Sunteți pe pagina 1din 12

Nr. înregistrare: 2262/12.10.

2017

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

COMORI ALE SPIRITUALITĂȚII ROMÂNEȘTI

COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL


Director,
prof. Sever Popa
ARGUMENT:
Motto: „Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară,
este pierdut pentru totdeauna. Aceaste vlăstare ale tinereții țin
pe umerii lor viitorul, precum odinioară Atlas ținea pământul.”
(Vasile Conta)
Societatea românescă actuală dă semene de boală. Observăm cu tristețe migrația inteligențelor românești
către Occident, produsă pe fondul unei tot mai acute înstrăinări a tinerilor față de valorile spiritualității noastre,
noțiuni ca identitatea națională, unitatea și patriotismul devenind pentru aceștia desuete, dacă nu chiar rizibile.
Cauzele? Școala se sufocă sub povara conținuturilor excesiv informale necesare pentru promovarea
examenelor finale, iar profesorii sunt dependenți de disciplina pe care o predau. Cei care și-ar dori să
întreprindă călătorii cu elevii pentru a le arăta frumusețile pământului românesc și pe cele ale culturii și
civilizației acestui popor cu o existență milenară, se confruntă cu diverse probleme care-i determină să
abandoneze astfel de inițiative. Unii nu le pot realiza din pricina familiilor copiilor, care fie nu au resurse
suficiente pentru a susține financiar asemenea călătorii, fie sunt familii care, având venituri, preferă să
călătorească în spații exotice. Alții se tem să plece în excursii și tabere din pricina comportamentului tinerilor de
azi, care se depărtează tot mai mult de adevăratele modele morale, asaltați de emisiunile nocive ale televiziunii
sau internetului.
Conștienți că nu putem rămâne nepăsători față de viitorul acestei nații, vrem să ne unim forțele pentru a crea
o generație căreia să-i stârnim interesul pentru comorile spiritualității românești, culturale, morale sau
religioase, adunând în cadrul acestui proiect de parteneriat elevi și profesori din toate colțurile țării, din instituții
cu cele mai variate profiluri. Integrând cadeții colegiilor militare, sperăm ca ceilalți tineri să învețe câte ceva
despre forță morală, curaj, disciplină și seriozitate. Crescuți în spiritul religiei strămoșești, stâlpul statornic al
unității neamului, elevii din seminariile teologice și-ar putea ajuta colegii să descopere calea spre Dumnezeu,
salvatoare în vremuri de răstriște sufletească. Elevii din colegiile civile, frumoșii nebuni ai marilor orașe, vor
aduce cu ei energia, entuziasmul și inventivitatea ființei libere de orice constrângeri. Împărtășind experiențe,
învățând unii de la alții, cei din generația tânără ar putea deveni o forță care să ne dea garanția continuității în
viitor.
În acest proiect de parteneriat ne propunem o serie de întâlniri educative, în care vom colabora în realizarea
unor activități pe ateliere, a unor excusii și tabere comune și a unor simpozioane de comunicări în care elevii să-
și fructifice cunoștințele asimilate pe parcursul călătoriilor de studii.
În demersul nostru vom solicita sprijinul unor instituții implicate în promovarea valorilor spiritualității
românești, precum Ministerul Educației Naționale, Ministerul Apărării Naționale și Patriarhia Română.
Parteneri ne vor fi și primăriile orașelor în care se vor întâlni grupurile de reprezentanți ale instituțiilor implicate
în proiect.

