Sunteți pe pagina 1din 27

PLAN CALENDARISTIC SEMESTRIAL I-II

CLASA a IV-a

Sisteme de
UNITATI DE SEM I SEM II actionare
COMPETENTE SPECIFICE DETALIERI DE CONTINUT
INVATARE Nr. ore Sapta- Nr. ore Sapta-
alocate mana alocate mana
1.4 să adopte un
comportament care să
asigure prevenirea
producerii unor
accidente în timpul
activităţilor
sportive
2.3 să execute corect - exercitii pentru dezvoltarea vitezei de reactie si
mişcările comandate/ de executie
solicitate în ritm - la stimuli vizuali
Viteza - la stimuli tactici
susţinut, impus prin
semnale vizuale, - exercitii pentru dezvoltarea vitezei de reactie si
auditive şi tactile de repetitie
3.4 să manifeste interes
pentru creşterea
indicilor propriilor
calităţi motrice
4.1 să selecteze diferite
activităţi fizice pentru
valorificarea
1.3 să manifestecalităţilor
grijă faţă de
propria stare de sănătate
1.4 să adopte un
comportament care să
asigure prevenirea
producerii unor
accidente în timpul - efectuarea unor actiuni motrice inlantuite prin
Indemanare activităţilor sporirea gradului de dificultate si complexitate
sportive (ex. din atletism, gimnastica, jocuri sportive)
3.4 să manifeste interes
pentru creşterea
indicilor propriilor
calităţi motrice
4.1 să selecteze diferite
activităţi fizice pentru
valorificarea calităţilor şi
1.3 să manifeste grijă faţă de
propria stare de sănătate
3.4 să manifeste interes - alergarea in teren variat (de ture)
pentru creşterea - circuit cu repetarea unor eforturi de intensitati
indicilor propriilor variabile
Rezistenta calităţi motrice
4.1 să selecteze diferite - stafete aplicative marind numarul de repetari
activităţi fizice pentru - stafete, jocuri cu tema
valorificarea calităţilor şi
deprinderilor însuşite
1.3 să manifeste grijă faţă de
propria stare de sănătate
3.4 să manifeste interes - exercitii pentru dezvoltarea bratelor si
pentru creşterea picioarelor
Forta indicilor propriilor - exercitii pentru dezvoltarea abdomenului
calităţi motrice - exercitii pentru dezvoltarea musculaturii
4.1 să selecteze diferite spatelui
activităţi fizice pentru
valorificarea calităţilor şi
deprinderilor
1.1 să cunoascăînsuşite
factorii - ,,scoala alergarii"
de mediu care asigură - alergarea cu joc de glezna
călirea organismului şi
menţinerea stării de - alergarea cu genunchii sus
Alergare de sănătate - alergarea cu pendularea gambelor inapoi,
viteza 1..3 să manifeste grijă inainte etc.
faţă de propria stare de - alergarea usoara cu accent pe coordonarea
sănătate miscarii
2.2 să execute un
complex de dezvoltare - pasul alergator lansat de accelerare
fizică cu şi fără obiecte - pasul alergator lansat de viteza
- elemente teoretice intuitive (desen, planse,
1.4 să adopte un comportament kinograme etc.)
care să asigure prevenirea - aruncari de pe loc cu doua maini deasupra
producerii unor accidente în capului la distanta de 5-6 m, cu mingea de oina
timpul activităţilor sportive - aruncari azvarlite de pe loc intr-un cerc cu
3.3 să-şi perfecţioneze diametrul de 2m, la distanfa de 6-8m
Aruncare procedeele tehnice de
a mingii bază ale probelor şi - din mers aruncari azvarlite, la tinta
de oina ramurilor de sport pentru - din mers, aruncari azvarlite cu pasi incrucisati,
a le aplica în întreceri la tinta
4.1 să selecteze diferite - din alergare usoara aruncari azvarlite la tinta
activităţi fizice pentru
valorificarea calităţilor şi - cu elan la 5-7; 7-9 pasi aruncari azvarlite la tinta
deprinderilor însuşite - cu elan complet, aruncari specifice, la tinta
- intreceri; stafete aplicative;
- concursuri gen ,,Cine arunca cel mai bine"
1.2 să respecte regulile
de igienă personală în
Alergare funcţie de anotimp şi de
a de locul de desfăşurare a
rezistent activităţii
a 2.2 să execute un Dezvoltarea rezistentei generale prin mijloace
complex de dezvoltare
fizică cu şi fără obiecte variabile
specific - pasul alergator lansat in tempo
moderat:
3.1 să-şi perfecţioneze - alergare in tempo uniform si
deprinderile motrice de bază variat
3.3 să-şi perfecţioneze - startul din picioare
procedeele tehnice de - corelarea ritmului respirator cu pasii
bază ale probelor şi de alergare
ramurilor de sport pentru
a le aplica în întreceri
4.1 să selecteze diferite
activităţi fizice pentru
valorificarea calităţilor şi
deprinderilor însuşite
1 . Gimnastica acrobatica:
1.4 să adopte un comportament a. Elemente statice:
care să asigure prevenirea - cumpana pe un genunchi si pe un picior
producerii unor accidente în - semisfoara si sfoara (fete)
timpul activităţilor sportive -podul dejos
3.3 să-şi perfecţioneze - stand pe omoplati
procedeele tehnice de - stand pe cap (baieti)
Gimnastica bază ale probelor şi - stand pe maini cu sprijin
acrobatica ramurilor de sport pentru b. Elemente dinamice
a le aplica în întreceri - rulari inapoi
4.1 să selecteze diferite - rostogolirea inainte si inapoi din ghemuit in
activităţi fizice pentru ghemuit
valorificarea calităţilor şi - rostogolire inainte si inapoi din departat in
deprinderilor însuşite departat
c. Linii acrobatice (cuprinzand elementele
insusite)
a. Procedee tehnice folosite in atac:
- prinderea, tinerea si pasarea mingii cu doua
maini de la piept, de pe loc si urmata de deplasare
1.2 să respecte regulile - deplasari si schimbari de
de igienă personală în directie
funcţie de anotimp şi de - driblingul simplu si multiplu
locul de desfăşurare a - aruncarea la cos de pe loc, cu doua maini de la
activităţii piept si din deplasare cu o mana
3.3 să-şi perfecţioneze
procedeele tehnice de - oprirea intr-un timp- pivotarea prin pa§ire si
bază ale probelor şi intoarcere
ramurilor de sport pentru b. Procedee tehnice folosite in aparare:
Minibaschet a le aplica în întreceri
- pozitia fundamentala
4.1 să selecteze diferite - deplasari cu pasi adaugati
activităţi fizice pentru
valorificarea calităţilor şi - ,,lucrul de brate si jocul de picioare"
deprinderilor însuşite c. Actiuni tactice folosite in atac:
5.2 să adopte un - demarcajul
comportament adecvat - depasirea
în relaţiile cu partenerii -,,da si du-te"
şi adversarii
d. Actiuni tactice folosite in aparare:
- marcajul adversarului cu si fara minge
- urmarirea la panou
1.2 să respecte regulile e.
a. Joc bilateral
Procedee 2 x 2folosite
tehnice si 3 x 3 in
la un panou; 5 x 5 la
atac:
de igienă personală în - prinderea, tinerea si pasarea mingii de pe loc
funcţie de anotimp şi de
locul de desfăşurare a si din deplasare;
activităţii - driblingul simplu si multiplu;
3.3 să-şi perfecţioneze - pasa in doi de pe loc, cu o mana de la umar
procedeele tehnice de - pasa din alergare intre 2-3 jucatori, in acelasi
bază ale probelor şi plan si in adancime;
ramurilor de sport pentru
Minihandbal a le aplica în întreceri - prinderea mingii venite din lateral si din urma
4.1 să selecteze diferite - aruncarea la poarta din alergare si cu pas
activităţi fizice pentru adaugat
valorificarea calităţilor şi b. Procedee tehnice folosite in aparare:
deprinderilor însuşite - pozitia fundamentala si deplasarea pe
5.2 să adopte un
comportament adecvat semicerc
în relaţiile cu partenerii - blocarea mingii aruncate de adversar
şi adversarii - opriri, porniri, intoarceri
1.4 să adopte un
comportament care să
asigure prevenirea
producerii unor
accidente în timpul
activităţilor sportive
2.5 să manifeste interes
Deprinderi pentru dezvoltarea forţei - sarituri in adancime de pe suprafete inaltate cu
motrice de principalelor grupe desprindere de pe ambele picioare, saritura la
baza: musculare coarda, sarituri in lungime de pe loc, pasul
saritura 3.4 să manifeste interes saltat
pentru creşterea indicilor
propriilor calităţi
motrice
4.1 să selecteze diferite
activităţi fizice pentru
valorificarea calităţilor şi
deprinderilor însuşite
Proiectarea unitatii de invatare: Alergarea de viteza, clasa a IV-a
Timp de exersare in lectii 15-18' Numar de lectii efectuate: 8
Continuturi cuprinse in instruire: exercitii pregatitoare din ,,scoala alergarii", pasul alergator de accelerare, pasul alergator de viteza,
startul din picioare, dezvoltarea calitatilor motrice viteza de reactie si deplasare

