituțională.
Proiectul isi propune dezvoltarea unei idei de afaceri care sa duca la creeare de locuri de munca
(reducand astfel somaju) prin implementarea unei solutii invoative de design interior si exterior dar si de
promovare si publicitate in regiunea Centru, astfel reaspunzand cerintei de inovare sociala. Insasi ideea de
afacere este una inovativa, tehnologia fiind dezvoltata recent in Germania, in prezent in regiune neexistand nicio
societate comerciala care sa furnizeze acest tip de imprimare.

- promovarea, utilizarea si implementarea unor solutii TIC în procesul de productie/ furnizare de bunuri,
prestare de servicii si/sau executie de lucrari
Conceptul de TIC presupune utilizarea unui set de instrumente şi resurse tehnologice digitale folosite
pentru comunicare, creare, transmitere, stocare şi gestionare a informaţiei. Tehnologiile sunt bazate pe
calculatoare, echipamente periferice digitale, transmiterea datelor pe bandă largă, Internet, etc.
Intreaga tehnologie utilizata in procesul de productie, fie ca vorbim de printul pe perete, fie ca vorbim de
productia de obiecte personalizate are la baza tehnologia digitala, de la laptopurile care vor fi achizitionate, pana
la imprimanta veriticala 3d sau presa 3d vacuum.
Astfel proiectul contribuie in mod direct la promovarea, utilizarea si implementarea unor solutii TIC în
procesul de productie/ furnizare de bunuri.

- consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea de activitati specifice
Imprimanta de perete 3D este in sine un produs invoativ, rodul dezvoltarii si inovarii in procesul de
imprimare digitala. Aceasta tehnologie numita WallPen a fost dezvoltata in Germania pentru a oferi o alternativa
ecologica, moderna si eficienta clasicelor tipuri de decoratiuni interioare (tapet, vopsele, etc.). Imprimanta
WallPen nu este conditionata de material, dimensiune sau culoare. Poate tipari orice imagine direct pe suprafața
dorită. Tehnologia de tipărire direct pe perete este unică și permite crearea de imagini cu totul spectaculoase în
decorarea interioară. Pot fi create propriile imagini, texte sau pot fi selectate din milioane de fotografii, iar
acestea vor rezista ani întregi, calitatea și durabilitatea printului fiind garantată. Imprimanta WallPen foloseste
cerneala UV ecofriendly, iar acest lucru ofera calitate si durabilitate imaginii tiparite.

- promovarea dezvoltarii durabile.


Dezvoltarea durabilă este forma de creştere economică care satisface nevoile societăţii în termeni de
bunăstare pe termen scurt, mediu şi lung, ea trebuind să vină în întâmpinarea nevoilor prezente, fără, însă, a
pune în pericol pe cele ale generaţiilor viitoare.
Această noţiune conciliază între mediul înconjurător şi economie, reprezentând o cale de dezvoltare ce
susţine progresul uman pentru întreaga planetă şi pentru un viitor îndelungat. În cadrul acestei abordări, se
urmăreşte interacţiunea compatibilităţii a patru sisteme: economic, uman, ambiental şi ecologic, astfel încât să
se asigure satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface
propriile nevoi. Strategia dezvoltării durabile include simultaneitatea progresului în toate cele patru dimensiuni.
Prin ideea de afaceri prezentata se doreste achizitionarea unor echipamente digitale in vederea
imprimarii pe perete a diferitelor imagini, logouri, etc si personalizarea diferitelor obiecte (cani, brelocuri, huse
de telefon, magneti de figider, etc.), acestea fiind concepute astfel incat sa reduca la minimum impactul asupra
factorilor de mediu in paralel cu utilizarea eficienta a materiilor prime. Astfel, proiectul genereaza bunastare
economica atat pentru initiatoul afacerii cat si pentru clientii firmei fara a genera efecte negative asupra
factorilor de mediu.

4. PREZENTAREA PROIECTULUI

4.1 Locatia de implementare a proiectului


Menţionaţi locatia la care va fi implementat PLANUL DE AFACERI si caracteristicile spaţiului din perspectiva
investiţiilor ce vor fi realizate prin proiect.
Investia va fi localizata in Municipiul Tirgu Mures, Judetul Mures. Spatiul in care isi va desfasura
activiatea comerciala va fi un spatiu inchiriat, spatiu care sa permita amplasarea utilajelor precum si depozitarea
materieie prime. Accesul trebuie sa fie facil, vizibil clientilor, astfel incat sa fie usor de identificat de acestia.

4.2 Activităţi necesare implementarii proiectului


Detaliaţi activităţile şi subactivităţile prin care se va realiza PLANUL DE AFACERI, menţionând etapele de derulare
ale acestuia.
Ex. : asigurarea spaţiului, elaborare proiecte tehnice necesare; amenajare spaţiu; aachiziţionarea de utilaje,
echipament, mobilier; obţinere avize, acorduri, autorizaţii necesare implementării proiectului; recrutare/
selecţie/ angajare personal necesar; instruire personal; acţiuni de promovare; aprovizionare cu materii prime,
materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc).
Activitatile necesare implementarii proiectului sunt in ordinea cronogica a desfasurarii lor:
1. Infiintarea unei societati comerciale cu cod CAEN 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a. Aceasta clasa
include: -tiparirea revistelor si a altor publicatii periodice, care apar mai rar de patru ori pe saptamana -
tiparirea de carti si brosuri, partituri si manuscrise muzicale, harti, atlase, afise, cataloage publicitare,
prospecte si alte tiparituri publicitare, timbre postale si fiscale, bilete de banca, cecuri si alte titluri
fiduciare, carduri, albume, agende, calendare si alte imprimate comerciale, produse de papetarie
personalizate si alte imprimate, tiparire efectuata cu ajutorul presei de tipar inalt, a offset-ului, a
fotogravurii, a imprimarii flexografice, serigrafice si a altor prese de tiparit, masini de multiplicat,
imprimante de calculator, masini de tiparit in relief, inclusiv masini de tiparire rapida -tiparirea direct pe
suport textil, pe material plastic, pe sticla, metal, lemn si ceramica Materialul tiparit poseda dreptul de
reproducere (copyright). Aceasta clasa include de asemenea: -tiparirea de etichete si placute metalice
prin litografiere, gravare, tiparire flexografica, si alte metode
2. A doua etapa este reprezentat de asigurarea unui spatiu pentru desfasurarea activitatii. Acesta va fi in
Municipiul Tirgu Mures
3. A treia etapa o reprezinta achizitia imprimantei de perete 3D. Achzitia ei se va face in urma unui amplu
proces de cercetare de piata astfel incat sa fie identificata cea mai buna varianta pentru societate prin
prisma raportului calitate – pret.
4. A patra etapa este cea de recrutare a personaluli care sa opereze imprimanta de perete
5. Cea de-a cincea etapa o reprezinta achizitia laptopurilor si a materiei prime pentru imprimanta de perete
6. A sasea etapa o reprezinta derularea unor campanii de promovare si marketing
7. Dupa inceperea activitatii comerciale (printarea pe perete) vor fi achizitionate si imprimanta sublimare si
presa 3d vacuum

