Sunteți pe pagina 1din 22

Universitatea Tehnică “Gh.

Asachi”
Facultatea de Inginerie Chimică si Protecţia
Mediului, Iaşi
Departamentul de Ingineria Mediului

Managementul integrat al mediului


Proiect

Îndrumător:
Sef.lcr. dr. Corina Musteret

Studenti:
Ciubotaru Claudia

Clopotaru Mihaela

Grupa: 2505

Iaşi, 2019
Cuprins

1. Informatii generale asupra unitatii productive


2. Tehnologia fabricatiei
3. Politica de mediu a organizatiei
4. Analiza initial de mediu
5. Stabilirea obictivelor si tintelor
6. Realizarea programului de management de mediu
7. Beneficiile si costurile implementarii SMM
8. Bibliografie
1.Informatii generale asupra unitatii productive

Societatea ArcelorMittal tubular Products Roman este principalul producator de tevi fara
sudura la nivel national. Obiectul principal al societatii il reprezinta productia de, tuburi, tevi,
profile tubulare si accesorii pentru acestea, realizate din otel. Societatea produce si comercializeaza
tevi din hotel fara sudura obtinute din hotel carbon si slab aliat prin laminare, la cald, cu diametre
cuprinse intre ᴓ89÷508 mm si grosimi de perete de 4,5-50 mm.
Societatea ArcelorMittal Tubular Products Roman este o societate comerciala pe actiuni
formata ca atare in 1991, cu sediul social in Roman si inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
cu nr J27/88/1991. Societatea are totodata un punct de lucru in localitatea Cordun, judetul Neamt.
Societatea a fost construita in 1951, prin Hotararea Consiliului de Ministri 454/1951 sub
numele de N.C.S., Noul Combinat Siderurgic. Lucrarile la laminatorul de 16’’-prima capacitatea de
productie instalata la Roman- au durat pana in 1957, apoi societatea si-a schimbat numele in Fabrica
de Tevi Roman . In anul 1957 a avut loc laminarea primei tevi la data de 17 decembrie. In 1963
devine Uzina de Tevi Roman, iar ulterior, in 1969, unitatea devin Intreprinderea de tevi Roman.
Aceasta denumire este pastrata pana in 1991 cand prin reorganizare in baza legii 15/1990 si HG
31/1991 a devenit societate comerciala pe actiuni sub numele de S.C. Petrotub S.A. Roman. In urma
privatizarii ce a avut loc in 2003, in care pachetul majoritar de actiuni a achizitionat de LNM
Holdings, denumirea societatii a fost modificata in Ispat Petrotub, apoi in Mittal Steel Roman, in
anul 2005. In octombrie 2007 a devenit ArcelorMittal Tubular Products Roman in conformitate cu
o reorganizare, care a avut loc la nivelul Grupului ArcelorMittal, din care face parte actionarul
majoritar al Societatii.
In baza contractului de vanzare-cumparare incheiat in 2003 intre Autoritatea de Privatizare
si Administratia Participantilor Statului si LNM Holdings NV(ArcelorMittal Holding S.A.) a
achizitionat pachetul majoritar de actiuni de capital in capitalul social al Societatii. Dupa incheierea
uni act aditional la Contractul de Privatizare, ArcelorMittal Holdings AG a transferat intregul
pachet detinut in Societate catre o entitate afiliata ArcelorMittal Tubular Products Holding BV.
Societatea executa produse conform normelor americane API, ASTM, ASME si normelor
europene, EN. De asemenea Sistemul de Management al Calitatii este certificat de catre Institutul
American al Petrolului- API.
Activitatile pentru care se solicita autorizarea conform codului CAEN :
 Activitate principala cod CAEN:2420 producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi
accesorii pentru acestea, din hotel
 Activitati secundare: cod CAEN:2561 Tratarea şi acoperirea metalelor, cod
CAEN:3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
 Activitati auxiliare: cod CAEN:3821; 2550; 2561; 3311, 3312, 3314; 3600; 3832;
5210
Activitatile pentru care se solicita autorizarea , conform anexei nr.1 a Legii nr.
278/2013 sunt :
- Activitate principala
a) laminoare la cald cu o capacitate mai mare de 20 tone otel brut /ora
- Activitati conexe
- Depozitele de deşeuri
- Tratarea suprafeţelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizând solvenţi
organici, în special pentru ampretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare,
vopsire, curăţare sau impregnare.
ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. produce o gama larga de tevi ce include diferite
tipuri de diametre, grosimi de perete si clase de rezistenta ale materialelor implicand o gama larga
de cerinte cu privire la compozitia chimica si la proprietatile mecanice. Datorita specificului
activitatii cea mai importana activitate de aprovizionare consta in asigurarea necesarului de materie
prima, costul metalului reprezentand cca 87,96% din cheltuielile materiale.
In cadrul industriei tevilor din otel, o serie de elemente sunt esentiale pentru activitatea
de productie. Dintre acestea un loc aparte il ocupa cele referitoare la specificatiilor tehnice si la
cerintele clientului.
Elementele de evaluare generala a actvitatii acestei Societati sunt prezentate dupa cum
urmeaza:
Profit- 587812 RON;
Cifra de afaceri- 687576774;
Vanzari la export- 598309043;
Cheltuieli totale- 735152566;
Lichidare curenta- 1,58 %.
2. Tehnologia fabricatiei

