Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Vizã şef de catedră:

Profesor Vizã director:


Clasa: 9 Nr. de
înregistrare: ...........................................
Nr. ore/ sãpt: 2 ore/ sãptãmânã
Manual: New Opportunities Pre-Intermediate

PLANIFICARE ANUALÃ LA LIMBA ENGLEZÃ (L2)


FILIERA TEHNOLOGICÃ
ANUL ȘCOLAR 2018-2019
CONTINUTURI ALE U.I.
▪DETALIERI TEMATICE COMPETENTE SPECIFICE NR. SAPTAMANA VALORI ŞI OBSERVAŢII
▪ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII VIZATE ORE ATITUDINI AMENDAMENTE
▪FUNCTII COMUNICATIVE ALE LIMBII 9M1 9A2
INITAL REVIEW 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral si/sau scris ,
INITIAL EVALUATION pe baza unor întrebări de sprijin. S1 S1 Constientizarea rolului limbii engleze ca
Reactualizarea unor elemente de vocabular specific si 2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri simple / unui 8 S2 S2 mijloc de acces la patrimoniul culturii
elemente de constructie a comunicarii studiate în anul eveniment pe bază de suport vizual sau plan de idei S3 S3 universale
anterior. 3.1 Comunicarea interactivă într-un schimb simplu şi direct de S4 S4
A solicita şi a oferi informaţii de ordin personal informaţii
LIFESTYLES 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral /scris , pe baza
Universul adolescentei unor întrebări de sprijin. Manifestarea flexibilităţii în cadrul
▪ Mediul urban vs. mediul rural; stiluri de viata; modele de 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din 6 S5 S5 schimbului de idei şi în cadrul lucrului în
urmat; muzica; moda; context , dintr-un text citit S6 S6 echipă în diferite situaţii de comunicare
Prezentul simplu si continuu-recapitulare 2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri simple S7 S7
A solicita şi a oferi informaţii de ordin personal 3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu şi direct de
A solicita şi a oferi informaţii despre activităţi trecute informaţii
A cere şi a da detalii şi explicaţii 3.3. Notarea informaţiilor dintr-o comunicare simplă, rostită
A cere şi a oferi o părere clar şi rar, cu solicitare de reformulări sau repetări
HOMES 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral /scris , pe baza
Universul adolescentei unor întrebări de sprijin. Manifestarea flexibilităţii în cadrul
▪ Mediul urban vs. mediul rural; stiluri de viata; modele de 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din S8 S8 schimbului de idei şi în cadrul lucrului în
urmat; muzica; moda context , dintr-un text citit 6 S 9 S 9 echipă în diferite situaţii de comunicare
Prezentul perfect 2.2 Elaborarea în scris unei descrieri simple / a unor experienţe S 10 S 10
Prezentul simplu si continuu-recapitulare personale
A solicita şi a oferi informaţii de ordin personal 3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb de informaţii
A solicita şi a oferi informaţii despre activităţi trecute 3.3. Notarea informaţiilor dintr-o comunicare simplă, rostită
A cere şi a da detalii şi explicaţii clar şi rar, cu solicitare de reformulări sau repetări
HEROES 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral /scris , pe baza
Universul cultural de limba engleză: trecut şi prezent, unor întrebări de sprijin. S 12 S 12 Dezvoltarea interesului pentru S11
obiceiuri şi tradiţi 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din S 13 S 13 descoperirea unor aspecte culturale SCOALA ALTFEL
Trecutul simplu si trecutul continuu context , dintr-un text citit 6 S 14 S 14 specifice, receptarea unei varietăţi de
Exprimarea ,solicitarea si motivarea unor opinii 2.2 Elaborarea unei descrieri simple pe bază de suport vizual texte în limba engleză şi prin raportarea
A solicita şi a oferi informaţii despre evenimente, experienţe şi 3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu şi direct de la civilizaţia spaţiului cultural anglo-
activităţi trecute informaţii saxon
CHALLENGE 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral /scris , pe baza
Domeniul personal unor întrebări de sprijin. S 15 S 15 Manifestarea flexibilităţii în cadrul 9M1-S 18 PRACTICA
▪ Activitati zilnice; activitati de interior/exterior; vacanta; 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din 6 S 16 S 18 schimbului de idei şi în cadrul lucrului în
hobby-uri; mass- media; dependenta de internet/ televizor; context , dintr-un text citit S 17 S 19 echipă în diferite situaţii de comunicare 9A2- S 16 ,S 17
Prezentul perfect/trecutul simplu 2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri simple / unui PRACTICA
Adjectivul eveniment pe bază de suport vizual sau plan de idei
A solicita şi a oferi informaţii despre activităţi trecute 3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu şi direct de
A solicita confirmarea unei informaţii informaţii
CELEBRATION 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral /
Universul cultural de limba engleza scris , pe baza unor întrebări de sprijin. S 19 S 19 Disponibilitatea pentru acceptarea
▪ Scurta istorie si prezentare geografica a UK/SUA; 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din 6 S 20 S 20 diferenţelor şi pentru manifestarea
universul multivariat al vorbitorilor de limba engleza; context , dintr-un text citit S 21 S 21 toleranţei prin abordarea critică a