Nr. Competente specifice Detalieri Dozaj


lectiei de orien
continut Exemple de activitati de invatare - Evaluare
tativ
Exercitii din ,,scoala - exersarea jocului de glezne si a formelor de
1-3 1.3 să manifeste grijă faţă de propria alergarii" alergare: cu genunchii la piept, cu calcaiele la 15' Predictiva
stare de sănătate Structuri motrice sezut etc.
specifice dezvoltarii - demonstrate
vitezei de deplasare - corectari
- alergari accelerate, alternate cu mers
- accelerari pe distante mici la semnale vizuale
si auditive, mentinand linia dreapta
- corectari
- demonstrate
Exercitii din ,,scoala - exersarea jocului de glezna alternativ cu
4 2.2 să execute un complex de dezvoltare alergarii" alternate cu diferite actiuni accelerari pe distante mici (8- 10m) 15' Predictiva
fizică cu şi fără obiecte specifice motrice specifice - miscari cu rapiditate maxima efectuate din (alergare
alergarii de viteza pozitii de plecare diferite -25m)
Viteza de reactie - exersarea accelerarii pe distanta de 15-20 m
Intreceri cu mentinerea vitezei maxime, 4-5 repetari
alternate de pauze
- corectari
- stafete
Viteza de reactie si de deplasare - exersarea jocului de glezna
5 1.3 să manifeste grijă faţă de propria Startul de sus - exersarea startului din picioare si lansarii din 18’ Observare
stare de sănătate Intreceri start in conditii de solicitare maxima a vitezei sistematica
2.2 să execute un complex de dezvoltare de reactie
fizică cu şi fără obiecte specifice - demonstratie
- corectari
- alergare pe distanta de 25 m
Startul din picioare - exersarea startului de sus si accelerari la
6 1.3 să manifeste grijă faţă de propria si al accelerarii semnale vizuale si auditive 18’ Observare
stare de sănătate Pasul lansat de viteza - demonstratii sistematica
2.2 să execute un complex de dezvoltare Intreceri - exersarea pasului lansat de viteza cu
fizică cu şi fără obiecte specifice mentinerea vitezei maxime pe distanta de 25-
30 m
- demonstratie
- corectari
- jocuri specifice dezvoltarii vitezei
Startul din picioare si accelerarea - exersarea startului din picioare si a accelerarii
7 2.2 să execute un complex de dezvoltare Alergarea de viteza pe 20-30 m, repetat de 5-6 ori, cu pauze de 16- Tema de
fizică cu şi fără obiecte specifice Intreceri revenire partiala 18’ clasa
- alergare de viteza cu start din picioare 50 m
- jocuri dinamice specifice
8 Evaluare - alergare de viteza cu start din picioare 50 m 30’ Evaluare
1.3 să manifeste grijă faţă de propria sumativa
stare de sănătate
2.2 să execute un complex de dezvoltare
fizică cu şi fără obiecte specifice
Proiectarea unitatii de invatare: Indemanare, clasa a IV-a
Numar de lectii efectuate: 5
Continuturi cuprinse in instruire: coordonarea segmentelor fata de corp, manevrarea de obiecte