In cadrul societatii activitatea principala o constituie producerea de tuburi, tevi, profile


tubulare si accesorii pentru acestea din otel laminate la cald.
Pentru desfasurarea activitatii interioare se mai desfasoara si urmatoarele activitati :
- intretinere si reparatii
-investitie si regie proprie
- producerea agentilor termici
- verificari metrologice , reparatii si intretinere A.M.C.R.
-activitati de asistenta tehnica, de proiectare,consultanta,marketing, publicitate
-aprovizionare materii prime si auxiliare
Activitatea de productie este structurata in sectii de productie, ateliere anexa,spatii de
depozitare a materiilor prime si produselor finite, pavilion administrativ
Principalele procese tehnologice sunt urmatoarele :
a)procesul de laminare Stieffel(laminoarele 16’’, 6’’)
b)procesul de laminare Pilger(laminorul 20’’)
c)operatii auxiliare pentru procesele de laminare la cald
d)procesul de finisare a materialului tubular
e)procesul de fabricatie a tevilor Extrem Line
f)procesul tehnologic pentru obtinerea mufelor
g)activitati de transport
h)activitati din cadrul atelierului de metrologie
i)aprovizionare
j)laboratoare
k)serviciul administrativ
Din punct de vedere al organizarii fluxului tehnologic deosebim 4 sectii :

1. Sectia Laminor 16’’ dotata cu o linie de laminare la cald tip Steffel , pentru
fabricarea tevilor cu diametrul exterior cuprins intre 168-406 mm, folosind ca materie
prima tagle din otel carbon si slab aliat
2. Sectia laminor 6’’ care are in functiune o linie de laminare la cald tip Stieffel
pentru fabricarea tevilor cu diametrul exterior cuprins intre 89-168 mm folosind ca
materie prima lingouri din otel carbon si slab aliat
3. Sectia Laminor 20’’- care are in functiune o linie de laminare la cald Pilger,
pentru fabricarea tevilor cu diametrul exterior cuprins intre 273-508 mm, folosind ca
materie prima lingouri din otel carbon si slab aliat
4. Sectia finisaj material tubular (F.M.T.) in care se executa operatiile de
finisare a materialelor tubulare cu destinatie speciala :burlane, conducte filetate , mufe
tubing.Aceste tevi sunt supuse tratamentelor chimice, termice,controlului nedistructiv,
protectie anticoroziva, probari hidrostatice, etc. Pe langa sectiile productive mai sunt si
cele de asigurare a utilitatilor, de intretinere, de reparatii.
 Procesul de laminare Stieffel (laminoarele 16’’,6’’)