4.3 Descrierea proiectului de investiţii


Precizaţi în ce constă proiectul. Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului şi activităţile
firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre aceste investitii.
Proiectul consta in achizitia unor utilaje si echipamente pentru activitatea de print pe perete si de
imprimare pe diferite obiecte personalizate, precum si alte cheltuieli auxiliare, dar necesare derularii activitatii
de baza.
Astfel prin intermediul prezentului plan de afaceri se vor achizitiona:
Imprimanta de perete 3D.
Imprimanta de perete 3D model Q8 adopta sistemul de control multi-axial. Conexiunea dintre
imprimanta si calculator se realizeaza prin cablu USB. Atata timp cat design-ul imaginilor (fotografiilor) este
introdus in calculator, se pot imprima direct pe perete cum ar fi: portret, peisaj, ulei, cerneala, caligrafie, desen
animat etc. Imprimanta de perete la fel ca imprimanta obisnuita de birou, este usor de operat, are o uscare
rapida a printului, convenabila la pret. Productia este rapida, eficienta, flexibila si personalizata. Ca si specificatii
tehnice mentionam urmatoarele:
Cap imprimanta model: Micro-piezoelectric Epson DX11
Dimensiune print: 1.8 m inaltime, nelimitat pe lungime;

Rezolutie print: max 2880 DPI


Cerinte sistem de operare: Microsoft Windows 95,98,NT, 2000, XP, Win7, Win10...
Culori de baza: 4 culori & dual color pentru CM : 2xC + 2xM + 1xY + 1xK
Tip cerneala: Cerneala speciala pe baza de apa, cu uscare rapida
Alimentare cu cerneala: sistem continu tip CISS
Mod de lucru: 3 axe - axa X, axa Y, axa Z,
Detectare dimensiune de lucru: automata, cu posibilitatea ajustari manuale
Senzor pozitionare laser
Display: Q7+ - 4.3 inch , Q8 - 7 inch
Meniu: limba engleza
Interfata: conexiune prin cablu USB
Viteza print: Q7+: 1-7m²/h, q8 1-10m²/h

Imprimanta sublimare
imprimanta A3+ compacta, cu sase culori, pentru tiparire economica la domiciliu si in birouri
Capacitate hartie iesire (coli) 50
Viteza de imprimare monocrom 15ppm
Viteza de printare color 15ppm
Rezolutie printare 5760x1440 DPI
Tehnologie printare Inkjet
Conectivitate USB
Presa 3D Vacum
Suprafata Transfer: 297×420 mm
Modul de Control: LCD automatic
Metoda : 3D Transfer Termic Sublimare
Parametri Transfer: 180°C, 90 secunde
Putere: 2800W
Voltaj: 220V – 110V
Greutate: 25 Kg

Laptop
Procesor i5
Spatiu de stocare 1TB
Memorie 4 -8 GB
Tip memorie DDR

Costurile cu aceste utilaje si echipamente sunt:

Numar Pret Valoarea


Nr. Crt. Element de investitie Valoarea TVA
bucati unitar cu TVA

1 Imprimanta de perete 3D 1 84.600,00 84.600,00 16.074,00 100.674,00


2 Imprimanta sublimare 1 2.352,94 2.352,94 447,06 2.800,00
3 Presa 3D vacum 1 2.200,00 2.200,00 418,00 2.618,00
4 Laptop 3 4.117,64 12.352,91 2.347,05 14.699,96
Avand in vedere faptul ca activitatea firmei presupune utilizarea tehnologiei digitale in procesul de
prioductie este necesara existenta unor periferice digitale de tipul laptopurilor. Acestea vor reprezenta interfata
intre operator si celelalate utilaje (imprimanta de perete, imprimanta sublimare si presa 3d vacum) fiind
necesare 3 astfel de laptopuri: 2 pentru procesul direct productiv (unul pentru print pe perete si unul pentru
controlul imprimantei si presei 3D) si unul pentru realizarea graficii si activitatile administrative (emitere de
facturi, administrare site de promovare, preluare si lansare de comenzi, contabilitate, etc.)
Altt elemenet investitionale sunt reprezentate de dezvoltarea unui site de prezentar care sa permita si
preluarea de comenzi online.