Nr. Competente specifice Detalieri Dozaj


lectiei de orien-
continut Exemple de activitati de invatare tativ Evaluare
1-2 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Coordonarea segmentelor fata de - efectuarea unor exercitii specifice de 15’ Predictiva
de sănătate corp dezvoltare a coordonarii segmentelor si a
Intreceri corpului, in spatiu si timp: miscari ale
segmentelor corpului, simultan sau
alternativ, in diferite planuri si directii,
crescand in mod treptat rapiditatea de
executie; sarituri de pe loc sau de pe planuri
ridicate cu diferite miscari de brafe si
picioare si
diferite rotajii ale corpului
- demonstra{ii
- stafete cu elemente de coordonare
3-4 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare - efectuarea unor exercitii specifice de 15’ Observare
de sănătate Coordonare in regim de viteza coordonare, libere, in perechi si cu obiecte sistematica
portative, ca de exemplu: rostogoliri inainte
succesive, intercalate cu sarituri si intoarcere
1 80° urmat de rostogolire inapoi; mers in
echilibru cu opriri, intoarceri, executarea
unor miscari de brate simultane sau
alternative; exercitii cu mingea in perechi
(spate in spate) transmiterea mingii in jurul
corpului, printre picioare, pe deasupra
capului schimband sensurile de executie la
semnal sonor; stafeta cu transportul mingii
intre picioare, aruncari si prinderi intercalate
cu rotiri de brate aruncari si prinderi
intercalate, cu piruete, etc. Toate exercitiile
se executa crescand treptat complexitatea
miscarilor
5 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Dezvoltarea coordonarii prin - efectuarea unor exercitii cu coarda de 15’ Observare
de sănătate utilizarea diferitelor obiecte portative gimnastica, cu bastonul si mingi de cauciuc sistematica
Intreceri de diferite marimi, solicitand calitatile
coordonative
- jocuri dinamice cu utilizarea mai multor
mingi concomitent
- trasee aplicativ-utilitare
- arbitraje efectuate de elevi prin rotatie
- stafete cu ocoliri si treceri peste obstacole
Proiectarea unitatii de invatare Alergarea de rezistenta, clasa a IV-a
Numar de lectii efectuate: 12, Timp de exersare in lectii: 10-15'
Continuturi cuprinse in instruire: pasul alergator lansat, startul din picioare, dezvoltarea capacitatii de rezistenta,adaptarea la eforturi prelungit
consolidarea actului respirator, parcurgerea distantelor standard, in vederea evaluarii

Nr. Competente specifice Detalieri Dozaj


lectiei de orien-
continut Exemple de activitati de invatare tativ Evaluare
1 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Exercitii din ,,scoala alergarii" - exersarea pasului alergator lansat 15' Predictiva
de sănătate Ritmul respirator (coordonarea segmentelor corpului
armonizarea actului respirator cu ritmul
alergarii)
- explicatii -demonstratii
- exersarea alergarii in ritm lent, 1-2 min cu
pauza intre repetari 2 min
2 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Alergare de durata cu - exersarea pasului alergator lansat in tempo 15' Observare
de sănătate intensitate controlata moderat impus de profesor pe distanta de sistematica
Ritmul respirator 300-400m
Startul din picioare - automatizarea ritmului respirator inspiratie
la 3 pasi urmat de expiratie completa
- exersarea startului de sus, exersari
frontale
- explicatii, demonstratii
3 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Realizarea de eforturi aerobe cu durate - exersarea pasului alergator lansat si a Tema la
de sănătate progresive in tempo uniform-moderat startului de sus clasa
- exersarea alergarii de durata pe pluton.
Tempo uniform moderat
impus de elevul desemnat conducator de
pluton 300 m x 3 ori cu pauza de revenire
incompleta
- automatizarea structurii actului respirator
- revenirea dupa efort (controlul pulsului si al
ritmului respirator frontal cronometrat de
profesor)
4 2.1 să menţină postura corectă a corpului Alergarea de durata adaptata - exersarea startului de sus si a pasului Autoevalua
în poziţii statice şi acţiuni dinamice posibilitatilor individuale alergator lansat re
- exersarea alergarii pe distanta de 400 m x 2
cu pauza de revenire adaptata posibilitatilor
proprii
- autocontrolul ritmului respirator pe toata
durata alergarii
- pulsometrie (individual)
5-7 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Parcurgerea unor - exersarea startului de sus si a pasului lansat 10’ Predictiva
de sănătate distante variabile in de semifond 15’
3.1 să-şi perfecţioneze deprinderile pluton, in tempo - demonstratii
motrice de bază moderat - parcurgerea in pluton a distantelor de 300 m
pauza 3 minute si apoi
400 m cu accent pe aplicarea corecta a actului
respirator
- revenire dupa efort (aplicarea pulsometriei)
- explicatii, corectari
8-10 2.2 să execute un complex de dezvoltare Parcurgerea integrala a distantelor - startul de sus 10' Observare
fizică cu şi fără obiecte specifice prevazute in sistemul de evaluare - exersarea alergarii in pluton cu un lider 15' sistematica
Intreceri avand drept scop mentinerea unui anumit ritm
de alergare
- corectari generale
- exersarea alergarii de rezistenta pe distante
diferentiate, fete-baieti
600 si respectiv 800 m, plat sub forma de
intrecere, contra timp, individual
- revenire dupa efort
- precizari de ordin metodic
11-12 2.2 să execute un complex de dezvoltare Incalzire specifica prelungita - exersarea pasului alergator lansat si a 10’ Observare
fizică cu şi fără obiecte specifice Parcurgerea individuala in tempo ritmului respirator sistematica
adaptat posibilitatilor proprii - parcurgera distantei de 600 m fete si 800 m
Intreceri baieti in tempo propriu poosibilitatilor
individuale realizata sub forma de intrecere
- corectari individualizate
- activitati de revenire dupa efort
- stabilirea recordurilor personale
- prezentarea scalei de evaluare
- precizari si aprecieri generale
Proiectarea unitatii de invatare: Forta, clasa a IV-a
Numar de lectii efectuate: 10
Continuturi cuprinse in instruire: forta dinamica segmentara, tonicitate musculara
(pregatirea exersarii in circuit)