TIPUL PROIECTULUI: național

DOMENIUL: interculturalitate

PERIOADA DESFĂȘURĂRII: 1 octombrie 2017 – 30 septembrie 2018

ORGANIZATOR: Colegiul Național Mihai Viteazul, București

COORDONATORUL PROIECTULUI:
prof.dr. Miron Maria-Cornelia
Telefon: 0730 962 374
e-mail: mariamiron2004@yahoo.com

PARTENERI:
Ministerul Apărării Naționale
Arhiepiscopia Bucureștiului
Primăria Sectorului 2, Municipiul București
Arhiepiscopia Alba Iulia
Primăria Alba Iulia
Parcul Natural Apuseni

SPONSORI:
S.C. T&T CONSULTING 2001 SRL

COLABORATORI:
1. Colegiul Naţional Emanuil Gojdu, Oradea, Bihor
2. Colegiul Național Emil Racoviță, Cluj-Napoca
3. Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, Bucureşti
4. Colegiul Naţional Matei Basarab, Bucureşti
5. Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Bucureşti
6. Colegiul Național Militar Mihai Viteazul, Alba Iulia, Alba
7. Colegiul Naţional Militar Dimitrie Cantemir, Breaza, Prahova,
8. Colegiul Naţional Militar Ştefan cel Mare, Câmpulung Moldovenesc, Suceava
9. Colegiul Naţional Militar Tudor Vladimirescu, Craiova, Dolj
10. Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța
11. Colegiul Național Radu Greceanu, Slatina, Olt
12. Colegiul Naţional Sf. Sava, Bucureşti
13. Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi, Mănăstirea Neamț, Neamț

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:


1. Florina Crețiu, profesor de lb.română, Colegiul Naţional Emanuil Gojdu
2. Raluca Avrămuț, profesor de educație vizuală, Colegiul Naţional Emanuil Gojdu
3. Iova Dorina, profesor de istorie-geografie, Colegiul Naţional Emanuil Gojdu
4. Barta Florentina, profesor de istorie-geografie, Colegiul Naţional Emanuil Gojdu
5. Monica Cotul, profesor de lb.engleză, Colegiul Național Emil Racoviță
6. Manuela Galea, profesor de lb.română, Colegiul Național Emil Racoviță
7. Nicoară Alexandru, profesor de geografie, Colegiul Național Emil Racoviță
8. Vasiu Anica, profesor de religie, Colegiul Național Emil Racoviță
9. Vasile Pascu , profesor de istorie, Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr
10. Iuliana Maria Căplescu, profesor de istorie, Colegiul Naţional Matei Basarab
11. Miron Maria-Cornelia, profesor lb.română, Colegiul Naţional Mihai Viteazul
12. Georgescu Gabriel, profesor de istorie, Colegiul Naţional Mihai Viteazul
13. Pantelimon Valeriu, profesor de educație vizuală, Colegiul Naţional Mihai Viteazul
14. Dăncilă Teodora, profesor de lb.română, Colegiul Național Militar Mihai Viteazul
15. Kusztos Noemi, profesor de educație vizuală, Colegiul Național Militar Mihai Viteazul
16. Macarie Valer, profesor de geografie, Colegiul Național Militar Mihai Viteazul
17. Filimon Andreea, referent relații publice, Colegiul Național Militar Mihai Viteazul
18. Rusu Lucian, maior, Colegiul Național Militar Mihai Viteazul
19. Badea Ovidiu, profesor de filosofie, Colegiul Naţional Militar Dimitrie Cantemir
20. Buzoianu Victorița, profesor de ed.fizică, Colegiul Naţional Militar Dimitrie Cantemir
21. Mihaela Pintilei, profesor lb.română, Colegiul Naţional Militar Ştefan cel Mare
22. Adina Butnaru, profesor de educație vizuală, Colegiul Naţional Militar Ştefan cel Mare
23. Bogdan Tanasă, profesor de geografie, Colegiul Naţional Militar Ştefan cel Mare
24. Daniel Pintilei, subofiţer, Colegiul Naţional Militar Ştefan cel Mare
25. TobăCameliaRamona,profesor lb.română,Colegiul NaţionalMilitar Tudor Vladimirescu
26. Cadea Nori Ionela, profesor de istorie, Colegiul Naţional Militar Tudor Vladimirescu
27. Martinescu Crina, profesor de lb.română, Colegiul Național Mircea cel Bătrân
28. Petcu Neguța, profesor istorie, Colegiul Național Mircea cel Bătrân
29. Tănase Loredana, profesor biologie, Colegiul Național Mircea cel Bătrân
30. Valeria Badea, profesor de lb.engleză, Colegiul Național Radu Greceanu
31. Popescu Flavius, profesor de religie, Colegiul Național Radu Greceanu
32. Cristina Văduva, profesor de lb.română, Colegiul Naţional Sf. Sava
33. Monica Dună, profesor de lb.română, Colegiul Naţional Sf. Sava
34. Brumă Marius, preot, Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi
35. Cojocariu Adrian, profesor ed.muzicală,SeminarulTeologicOrtodox Veniamin Costachi

