Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.

21
Strada MIHAI GUȘIȚĂ NR.3,bl.11,scara 1,et.4,uscatorie
Localitatea DROBETA TURNU SEVERIN
Judetul MEHEDINȚI

ACORD AL ASOCIATIEI DE PROPRIETARI


PENTRU UNELE MODIFICĂRI LA APRTAMNETUL NR____
DIN STRADA____________ LOCALITATEA________

Asociatia de Proprietari Bloc _________________, cu sediul in localitatea


___________,
str./bd. ______________________, nr. ________, sector/judet
___________________________, reprezentata de d-na/dl. ________________________,
in calitate de ______________________,
este de acord ca la apartamentul nr. _________, aflat in proprietatea d-nei/d-lui
_____________
_________________________________, sa se execute unele modificări in urmatoarele
conditii:
1. Sa se respecte programul de liniste si somn din cadrul Asociatiei de Proprietari
Bloc _______, si anume:
_________________________________________________________.
2. Sa nu se determine cheltuieli suplimentare pentru asociatie altele decat cele
stabilite legal.
3. Sa se obtina toate avizele si autorizatiile necesare pentru modificari asupra
proprietatii individuale.
4. Acordul obligatoriu al proprietarilor direct afectati, din vecinatate, se va obtine
separat de prezentul acord si este in sarcina proprietarului apartamentului nr.
________
Nerespectarea uneia dintre conditiile mentionate mai sus atrage anularea prezentului
acord de principiu prin Decizia Comitetului Executiv.
Alte clauze de comun acord stabilite: ________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Prezentul acord se incheie in 2 exemplare..

Data: ___________________

Presedinte HĂRDĂLĂU COSTEL

L.S.