Sunteți pe pagina 1din 2
04.09.2019 Regulide secure electicd | Gas Natural Feno ty Romie nts} Fumizare Energie gasNatural fenosa Home Profil Comunicare-—«Resurse umane _—Responsablltae soclalé corporativa_Lucrérl programate lesateclanlor L€8. ed Union Fonoss” 8. anu 1 A seplombre 2019, or aven le luerielprogramate Reguli de securitate electric 401.2016 "Nu uta! aparatole slate tn aproplereasurssor de aps apa n combinai cu slecetatsarepeznts un perce moral. Pent flr un apart aloe est absot nocasar «8 aol minke icone useata, do Soomenes, ate preferob pu nea Insite de conaca un apral lec verfe ach acota nu ele ued =n fol riod Secu el Timp costa cal sau sub tl ce dg. Cn a fork, ave) 8 mu crop fll Se apd Se Indvoc cablrtr etal de cataae, or deeply elena, te Ina asiurati coe do ap ree cll, caalle de sergio, ale mate ale usr 9 {ureter calor, le, sunt conan ee cu rte de In buesti flst apse cecice ct maleate do ciel Folsistectrocasscele cu precaute: ‘sigur ca trsunea secrocasniclor ov, oo oa pot pent casa Dvs. 8 pune de peo alge suo act absia 88 fli deconacay-e apucdnd de gtscharl co Ie conscteaza a parse: nici raga ee cable Foes conoxiuna la sla aparislr Dv, doc constuca install este prove aol do Foner p.ispiey de candle cesar porn realanea a ll mk doch loco 9 P28 ‘rode x conexant, tel mocufpo cu ura ss Peaonaeacrocaticel, in special cuplowale,tlezoaree stele sere Iao sans ufciets de porate pant ela fnprainelsren active. Dak apare hm en snl woun rate acta, dororet-ie weil @ dice lao ev ec Protea bebeluyi 9 copi mic sna floseasc uci eecic, ce pat enact ej, dest sb ne co CQ) Seershesseanais ) eg cp sun era ct ees nal as cane uk sntoe 9 n Asura 8 cop ns jaca ling8 taevzo sa cla nah ost un bat fare ga does ‘ade paso un cop ala moll mae Sl eaade ar putea wlosa. cachet vk utr. tmp oo este cones, asap fru cst 8 coat no Inctpor sparta, separ de acces copier. In afara caso, vet gi la nrastructurlelctrie: “Trurl,p slecl itransfomsloscte sunt prcloase: nin gna rat pe le, run pious tau ate obecte Ta scat, ems lny ca spor, Inga at i carseat ce efpe 8 aig ae one, acd ote de Sncaune anu nr eae detchid, ou toga ich ea. ‘ece gst un cab te pans, rutatrge:sruntatcompania lets. Nu pees copie rap 2a esse oso tn apr Inlr eatin sete Nu tee rst ecco, acest toni se sot soia ou ecru. Inrotin instalata Ds letra In sigur Asura ca rtronort genera 9 parole conta sroeeb sont portonate iron pune ect po car euros membr fam, Col putin dt po ed, vr doc erential intonoazs caret. Arie told vrieare (ce ben sto Nu blocairrnoeel autos, pnt ca aces 8 pos uncon in azul une ava a int, Nu ols nce eparate cca wal, ec pte, pz detesorae ee Deed un spars v8 aa fc tal Suntem online, eervicil OT24n al companiei Gas Naturl Fenosal Nu suprainczcap insta of _gasnaturaltenasa malpageltegui-de-securitate-electric 1. 04.09.2019 Regulide securtate elecicd | Gas Natural Fenosa Furizare Eneraio Foe etd acest ue este poi 0 pra pon eareezept Coren mulipe px proven Supaietzees, ‘Veet daca lp de mas seu de podesunconcas pasa lode sucerta de perl pee Nu lsat oerano sau cebu elec in apropos uso de cau. acd nfl fru de cleat char pant un sngur mint, nu uae econo 45a rio bs sg ‘Nu contains mute apa olctice ao sngura pz - seas actune pete provoca ince. In car de aceldent lect: Deed pe renga suede aliments cco. Dac: a ins denarii ago nn fr ran cole x ila aca, Dac ext neexa cope pile dostoperta cs Fine uteate nate doa singe In cara unuincee late eon un atin pnts a snge foul Nu lst cadets apa pentua singe un nee late Doce e prose rsa loclzat, ain de ao te, slave pe mal minutos. ct aru cu aps seu geal, cut spat ‘Gnu cesne cu un serve ued p atvertaa cu sli antaeptce, Dp aces, ape ruta ca esr lal de ‘umbac. Nuestra, el basse cosa ormaaza nl aces. Daca aur et ra, nu apes crap mergot un onrue aston model -Apsal a funizor dupa outr sau consti a numarul de telefon (#373) 2.43 1 1 mmnguinateatencsnss maar — wmonund (© 219 ae Natal Fanona Suntem online, eervicil OT24n al companiei Gas Naturl Fenosal ‘gasnaturaltenosa malpageltegui-de-securitate-electric 2