GRUP ŢINTĂ/BENEFICIARI:
170 de elevi din învățământul secundar superior, clasele IX-XI;
35 de cadre didactice din instituțiile colaboratoare.

SCOPUL PROIECTULUI:
 cultivarea interesului faţă de valorile spiritualității românești;
 îmbogăţirea orizontului cultural al elevilor prin activităţi educative extracurriculare;
 educarea în spiritul protejării frumuseților naturii;
 promovarea colaborării între elevii şi cadrele didactice din diferite unităţi de învăţământ.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
O1: Cunoaşterea culturii și civilizației românești prin extinderea informaţiilor din domeniul: istoriei,
literaturii, artei, religiei, geografiei;
O2: Organizarea unor întâlniri, simpozioane și călătorii de studii în vederea cunoașterii unor obiective de
interes cultural sau reprezentative pentru frumusețile României;
O3: Formarea competenţei de comunicare a ideilor şi sentimentelor, folosind diverse moduri de exprimare:
scrisul, pictura, fotografia, filmul, muzica și dramatizarea;
O4: Implicarea tinerilor în activități de ecologizare a mediului;
O5: Colaborarea cadrelor didactice și a elevilor în vederea organizării și pregătirii activităților.

RESURSE
Umane: grupuri de 4-18 elevi din fiecare dintre instituțiile implicate în proiect, conduse de 1-2 profesori;
conducerile unităților de învățământ.
Materiale: spații din unitățile de învățământ implicate, calculator, videoproiector, cameră de filmat, aparate
foto, panouri pentru expoziţii, costume teatru, diplome, materiale auxiliare consumabile
Financiare: contribuții personale ale participanților și sponsorizări, după cum urmează:
a) Din sponsorizări se achită: transportul elevilor către destinațiile de întâlnire și cheltuielile privind
organizarea atelierelor și a simpozionului de comunicări: premii, diplome, editarea revistei și a CD-
urilor cu ISSN, în care se vor publica lucrările participanților.
b) Din contribuții personale ale participanților se achită: cazarea, masa, intrările la obiective culturale.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:
1. Pregătirea parteneriatului: 1 octombrie – 28 noiembrie 2017
- cooptarea instituțiilor participante;
- stabilirea sarcinilor în cadrul proiectului;
- pregătirea întâlnirii de la Alba Iulia și a activităților desfășurate pe ateliere.
2. Deschidem porţile prieteniei: 29 noiembrie – 2 decembrie 2017
Data Activitatea
29 XI -Plecarea participanților către Alba Iulia. Vizitarea unor obiective culturale din traseu:
AUTOCAR 1: MUNTENIA – Prima Școală Românescă din Brașov, Mănăstirea de la Sâmbăta
de Sus, casa memorială Lucian Blaga din Lancrăm
AUTOCAR 2: MOLDOVA – Pasul Mestecăniș, centrul orașului Bistrița, Mănăstirea Nicula,
Biblioteca Batthyaneum
AUTOCAR 3: OLTENIA – Mănăstirea Cozia, centrul orașului Sibiu, casa memorială Lucian
Blaga din Lancrăm
AUTOCAR 4: TRANSILVANIA - Biblioteca Battyaneum, casa memorială Lucian Blaga din
Lancrăm
30XI 8.00: Întâlnirea participanților la Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia. Vizitarea
Colegiului Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia
9.00-10.30: Festivitatea de deschidere a parteneriatului.
- Discursul comandantului Colegiului Național Militar Mihai Viteazul
- Corul seminarului teologic: Colindul Sf. Andrei
- Oficierea slujbei religioase de către preotul CNMMV și preoții de la liceul și seminarul
teologic
- Discursul coordonatorului proiectului de parteneriat
- Corul liceului teologic 2: Imnul căutătorilor de comori
- Prezentarea oficială a site-ului Noi suntem România
- Corul seminarului teologic: Nu uita că ești roman; Doamne, ocrotește-i pe români; Hai să-
ntindem hora mare
- Marea Unire :1 Decembrie 1918 – realizarea unui vis milenar, prezentare făcută de elevii
de la CN Mircea cel Bătrân
10.30-13.00: Activități pe ateliere, conform Anexei 1:
- atelier de creaţie literară;
- atelier de pictură;
- atelier de muzică și dramatizare;
- atelier mass-media
13.00-14.00: Elevii se reunesc în sala de festivități pentru premiere
Corul liceului teologic: Noroc să deie Dumnezeu, Linu-i lin, Flori de măr
14.00-15.00: masa de prânz
15.00-18.00: vizitarea Bibliotecii Batthyaneum și a Cetății Alba Carolina
18.30- 20.30: program distractiv comun.
1 XII Participare comună la Festival de România:
- 9.00: Program solemn – depunere de coroane la monumente (Statuia lui Mihai Viteazul)
- 11,30: Schimbarea gărzii la cetate
- 12.00: Te Deum la Catedrala Ortodoxă a Încoronării
- 13.00: Parada militară
- 15.00: Spectacol de muzică populară
- 20.00: Concert de muzică ușoară
- 22.00: Spectacol de artificii
2 XII Întoarcere și vizitarea unor obiective culturale aflate în traseu:
AUTOCAR 1: MUNTENIA – centrul orașului Sibiu, Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Curtea de
Argeș, Cetatea Domnească de la Târgoviște
AUTOCAR 2: MOLDOVA – salina Turda, centrului orașului Cluj, casa memorială Liviu
Rebreanu
AUTOCAR 3: OLTENIA – Cetatea Devei, Castelul Corvinilor, Mănăstirea Prislop, ansamblu
Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
AUTOCAR 4: TRANSILVANIA – Cetatea Devei, centrul istoric al orașului Brad și Muzeul
Aurului, Gorunul lui Horea și mormântul lui Avram Iancu de la Țebea