Numar Pret Valoarea


Nr. Crt. Element de investitie Valoarea TVA
bucati unitar cu TVA

5 Site prezentare 1 3.277,31 3.277,31 622,69 3.900,00

In vederea sustinerii activitatii in primele luni de la demarearea afaceri este necesar un aport de capital
din alocatia financiara nerambursabila care sa sustina costurile cu activitatile de marketing si promovare
(tiparirea de pliante, flyere, etc.), materia prima necesarea desfasurarii procesului tehnologic, salariile celor doi
angajati pe o perioada de 6 luni, precum si costurile cu serviciile externalizate (consultanta in achizitionarea
utilajelor si echipamentelor)

Numar Pret Valoarea


Nr. Crt. Element de investitie Valoarea TVA
bucati unitar cu TVA

6 Marketing si promovare 1 5.042,02 5.042,02 957,98 6.000,00


7 Materie prima 1 12.241,21 12.241,21 2.325,83 14.567,04
8 Salarii angajati 12 2.756,75 33.081,00 0,00 33.081,00
9 Servicii externalizate 1 9.500,00 9.500,00 0,00 9.500,00

5. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Descrieti numărul de posturi create, tipul postului, schema organizatorica si politica de resurse umane.
In concordanta cu misiunea, viziunea si strategia de dezvoltare prezentate in acest plan de afaceri,
politica de resurse umane este focalizata in directia evidentierii potentialului uman, capabil sa asigure aceste
servicii la nivelul cerut si / sau identificarea de resurse umane externe care pot fi atrase pentru imbunatatirea
tabloului ocupational de specialitate si a nivelului de pregatire profesionala.
In acest context, misiunea conducerii societati, a asociatului unic referitor la politica resurselor umane
este de a deveni un factor proactiv, cu rol determinant in asigurarea unui personal instruit si motivat pentru
atingerea obiectivelor afacerii. Analiza structurii organizatorice si de personal, precum si dezvoltarea acestora se
vor realiza in mod continuu, "din mers" fara a produce intreruperi ori disfunctionalitati in procesul tehnologic.
In principiu, politica de resurse umane este axata pe urmatoarele directii:
• Cresterea nivelului de competenta profesionala, orientata catre client si grija pentru sanatatea
populatiei si a mediului inconjurator;
• Obtinerea unei repartitii echilibrate a resurselor umane pe ariile de competente ale societatii, functie de
specificul si ponderea activitatilor desfasurate de societate;
• Instituirea unui sistem propriu de promovare a personalului cu potential de performare la standardele
de competitivitate cerute de societate:
- conditii salariale: salariile se situeaza la valorile medii pe economie, societatea va achita la zi taxele si
impozitele aferente acestora, iar angajatul/angajatii vor beneficia de toate facilitatile acordate de lege. De
asemenea, firma acorda prime pentru rezultatele deosebite obtinute;
- conditii de munca: organizatia asigura un mediu de lucru ce indeplineste toate conditiile necesare bunei
desfasurari a activitatii. Aceste conditii includ factori fizici cum sunt: igiena, curatenie, caldura, iluminare,
incalzire, ventilatie etc. Conditiile de munca nu fac parte din cele grele asa cum sunt ele definite de legislatia in
domeniu. Societatea nou infiintata va avea un regulament de ordine interioara prin care se va stabili organizarea
activitatii in cadrul societatii;
- transport: transportul pentru angajatii este asigurat/decontat de catre societate;
- masa si orar: societatea are un orar de functionare intre 9.00 – 18.00 cu o ora pauza de masa;
- pregatire profesionala: firma organizeaza la sediul societatii cursuri de pregatire profesionala pentru toti
noii angajati.
• Construirea unei culturi organizationale proprii;
• Respectarea previziunilor financiare, respectiv dimensionarea resurselor umane la un nivel strict
tehnologic mai ridicat in urma cresterii activitatii societatii.
Strategia de resurse umane este integrata in strategia afacerii si urmareste ca prin interventiile asupra
resurselor umane ca organizare, recrutare si selectie, performanta, dezvoltare si servicii sociale din firma, sa
raspunda cerintelor generate de atingerea obiectivelor afacerii.
Strategia de resurse umane a societatii este de a asigura o forta de munca instruita si motivata care sa
contribuie, prin continua imbunatatire a performantelor individuale si de echipa, la atingerea obiectivelor
afacerii.
Politica de personal se bazeaza pe promovarea egalitatii de sanse si a nediscriminarii. Angajarile se fac
numai pe baza de interviu si prin selectare atenta a personalului.
Prin intermediul proiectului vor fi create doua locuri de munca direct productive, respectiv operatori
echipamente de tiparire.
Descrierea postului: Ocupatia de “Operator echipamente tiparire” presupune executarea tiparirii /
copierii produselor cu respectarea standardelor de calitate si eficienta impuse, precum si folosirea optima a
echipamentelor din dotare. Angajatul trebuie sa cunoasca procedeul de tipar, caracteristicile si modul de
utilizare a echipamentelor de lucru, caracteristicile materiilor prime si materialelor utilizate in cadrul procesului
tehnologic, procedurile de lucru si cele de asigurare a calitatii, normele de securitate si sanatate in munca, in
situatii de urgenta precum si cele de protectia mediului, terminologia de specialitate. Pentru a-si putea desfasura
activitatea in mod corespunzator, operatorul echipamentelor de tiparire trebuie sa dobandeasca urmatoarele
competente: comunicare interactiva, lucrul in echipa, perfectionare profesionala, organizarea locului de munca,
aplicarea prevederilor referitoare la securitatea si sanatatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta,
aplicarea normelor de protectia mediului, aplicarea procedurilor de calitate, intretinerea utilajelor si
echipamentelor de lucru, pregatirea materialelor pentru tiparirea lucrarii, pregatirea utilajului pentru tiparirea
lucrarii, realizarea tiparului. Mediul de activitate al angajatului il reprezinta un spatiu de lucru, in conditii de
zgomot cu o intesitate medie, ventilare permanenta si risc scazut de accidente. Ca urmare a dezvoltarii continue
a tehnologiilor in domeniul tiparirii, precum si a conditiilor economice si juridice, cerintele profesionale concrete
se modifica permanent, pentru a oferi beneficiarilor servicii si produse de calitate.

6. ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE, A CONCURENȚEI ȘI STRATEGIA DE MARKETING

6.1. Analiza pieței de desfacere


Descrieți care este tipul clientilor dumneavoastra (individuali, comercianti, cu ridicata, cu amanuntul, societati
comerciale, agricultori etc)
Localizarea pietei dumneavoastra (amplasarea pietei – locala, regionala, nationala, internationala etc).
Clientii potentiali pentru centrul de tiparire si copiere vor fi in principal persoanele juridice care isi
desfasoara activitatea in Judetul Mures, dar si persoanele fizice care locuiesc aici sau tranziteaza zona (peste
581.628 de locuitori). In momentul de fata in Judetul Mures ocupa locul 14 pe țară la numărul agenților
economici, cu un număr de 27.854 agenți economici.
Piata pe care va activa firma este piata judetului Mures in principal, dar firma intetioneza sa isi extinda
raza si la judetele limitrofe.
Identificarea in detaliu a clientilor societatii se va face prin targetare directa in mai multe moduri:
• trimiterea de email-uri catre persoane juridice cu prezentari ale serviciilor oferite de firma;
• intalniri cu clienti pentru a le explica in detaliu avantajele colaborarii intre societati;
• participarea la seminarii, targuri si intruniri de profil unde va fi prezentata oferta societatii;
• publicitate pe site-ul de specialitate, prin flyere, prin canalele de networking (Facebook, Twitter,
LinkedIn, altele), prin mobile advertising (trimiterea de SMS-uri targetate catre clientii persoane juridice).
In primul an de activitate, societatea urmareste sa isi consolideze piata in Municipiul Tirgu Mures,
urmand ca in anii urmatori sa se concentreze pe extinderea pietei in alte judete prin investitii aditionale in
echipamente din veniturile obtinute si surse proprii atrase.
Piata tinta in celelalte judete se va extinde prin activitati de marketing astfel:
• reclama agresiva a serviciilor de calitate ale firmei prin bannere in judetele vizate, promovare pe
website-uri de specialitate;
• participarea la targuri/expozitii de profil;
• reclama prin trimiterea de fluturasi publicitari catre persoanele fizice din judetele vizate;
• discutii cu clientii prin promovarea reclamei de tip „direct marketing” („din usa in usa”) sau
„mobile advertising” pentru atragerea de noi clienti;
• prestarea de servicii tip bonus la acelasi pret catre clientii existenti;
• acordarea de discounturi pentru clientii fideli.
Aceasta extindere a pietei este prezentata in cresterea numarului de clienti in anii urmatori.

6.2. Analiza concurenței


Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei (avantaje/dezavantaje).
Pe piata locala si chiar regionala, in prezent nu exista concurenta in ceea ce priveste activitatea de print
pe perete, activitatea fiind una de nisa.
In Romania exista o singura firma care presteaza aceasta activitate, respectiv SC Tiparire pe Perete SRL
din Constanta, str. Petre Liciu 14C.
In ceea ce priveste activitatea de imprimare obiecte personalizate, pe piata locala actioneaza 3 firme:
Sands SLR, cu sediul in Tirgu Mures, str. Cutezantei Nr. 69/15, fiind un brand fondat in anul 1996care
activează de la înfiinţare în domeniul producţiei publicitare BTL. Este brandul firmei WEDO LINE SRL,
achizitionat in anul 2016.
Domeniile de activitate ale firmei sunt: import, producţie, imprimări, distribuţie de obiecte
promoţionale, tipografie digitala.
Mr Gift cu sediul in Tirgu Mures, Str. Gh Doja, Nr. 64-68, creand obiecte promotionale, Import,
productie, personalizare obiecte promotionale. Firma ofera servicii complete de creatie, DTP.
Magic Promo SRL cu sediul in Bucuresti, str. Califarului, nr. 34 importator direct si distribuitor de
materiale promotionale si cadouri corporate personalizate.
Principalul avantaj al produselor pe care intentionam sa le comercializam il reprezinta caracterul de
unicitate si exclusivitate al acestora, imprimarea pe perete fiind un concept nou, unic pe piata locala. Un alt
avantaj il reprezinta gama variata de produse pe care o vom pune la dispozitie precum si consultanta
personalizata pe care o putem oferi clientilor nostrii prin intermediul personalului de vanzari.