1.Pregatirea materiei prime


Pentru asigurarea produselor tubulare de buna calitate se cere ca materia prima, inainte de
incarcare in cuptor sa fie controlata din punct de vedere al aspectului exterior, al incadrarii in
abaterile dimensionale si a perpendicularitatii retezarii capetelor .Debitarea de executa pe sarja si pe
dimensiuni cu masina speciala de debitat.
2.Cantarirea bilelor de tagla
Taglele debitate sunt cantarite pe un cantar platforma tip BT 15-2
3.Incalzirea bilelor de tagla
Aceasta operatie se realizeaza in cuptor cu vatra rotativa (CVR) la o temperatura de 1100-
1300 gr. C.Agentul de incalzire este gazul metan.In aceasta faza are loc si procesul secundar de
formare a tundrei(oxizi de fier)
4.Perforarea Se realizeaza printr-o laminare elicoidala pe dop si se executa intre doi cilindri
ale caror axe sunt inclinate intre ele si care se rotesc in acelasi sens. Din cauza rotirii cilindrilor in
acelasi sens , metalul primese o miscare de rotatie , iar datorita inclinarii dintre axe primeste si o
miscare de avans axial.Rezultanta este o miscare elicoidala, rezulta un corp cav cu perete gros,
denumit ebosa. In laminorul de 16” perforerea se realizeaza in 2 treceri
5. Laminarea DUO
Laminorul automat asigura micsorarea diametrului si a grosimii peretelui ebosei printr-o
laminare longitudinala in calibru rotund , in vederea obtinerii unor dimesiuni apropiate de ale tevii
finite. Laminarea DUO se executa intre doi cilindri DUO, ce cuprind 2,3, sau 4 calibre , in functie
de diametrul exterior al tevilor , care se lamineaza pe un dop DUO.
6.Laminare netezitoare
Laminorul netezitor este destinat pentru netezirea defectelor de pe suprafata exterioara si
interioara a tevilor si uniformizarea grosimii de perete.Se realizeaza prin trecerea tevii printre doi
cilindri pentru netezirea suprafetei exterioare, iar pentru netezirea suprafetei interioare se trece prin
interior un dop netezitor.
7. Reincalzirea
Se realizează intr-un cuptor electric.
8.Calibrarea tevilor
Se realizeaza pe laminorul calibror cu 7 caje de laminare la care se calibreaza diametrul
exterior
9.Racirea tevilor se realizeaza in mod natural prin stationarea tevilor pe 2 paturi de racire
10.Indreptarea tevilor se realizeza cu ajutorul unor masini cu role hiperbolice
11.Retezarea capetelor tehnologice.Atat retezarea cat si sanfrenarea si debavurarea se
realizeaza pe masini speciale
12.Control si remanieri
Defectiunile de suprafata constatate in urma unui control vizual sunt eliminate prin polizare
cu ajutorul polizoarelor pneumatice mobile.
Se realizează cu ajutorul presei de probat care foloseste ca fluid de lucru apa sub presiune de
până la 350 bari.
14. Lacuire si marcare
13. Probare hidrostatica
Se execută o protecţie anticorozivă temporară – pe durata depozitării şi transportului in
instalatii de lacuit folosindu-se preparate pe baza de apa pentru lacure si carneluri speciale pentru
marcare.
15. Ambalare si depozitare
In functie de cerintele specificate ale clientilor produsele sunt prevazute cu capace de
protectia a capetelor si se livreaza in pachete ce contin un numar presatbilit de tevi. Pachetele sunt
legate cu benzi metalice si se eticheteaza.
Produsele sunt depozitate in loje metalice pana la livrare.

 Procesul de laminare Stieffel - Laminor 6”