Nr. Competente specifice Detalieri Dozaj


lectiei de orien-
continut Exemple de activitati de invatare tativ Evaluare
1-3 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Forta segmentara in regim dinamic: - efectuarea unor exercitii de forta 15' Predictiv
de sănătate brate, spate, abdomen, picioare segmentara utilizand exercitiile libere, a
Intreceri invingand greutatea propriului corp
- exercitii din stand
- exercitii din culcat facial
- exercitii din culcat dorsal
- demonstratii
- intreceri individuale privind numarul de
exercitii efectuat
4-7 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Forta segmentara - efectuarea unui program de exercitii in 15' Observar
de sănătate Intreceri perechi cuprinzand: tractiuni, impingeri, e
jocuri cu tema (lupta cocosilor, scoaterea din sistematic
cerc etc.) a
- efectuarea programului pentru dezvoltarea
fortei utilizand banca de gimnastica
- stafeta cuprinzand elemente de forta (tractiuni
pe banca, sarituri, transportul bancii etc)
8-10 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Forta segmentara - exersarea dezvoltarii fortei musculaturii 15' Observar
de sănătate abdominale si a spatelui, prin lucru in e
sistematic
perechi a
- exersarea dezvoltarii fortei bratelor si
picioarelor prin invingerea greutatii
propriului corp (flotari, sarituri din ghemuit,
catarari)
Proiectare unitatii de invatare: Viteza , clasa a IV-a
Numar de lectii efectuate: 11
Continuturi cuprinse in instruire: viteza de reactie la stimuli vizuali si auditivi, viteza de executie
in actiuni motrice singulare, viteza de deplasare pe directie rectilinie

Nr. Competente specifice Detalieri Dozaj


lectiei de orien-
continut Exemple de activitati de invatare tativ Evaluare
1-3 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Viteza de reactie Viteza de - efectuarea unor exercitii specifice vitezei 15' Predictiva
de sănătate deplasare de reactie:
Intreceri - la stimuli vizuali: schimbari de pozitii
- la stimuli auditivi: ridicari si depuneri de
obiecte
- concursuri
- exersarea dezvoltarii vitezei de deplasare: -
accelerari repetate la semnale auditive (pe loc
si deplasare) - starturi cu accelerare, plecand
din diferite pozitii – stafete utilizand stimuli
tactili
4-7 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Viteza de executie Viteza de - efectuarea unor miscari cu rapiditate 15' Observare
de sănătate reactie si deplasare maxima (aruncari si prinderi de obiecte pe sistematica
Intreceri loc si din deplasare)
- miscari ale segmentelor corpului efectuate
cu rapiditate maxima
- startul de jos la stimuli vizuali si auditivi
alergare cu schimbari de directie
- ,,leapsa in doi"
- ,,crabii si crevetii"
8-11 Viteza de reactie si deplasare - exersarea repetata a unor exercitii: plecari- 5' Observare
Intreceri opriri-retrageri cu spatele sistematica
-alergare
- jocuri dinamice: ,,alunga-l pe al treilea",
stafeta pe numere din coloana de gimnastica
Proiectarea unitatii de invatare: Aruncarea mingii de oina , clasa a IV-a
Timp de exersare in lectii: 15' , Numar de lectii alocate: 9
Continuturi cuprinse in instruire:mecanismul de baza al aruncarii mingii, aruncarea mingii de oina la distanja de pe
loc, cu elan (optional), dezvoltarea vitezei de executie si fortei bratelor