3. În căutarea comorilor spiritualității româneşti: călătorie de studii în perioada vacanței de vară, 2018
- Tabără comună în Munții Apuseni în perioadele 15-21 iulie și 22-28 iulie 2018.
 Ziua I: Deplasare elevilor până la Turda
- Vizitarea salinei Turda/ a Cheilor Turzii
- Deplasare cu autobuze: Turda – Căpușu Mic – IC Ponor - Padiș
- Cazare în cabanele din zona Padiș: Cabana Brădet, Pensiunea Padiș, Popas turistic Padiș, Cabana
Five Chalets
 Ziua II – Excursie: Peștera Coiba Mare – Ghețarul Vârtop – Ghețarul Scărișoara
 Ziua III – Excursie: Cheile Galbena – Poiana Florilor – Focul Viu
 Ziua IV – Activități ecologice în parteneriat cu Parcul Natural Apuseni
 Ziua V – Excursie: Lumea Pierdută (Avenul Negru, Gemănata) – Peștera Căput – Cetățile Ponorului
 Ziua VI - Excursie: Cetatea Rădesei – Circuitul Someșului Cald – Peștera Onceasa
 Ziua VII – Plecare spre Alba Iulia: Padiș – Boga – Pietroasa – Sudrigiu – Ștei – Vârtop (Vizitare
Groapa Ruginoasă) – Arieșeni – Albac/Fericet (casa lui Horea) – Câmpeni (vizitare Muzeul Avram
Iancu) – Roșia Montană – Abrud – Zlatna (vizitare) – Alba Iulia
- Deplasare către localitățile de proveniență
- Elaborarea materialelor pentru simpozionul de comunicări, a revistei Căutătorii de comori și a unor CD-uri
cu fotografii și filme (august)
- Înscrierea la simpozion (Anexei 3)

4. Finalizarea proiectului –21 septembrie 2018


- Întâlnire la Colegiul Naţional Mihai Viteazul, Bucureşti, ora 8.00;
- Desfășurarea simpozionului de comunicări Comori ale spiritualității românești, conform Anexei 2;
- Prezentarea produselor finale ale proiectului de parteneriat;
- Vizitarea unor obiective din capitală: Patriarhia Română – întâlnire cu Preafericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Române Ortodoxe; Muzeul Militar Central/ Muzeul Național Cotroceni.

