Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI ......................................

SISTEMUL PROPRIU DE PENALIZĂRI

Conform Legii 230 / 2007 art. 30 alin. 1 lit. j, Comitetul Executiv al Asociatiei de Proprietari
stabileşte sistemul propriu de penalizări al asociatiei pentru protejarea intereselor proprietarilor. În
acest scop, comitetul executiv actualizează, stabileşte şi adoptă următoarele condiţii care fac obiectul
sistemului de penalizări:

- Data scadenta a listei lunare de plată se stabileşte la 20 de zile calendaristice de la afişare, dată
consemnată pe fiecare listă.

- Data de la care se aplică penalizări este prima zi după 30 de zile calendaristice de la data
scadentă a listei de plată .

- Se penalizează orice sumă restantă: cota de contribuţie la cheltuielile asociaţiei, toate


cheltuielile ce revin lunar proprietarului, cota-parte din reparaţii, sumele restante pentru constituirea
sau actualizarea fondului de reparaţii, sumele restante la constituirea sau actualizarea fondului de
rulment , sumele restante la constituirea sau actualizarea altor fonduri legal constituite , restanţe la
chirii, publicitate, etc.

- Procentul aplicat în calculul penalizărilor este de 0,2 % pentru fiecare zi de întârziere;

- Valoarea penalizării nu poate depăşi valoarea restanţei asupra căreia a fost aplicată
penalizarea;

- Nu se aplică penalizare la penalizare;

- Sumele încasate drept penalizări constituie fondul de penalizări din care se achită penalizările
facturate de furnizori. După achitarea penalizărilor la furnizori, sumele rămase în fondul de penalizări
se utilizează numai pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere asupra părţilor de construcţie şi instalaţiilor
aflate în proprietatea comuna , sau pentru cheltuieli administrative;

- Pentru proprietarii cu mari probleme sociale comitetul executiv poate stabili măsuri de
ajutorare, în sensul amânării plăţii penalizărilor, a suspendării calculării acestora pe termen scurt, cu
angajament scris din partea restanţierului de achitare a restanţlor la anumite termene stabilite clar.
Angajamentul nerespectat va conduce la calcularea penalizarilor şi pentru perioada de suspendare.

Acest SISTEMUL PROPRIU DE PENALIZĂRI a fost aprobat în şedinţa Comitetului


Executiv al Asociaţiei de Proprietari .................................. din data de ……………..

Preşedinte