1. Pregătirea materiei prime


Pentru asigurarea produselor tubulare de bună calitate se cere ca material primă,
înainte de încărcare în cuptor să fie controlată din punct de vedere al aspectului exterior, al
încadrării în abaterile dimensionale şi a perpendicularităţii retezării capetelor. Debitarea se execută
pe şarjă şi dimensiuni, cu flacără oxicacetilenică.
2. Cântărirea biletelor de ţaglă
Ţaglele debitate (biletele) sunt cântărite pe un cântar platformă tip BT 15-2.
3. Încălzirea biletelor de ţaglă
Această operaţie se realizează în cuptor cu vatră rotativă (C.V.R.) la o temperatură
de 1100 – 13000C. Agentul de încălzire este gazul natural. În această fază are loc şi procesul
secundar de formare a ţundrelui (oxizi de fier).
4. Perforarea
Se realizează printr-o laminare elicoidală pe dop şi se execută între doi colindri ale
căror axe sunt înclinate între ele şi care se rotesc în acelaşi sens. Din cauza rotirii cilindrilor în
acelaşi sens, metalul (ţagla) primeşte o mişcare de rotaţie, iar datorită înclinării dintre axe, primeşte
şi o mişcare de avans axial. Rezultanta este o mişcare elicoidală. Rezultă un corp cav cu peretele
gros, denumit eboşă.
5. Laminare DUO
Laminorul automat asigură micşorarea diametrului şi a grosimii peretelui eboşei
printr-o laminare longitudinală în calibru rotund, în vederea obţinerii unor dimensiuni apropiate de
ale ţevii finite. Laminarea DUO se execută între doi cilindri DUO, ce cuprind 2, 3 sau 4 calibre, în
funcţie de diametrul exterior al ţevilor, care se laminează pe un dop DUO.
6. Laminare netezitoare
Laminorul netezitor este destinat pentru netezirea defectelor de pe suprafaţa
exterioară şi interioară a ţevilor şi uniformizarea grosimii de perete. Se realizează prin trecerea ţevii
printer doi cilindri pentru netezirea suprafeţei exterioare, iar pentru netezirea suprafeţei interioare se
trece prin interior un dop netezitor.
7. Reincalzirea
Se realizează intr-un cuptor tip tunel.
8. Calibrarea ţevilor
Se realizează pe laminorul calbror, cu 7 caje de laminare la care se calibrează
diametrul exterior.

9. Răcirea ţevilor
Se realizează în mod natural prin staţionarea ţevilor pe 2 paturi de răcire.
10. Îndrepatarea ţevilor
Se realizează cu ajutorul unor maşini cu role hiperbolice.
11. Retezarea capetelor tehnologice
Atât retezarea capetelor hiperbolice, cât şi şanfrenarea, debavurarea se realizează pe
maşini speciale.
12. Control şi remanieri
Defecţiunile de suprafaţă constate în urma unui control vizualsunt eliminate prin
polizoare cu ajutorul polizoarelor pneumatice mobile.
13. Probare hidrostatica
Se realizează cu ajutorul presei de probat care foloseste ca fluid de lucru apa sub
presiune de până la 350 bari.
14. Lacuire si marcare
Se execută o protecţie anticorozivă temporară – pe durata depozitării şi transportului
in instalatii de lacuit folosindu-se preparate pe baza de apa pentru lacure si carneluri speciale pentru
marcare.
15. Ambalare si depozitare
In functie de cerintele specificate ale clientilor produsele sunt prevazute cu capace de
protectia a capetelor si se livreaza in pachete ce contin un numar presatbilit de tevi. Pachetele sunt
legate cu benzi metalice si se eticheteaza.
Produsele sunt depozitate in loje metalice pana la livrare.

 Procesul de laminare Pilger (laminor 20”)

Acest proces constă în deformarea plastică la cald prin forjarea lingourilor poligonale pe
dorn.
1. Pregătirea materiei prime
Materia primă constă în lingouri poligonale cu diametrul cuprins între 450 – 650 mm şi
lungimea 1600 – 2000 mm. din deposit lingourile sunt aduse cu ajutorul unor macarale şi a unui
vagonet pe un pat de dălţuire – remaniere. În urma unui control visual, defectele de suprafaţă se
îndepărtează printr-o dălţuire, polizare sau cojire corespunzătoare.
2. Căntărirea lingourilor
Se realizează cu ajutorul unui căntar montat sub trenul de role.
3. Încălzirea lingourilor
Are loc în cuptorul cu vatră rotativă (C.V.R.) la temperature de 1250 – 1300 0C,
folosind drept combustibil gazul metan.
4. Desţunderizarea mecanică a lingourilor
Se efectuează cu o maşină de desţunderizat cu roţi dinţate ce copie profilul lingoului.
5. Perforarea lingourilor
Se realizează cu presa de peforat cu cadru vertical de 1500 MN, operaţie în urma
cărora rezultă un pahar de laminare.
6. Elongarea paharelor
Laminorul elongator execută asupra paharului o laminare elicoidală înre 3 valţuri la
120 , unde are loc şi operaţia de străpungere a fundului paharului, reultând eboşa.
0