REZULTATE AŞTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:


a) calitative:
- Creșterea interesului tinerilor faţă de frumusețile țării și valorile spiritualității românești;
- Îmbogăţirea orizontului cultural prin asimilarea unor noi cunoștințe cu prilejul vizitele, excursiile și
activitatea de cercetare întreprinsă;
- Implicarea tinerilor în acțiuni de protejare a naturii, sub îndrumarea specialiștilor de la Parcul Național
Apuseni;
- Colaborarea între elevii şi cadrele didactice din diferite unităţi de învăţământ, în vederea realizării unor
activități comune: programe cultural-artistice, ateliere de lucru, expoziții, dramatizări, reviste, activități
ecologice, vizite și drumeții.
b) cantitative:
- Elevii vor realiza: expoziție de pictură; eseuri; creații literare; dramatizări; jurnale, interviuri, interviuri,
jurnale, filme, fotografie.
- Elevii de la atelierul mass-media vor realiza site-ul proiectului de parteneriat, revista Căutătorii de comori și
DVD-uri cu materialele elaborate (lucrările de la simpozion și filme care surprind desfășurarea activităților
proiectului), sub îndrumarea reprezentanților Trustului de presă al MapN.

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI:


- Coordonatorul proiectului realizează planul activităților și urmărește realizarea acestora, stabilind sarcini
pentru profesorii și elevii implicați în proiect.
- Activitatea elevilor de la atelierele de creație literară, pictură, muzică și dramatizare vor fi evaluate de un juriu
format din: Manuela Galea,Tobă Camelia, Dună Monica (creație literară); Avrămuț Raluca, Kusztos Noemi,
Butnaru Adina (pictură); Martinescu Crina, Cojocariu Adrian, Badea Ovidiu (muzică și dramatizare)
- Comunicări științifice prezentate la simpozion vor fi evaluate de o comisie formată din 2 profesori universitari
și 5 inspectori scolari/profesori metodişti, câte unul pentru fiecare dintre specialitățile: lb.română, istorie,
religie, geografie, arte.
- Activitatea elevilor de la atelierul mass-media va fi evaluată de reprezentanții Trustului de presă al MapN.
- Se vor acorda diplome și premii elevilor câștigători la simpozion și atelierul mass-media.
- Echipajul cu cea mai merituoasă activitate va fi distins cu trofeul Căutătorii de comori ale spiritualității
românești. Fiecare echipaj va acorda un punctaj celorlalte echipaje participante. Ținând seama de punctaje,
juriul format din coordonatorul proiectului, un inspector ISMB, câte un reprezentat al Arhiepiscopiei
Bucureștiului, al Parcului Național Apuseni, al Primăriei Sectorului 2 și al Trustului de presă al MapN, va
desemna câștigătorul.

ACTIVITĂŢI DE MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE A PROIECTULUI:


- Prin intermediul unor articole și emisiuni de radio și/sau televiziune aleTrustului de presă al M.Ap.N și ale
Patriarhiei Române.
- Prin intermediul revistei Căutătorii de comorii și al site-ului proiectului de parteneriat, Noi suntem
România

MODALITĂȚI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII /SUSTENABILITĂȚII PROIECTULUI:


