Sunteți pe pagina 1din 4

Administrarea – salvarea și folosirea setului de chei

Programul lucrează implicit cu setul de chei curent, adică cu cel existent la un moment dat în
folderul C:\MosilaCrypt\key\ indiferent de modul de proventiență al cheilor:

- Prin generare chei la prima folosire a programului, în folderul C:\MosilaCrypt\key\.


- Prin copiere chei generate cu acest program (generate la o altă entitate-firmă, persoană
privată), din alt folder în folderul C:\MosilaCrypt\key\ ( copiere folosind Explorerul din
Windows, după ce ați descărcat setul respectiv de chei din emailul entității externe )

A - Setul PERSONAL de chei

La prima instalare a programului

după instalarea programului și după generarea cheilor ( generare din program ):

din folderul: salvare chei: în folderul:

C:\MosilaCrypt\key\ C:\Mosila - Chei Personale Actuale\


Aici s-a generat setul PERSONAL de Acesta este folderul unde se ține salvat
chei, adică cheile generate de program copiere chei setul PERSONAL de chei actuale.
și cu care lucreaza programul pentru folosind Acest folder este necesar deoarece ( a se
ca dumneavoastră să criptați/decriptați Explorerul vedea mai-jos la ”B – Setul EXTERN de
fișierele PERSONALE ( acele fișiere care din Windows chei” ) este posibil ca uneori să lucrați cu
nu fac obiectul transmiterii la o entitate alt set de chei, generat de program nu pe
externă – firmă, persoană privată ) calculatorul dumneavoastră, ci la o altă
entitate - firmă, persoană privată.

... La altă instalare a programului ( dacă va fi cazul, rar, poate niciodată )

(a) înainte de instalarea programului:

din folderul: salvare chei: în folderul:

C:\Mosila - Chei Personale Actuale\ C:\Mosila - Chei Personale Vechi\


copiere chei Acest folder este necesar deoarece
folosind instalând din nou programul, se va
Explorerul genera alt set personal de chei decât cel
din Windows generat la instalarea anterioară, iar
dumneavoastră poate aveați fișiere
criptate cu setul vechi de chei. În acest
caz, după (b)-vezi mai jos- veți copia setul
de chei de aici în C:\MosilaCrypt\key\
pentru a le decripta; apoi copiați setul de
chei din C:\Mosila - Chei Personale
Actuale\ în C:\MosilaCrypt\key\
pentru a continua criptările/decriptările
personale curente.

(b) după instalarea programului și după generarea cheilor ( generare din program ):

folder: salvare chei: folder:

C:\MosilaCrypt\key\ C:\Mosila - Chei Personale Actuale\


Aici s-a generat setul PERSONAL de copiere chei Acesta este folderul unde se ține salvat
chei, adică cheile generate de program folosind setul PERSONAL de chei actuale.
și cu care lucreaza programul pentru Explorerul Acest folder este necesar deoarece ( a se
ca dumneavoastră să criptați/decriptați din Windows vedea mai-jos la ”B – Setul EXTERN de
fișierele PERSONALE ( acele fișiere care chei” ) este posibil ca uneori să lucrați cu
nu fac obiectul transmiterii la o entitate alt set de chei, generat de program nu pe
externă – firmă, persoană privată) calculatorul dumneavoastră, ci la o altă
entitate - firmă, persoană privată.
B - Setul EXTERN de chei

=== dacă veți trimite/primi fișiere criptate ===


=== la/dela entități externe – firme, persoane private ===

(a) în cazul în care veți cripta/decripta, cu setul de chei generat de program la entitatea externă :

folder: salvare chei: folder:

un folder temporar C:\Mosila - Chei Xterne 01\


în care ați descărcat copiere chei Acesta este folderul unde se ține salvat setul EXTERN 1 de
setul de chei primit folosind chei.
dela entitatea 1 Explorerul din Aici plasați un fișier text în care scrieți numele entității.
( de exemplu dela Windows Acum, având salvat setul PERSONAL de chei din
persoana privată C:\MosilaCrypt\key\ în C:\Mosila - Chei Personale
numită Eugen Actuale\, copiați setul EXTERN 1 de chei din C:\Mosila
Privatu ) - Chei Xterne 01\ în C:\MosilaCrypt\key\ și veți
cripta/decripta cu setul extern respectiv.
Apoi readuceți setul PERSONAL de chei din C:\Mosila -
Chei Personale Actuale\ în C:\MosilaCrypt\key\.

folder: salvare chei: folder:

un folder temporar C:\Mosila - Chei Xterne 02\


în care ați descărcat copiere chei Acesta este folderul unde se ține salvat setul EXTERN 2 de
setul de chei primit folosind chei.
dela entitatea 2 Explorerul din Aici plasați un fișier text în care scrieți numele entității.
( de exemplu de la Windows Acum, având salvat setul PERSONAL de chei din
firma care vă C:\MosilaCrypt\key\ în C:\Mosila - Chei Personale
prestează serviciul Actuale\, copiați setul EXTERN 2 de chei din C:\Mosila
de contabilitate ) - Chei Xterne 02\ în C:\MosilaCrypt\key\ și veți
cripta/decripta cu setul extern respectiv.
Apoi readuceți setul PERSONAL de chei din C:\Mosila -
Chei Personale Actuale\ în C:\MosilaCrypt\key\.
............
(b) în cazul în care veți cripta/decripta, cu setul de chei generat de program la dumneavoastră :

(1) Să aveți salvat setul PERSONAL de chei,


din C:\MosilaCrypt\key\ în C:\Mosila - Chei Personale Actuale\ ( folosind
Explorerul din Windows ).