Nr. Competente specifice Detalieri Dozaj


lectiei de orien-
continut Exemple de activitati de invatare tativ Evaluare
1-2 1.3 să manifeste grijă faţă de propria ,,Scoala aruncarii" Exercitii - exersarea tinerii mingii 15' Predictiv
stare de sănătate pregatitoare insusirii aruncarii mingii - simulari de aruncare a
de oina Aruncarea de pe loc a mingii - exersarea mecanismului de baza al
in perechi aruncarii mingii de tenis la perete
- efectuarea unor exercitii pentru dezvoltarea
vitezei de executie
- exersarea aruncarii mingii de oina pe loc
in perechi
3-5 2.1 să menţină postura corectă a corpului Aruncarea mingii la distanta de pe - exersarea aruncarii mingii de oina la 15' Observar
în poziţii statice şi acţiuni dinamice loc sau cu elan (optional) Intreceri distan|a de pe loc sau cu elan (optional) e
- demonstratii repetate sistematic
- corectari a
- intreceri
- aruncarea la distanta de pe loc
6-8 2.2 să execute un complex de dezvoltare Aruncarea mingii de - exersarea aruncarii la distanta de pe loc, sau 15' Autoevalua
fizică cu şi fără obiecte specifice oina la distanta cu elan, pe grupe valorice re
3.3 să-şi perfecţioneze procedeele tehnice Viteza de executie - corectari individualizate sumativa
de bază ale probelor şi ramurilor de sport Intreceri - intreceri optional
pentru a le aplica în întreceri Reguli de igiena si - evaluari optionale, aruncarea de pe loc
protectie individuala - exersarea in conditii de respectare a
regulilor stabilite (repere, directii, sensul
aruncarii, etc.)
- igienizarea palmelor dupa incheierea
lectiei
9 2.2 să execute un complex de dezvoltare Evaluarea de notare - exersarea aruncarii (pregatirea de concurs) 15' Sumativa
fizică cu şi fără obiecte specifice - prezentarea scalei de evaluare pentru toti
3.3 să-şi perfecţioneze procedeele tehnice - executarea aruncarii de pe loc la distanta - elevii care
de bază ale probelor şi ramurilor de sport trei incercari nu au
pentru a le aplica în întreceri consecutive - inregistrarea rezultatelor sustinut
- aprecieri finale, evidentieri proba
anterior
Proiectarea unitatii de invatare : Gimnastica acrobatica, clasa a IV-a
Numar de lectii afectate: 18, Timp de exersare in lectii: 20-30'
Continuturi cuprinse in instruire: cumpana pe un genunchi, cu sprijinul mainilor pe sol, rostogolirea inapoi din ghemuit in departat, semisfoara -
sfoara (fete), rostogoliri laterale, podul de jos, stand pe omoplati, stand pe cap (baieti) , rulari inapoi, rostogolirea inainte si inapoi, linie
acrobatica
Nr. Competente specifice Detalieri Dozaj
lectiei de orien-
continut Exemple de activitati de invatare tativ Evaluare
1 1.1 să cunoască factorii de mediu care Pozitiile de baza in gimnastica Rulari - exersarea pozitiilor stand, stand departat, 20' Predictiva
asigură călirea organismului şi menţinerea inapoi si laterale Intreceri ghemuit, stand cu diferite pozitii de brafe 10'
stării de sănătate - exersarea rularilor inapoi din stand cu
spatele la saltea si respectiv din culcat facial
transversal la saltea
- Jocuri dinamice: alunga-1 pe al treilea,
mingea prin tunel
2 1.2 să respecte regulile de igienă personală Dezvoltarea fortei lanturilor - dezvoltarea fortei abdominale si a spatelui 20' Observare
în funcţie de anotimp şi de locul de musculare implicate in efectuarea - exersarea cumpenei pe un genunchi si pe sistematica
desfăşurare a activităţii elementelor acrobatice cumpana pe un picior
un picior - exersarea rostogolirilor inainte si inapoi
Intreceri din ghemuit in ghemuit
- demonstratii
- corectari
- stafete adecvate spatiului de lucru
3 1.2 să respecte regulile de igienă personală Dezvoltarea musculaturii de prima - dezvoltarea fortei bratelor, spatelui si 20' Observare
în funcţie de anotimp şi de locul de importana pentru executarea abdomenului, folosind banca de gimnastica, sistematica
desfăşurare a activităţii elementelor acrobatice mingi umplute si exercitii invingand
1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Dezvoltarea mobilitatii coxo-femurale greutatea propriului corp
de sănătate si a coloanei vertebrale - dezvoltarea mobilitatii coxo-femurale si a
Rostogolire inainte si inapoi; coloanei vertebrale, utilizand exercitii
Semisfoara -sfoara(fete) Intreceri individuale si in perechi
- exersarea rostogolirilor inainte si inapoi
din ghemuit in ghemuit
- exersarea pozitiilor sfoara, semisfoara
- ajutor
- demonstratie
- corectari
- jocuri de miscare colective
4 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Rostogoliri inainte si inapoi - exersarea rostogolirilor inainte si inapoi in 30'
de sănătate Semisfoara-sfoara (fete) structuri inlantuite
Podul de jos - cumpana pe un genunchi - sfoara