6.3. Strategia de Marketing


In economia de piata, orice organizatie si in mod deosebit o organizatie cu scop lucrativ isi concepe o
politica proprie, prin care isi desemneaza directiile de evolutie in viitor, precum si modalitatile concrete de
infaptuire a acesteia, politica ce trebuie sa-i asigure permanenta pe piata si mai ales dezvoltarea de ansamblu.
O componenta de baza a politicii societatii ce se va infiinta este strategia de marketing care-i ofera
posibilitatea receptarii promte si reale a semnalelor pietii si-i permite adaptarea rapida la modificarile aparute pe
piata, cu maxima eficienta. Astfel, societatea poate sa evalueze corect parametrii pietii si sa aloce resursele de
care dispune corespunzator cererii reale, poate sa sesizeze segmentele neacoperite de pe piata si avantajele
comparative fata de concurenti.
In conditiile actuale, societatea nu-si permite sa activeze fara a avea o perspectiva clara, atat pe termen
scurt cat si pe termen lung, care sa ii asigure subzistenta, dar si rationalitatea, eficienta in conditiile in care
mediul ambiant devine tot mai complex si mai dinamic.
Fata de multiplele schimbari ce apar atat in micromediul cat si in macromediul in care activeaza,
societatea trebuie sa manifeste un anumit comportament, o anumita atitudine, ce se concretizeaza in
delimitarea directiilor strategice si a modalitatilor practice de infaptuire a acestora, si se reflecta in continutul
strategiei de marketing a societatii.
In activitatea societatii ce se va infiinta alegerea strategiei de marketing marcheaza un moment
important, ce finalizeaza etapa in care s-au definit misiunea si scopurile urmarite, pe baza unei analize atente si
pertinente a situatiei sale.
Strategia de marketing, desemneaza liniile definitori ale atitudinii si conduitei societatii ce se va infiinta
in vederea atingerii obiectivelor stabilite. Ea este reprezentata de ansamblul obiectivelor concrete care vor fi
infaptuite intr-o perioada de timp, a mijloacelor si metodelor prin care acestea se transpun in practica,
exprimand tendintele si exigentele ce se impun pentru atingerea performantelor stabilite, a caror nivel se
masoara cu ajutorul indicatorilor economici, cum ar fi: volumul activitatii, cota de piata, clienti, profit etc.
Prin strategia de marketing adoptata se precizeaza:
• pozitia pe care societatea isi propune sa si-o asigure pe piata;
• scopurile urmarite;
• intentiile prin care acestea se vor atinge intr-o anumita perioada de timp;
• ca suita de decizii, strategia de marketing are ca scop finalitatea optima a activitatii intreprinderii
intr-o perioada optima si reflecta:
- sfera de activitate;
- orientarea pe termen lung;
- reactiile la solicitarile pietii;
- atitudinea fata de mediul ambiant si comportamentul sau in raport cu componentele lui;
- maniera adaptarii la dinamica mediului ambiant;
- corelatia activitatii sale cu resursele disponibile;
- optiunea pentru o anumita cale de urmat, aleasa dintre mai multe alternative posibile.
Strategiile de succes ce vor fi aplicate in dezvoltarea societatii sunt cele prin care se vor determina
oportunitatile de piata si avantajul competitiv, avand la baza rezultatele controlului de marketing ce vor pune in
evidenta: riscurile, situatiile favorabile, punctele tari si slabe ale organizatiei. Prin transpunerea lor in practica se
vor crea un asemenea sistem de raporturi intre scoietate si mediul ambiant incat sa se asigure plasarea ei intr-o
pozitie cat mai buna in confruntarea cu ceilalti competitori.
Strategia de succes va marca o perioada definitorie in viata societatii, in care s-au adoptat cele mai bune
decizii cu privire la consumatorul beneficiar si la caile prin care sunt satisfacute necesitatile lui. O asemenea
strategie ne indica ce se urmareste in esenta in perioada respectiva, cum se intentioneaza sa se infaptuiasca
scopurile respective si care sunt raspunsurile la intrebarile fundamentale:
 ce trebuie sa se produca si ce produse noi vor fi introduse in fabricatie;
 care este segmentul de piata ce trebuie tintuit de fiecare produs in parte;
 pana la ce nivel pot fi ridicate preturile;
 ce trebuie comunicat segmentului de piata;
 cum este mai bine sa fie distribuit produsul sau serviciul respectiv.
Raspunsurile la aceste intrebari se concretizeaza in principalele forme pe care le imbraca strategia de
marketing a firmei si anume strategie de: piata, produs, pret, promovare si distributie (plasare) in care se
oglindesc toate functiile marketingului.
Pentru a fi eficienta, strategia va respecta cerintele fundamentale care ii vor asigura o congruenta
perfecta cu scopurile si functiile marketingului cum sunt:
 mentinerea unei concordante intre actiune si rezultate;
 realizarea unei legaturi stranse intre producatori si beneficiari;
 impulsionarea vanzarilor prin adaptarea productiei la cerintele pietii in timp scurt;
 asigurarea conditiilor pentru obtinerea informatiilor rapid si permanent cu privire la
fizionomia, exigentele si tendintele evolutiei pietii etc.
Ca element central al activitatii de marketing, strategia aplicata de firma in activitatea curenta este
produsul telurilor stabilite, a valorilor, a atitudinilor si ideilor predominante din societate. Ea formuleaza clar
obiectivele etapei respective in scopul orientarii eforturilor ce le poate mobiliza. Se constata ca societatea are la
dispozitie un numar mic de posibilitati strategice si de aceea ele trebuie nu numai identificate ci si selectate.
Societatea, va elabora strategii pe termen lung, mediu si scurt cu obiective clare, concrete, precise,
realiste, care se detaliaza prin tacticile corespunzatoare. In acest mod sociatatea va raspunde atat solicitarilor
imediate ale schimbarilor survenite in mediul ambiant, cat si incadrarii intr-un comportament de lunga durata,
ceea ce permite o viziune unitara, coerenta si de perspectiva
Modalitati de vanzare precizati care sunt modalitatile de vanzare a produselor dumneavoastra: cu ridicata, cu
amanuntul, prin magazine propriu, retea de magazine specializate, la domiciliul clientului, daca veti angaja
vanzatori sau veti folosi comercianti independenti etc.
Activitatile de marketing ale firmei sunt indisolubil legate de sfera economica a pietei. Intr-o abordare
specifica marketingului se opereaza intotdeauna cu o piata concreta, care poate fi localizata din punct de vedere
geografic, identificata sub aspect demografic, individualizata in mod precis in raport cu o anumita firma/un
anumit produs/serviciu si masurabila sub aspectul dimensiunilor sale.
Pretul ca o variabila a mixului de marketing nu reprezinta factorul de baza prin care producatorul se
adapteaza sau se impune pietei, acest rol ii revine produsului, dar prin pret producatorul se poate corela
conditiilor pietei. Desi apare, de cele mai multe ori, ca un factor exterior, necontrolabil de piata, de consumator,
cu o evolutie greu de anticipat, pretul este in cele din urma punctul de intalnire al utilitatii produsului perceputa
de consumatori si posibilitatile de incadrare in anumite costuri de realizare suportate de producator. Importanta
pretului in mixul de marketing variaza in functie de imprejurari. Uneori, acesta poate avea un rol hotarator in
atingerea obiectivelor firmei, alteori are o contributie nesemnificativa sau poate chiar lipsi din arsenalul firmei. In
cazul de fata acesta are rolul determinant in cadrul strategiei de vanzari a firmei.
Vanzarea se va face pe baza de contract in cazul printarii pe perete, contract care se va incheia cu fiecare
client in parte.
Prestarea serviciilor de imprimare va avea loc la punctul de lucru special deschis in acest sens. Lucrarile
executate vor fi predate beneficiarului la punctul de lucru, sau in cazul persoanelor juridice lucrarile pot fi trimise
direct la adresa indicata de acesta. Lucrarile vor fi trimise prin curier sau livrate personal de asociatul unic al
firmei in functie de strategia adoptata cu fiecare client, persoana juridica in parte.
Asociatul unic va fi cel care va livra si preda lucrarile executate catre beneficiari. Acesta va putea fi
asistat, in plan secundar, de catre angajatul sau, operatorul echipamentelor de tiparire, ca urmare a pregatirii
acestuia pentru o posibila avansare in planul de cariera personala
Activităţi de promovare a vânzărilor (de ex.: Pliante, fluturaşi, broşuri; Ziare, scrisori publicitare, poşta; Radio,
televiziune, internet; Panouri publicitare; Mostre gratuite; Altele).
Lansarea unui nou produs pe piata trebuie sa se faca in mod coordonat, pe baza unui program de
marketing. Aceasta presupune coordonarea urmatorilor pasi:
• stabilirea perioadei de lansare;
• fixarea zonei teritoriale pentru lansare;
• alegerea canalelor de distributie;
• pregatirea pietei pentru lansare;
• alegerea modalitatilor de comercializare;
• pregatirea fortelor de vanzare.
Astfel pentru urmarirea strategiei de vanzari se vor efectua activitatile:
• organizarea unui eveniment de lansare a activitatii firmei prin networking-ul administratorului
firmei unde vor fi invitati potentiali clienti care au nevoie de serviciile promovate;
• publicitate, promovare pe site-uri de specialitate;
• fluturasi publicitari;
• publicitate de tip „mobile advertising” (SMS targetat catre clienti persoane juridice);
• publicitatea de tip „marketing direct”, prin vizita directa la client si prezentarea serviciilor
oferite.
In anii urmatori, se vor realiza evenimente in timpul anului pentru o promovare intensa a firmei, dar si
pentru intarirea pozitiei pe piata prin incheierea de aliante de buna practica in afaceri cu competitia.
Bugetul alocat pentru activitatile de promovare va avea ca rezultat direct fidelizarea clientilor existenti,
atragerea de noi clienti.

