Sunteți pe pagina 1din 1

Biologia - ştiinţa despre viaţă

Biologia este știința care se ocupă de studiul tuturor organismelor vii. Patru principii de bază ale
biologiei moderne sunt: teoria celulară, evoluția, genetica și homeostazia.
Majoritatea științelor biologice sunt discipline specializate. De obicei sunt grupate după tipul de
organism care se cercetează în cadrul lor: botanică — studiul plantelor, zoologie —
studiul animalelor și microbiologie — studiul microorganismelor. Există și alte subdomenii, cum ar
fibiochimie — studiul proceselor chimice care au loc în organisme, biologie celulară —
studiul celulelor, fiziologie — studiul funcțiunilor de țesuturi, organe și sisteme de organe ale
organismului sau ecologie — studiul interacțiunilor între organismele însăși și între ele și ambianță.

Biologia ca domeniu separat al științelor exacte și naturale a fost dezvoltată în secolul XIX când
științiști au descoperit că organismele împărtășesc caracteristici fundamentale. Acum, este una dintre
materiile standarde de învățamânt în școli și universități pretutindeni, iar peste un milion de articole
sunt publicate anual într-o mulțime de reviste din domeniul biologiei și medicinei.

De ce ar trebui să studiem Biologia?

Studiul biologiei contribuie si la dezvoltarea armonioasa a capacitaţilor fizice şi intelectuale ale


omului. Biologia de astăzi, contribuie la realizarea educaţiei morale, de formare a unor generaţii cu o
conduită etică superioară.

Disciplinele biologice ca: botanica, zoologia, ecologia, care militează pentru ocrotirea naturii şi
protecţia mediului ambiant, participă activ la educarea civică a tinerilor, iar cele ca: anatomia şi
fiziologia omului, igiena, genetica au o contribuţie deosebit de importantă pentru sănătatea socială şi
progresul tehno-biologic.