Sunteți pe pagina 1din 2

Gestiune hotelieră

Portofoliu

Realizat de: Zară Crina, gr.3

Bălți, 2017
Cuprins
1. Definițiile structurilor de primire turistică cu funcțiune de cazare;
2. Definițiile structurilor de primire turistică cu funcțiune alimentație
publică;
3. Documentația necesară eliberării certificatului de clasificare;
4. Condițiile și criteriile pentru eliberarea certificatului de clasificare;
5. Procedura de eliberare a certificatului de clasificare;
6. Condiții generale de funcționare;
7. Organigrama hotelului „Intercontinental”, București;
8. Organizarea întreprinderilor turistice (hotel);
9. Hotel Virtual – tour - careers in the hospitality industry;
10.Studii de caz;
11.Fișa postului;
12.Preluarea și confirmarea unei cereri de rezervare;
13.Scrisoare de confirmare a rezervării
14.Utilizarea diagramelor de rezervări
15.Studii de caz.