7. ANALIZA SWOT A AFACERII

Identificaţi punctele forte şi punctele slabe ale afacerii dumneavoastră cât şi factorii externi care pot
afectaafacereadumneavoastră. Pentrufiecare factor extern identificaţidacăreprezintă o
oportunitatesauameninţarepentruafacereadumneavoastră.

Analizamediului intern

Puncte forte Puncteslabe


Baza tehnico – materiala performanta cu Numarul mic de personal calificat pe piata.
termen redus de recuperare a investitiei (cu
70% mai redus prin accesarea programului
Aparate ultraperformante de ultima Resurse financiare limitate pentru investitia
generatie. in echipamente

Oferta inedita sub forma printului pe perete Lipsa notorietatii pe piata

Analizamediului extern
Oportunităţi Ameninţări
achizitionarea de utilaje de ultima generatie aparitia unei noi tehnologii in domeniul
la un pret extrem de atractiv prin tiparului care sa revolutioneze total piata
intermediul alocatiei financiare aceasta cu costuri pe printuri foarte mici
nerambursabile
cresterea pietei odata cu cresterea scaderea foarte mare a preturilor pe piata
economica si aparitia de noi clienti datorita concurentei intre micii producatori
potentiali, marirea bugetelor actuale
cresterea consumului populatiei si a pietei schimbari nefavorabile in politica financiara
si monetara nationala

8. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII NERAMBURSABILE SI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI


Solicitantul va completa obligatoriu următoarele date:
 Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va solutiona problemele beneficiarului; de ce
este necesară finanţarea.
 Se vor corela proiecţiile financiare pentru PERIOADA DE IMPLEMENTARE, MONITORIZARE SI
SUSTENABILITATE – MINIM 30 DE LUNI
 Se va mentionata contributia proprie în planul de afaceri - daca este cazul (active existente sau care
urmează a fi angajate de către beneficiar în activitatea curentă a societăţii: ex. autoutilitară, sediul social etc.);
 Solicitantul dovedeste capacitatea de a asigura mentinerea, întretinerea si functionarea investitiei/
întreprinderii, dupa încheierea proiectului si încetarea finantarii nerambursabile pe o perioada de MINIM 30 DE
LUNI
 Se va justifica mentinearea locurilor de munca nou create in cadrul proiectului - MINIM 30 DE LUNI

***Nota:
- completarea tuturor campurilor planului de afaceri este obligatorie
Asa cum reiese si din prezentarea de mai sus societatea comerciala va fi una de tip start - up, asociatul
fiind intreprinzator care intentioneaza sa ofere un produs inovativ (imprimarea pe peret) si imprimarea unor
obiecte personalizate. In conditiile in care nu ar exista finantarea nerambursabila aceasta idee nu ar putea fi
pusa in practica deoarece initiatorul afacerii nu detine capitalul financiar necesar demararii unei astfel de afaceri.
Tinand cont si de scopul programului care presupune dezvoltarea spiritului antreprenorial si generearea unui
numar cat mai mare de afaceri ideea de afacere precum si intreprinzatorul se incadreaza perfect in cerintele
programului. Daca presupunem ca nu s-ar obtine aceasta finantare nerambursabila, sursele de finantare ar fi
credit bancar, care ar duce la dublarea duratei de recuperare a investitiei dar si la lipsa rentabilitatii afacerii din
cauza costurilor cu dobanzile si cu amortizarea. Acesti doi factori principali fac ca proiectul sa fie nefezabil in
conditiile in care nu este obtinuta finantarea nerambursabila.
Obiectivele propuse prin proiect, conform celor trei indicatori de monitorizare ai proiectului, respectiv
cifra de afaceri, profit si numarul locurilor de munca vor fi atinsi in perioada de implementare si monitorizare a
proiectului asa cum se poate observa in previziunile financiare
Din analiza fluxului de numerar se poate observa ca firma are capacitatea financiara de a asigura
mentinerea locurilor de munca create chiar si cu o crestere a nivelului de salarizare.
Cifra de afaceri si profiturile firmei inregistreaza acelasi trend pozitiv, asa dupa cum rezulta din contul de
profit si pierdere, in anul 2019, an in care se demareaza activitatea economica, estimandu-se o cifra de afaceri de
78.975 de lei cu un profit de 72.785 lei, anul 2020 cu o cifra de afaceri de 165.848 si un profit de 122.434 lei, anul
2021 cu o cifra de afaceri de 165.848 de lei si un profit de 103.437 lei si anul 2022 cu o cifra de afaceri de
170.586 lei si un profit de 105.585 lei.
Pentru sustinerea afacerii, solicitantul va avea un aport propriu in suma de 9.500 lei reprezentand 5,06%
din valoarea planului de afaceri. Totodata, solicitantul va asigura mentinerea, intretinerea si functionarea
intreprinderii, precum si a locurilor de munca nou create, dupa incheierea proiectului si incetarea finantarii
nerambursabile pe o perioada de minim 30 de luni