Proiectul va continua în anii următori, extinzându-se prin implicarea mai multor colegii naționale civile
și teologice și restrîngerea numărului de participanți din fiecare instituție la maximum 10 (9 elevi și un
profesor).
Anexa 1
ATELIERELE DE LUCRU DIN 30 XI 2017
ATELIERUL TEMATICA ELEVI PARTICIPANȚI INSTITUȚIA
MASS-MEDIA Coordonator mass-media Cătană Bogdan CNM Mihai Viteazul
(sala de lectură) Administrator site Șendroiu Tania CN Mihai Viteazul
Cameramani Șuba Andrei CNM Mihai Viteazul
Belean Mara Octavia CNM T. Vladimirescu
Boloca Miruna CN Mihai Viteazul
Lamasanu Andrei ST Veniamin Costachi
Fotografi Crisan Filip CN Emil Racoviță
Panciu Ioan Tudor CNM D. Cantemir
Iriza Dragoș Mihăiță CNM T. Vladimirescu
Reporteri Mateiu Sorin CN Emanuil Gojdu
Dumitrașcu Bogdan CNM Mihai Viteazul
Tănase Andra CN Mircea cel Bătrân
Jurnaliști Botezat Diana Maria CNM Ștefan cel Mare
Radu Ștefania Mihaela CN Mihai Viteazul
Mitran Andra CN Radu Greceanu
LITERATURĂ Războiul de întregire a Igna Caudia CN Emanuil Gojdu
(sala ) neamului; Unirea; Mihai Marcu Vlad CN Emil Racoviță
Juriu: Viteazul; frumusețile Stan Anna Briseis CN Mihai Viteazul
Manuela Galea pământului românesc; Costea Mircea CNM Mihai Viteazul
Tobă Camelia credința strămoșească Țiboacă Ana-Maria Mihaela CNM D. Cantemir
Dună Monica Birtea Alexandra CNM Ştefan cel Mare
Antofie Bianca Gabriela CNM T. Vladimirescu
Nivaci Ionuț CN Mircea cel Bătrân
Profeanu Ioana CN Radu Greceanu
Neagu Maria Victoria CN M. Basarab
Vlad Bogza CN Sf. Sava
Toma Ana Miruna CN Gh. Lazăr
Cosula Dimitrie Seminarul V. Costachi
PICTURĂ (holul Războiul de întregire a Ghiață Vanessa CN Emanuil Gojdu
colegiului) neamului; Unirea; Mihai Paul Ariana
Juriu: Viteazul; frumusețile Prunduș Rareș CN Emil Racoviță
Kusztos Noemi pământului românesc; Gliga Maria
Avrămuț Raluca credința strămoșească Stroescu Alexandra CN Mihai Viteazul
Butnaru Adina Mihai Amalia
Costea Mircea CNM Mihai Viteazul
Șerbana Bianaca
Neagu Maria Alexandra CNM D. Cantemir
Hudiu Georgiana Marcela
Chiric Ana Teodora CNM Ştefan cel Mare
Grădinariu Cosmin
Palaghia Irina Maria CNM Tudor Vladimirescu
Pihotovschi Adela Ionela
Ionescu Mara Bianca CN Mircea cel Bătrân
Timofte Mira Alexia
Bondoc Elizabeth CN Radu Greceanu
Duţă Ioana
Tudoran Doina Gabriela CN M Basarab
Maria Dragu CN Sf. Sava
Tudor Iulia CN Gh. Lazăr
Plesca lorin ST Veniamin Costachi
Anechitei Antonio
MUZICĂ ȘI Cor: Colindul Sf. Andrei, Pavaleanu Silviu ST Veniamin Costachi
DRAMATIZARE Nu uita că ești români; Chihaia Stefanel
(sala de festivități) Doamne, ocrotește pe Ursache Casian
Juriu: români; Andries Constantin
Martinescu Crina Hai să-ntindem hora mare Chimiec Alexandru
Cojocariu Adrian Imnul căutătorilor de Covasan Ion
Badea Ovidiu comori, Dalidis Dimitrie
Noroc să deie Dumnezeu Urzica Ioan
Linu-i lin, Birsan Visarion
Flori de măr Gheorghiu Andrei
Ungureanu Ioan
Dumitroaea Silviu
Barzaghideanu Ion
Birzu Denis
Dramatizare Todoran Malina CN Emil Racoviță
Tripticul unirii: Burebista - Sopon Miriam
Mihai Viteazul - 1918 Brici Alexandra
Ciupeiu Diana
Lupas Miruna
Lazea Octavia
David Luca
Marin Ciprian
Sabadis Andrei
Ile George
Dafinoiu Raluca
Stan Alexandra
Rotund Narcisa
Todor Elisa
Vențel Oana CNM Mihai Viteazul
Harabagiu Andreea
Brătescu Alexandru
Radfu Leonte
Apetroaiei Denisa CNM Ștefan cel Mare
Ghinghiloschi Bianca
Cărăușu Bogdan
Creangă Popa Traian
Zuzeac Marilena
Urdea Paula
Haidamac Antonio
Ignat Claudiu
Sandu Eduard
Candrea Tudor
Alboi Alexandra
Savin Mădălin
Dramatizare Juhas Norbert CN Emanuil Gojdu
Tulburarea apelor Igna Claudia
Barna Iulia
Groza Rareş
Ana Dulau
Bloțiu Mihnea CN Mihai Viteazul
Socol Codrin
Serițan Luca
Daha Andrei
Chesa Matei
Vișan Cătălin
Sofron Antonio
Șendroiu Tania