7. Desţunderizarea cu apă sub presiune


Instalaţia de desţunderizat este consituită din 4 ţevi toroidale prevăzute cu duze
dispuse radial şi liniar prin care circulă apă la presiune de 160 – 250 bari. Datorită
contactului cu apa rece, stratul de şunder fisurează şi cade.
8. Infilarea şi laminarea Pliger
Constă în introducerea în eboşă a dornului pilger. Laminarea pilger este o deformare
secvenţială în pas pelerin.
9. Retezarea capetelor tehnologice
Se realizează cu ajutorul fierăstraelor.
10. Cântărirea ţevilor
Se foloseşte un cântar montat pe fluxul sub trenul de role.
11. Reîncălzirea ţevilor
În vederea laminării pe calibre, ţevile sunt încălzite la temperaturi de 800 – 850 0C,
într-un cuptor tunel. Agentul termic de încălzire folosit este gazul natural.
12. Calibrarea ţevilor
Calibrarea la cald se face pe un agregat cu o singură cajă DUO reversibilă, printr-o
laminare longitudinală în 3 – 5 treceri.
13. Răcirea ţevilor
Se realizează în mod natural, prin staţionarea ţevilor pe un pat cu lanţuri care permit
transportul şi rotirea ţevilor.
14. Control şi remanieri
Defecţiunile de suprafaţă constate în urma unui control vizual sunt eliminate prin
polizoare cu ajutorul polizoarelor pneumatice mobile.
15. Probare hidrostatica
Se realizează cu ajutorul presei de probat care foloseste ca fluid de lucru apa sub
presiune de până la 350 bari.
16. Lacuire si marcare
Se execută o protecţie anticorozivă temporară – pe durata depozitării şi transportului
in instalatii de lacuit folosindu-se preparate pe baza de apa pentru lacure si carneluri speciale pentru
marcare.
17. Ambalare si depozitare
In functie de cerintele specificate ale clientilor produsele sunt prevazute cu capace de
protectia a capetelor si se livreaza in pachete ce contin un numar presatbilit de tevi. Pachetele sunt
legate cu benzi metalice si se eticheteaza.
Produsele sunt depozitate in loje metalice pana la livrare.
 Fluxul de fabricaţie al ţevilor refulate – Sectia FMT

1. Recepţia, controlul şi sortarea semifabricatelor


Semifabricatele sunt ţevi provenite din secţia Lam. 16”. Se sortează şi se depozitează în loji,
pe dimensiuni şi calitatea materialului.
2. Încălzire capete de ţevi
Încălzirea capetelor de ţevi la aproximativ 1100 0C în vederea refulării se realizează în
cuptorul cu inducţie electrică.
3. Refularea capetelor
Este operaţia tehnologică de îngroşare la cald a capetelor de ţevi cu ajutorul preselor de
refulat capete.
4. Controlul capătului refulat
Capetele refulate ale ţevilor care sunt neconforme sunt debitate pe maşina de retezat şi
reintroduse pe flux pentru reîncălzire.
5. Tratamentul termic
Se realizează în cuptoarele de tratament termic la temperatură, funcţie de calitatea şi
cerinţele materialului. Agentul de încălzire este gazul natural.
6. Controlul nedistrucitv corp tevi
Se realizează cu pulbere metalica, prin magnetizare. Defecţiunile de suprafaţă
constate în urma unui control vizual sunt eliminate prin polizoare cu ajutorul polizoarelor
pneumatice mobile.
7. Eboşarea capetelor
Această operaţie este de natură mecanică de prelucrare prin aşchiere până la cota
preliminară efectuării filetului. Operaţia se realizează cu ajutorul maşinilor tip MET – I,
METE.
8. Controlul nedistrucitv capete tevi
Se execută pe instalaţia AMF – TUBOSCOPE.
9. Probare hidrostatică
Se execută cu ajutorul preselor de probat ca fluid utilizându-se apa
10. Filetare capete refulate
Se realizează cu ajutorul maşinilor de filtat tip TS 320.
11. Controlul filetului
Se verifică dimensiunea şi aspectul. Cele neconforme se debitează iar ţevile se
reintroduce în flux la refulare.
12. Protecţie filet
Protecţia filetului se realizează prin:
 Degresare manuală;
 Fosfatare ;
 Ungere manuală;
 Echipare cu nipluri şi manşoane metalice sau din material plastic.
13. Protecţia exterioară
Se execută o protecţie anticorozivă temporară – pe durata depozitării şi transportului
prin lăcuire sau bituminare.
14. Control şi marcare ţevi
Fiecare ţeavă este verificată şi marcată prin vopsire cu vopsea nitro prin pulverizare
cu ajutorul unui pistol.
15. Lacuire si marcare
Se execută o protecţie anticorozivă temporară – pe durata depozitării şi transportului
in instalatii de lacuit folosindu-se preparate pe baza de apa pentru lacure si carneluri speciale pentru
marcare.
16. Ambalare si depozitare
In functie de cerintele specificate ale clientilor produsele sunt prevazute cu capace de
protectia a capetelor si se livreaza in pachete ce contin un numar presatbilit de tevi. Pachetele sunt
legate cu benzi metalice si se eticheteaza.
Produsele sunt depozitate in loje metalice pana la livrare.
3.POLITICA DE MEDIU A ORGANIZATIEI