9. REZULTATE PREVIZIONATE / PLAN DE FINANŢARE A PROIECTULUI


Se vor încărca în aplicaţie următoarele :
- cash flow previzionat,
- contul de profit şi pierdere,
- bilantul previzionat.

9.1 Structura de finanţare a proiectului de investiţii:


Sursa de finanţare Valoare
Lei %
Ajutor de minimis 178.340 94,94%
Contributia proprie 9.500 5,06%
TOTAL valoare de investiţie 187.840 100%
9.2. Bilant previzionat

Nr perioada
Denumireaelementului .
rd.
A B 2018 2019 2020 2021
ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 1
+206+ 2071 +4094+ 208 -280 - 290) 2.925 975 0

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 2


108.93
215+216+217+223 + 224 + 227+231 + 235+4093 - 281 - 85.210 61.489 37.768
1
291 - 2931-2935)
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3
(ct. 261 + +262+263 + 265 + 266+267* - 296*)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+ 03) 4 111.85
86.185 61.489 37.768
6
ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326 5
+327+328+331 +332+341+345+346+347 +/-348
+351+354 +356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-
388 +4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din
ct.4428
II. CREANŢE (ct.267*296*+4092+411+413+418+425 6
+4282 +431**+437**+4382+441**+4424+din
ct.4428**+444** +445 +446**+447** + 4482 +
451**+453** +456** +4582 +461+ 4662+473** - 491 -
495 - 496+5187)
III. INVESTIŢII (ct.501+505+506 +507+din ct.508+5113 7
+5114-591-595-596-598)
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8 266.24
12.327 162.806 371.828
(din ct.508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 3
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+ 08) 9 266.24
12.327 162.806 371.828
3
CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 10

DATORII SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 11


PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 +
167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 +
419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +
437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** +
446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 +
456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 +
519)

ACTIVE CIRCULANTEE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 12 266.24


+10-11) 12.327 162.806 371.828
3
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 09) 13 124.18 327.73
248.991 409.596
3 2
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O 14
PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+
405+408 +419+421+423 +424 +426+427+4281+431***
+437***+4381 +441*** +4423+4428***+444*** +
446***+447***+4481 +451***+453*** +455+456***
+4581 +462+4661 +473*** +509+5186+519
VENITURI ÎN AVANS(rd.), din care: 15 51.198 53.571 28.875 5.154
1.Subvenţii pentruinvestiţii 16 51.198 53.571 28.875 5.154
2.Venituri înregistrateînavans (ct. 472) 17
CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (rd.17+18), din care: 18 200 200 200 200
1. capital subscrisvărsat (ct. 1012) 19 200 200 200 200
2.capital subscrisnevărsat (ct. 1011) 20

Alteelemente de capitaluriproprii (ct. 1031) 21


III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105) 22
IV. REZERVE (ct. 106) 23 40 40 40 40
V. PROFITUL SAU SOLD C 24 195.18
72.745 298.617
PIERDEREA 0
REPORTAT(Ă) (ct. 117) SOLD D 25

VI. PROFITUL SAU SOLD C 26 103.43


72.785 122.434 105.585
PIERDEREA EXERCIŢIULUI 7
FINANCIAR (ct. 121) SOLD D 27

Repartizareaprofitului (ct. 129) 28 40


CAPITALURI - TOTAL (rd. 18+21+22+23+24-25+26-27- 29 298.85
28) 72.985 195.420 404.442
7
9.3 CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE PRESCURTAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