Cumpana pe un genunchi - semisfoara-sfoara
Intreceri - demonstratii
- corectari individuale
- exersarea podului dejos
- demonstratie
- stafete cu rostogoliri inainte
5 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Dezvoltarea mobilitatii coloanei - efectuarea unor exercitii de mobilitate cu 30'
de sănătate vertebrale si coxo-femurale bastonul de gimnastica si partener
Rostogoliri inainte si pod - exersarea structurii: rostogolire inainte si
Semisfoara-sfoara inapoi din ghemuit
-podul de jos
- demonstratii
- corectari
- exersarea pozitiilor: semisfoara si sfoara
- jocuri dinamice
6 2.1 să menţină postura corectă a corpului în Stand pe omoplati - exersarea pozitiei stand pe omoplati cu 30' Tema la
poziţii statice şi acţiuni dinamice Podul de jos ajutorul partenerului grupa
Sfoara - demonstrate
Legari de elemente Intreceri - exersarea podului de jos
- corectari si ajutor (dupa caz)
- exersarea structurii: rostogolire inainte din
ghemuit in culcat dorsal - stand pe omoplati
- podul de jos
- corectari individuate
- stafete cu elemente acrobatice
7 2.1 să menţină postura corectă a corpului în Dezvoltarea mobilitatii Rostogolirea - exersarea in perechi a exercitiilor pentru 25' Observare
poziţii statice şi acţiuni dinamice inapoi din ghemuit in departat marirea mobilitatii coloanei vertebrale si sistematica
Stand pe omoplati coxo-femurale
Podul dejos - stand pe cap
Stand pe cap (baieti) - exersarea structurii: rostogolire inapoi din
ghemuit in departat
-rostogolire inainte
- stand pe omoplati
- podul dejos
- demonstratie
- corectari individuale
- sprijin diferentiat
8-9 2.1 să menţină postura corectă a corpului în Podul - exersarea urmatoarelor structuri: 30'
poziţii statice şi acţiuni dinamice Stand pe cap (baieti) rostogolire inainte - stand pe cap - pod; Observare
Sfoara (fete) cumpana pe un genunchi - sfoara (fete) - sistematica
Linii acrobatice diferentiate cuprinzand rostogolire inapoi din ghemuit in departat -
3-4 elemente din cele invatate pod - semisfoara (fete) - cumpana pe un
genunchi
- demonstratie
- ajutor
10 2.2 să execute un complex de dezvoltare Sfoara (fete) - exersarea elementelor acrobatice sfoara (f); 30' Autoevalua
fizică cu şi fără obiecte specifice Stand pe cap (baieti) stand pe cap(b) ri
Linii acrobatice diferentiate fete- - corectari - ajutor (dupa caz)
baieti - exersarea a doua linii acrobatice constand
din: fete cumpana pe un picior-rostogolire
inainte-podul de jos-stand pe omoplati-
rostogolire inapoi in cumpana pe un
genunchi; baieti stand pe cap-trecere in
culcat dorsal-podul de jos-revenire in culcat
pe sol-stand pe omoplati-ridicare in stand
-rostogolire inapoi in departat -saritura cu
intoarcere 90°
- asistenta si ajutor reciproc intre elevi
11-14 2.2 să execute un complex de dezvoltare Efectuarea unor linii acrobatice exersarea urmatoarelor linii acrobatice: fete 30' Observare
fizică cu şi fără obiecte specifice diferentiate (fete-baieti) cuprinzand cumpana pe un picior-rostogolire inainte in sistematica
elementele acrobatice insusite, in ghemuit-sfoara-asezat - stand pe omoplati-
vederea sustinerii probei de Evaluare rostogolire inapoi in cumpana pe un
genunchi-ghemuit-rostogolire inapoi in
departat-saritura in sprijin ghemuit-saritura
cu intoarcere 180°
- corectari individualizate
- baieti rostogolire inainte din ghemuit in
ghemuit- stand pe cap-rostogolire in culcat
dorsal-stand pe omoplati-rostogolire inapoi in
cumpana pe un genunchi-ghemuit-saritura cu
extensie
- corectari individualizate
15-18 2.2 să execute un complex de dezvoltare Efectuarea elementelor - exersarea separata pe grupe valorice 30’ Sumativa
fizică cu şi fără obiecte specifice acrobatice insusite, in mod izolat sau constituite pe baza de optiuni:
sub forma unor linii diferentiate (fete- a) minimum 2 elemente, in mod separat:
baieti) asa dupa cum opteaza elevii sa cumpana, sfoara (f),
fie evaluati, in concordanta cu rostogolire inapoi din ghemuit in departat,
prevederile ,,Sistemului national scolar stand pe omoplati, stand pe cap (b), podul de
de evaluare" jos
Evaluari optionale (la cerere) b) linii acrobatice concepute de elevi sau
efectuate in lectiile anterioare, dar cuprinzand
elementele acrobatice invatate
Proiectarea unitatii de invatare: Minibaschet, clasa a IV-a
Numar de lectii afectate: 41. Timp de exersare in lectii: 15-30'
Continuturi cuprinse in instruire: pozitii si deplasari pe teren, tinerea, prinderea si pasarea mingii, driblingul, oprirea
intr-un timp, aruncarea la cos cu doua maini de la piept sau cu o mana, jocuri pregatitoare, oprirea si pivotarea, marcajul,
demarcajul si oprirea, jocuri cu efective reduse la cos , joc bilateral la un panou