Prezentarea politicii de mediu a organizatiei ArcelorMittal Tubular Products Roman.


S.C. Arcelormittal Tubular Products Roman S.A. recunoaşte rolul important pe care
resursele naturale şi mediul înconjurător îl au în asigurarea unui viitor sigur, sănătos şi îndestulat al
comunităţii în care trăim.
Conştientizează faptul că prin activităţile şi serviciile pe care le desfăşoară, prin produsele
pe care le produc, generează impact asupra mediului înconjurător dar, au capacitatea şi resursele
necesare ca fiecare dintre angajaţi să contribuie la îmbunătăţirea performanţei de mediu. Sistemul
de management de mediu respecta urmatoarele cerinte BAT (www.anpm.ro):
-responsabilitati alocate;
-identificarea, evaluarea si managementul impactului semnificativ asupra mediului;
-conformarea cu cerintele legislative;
-stabilirea unei politici de mediu a obiectivelor si tintelor;
- programe de modernizari, de mediu pentru a implementa obiectivele si tintele;
-stabilirea controalelor operationale pentru a preveni si minimiza impactul semnificativ
asupra mediului;
-programe de intretinere preventiva;
- planificarea in caz de urgenta si prevenirea accidentelor;
-monitorizarea si masurarea performantei;
-sisteme de monitorizare si control;
-instruire;
-comunicarea si raportarea incidentelor actuale si posibilelor non-conformari si reclamatii;
-auditarea;
-actiuni corective pentru a analiza avariile si pentru a preveni reaparitia lor;
-administrarea documentatiei si inregistrarilor;
Conform declaratiei de politica in domeniul mediului, conducerea societatatii
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN SA promoveaza o politica de mediu axata
pe protejarea mediului, angajandu-se ferm la prevenirea si combaterea poluarii.
ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN SA are implementat sistemul de
management al calităţii ISO 9001/2000; certificat Lloyd’s Register, TÜV CERT si sistemul de
management al sanatatii si securitatii ocupationale SR OHSAS 18001/2008. Are implementat si
certificat Sistemul de management al mediului ISO 14001.
Prin implementarea şi menţinerea sistemului de management de mediu, organizaţia se
angajează pentru:
-conformarea cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările de mediu referitoare la aspectele
de mediu;
-îmbunătăţirea continuă a SMM;
-prevenirea poluării şi a riscurilor de mediu.
Obiectivele de mediu a firmei sunt:
-reducerea cantității de deşeuri produse la nivelul organizaţiei, depozitarea contolată a
deşeurilor reciclabile;
-utilizarea eficientă a materiilor prime, materialelor şi utilităţilor în vederea economisirii
resurselor naturale;
-urmărirea satisfacţiei clienţilor în vederea îmbunătăţirii continue a mediului;
-organizaţia este datoare să informeze personalul despre politica de mediu astfel ca ea să fie
aplicată atât în cadrul oragnizaţiei cât şi în locurile publice;
-reducerea impacturilor negative asupra mediului produse de emisiile de gaze în atmosferă.

