Sunteți pe pagina 1din 1

Extrase

„Scriptura trebuie rostită cu luare aminte și trebuie asumată, adică să fie aplicată propriei
persoane” – p. 23 si următoarele

„Meditația (μελέτη) nu înseamnă o reflectare mentală interioară asupra textului Scripturii în


încercarea de a-l înțelege, ci rostirea din memorie a textului biblic58” – nimic speculativ, de
ordin ideatic