Nr. Competente specifice Detalieri Dozaj


lectiei de orien-
continut Exemple de activitati de invatare tativ Evaluare
1 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Pozitia fundamentala si deplasarile - exersarea pozitiei fundamentale si a deplasarii 15' Predictiv
de sănătate specifice cu pasi adaugati inainte, inapoi si lateral a
Prinderea si pasarea mingii intreceri - demonstratii
- exersarea tinerii, prinderii si pasarii mingii
cu doua maini
- demonstratii
- explicatii
- corectari
- stafete cuprinzand procedeele predate
2-3 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Driblingul - exersarea driblingului pe loc, din mers, si 10' Observar
de sănătate Pasa cu doua maini de pe loc si din din alergare (in ritm moderat) e
deplasare - exersarea pasei cu doua maini de la piept sistemati
Structura compusa din dribling si de pe loc si cu deplasare - demonstratii ca
pasarea mingii - corectari
Intreceri - dribling intercalat cu pase din alergare
- stafete cuprinzand procedeele predate
4 2.1 să menţină postura corectă a corpului în Driblingul - exersarea driblingului pe loc, alternativ, cu Observare
poziţii statice şi acţiuni dinamice Pasa cu doua maini din alergare mana dreapta si cu cea stanga 20’ sistematica
Intreceri - exersarea driblingului din alergare
moderata
- structura cuprinzand: pasa, driblingul
intercalat cu deplasarile variate
- demonstratie, corectari
- jocuri pregatitoare (cine tine mai mult
mingea, folosind
driblingul si pasa)
5-6 2.1 să menţină postura corectă a corpului în Aruncarea la cos cu doua maini de pe - exersarea aruncarii la cos cu doua maini Tema la
poziţii statice şi acţiuni dinamice loc de pe loc 30’ grupa
Driblingul - demonstratie, corectari
Structura tehnico-tactica - stafete cuprinzand: dribling, pasa, aruncare
la cos
- joc bilateral 2x2, 3x3 la un cos, cu tema:
efectuarea obligatorie a trei pase inainte de
aruncare
7 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Oprirea din dribling - exersarea driblingului si a opririi intr-un Observare
de sănătate Aruncarea la cos timp 30’ sistematica
Procedee de aparare - demonstratie
- corectari
- exersarea procedeelor tehnice de aparare:
pozitia fundamentala in aparare, deplasarea
cu pasi adaugati si lucrul de brate
- exersarea aruncarii la cos de pe loc, cu doua
maini de la piept
- stafete si jocuri cu tema
8-9 2.1 să menţină postura corectă a corpului în Driblingul si oprirea intr-un timp - exersarea structurii: dribling, oprirea intr- Observare
poziţii statice şi acţiuni dinamice Aruncarea la cos cu doua maini un timp, aruncarea la cos cu doua maini 25’ permanent
Procedee de aparare - demonstratie a
individuala - exersarea procedeelor de aparare (deplasari
Intreceri cu pasi adaugati pe directii diferite, insotite
de lucru cu brate)
- corectari
- joc de baschet la un cos 2x2, 3x3 cu
respectarea regulii de pasi, fault
10-12 2.2 să execute un complex de dezvoltare Pasa - exersarea pasei cu 2 maini de la piept de 25' Tema la
fizică cu şi fără obiecte specifice Driblingul pe loc: in perechi, triunghi, zig-zag de pe grup
Aruncarea la cos loc si din deplasare
Joc bilateral - exersarea driblingului din alergare, oprire
intr-un timp si aruncare la cos
- demonstratii - corectari
- aplicarea procedeelor insusite in joc
bilateral la un cos, 3x3, respectand regulile
de fault si pasi
13-14 2.2 să execute un complex de dezvoltare Joc bilateral -exersarea structurii: pase in doi din 20' Tema
fizică cu şi fără obiecte specifice deplasare, oprire, aruncare la cos cu 2 maini la
- corectari grupa
-stafete cu efective mici
-joc 3x3 cu respectarea regulilor: pasi,
fault, dublu dribling
15 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Deplasari in pozitie fundamentala - exersarea pozitiei fundamentale si a 25' Predictiva
de sănătate Pasa in doi din alergare Aruncare la deplasarilor (alergare, schimbari de directii,
cos din alergare exercitii specifice deplasarilor in aparare)
- corectari generale si individualizate
- exersarea pasei in doi din alergare-oprire si
aruncarea la cos cu 1 sau 2 maini (optional)
- stafete cu dribling si aruncare la cos
- joc bilateral 3x3 la un cos, respectand
regulile: fault, pasi, dublu dribling
- autoarbitrare
16 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Oprirea cu mingea si pivotarea - exersarea opririi cu mingea intr-un timp si 30' Observar
de sănătate Aruncarea la cos precedata de pivotarea inainte- inapoi, prin pasire e
dribling - demonstratii sistematic
- corectari a
- exersarea driblingului alternativ cu mana
dreapta si cu cea stanga
- exersarea aruncarii la cos precedata de
dribling si oprire
- stafeta cu procedee tehnice specifice
17 2.1 să menţină postura corectă a corpului în Pasa cu doua maini Driblingul - exersarea pasei cu doua maini sau cu o mana 30' Observare
poziţii statice şi acţiuni dinamice Oprire-pivotare (optional) sistematic
Aruncare la cos de pe loc - exersarea structurii: dribling alternativ cu a
Joc bilateral mana dreapta si stanga
-oprire, pivotare -pas (pe grupe de 4-5 elevi)
- demonstratie
- exersarea aruncarii la cos de pe loc cu 2 maini
de la piept sau cu o mana de la umar de la
diferite distante si unghiuri fata de cos
- corectari
- jocuri bilateral la un cos 3x3 in conditii de
autoorganizare si autoarbitrare cu respectarea
regulilor de: pasi, fault, dublu dribling
18-19 2.1 să menţină postura corectă a corpului în Pozitiile de aparare Demarcajul - exersarea marcajului normal in aparare 25' Observare
poziţii statice şi acţiuni dinamice Aruncarea la cos - exersarea marcajului sistematic
- depasirea adversarului cu dribling si a
schimbari de directie
- aruncare la cos prin procedeu optional, de pe
loc sau precedat de dribling
- corectari individuale
- joc bilateral cu aplicarea procedeelor
tehnico-tactice insusite 3x3 la un panou
- arbitraj realizat de elevi prin rotatie
20-22 2.1 să menţină postura corectă a corpului în Pasa cu doua maini Aruncarea la - exersarea pasei cu 2 maini de pe loc, in 30' Autoeval
poziţii statice şi acţiuni dinamice cos formatie de triunghi cu un adversar la mijloc uare
Joc bilateral cu sarcina de interceptie
- pase in doi din deplasare
-demonstratie
- exersarea aruncarii la cos precedata cu
dribling si oprire intr-un timp - corectari
individuale
- joc bilateral 3x3 cu respectarea regulilor
stabilite
- arbitraje realizate de elevi prin rotatie
23-25 2.1 să menţină postura corectă a corpului în Pasa din deplasare Structura - exersarea pasei in trei in deplasare in 29' Tema la
poziţii statice şi acţiuni dinamice tehnica prezenta unui adversar semiactiv clasa
Intreceri - demonstratii repetate
- joc 4x4 in afara panoului ,,cine tine mai
mult mingea"
- structura: dribling-oprire-aruncarea la
cos cu doua maini
- corectari
- demonstratii
- stafeta cu aruncare la cos: cine
marcheaza mai multe cosuri in tirnpul
stabilit. Fiecare jucator executa dribling
si arunca la cos pana marcheaza
(intrecere pe echipe)
26-30 2.2 să execute un complex de dezvoltare Structuri tehnico-tactice - exersarea structurilor: dribling, aruncare 25' Tema
fizică cu şi fără obiecte specifice cuprinzand procedurile tehnice la cos.-deplasare-reprimire- oprire- la
insusite aruncare la cos grupa
Joc bilateral - joc bilateral la un cos, 3x3 la un cos
respectand regulile: fault, pasi, dublu
dribling
- arbitraje realizate de elevi prin rotatie
31-36 2.2 să execute un complex de dezvoltare Structuri tehnico-tactice simple - exersarea procedeelor tehnice in 25' Observar
fizică cu şi fără obiecte specifice Joc bilateral urmatoarele structuri: alergare-prindere- e
aruncare la cos; dribling printre jaloane- sistemati
pasa-reprimire-aruncare la cos ca
- demonstratii - pase in doi din alergare-
aruncare la cos-recuperare - corectari
- joc bilateral 4x4 la un cos 5x5 la doua
cosuri
- arbitrare de catre elevi prin rotatie, cu
respectarea regulilor
37-41 2.2 să execute un complex de dezvoltare Formarea grupelor de optiuni de - exersarea probei de evaluare potrivit 30' Evaluar
fizică cu şi fără obiecte specifice cele 3 variante de evaluare optiunii elevilor e
Evaluari optionale - evaluarea la cerere pe parcursul celor sumativ
Joc bilateral trei lectii a
- Joc bilateral cu reguli stabilite in (Optiona
regim de autoorganizare si autoarbitrare l)
Proiectarea unitatii de invatare: Minihandbal, clasa a IV-a
Numar de lectii afectate: 46. Timp de exersare in lectii: 25-40'
Continuturi cuprinse in instruire: pasa in doi de pe loc si din deplasare cu o mana la umar, alergarea cu schimbari de directie, dribling simplu si multiplu,
pasa oblic inainte, aruncarea la poarta de pe loc si cu pas adaugat, aruncarea la poarta din alergare si cu pas adaugat, pozitia fundamentala si deplasare in
aparare, demarcajul, jocuri pregatitoare, asezarea in atac (semicerc), joc bilateral, asezarea in aparare 6:0, jocuri bilaterale cu reguli reduse