-
4.Analiza initiala de mediu

Legislaţia privind CONTROLUL POLUĂRII INDUSTRIALE


 Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
 Ord nr. 36/2004 privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea
procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;
 Ord. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor
de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;
 Ord. 37/2003 pentru aprobarea Documentului de referinţă privind cele mai bune
tehnici disponibile (BAT) pentru industria celulozei şi hârtiei;
 Concluziile BAT PPI - adoptate prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei din
26.09.2014;
 HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor
Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea
Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea Directivelor Consiliului
91/689/CEE şi 96/61/CE;
Legislaţia privind CALITATEA AERULUI
 LEGEA nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificarile si
completarile aduse de HG nr.336/2015, HG. nr. 806/2016
 Ord. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării
mediului, modificat prin Ord. MAPM nr. 592/2002, HG. nr.140/2008, Legea 104/2011;
Legislaţia privind CALITATEA APEI
 Legea apelor nr.107 /1996, cu modificările şi completările ulterioare, aduse de
HOTĂRÂREA nr. 83 din 15 martie 1997 abrogată de HOTĂRÂREA nr. 948 din 15 noiembrie
1999; LEGEA nr. 192 din 19 aprilie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5
septembrie 2002; LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003; LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004;
 HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în
mediul acvatic a apelor uzate, cu modificarile si completarile aduse de HG nr.352/2005, HG
nr.210/2007
 Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată de
Legea nr. 311/2004, OG nr. 11/2010, Legea nr. 124/2010, O.U.G. 1/2011, Legea nr.182/2011
 Ord nr. 621/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru de apele subterane din
România;

Autorizaţia include condiţiile necesare pentru asigurarea că:


– sunt luate toate măsurile adecvate de prevenre a poluării, în special prin aplicarea
celor mai bune tehnici disponibile;
– nu va fi cauzată nici o poluare semnificativă;
– este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt
recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi
economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;
– sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;
– este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de anumite condiţii altele
decît cele normale de funcţionare;
– sunt luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se
evite orice risc de poluare şi să se refacă amplasamentul la o stare satisfăcătoare;
– sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.
Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare adecvate descărcărilor de
poluanţi care au loc, cu specificarea metodologiei şi frecvenţei de măsurare şi obligaţia de a furniza
autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Măsuri pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:


Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:
– depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale
adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;
– transferul substanţelor periculoase lichide de la recipienţii de depozitare la instalaţii
prin reţele de conducte adecvate din punct de vedere al rezistenţei la coroziunea specifică,
etanşeităţii şi a siguranţei în exploatare;
– desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;
– manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în
zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;
– se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi
implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea
deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare
producerii deversărilor;
– structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate
periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;
– să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate
corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul
oricărei deversări accidentale de produse;
– să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de
construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi
scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.
5. Stabilirea obiectivelor si tintelor

Arcelor Mittal Steel Roman implementat sistemul integrat calitate mediu fiind emise de
Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii Bucuresti:
- Certificat SRAC – IQNet – SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001: 2004) nr. 202 din
10.12.2004 cu termen de valabilitate 09.12.2019;
- Certificat SRAC – IQNet – SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001: 2000) nr. 2375 din
10.12.2004 cu valabilitate 09.12.2019.
Acţiuni de control
 Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi
cauzată.
 Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin
recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.
 Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe
amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din
afara limitelor acestuia.
 Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie
integrată de mediu.
 In cazul constatării oricăror neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are
următoarele obligaţii:
a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;
b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp
posibil, potrivit condiţiilor din AIM;
c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea
conformităţii;
d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul
în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un
impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.
 Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al
Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va
evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai
curate, evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.
 Sistemul de management de mediu va include cel puţin:
– implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu
sistemul de management;
– pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;
– stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi
publicate în raportul anual;
– evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra
factorilor de mediu;
– compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de
energie şi apă, generarea deşeurilor;
– implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;
– aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a
mecanismelor tehnice.
– Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor
privitoare la mediu cuprinzând:
– responsabilităţi;
– evidenţele de întreţinere;
– registre de monitorizare;
– rezultatele analizelor;
– rezultatele auditurilor;
– evidenţa privind sesizările şi incidentele;
– evidenţe privind instruirile.