Parodie Viața mea de licean Cerchia Dragoș Alin CNM T. Vladimirescu


Amzuloiu Teodor
StănciucIoana Corina
Nițoi Elena Daniela
Marciuc Ionel Ștefan
Drăgoi Cristina Mihaela
Duinea Alina Rebeca
Panal Dumitru Claudiu
Dumbravă Mihai Marius
Poclid Denis
Pătru Octavian Constantin
Mehedințu Florin Alexandru
Bucșa-Miron Cristian
Cîrstea Daria CN Radu Greceanu
Nicolescu Ioana
Dumitrescu Ioana
Istrate Alexandru
Predescu Valeriu
Anexa 2
REGULAMENT DE ORGANIZARE A SIMPOZIONULUI DE COMUNICĂRI

1. SECȚIUNI:
- Secțiunea I: Cultură și spiritualitate (lucrări din domeniile: literatură, folclor, artă, religie)
- Secțiunea II: Științe (lucrări din domeniile: istorie, geografie)

2. CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Simpozionul de comunicări este adresat exclusiv elevilor participanți la proiectul de parteneriat Comori ale
spiritualității românești, lucrările reflectând descoperirile făcute pe parcursul călătoriilor de studii.
Conţinutul lucrării trebuie să se înscrie în tematica propusă şi să aibă originalitate. Nu sunt acceptate lucrări
plagiate sau lucrări care au participat si în alte competiţii.
O lucrare poate avea maximum doi autori. Fiecare instituție colaboratoare poate participa cu maximum
două lucrări. Prezentarea lucrărilor poate fi însoțită de un Power Point care nu trebuie să depăşească 10 minute
și nu trebuie expediat organizatorilor.
Elevii care vor participa la acest simpozion vor complete fișa de înscriere de la Anexa 2, pe care o vor
transmite pe adresa de e-mail mariamiron2004@yahoo.com, până la data de 1.09.2018, împreună cu lucrările
în format Word. Pentru informatii suplimentare, contactați organizatorul: Maria Miron 0730 962 374.

3. RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR:


- Lucrările vor avea maximum 2 pagini și vor fi tehnoredactate în format A4, cu caractere Times New
Roman, corp de literă 12 și distanţa de 1 între rânduri.
- Titlul lucrării se va scrie cu Times New Roman 14, bold, centrat, iar autorul/autorii, profesorul îndrumător
şi numele institușiei se vor scrie cu Times New Roman 14, bold, aliniere dreapta.
- Lucrările se scriu cu diacritice (ş, ţ, â...). În caz contrar nu vor fi luate în considerare.
- La finalul lucrării va exista obligatoriu bibliografia utilizată: autorul, titlul, editura, localitatea, anul. Se vor
consemna inclusiv sursele de pe internet.