Nr. Competente specifice Detalieri Dozaj


lectiei de orien-
continut Exemple de activitati de invatare tativ Evaluare
1 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Prinderea, tinerea si pasarea mingii cu - exersarea pozitiei fundamentale si a Observare
de sănătate o mana de la umar, de pe loc deplasarilor specifice 25’ sistematica
Intreceri - exersarea prinderii, tinerii si transmiterii
Pasa cu o mana de pe loc si precedata mingii Predictiva
de deplasare - exersarea pasei cu o mana de deasupra
Dribling umarului de pe loc, la perete si in perechi de la
Intreceri distante variabile 25’
- demonstratii
- stafeta cu utilizarea pasei de pe loc,
precedat de deplasare
- exersarea pasei cu o mana pe perechi de pe
loc si precedata de
deplasare, in triunghi, in suveica, etc.
- exersarea driblingului pe loc si din mers cu
mana indemanatica
- demonstratii
- corectari
- joc pregatitor ,,Hustiuluc"
2 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Miscarea in teren - exersarea pasei in doi intercalata cu deplasari 25’ Investigati
de sănătate Pasa de pe loc cu joc de picioare specifice e
Pasa in doi din deplasare intercalata - demonstratii
cu dribling Intreceri - exersarea pasei in doi din alergare
- exersarea miscarii in teren cu pasi adaugati
- exersarea driblingului multiplu din alergare
moderata
- demonstratii
- corectari joc pregatitor in echipe ,,cine tine
mingea mai mult"
3 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Deplasarea in teren Aruncarea la - deplasare cu joc de glezne 25' Observare
de sănătate poarta de pe loc - deplasare variata cu pasi adaugati si sistematica
Intrecere incrucisati
- exersarea aruncarii la poarta de pe loc de la
7 si 9 m
- demonstratii
- exersarea pasei din deplasare intercalata cu
dribling
- stafete
4 Pasa din alergare Aruncarea la poarta - exersarea pasei din alergare in perechi si in 25' Observare
cu pas adaugat cerc cu schimb de locuri sistematica
Dribling multiplu - exersarea aruncarii la poarta cu pas adaugat
Intreceri - demonstratie
— corectari
exersarea driblingului din alergare -oprire-pas
joc pregatitor: apararea cetatii (in cerc cu un
jucator in centru)
5-6 Pasa din deplasare Driblingul - exersarea pasei din deplasare in 2 si 3 25' Observare
multiplu Aruncarea la poarta cu pas jucatori, in lungimea terenului sistematica
adaugat - exersarea driblingului cu ocoliri de jaloane
Joc bilateral - exersarea aruncarii la poarta cu pas adaugat
din unghiuri diferite
- demonstratii
- corectari
- joc bilateral cu tema: retragerea in aparare
7-8 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Pozrtia fundamentala de aparare exersarea pozitiei fundamentale in aparare si 25’ Observare
de sănătate Driblingul din alergare Aruncarea la deplasare cu pas adaugat, (cu lucru de brate) sistematica
poarta - demonstrare
Joc bilateral - exersarea driblingului din alergare sub
forma de stafeta simplaurmat de pasarea
mingii
- exersarea aruncarii la poarta de pe loc
precedata de dribling pe distanta de 3-4 m
- demonstrare
- corectari
- joc bilateral cu reguli reduse
- arbitraj realizat de profesor
9-10 2.2 să execute un complex de dezvoltare Aruncarea la poarta precedata de - exersarea driblingului, oprire si aruncare la 30' Tema la
fizică cu şi fără obiecte specifice dribling poarta clasa
Joc bilateral - demonstratii
— corectari
— joc bilateral cu tema: retragerea in aparare
- arbitraj asigurat de profesor
- prezentarea principalelor reguli de joc
11 2.2 să execute un complex de dezvoltare Aruncarea la poarta - exersarea aruncarii la poarta 30' Tema la
fizică cu şi fără obiecte specifice Joc bilateral - joc bilateral cu tema: retragerea in aparare clasa
- arbitraj realizat de profesor cu interventii pe
parcurs
12-13 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Pasa si driblingul multiplu Intreceri - exersarea pasei si a driblingului sub forma de 30' Observare
de sănătate cu elemente de prindere si aruncare stafeta simpla si dubla sistematica
- corectari
- jocuri pregatitoare: mingea peste granita,
doboara mingea, aruncare la tinta
- arbitrare realizata de elevi prin rotatie
14-15 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Demarcajul - exersarea alergarii cu schimbari de directie 30' Observare
de sănătate Pasa oblic inainte Aruncarea la (demarcaj) sistematica
poarta din alergare - demonstratie
Intreceri - exersarea pasei in doi din deplasare, oblic
inainte
- aruncarea la poarta din alergare
- corectari
- stafeta cu aruncarea la tinta (desenata pe
perete)
- joc bilateral cu reguli adaptate
16-19 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Pasa in doi din alergare si aruncarea la exersarea pasei in doi din alergare si aruncare 30' Observare
de sănătate poarta la poarta din alergare sau de pe loc sistematica
2.2 să execute un complex de dezvoltare Demarcajul demonstratii
fizică cu şi fără obiecte specifice Intreceri - stafeta cu dribling printre obstacole si pasa
la partener
- corectari
- exersarea demarcajului sub forma de joc
,,leapsa in doi"
19-22 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Asezarea in aparare 6:0 - exersarea pozitiilor de aparare si a 30' Tema la
de sănătate Pase in doi cu aruncare la poarta deplasarilor specifice pe semicerc clasa
2.2 să execute un complex de dezvoltare Joc bilateral - exersarea pasei in doi si aruncarea la poarta
fizică cu şi fără obiecte specifice in prezenta unui aparator
- joc bilateral cu tema: retragerea pe
semicerc si efectuarea actiunilor specifice
apararii 6:0
- arbitraj asigurat de profesor cu interventii
pe parcurs si
corectari
23-27 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Pasa oblic inainte - exersarea pasei sub forma de suveica 25’ Tema la
de sănătate Demarcaj-aruncare la poarta din intercalata cu o pasa la intermediar (situat la clasa
2.2 să execute un complex de dezvoltare alergare jumatatea distantei in lateral)
fizică cu şi fără obiecte specifice Joc bilateral - demonstratie
- demarcaj-cu schimbare de directiei
primirea pasei si aruncarea la poarta din
alergare
- demonstratie
- joc bilateral cu tema: apararea 6:0
(retragerea rapida la
semicerc)
28-31 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Asezarea pe teren in cadrul - exersarea in formatie de atac in semicerc 25’ Tema la
de sănătate sistemului de atac in semicerc si amenintarea portii grupa
2.2 să execute un complex de dezvoltare Aruncarea la poarta din dribling - exersarea apararii 6:0
fizică cu şi fără obiecte specifice Joc cu tema - demonstratie
- corectari generale si individualizate
- aruncare la poarta din dribling in prezenta
unui aparator activ
- corectari
- joc bilateral cu tema: atac in semicerc,
aparare 6:0
- respectarea regulilor: dubla, pasi, 3 secunde
- arbitraj realizat de profesor cu interventii
privind efectuarea celor
doua faze de joc
32-37 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Dribling alternativ cu mana stanga - exersarea structurii: dribling alternativ (cu 25' Observare
de sănătate si dreapta mana dreapta si stanga), pasa lunga (8- sistematica
2.2 să execute un complex de dezvoltare Pasa lunga 10m), alergare, reprimirea mingii si aruncare
fizică cu şi fără obiecte specifice Aruncarea la poarta la poarta din alergare
Joc bilateral - demonstratii
- joc bilateral cu terna: retragerea in aparare,
atac in forma de semicerc. Respectarea
regulilor: pasi, 3 secunde si fault - arbitraj
asigurat de profesor, cu interventii pe
parcurs
38-41 1.3 să manifeste grijă faţă de propria stare Repetarea procedeelor tehnico- - exersarea pe grupe valorice a celor 3 40' Autocontro
de sănătate tactice insusite pe grupe valorice variante (optionale) pentru sustinerea l
2.2 să execute un complex de dezvoltare Joc bilateral probelor de evaluare sumativa
fizică cu şi fără obiecte specifice - consiliere asigurata de profesor
- joc bilateral cu tema: retragerea in aparare,
respectarea regulii de fault si pasi
42-46 Sustinerea optionala a probelor de - sustinerea uneia din variantele de evaluare 40' Evaluare
evaluare pentru care a optat fiecare elev sumativa
Joc bilateral - joc bilateral respectand regulile de pasi,
fault
- arbitraj realizat de elevi prin rotatie