Sunteți pe pagina 1din 1

Inspectoratul școlar județean Olt

FIŞĂ DE AVIZARE Clasa AVIZAT


Inspector școlar pentru fizică,
A PROGRAMEI PENTRU
Prof . Corcoveanu Maria
OPŢIONAL/CDŞ VI
2019 – 2020
Instituţia de învăţământ Liceul Tehnologic Nr.1 Balș

Denumirea opţionalului/CDŞ-ului Misterele Universului

Tipul Opțional la nivelul disciplinei Fizică


Durata 35 săptămâni Număr de ore pe săptămână 1oră
Astronomie
Suportul curricular
Abilitarea pentru susţinerea Prof. de fizică
Cursului
Nume, prenume cadru didactic Costache Vila
CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE1
DA NU DA, cu recomandare
I. Respectarea structurii standard a programei
Argument da
Competenţe specifice da
Conţinuturi (asociate competenţelor) da
Valori şi atitudini da
Sugestii metodologice (inclusiv modalităţi de evaluare) da
II. Existenţa unei bibliografii da
III. Elemente de calitate
Respectarea particularităţilor de vârstă ale școlarilor da
Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele școlarilor şi cu da
nevoile comunităţii
Conţinutul argumentului
 oportunitatea opţionalului da
 realismul în raport cu resursele disponibile da
Corelarea competenţelor cu conţinuturile da
Corelarea competenţelor cu situaţiile de învăţare propuse la Sugestii da
metodologice
Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus da
Avizul conducerii şcolii Avizat,
Responsabil Comisie metodică
Director, Gîrbu Lăcrămioara
Prof. Lutic Claudia

Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească "DA" la punctele I şi II şi cel puţin 5 "DA" / "DA
cu recomandări" la punctul III.