Conştientizare şi instruire
 Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri
adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect
semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.
 Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform
specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.
 Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv
al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri
de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 Activitatea autorizată trebuie supravegheată de personal cu calificare
corespunzătoare (studii de specialitate şi experienţă necesară) şi care va cunoaşte cerinţele prezentei
autorizaţii. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână în orice moment accesibil
personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.
 Personalul trebuie să cunoască şi să respecte normele P.S.I. şi de protecţie a muncii,
în vigoare.
 Persoanele care desfăşoară o activitate într-o instalaţie trebuie să fie instruite
corespunzător, instruirea bazându-se pe următoarele aspecte:
- drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile personalului pentru fiecare loc de muncă;
- cerinţele de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea incendiilor;
- echipamentul de protecţie necesar;
- amplasarea mijloacelor de combatere a incendiilor;
- măsurile de prim-ajutor;
- alte cerinţe specifice fiecărui loc de muncă (instalaţii, utilaje).
 Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul publicului interesat la informaţiile
privind performanţele de mediu ale instalaţiei care face obiectul prezentei autorizaţii.
6.Realizarea programului de management de mediu al organizatiei.

Activitate Obiective Ţinte Acţiuni Resurse Termen


mijloace

Perfecţionarea Eficientizarea şi Tinerea sub control a Închiderea Resurse 6 luni


controalelor reducerea consumurilor de apa, utilităților în materiale:
consumurilor de consumurilor energie si gaz metan momentul în contoare pt
utilităţi specifice şi a care nu este lumina, apă,
celor proprii program de gaz
tehnologice funcționare
Resurse
umane: 4
muncitori

Perfecţionarea Reducerea Reducerea emisiilor Îmbunătăţirea Resurse 6 luni


controalelor cantităților de de metale grele cu calităţii materiale:
riscurilor şi a deșeuri si emisii apelor reziduale dispozitiv
poluărilor 55 % până în 2016 prin încadrarea pentru
accidentale, în limitele controlul apei
protejarea impuse de
mediului și a legislaţia în Resurse
omului vigoare umane: 3
muncitor

Informarea Îmbunătăţirea Prevenirea Reducerea Resurse


personalului cu calităţii şi a producerii de accidentelor la materiale:
privire la politica loialităţii accidente la nivelul nivelul dispozitivul
de mediu personalului personalului personalului de prevenire a
prin poluării
achiziționarea
unor dispozitive Resurse
care previn sau umane: 3
elimină muncitori
poluarea

Condiții de lucru Reducerea Se urmărește Se instalează Resurse 6 luni


îmbunătățite cantităților de reducerea poluării la anumite materiale:
emisii în aer care nivel fonic cu 8 dispozitive de dispozitivul
provoacă decibeli până în anul izolare fonică, de izolare
distrugeri 2015 se izolează fonică,
fonic pereții cu
anumite Resurseumane
materiale :4 muncitori

Reducerea Reducerea Reutilizarea Instalarea unor Resurse 6 luni


impactului asupra impactului ambalajelor în filtre pentru materiale:
mediului, proportie de 70% absorbirea
imbunatatirea asupra mediului pana in 2016 emisiilor Filtru pentru
continua, atmosferice praf
cresterea calitatii
aerului, Resurse
responsabilizarea umane: 2
angajatilor muncitori
7. Beneficiile si costurile implementarii SMM
Implementarea SMM aduce cu sine beneficii si totodata costuri suplimentare pentru firma.
Unele dintre beneficii sunt cu privire la imaginea firmei deoarece va fi considerata o firma cu
emisii minimizate de poluanti si cantitati reduse de deseuri.
Pe langa aceste beneficii, apar si costuri aduse de achizitionarea de instalatii noi si
performante, instruirea personalului si materii prime mai putin poluante.
8.Bibliografie

1. SR EN ISO 14001:2015- Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare.


2. SR EN ISO 14004: 2016- Sisteme de management de mediu . linii directoare generale la
punerea in aplicare
3. Lege nr. 137 din 29 decembrie 1995- Legea protectiei mediului;
4. Teodosiu C., Barjoveanu G., 2011 Managementul integrat de mediu, Ed. A-III-a , Editura
ECOZONE Iasi, 2005;
5. www.anpm.ro
6. http://roman.arcelormittal.com