(2) Ieșiți din program și ștergeți setul de chei din C:\MosilaCrypt\key\ și din
C:\MosilaCrypt\key\save\ ( folosind Explorerul din Windows ).

(3) Intrați în program și generați alt set de chei. Acesta va fi generat în C:\MosilaCrypt\key\.

(4) Salvați acest set de chei în C:\Mosila - Chei Xterne Proprii\.

(5) Trimiteți acest set de chei ( generat în C:\MosilaCrypt\key\ și salvat în C:\Mosila - Chei
Xterne Proprii\) la entitățile externe – firme, persoane private - cu care veți face schimb
de fișiere criptate cu setul de chei generat la dumneavoastră.

(6) Dacă nu criptați/decriptați imediat cu acest set de chei, readuceți setul PERSONAL de chei
din C:\Mosila - Chei Personale Actuale\ în C:\MosilaCrypt\key\.

(7) Atunci când veți avea nevoie să criptați/decriptați cu setul de chei generat de program la
dumneavoastră, aduceți cheile din C:\Mosila - Chei Xterne Proprii\ în
C:\MosilaCrypt\key\.
Altfel explicat, schematic, pentru lucrul oricând cu seturile de chei
Schemele vă arată cum trebuie să manevrați setul de chei pentru a lucra în funcție de necesitate, la un moment
dat cu setul de chei corect.

Cazul A de mai-sus:

la prima instalare a programului:

Salvați aici
C:\MosilaCrypt\key\ setul de chei
C:\Mosila - Chei Personale Actuale\
Setul personal de
chei

pentru criptare/decriptare personală fișiere ( fișiere pe care, conform cazului A, NU le veți trimite
/ NU le veți primi la / dela entități externe ):

Copiați de aici
setul de chei. C:\Mosila - Chei Personale Actuale\
C:\MosilaCrypt\key\
Setul personal de chei
Trebuie să le fi
salvat anterior
în partea
dreaptă
... la altă instalare a programului:

Salvați aici
C:\MosilaCrypt\key\ setul de chei
Setul personal de C:\Mosila - Chei Personale Vechi\
chei înainte de instalarea
programului

Salvați aici
C:\MosilaCrypt\key\ setul de chei
Setul personal de C:\Mosila - Chei Personale Actuale\
chei după instalarea
programului și după
generarea cheilor

NUMAI pentru DECRIPTARE personală fișiere criptate cu setul personal VECHI de chei
(fișiere pe care, conform cazului A, NU le veți trimite / NU le veți primi la/dela entități externe):

Copiați de aici
setul de chei. C:\Mosila - Chei Personale Vechi\
C:\MosilaCrypt\key\
Setul personal VECHI de chei
Trebuie să le fi
salvat anterior
în partea
dreaptă.
pentru criptare/decriptare personală fișiere ( fișiere pe care, conform cazului A, NU le veți trimite
/ NU le veți primi la / dela entități externe ):
Copiați de aici
setul de chei. C:\Mosila - Chei Personale Actuale\
C:\MosilaCrypt\key\
Setul personal de chei
Trebuie să le fi
salvat anterior
Cazul B de mai-sus:

subcazul (a) - în care veți cripta/decripta, cu setul de chei generat de program la entitatea externă:

---------------------------------------------------------

Salvați aici
Folder temporar în
care ați descărcat setul de chei
C:\Mosila - Chei Xterne 01\
setul EXTERN 1 de
chei t

pentru criptare/decriptare fișiere pe care, conform cazului B, le veți trimite / le veți primi la /
dela entități externe ( veți face schimb de fișiere criptate cu setul de chei generat de program la
entitatea externă:

Copiați de aici
setul de chei. C:\Mosila - Chei Xterne 01\
C:\MosilaCrypt\key\
Setul extern 1 de chei
Trebuie să le fi
salvat anterior
în partea
dreaptă

pentru revenire la criptare/decriptare personală fișiere ( fișiere pe care, conform cazului A, NU le


veți trimite / NU le veți primi la / dela entități externe ):

Copiați de aici
setul de chei. C:\Mosila - Chei Personale Actuale\
C:\MosilaCrypt\key\
Setul personal de chei
Trebuie să le fi
salvat anterior
în partea
dreaptă

---------------------------------------------------------

............ pentru alte seturi externe de chei veți proceda la fel ca mai-sus, respectând folderele
C:\Mosila - Chei Xterne 02\, C:\Mosila - Chei Xterne 03\ ...

subcazul (b) - în care veți cripta/decripta, cu setul de chei generat de program la dumneavoastră:

Nu mai este nevoie de alte explicații; este elocventă descrierea făcută la ”B - Setul EXTERN de chei” punctul
(b).