cultura, obiceiuri anglo-saxone; 2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri simple / unui diferenţelor şi a stereotipurilor culturale
Verbele modale: must, have to,don’t have, needn’t,can, should eveniment / a unor experienţe personale, pe bază de suport
A solicita şi a oferi informaţii despre evenimente, experienţe şi vizual sau plan de idei
activităţi trecute 3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu şi direct de
A solicita confirmarea unei informaţii informaţii
FOOD 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral /scris
Domeniul personal-timp liber 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din S 22 S 22 Manifestarea flexibilităţii în cadrul
▪ Activitati zilnice; activitati de interior/exterior; vacanta; context , dintr-un text citit 6 S 23 S 23 schimbului de idei şi în cadrul lucrului în
hobby-uri; mass- media; dependenta de internet/ televizor; 2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri simple / unui S 24 S 24 echipă în diferite situaţii de comunicare
Gradele de comparative ale adjectivului eveniment pe bază de suport vizual sau plan de idei
A solicita şi a oferi informaţii despre evenimente, experienţe şi 3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu şi direct de
activităţi trecute informaţii
A solicita confirmarea unei informaţii 2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame, articole de jurnal
MONEY 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral /
Domeniul personal-timp liber scris , pe baza unor întrebări de sprijin. S 25 S 25 Manifestarea flexibilităţii în cadrul
▪ Activitati zilnice; activitati de interior/exterior; vacanta; 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din 6 S 26 S 26 schimbului de idei şi în cadrul lucrului în
hobby-uri; mass- media; dependenta de internet/ televizor; context , dintr-un text citit S 27 S 27 echipă în diferite situaţii de comunicare
Adverbul 2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri simple / unui
Verbele modale: must, need, have to eveniment pe bază de suport vizual sau plan de idei
Oferirea si solicitarea de informatii de ordin personal 3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu şi direct de
Exprimarea unor puncte de vedere personale informaţii
Exprimarea dezacordului 2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame, articole de jurnal
GADGETS 1.1 Extragerea ideilor esenţiale dintr-un text oral /scris , pe baza
Domeniul personal-timp liber unor întrebări de sprijin. S 28 S 28 Dezvoltarea interesului pentru
▪ Activitati zilnice; activitati de interior/exterior; vacanta; 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din 6 S 29 S 29 descoperirea unor aspecte culturale
hobby-uri; mass- media; dependenta de internet/ televizor; context , dintr-un text citit S 30 S 30 specifice, prin receptarea unei varietăţi de
Conditionalul 2.2 Elaborarea (oral sau în scris) unei descrieri simple / unui texte în limba engleză şi prin raportarea
Exprimarea probabilitatii eveniment / a unor experienţe personale, pe bază de suport la civilizaţia spaţiului
Oferirea de informatii personale vizual sau plan de idei cultural anglo-saxon
Solicitarea si oferirea de detalii şi explicaţii 3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu şi direct de
A solicita şi a oferi informaţii despre evenimente, experienţe şi informaţii
activităţi trecute 2.1 Redactarea de instrucţiuni, reclame, articole de jurnal
THE SEA 1.7 Identificarea sensului global alunui mesaj
Universul adolescentei 1.8Identificarea de informaţii cheie din texte autentice S 31 S 31 Disponibilitatea pentru acceptarea
▪ Mediul urban vs. mediul rural; stiluri de viata; modele de 2.1 Descrierea a unor activităţi cotidiene, obiceiuri; S 32 S 32 diferenţelor şi pentru manifestarea
urmat; muzica; moda; 2.2 Relatarea conţinutului unui film/ al unei povestiri, pe baza 8 S 33 S 33 toleranţei prin abordarea critică a
Recapitularea timpurilor verbale(Present Perfect) unui plan de idei dat S34 S 34 diferenţelor şi a stereotipurilor culturale
Adjectivul 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
Exprimarea ,solicitarea si motivarea unor opinii 2.5 Redactarea de texte funcţionale simple
Solicitarea si oferirea de detalii şi explicaţii 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme
Descrierea de persoane şi obiect de interes în cadrul unei discuţii / în mesaje de răspuns
FINAL REVIEW 1.2 Deducerea înţelesului unor elemente lexicale din context,
FINAL EVALUATION dintr-un text citit 6/8 S 35 S 35 Manifestarea flexibilitatii in cadrul 9M1-S 38,S 39
Recapitularea, sistematizarea si consolidarea celor mai 1.3 Selectarea unor informaţii relevante din tabele, hărţi S 36 S 36 schimbului de idei si in cadrul lucrului PRACTICA
importante continuturi ale unitatilor de invatare studiate pe 2.2 Elaborarea unei descrieri simple / unui eveniment S 37 S 37 in echipa in diferite situatii de 9A2- S. 39 PRACTICA
parcursul anului 3.1 . Comunicarea interactivă într-un schimb simplu şi direct de S 38 comunicare
informaţii
3.2 Redactarea unor mesaje / scrisori personale simple de
răspuns la o solicitare