AN 2019 AN 2020 AN 2021 AN 2022


1 1. Cifra de afaceri netă 78.975 165.848 165.848 170.586
VENITURI DIN EXPLOATARE
2 78.975 165.848 165.848 170.586
(ct.701+702+703+704+705+706+707+708)
Alte venituri din exploatare
3 82.557 42.212 24.696 23.721
(ct.751+758+7815)
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL
4 161.532 208.059 190.544 194.307
rd.2+3
Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi
5 materiale consumabile , ob de inv 3.000 6.900 7.200 7.500
aferente activităţii desfaşurate
6 Cheltuieli cu combustibil 4.200 9.660 10.080 10.500
7 Amortizare de imobilizari 12.836 25.671 24.696 23.721
8 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 16.541 34.735 36.472 38.295
9 Chirii
10 Utilităţi
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de
11 50.181 5.800 5.800 5.800
marketing, Reparaţii/Întreţinere
12 Asigurări 1.200 1.200 1.200 1.200
Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate,
13 790 1.658 1.658 1.706
Impozitul pe profit/cifra de afaceri
14 TOTAL CHELTUIELI( RD.5-12) 88.747 85.625 87.106 88.722
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
15
EXPLOATARE:
16 Profit ( RD.4-13) 72.785 122.434 103.437 105.585
17 Pierdere (RD.13-4)
18 VENITURI FINANCIARE – TOTAL
19 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)
20 0 0 0 0
(RD,17-18)
21 VENITURI TOTALE RD.4+17) 161.532 208.059 190.544 194.307
22 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18) 88.747 85.625 87.106 88.722
23 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
24 Profit ( Rd,20-21) 72.785 122.434 103.437 105.585
25 Pierdere (rd.21-20)
Anexa4
Buget plan de afaceri
Cheltuieli
TVA aferentă
Nr. Contribuție eligibile, TOTAL
crt. proprie TVA TVA ELIGIBIL
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor fără TVA TOTAL
nedeductibilă deductibilă
col.
col. 2 col. 3 col. 4 col. 5 col. 6 col. 7 col. 8
1
0. Taxe pentru înființarea de întreprinderi 0,00 0,00
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 0 33.081,00 0,00 0,00 33.081,00 33.081,00
1.1. Salarii 20.145,00 20.145,00 20.145,00
1.2. Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați
Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor
1.3. 12.936,00 12.936,00 12.936,00
asimilate acestora (contribuţii angajaţi si angajatori)
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou- înfiinţate 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Cheltuieli pentru cazare 0,00 0,00
2.2. Cheltuieli cu diurna personalului propriu 0,00 0,00
2.3. Cheltuieli pentru transportul persoanelor 0,00 0,00
2.4. Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 0,00 0,00
Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru
3. 0,00
care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri
4. și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv 113.747,06 21.611,94 0,00 135.359,00 135.359,00
materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare
funcţionării întreprinderilor

4.1 Imprimanta de perete 3D 84.600,00 16.074,00 100.674,00 100.674,00


4.2 Imprimanta sublimare 2.352,94 447,06 2.800,00 2.800,00
4.3 Presa 3D vacum 2.200,00 418,00 2.618,00 2.618,00
4.6 Materie prima 12.241,21 2.325,83 14.567,04 14.567,04
4.7 Laptop 12.352,91 2.347,05 14.699,96 14.699,96
4.8 Masina de curatat pardoseli 0,00 0,00 0,00 0,00
4.9 Scara telescopica din aluminiu 0,00 0,00 0,00 0,00
4.10 Statie de calcat cu abur 0,00 0,00 0,00 0,00
4.11 Alte ustensile de curatenie (mop rotativ, maturi, lavete, etc) 0,00 0,00 0,00 0,00
4.12 Materiale consumabile 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru
5. desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente,
vehicule, diverse bunuri
Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente
funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de
6.
întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile
și imobile)
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor 0,00 0,00
Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării
8. 0,00 0,00
întreprinderilor
Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de
9. 0,00 0,00
transport aferente funcţionării întreprinderilor
10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor 0,00 0,00
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor 0,00 0,00
Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării
12. 0,00 0,00
întreprinderilor
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor 0,00 0,00
Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării
14. 5.042,02 957,98 6.000,00 6.000,00
întreprinderilor
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor 9.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00
15.1. Prelucrare de date 0,00 0,00
15.2. Întreţinere, actualizare si dezvoltare aplicaţii informatice 3.277,31 622,69 3.900,00 3.900,00
Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante
15.3. 0,00 0,00
pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic
TOTAL 9.500,00 164.647,39 23.192,61 0,00 178.340,00 187.840,00

Valoare Calcul
I. Valoarea totală a proiectului, din care: 187.840,00 = I.a. + I.b.+ II
I.a. Valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA nedeductibilă*) 178.340,00 = total col. 7 din Buget
I.b. Valoarea neeligibilă a proiectului (TVA deductibilăaferentă = total col. 6 din Buget
0,00
cheltuieliloreligibile)
II. Contribuţia proprie a solicitantului 9.500,00 = total col. 3
III. Finanţare nerambursabilă solicitată**) 178.340,00 = I.a
*) Cheltuiala de TVA nedeductibilăesteeligibilă; **) Ajutorulfinanciarnerambursabilaferentfiecărui plan de afaceriva fi încuantum de maxim 178.340
RON
Anexa 5
Proiecțiifinanciare

CASH-FLOW
Nr. Explicaţii / lună
AN 2019 AN 2020 AN 2021 AN 2022
crt.
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 200,00 12.326,83 162.805,81 266.243,03
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 212.730,00 210.432,50 165.847,50 170.586,00
1 din vânzări 78.975,00 165.847,50 165.847,50 170.586,00
2 din credite primite
alte intrări de numerar (aport propriu,
3 0,00
etc.)
4 Alocaţie Financiară nerambursabilă 133.755,00 44.585,00
Total disponibil (I+A) 212.930,00 222.759,33 328.653,31 436.829,03
B Utilizari numerar din exploatare 5.400,00 41.754,55 60.751,80 63.295,39
Cheltuieli cu materii prime şi materiale
1 consumabile aferente activităţii 0,00 6.900,00 7.200,00 7.500,00
desfaşurate
2 Cheltuieli cu combustibilul 4.200,00 9.660,00 10.080,00 10.500,00
3 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 0,00 18.194,55 36.471,80 38.295,39
4 Chirii 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Utilităţi 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Costuri funcţionare birou, Servicii cu
0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00
7 terţii,Marketing, Reparaţii/Întreţinere
8 Asigurări 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
9 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea
194.413,42 16.540,50
C totală a proiectului)
D Credite
rambursări rate de credit scadente
dobânzi şi comisioane
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe
E 789,75 1.658,48 1.658,48 1.705,86
(1-2+3)
1 Plăţi TVA
2 Rambursări TVA
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 789,75 1.658,48 1.658,48 1.705,86
F Dividende
G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) 200.603,17 59.953,53 62.410,28 65.001,25
H Flux net de lichidităţi (A-G) 12.126,83 150.478,98 103.437,22 105.584,75
II Sold final disponibil (I+H) 12.326,83 162.805,81 266.243,03 371.827,77

S-ar putea să vă placă și