4. EVALUAREA
Comisia de evaluare și jurizare va fi formată din 2 profesori universitari și 5 inspectori scolari/profesori
metodişti, câte unul pentru fiecare dintre specialitățile: lb.română, istorie, religie, geografie, arte
Criteriile urmărite în fișa de evaluare sunt:
- Corectitudinea si rigoarea continutului stiintific al lucrării: 30p
- Gradul de originalitate în dezvoltarea temei: 30p
- Exprimare adecvată, elocvență, capacitate de sinteză, de analiză şi argumentare: 30p
- Redactarea lucrării: 5p; Încadrarea prezentarii în timpul alocat: 5p
Elevii câștigători vor primi premii şi diplome. Fiecare participant va primi un DVD cu ISSN, în care se află
toate lucrările prezentate la simpozion.

5. PROGRAMUL DESFĂȘURĂRII:
Simpozionul va avea loc pe data de 21 septembrie 2018, la Colegiul Național Mihai Viteazul din București,
activitățile desfășurându-se după următorul program:
- 8.00: Primirea reprezentanților instituțiilor implicate în proiect. Festivitatea de deschidere: discursul
directorului unității; prezentarea instituției; discursul coordonatorului proiectului; vizitarea liceului
- 9.00-12.00: Prezentarea lucrărilor pe secțiuni: Cultură și spiritualitate (în amfiteatru); Științe (în sala 21)
- 12.00-12.30: Pauză de protocol. Vizitarea expoziției de fotografie Comori ale spiritualității românești,
organizată în holul etajului I. Elevii și cadrele didactice participante vor primi revista Căutătorii de comori.
- 12.30-13.00: Festivitatea de premiere a participanților la simpozion.
- 13.00-14.00: Retrospectiva proiectului de parteneriat: filme, impresii din jurnale și interviuri. Premierea
elevilor de la atelierul mass-media. Acordarea trofeului Comori ale spiritualității românești.
- 15.00: Vizitarea Palatului Patriarhiei Române - întâlnire cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
- 16.30: Vizitarea Muzeului Militar Național/ Muzeului Cotroceni
Anexa 3

FIŞA DE ÎNSCRIERE LA SIMPOZIONUL DE COMUNICĂRI

NOTĂ: Înscrierea pentru participarea la simpozion se face online, pe adresa de e-mail


mariamiron2004@yahoo.com. Fișa de înscriere trebuie completată corect, cu diacritice, datele fiind necesare la
scrierea diplomelor și la înregistrarea corectă a CD-ului cu lucrările simpozionului.

Titlul lucrării: ______________________________________________________________


Secțiunea:_____________________________, domeniul (se va alege între: literatură, folclor, istorie,
geografie, arte, religie, educație morală): _____________________________
Autorii: ___________________________________________________________________
Instituția: _________________________________________________________________
Profesor îndrumător: ________________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
Participare (se bifează varianta aleasă):
- Directă, cu prezentarea lucrării fără Power Point
- Directă, cu prezentarea lucrării însoțită de material Power Point

Declarație antiplagiat: Declar pe propria răspundere că documentul trimis la acest simpozion este
rezultatul muncii mele şi că sursele utilizate sunt indicate în lucrare, respectând regulile de evitare a plagiatului.
Fragmentele de text reproduse întocmai, chiar şi în traducere proprie din altă limbă, sunt scrise între ghilimele şi
fac trimitere la sursă. Reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori conţine referinţa
precisă.

Acord de publicare: Prin aceasta, îmi exprim acordul ca lucrarea mea să fie inclusă alături de celelalte într-
o carte distribuită prin diverse medii (în format electronic, pe internet şi CD), participând astfel la promovarea
valorilor spiritualității românești. Nu voi solicita pentru materialul meu drepturi de autor, rezervându-mi însă
dreptul de a-l folosi în alte contexte.

Am luat la cunoştinţă de condiţiile participării la activitate şi, prin trimiterea în format electronic a
acestei fişe, declar că sunt de acord cu acestea.

Semnătura:______________________________