Sunteți pe pagina 1din 6

AVIZ FAVORABIL

DIRECTOR, SEF COMISIE METODICA,


NUME SI PRENUME SEMNATURA NUME SI PRENUME SEMNATURA

PLANIFICARE CALENDARISTICA

AN SCOLAR 2017-2018
ARIA CURRICULARA: EDUCATIE FIZICA SI ACTIVITATI SPORTIVE
DISCIPLINA: EDUCATIE FIZICA
CLASA:a III-a
PROFESOR:
NR. ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 2
(34 ORE – SEM. I; 30 ORE – SEM. II)
TOTAL ORE: 64
OBIECTIVE CADRU
1. Dezvoltarea şi diversificarea posibilităţilor de exprimare motrică, necesară unui stil de viaţă sănătos şi activ
2. Dezvoltarea motricităţii
3. Corelarea motricităţii, a deprinderilor şi a atitudinilor specifice cu/în activităţile zilnice de viaţă.
4. Formarea şi dezvoltarea armonioasă a structurii personalităţii copilului în cadrul activităţilor de loisir, fitnes şi a
activităţilor sportive (adaptate)

OBIECTIVE DE REFERINTA
1.1. Stimularea motorie a copilului
1.2. Obţinerea unor mişcări voluntare
1.3.Formarea coordonării motricităţii
2,1 . Cunoaşterea şi conştientizarea posibilităţilor
2.2. Orientarea în cadrul activităţilor sportive .
3.1. Diversificarea activităţilor de educaţie fizică prin legarea mai multor exerciţii
3.2. Executarea exerciţiilor cu/fără sprijin
4.1. Selectarea activităţilor sportive după preferinţele elevilor
4.2. Organizarea şi desfăşurarea unor sporturi adaptate

PROIECTARE ANUALA
Nr. Unitatea de invatare Nr. Sem. Sem. Obiective de referinta Obs.
crt ore I II
Evaluare de preinvatare 6 4 2 Complex de exerciţii cu comandă”

1 Dezvoltarea motricitatii 13 8 5 1.1. Stimularea motorie a copilului


1.2. Obţinerea unor mişcări voluntare
1.3.Formarea coordonării motricităţii
2 Orientarea spatio-temporala 13 6 7 2.1. Cunoaşterea şi conştientizarea posibilităţilor
2.2.Formarea şi dezvoltarea orientării, organizării şi structurării spaţio-
temporale

3 Corelarea motricitatii cu 13 7 6 3.1. Diversificarea activităţilor de educaţie fizică prin legarea mai multor
activitatile zilnice
exerciţii
3.2. Executarea exerciţiilor cu/fără sprijin
4 Activităţi de loisir, fitnes şi 13 7 6 4.1. Selectarea activităţilor sportive după preferinţele elevilor
activităţi sportive (adaptate)
4.2. Organizarea şi desfăşurarea unor sporturi adaptate: baschet,handbal

5 Evaluare finala 6 2 4 „Complex de exercitii fizice”


„Mingea prin tunel”

Total ore 64 34 30

PLANIFICARE CALENDARISTICA
SEMESTRUL I
Nr.crt. Unitatea de învăţare Conţinut Data Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
1 Evaluare de preînvăţare „Complex de exerciţii cu 12.09 - exercitii de sesizare a unor zgomote -obiecte -evaluare
4 ore comandă” 16.09 -exerciţii fizice cu mişcări la comandă -jucarii practică
19.09 -calificative
23.09

2 Dezvoltarea motricitatii Mers în coloană câte unul, în 26.09 - Exerciţii pentru formarea si -ex.model -evaluare
8 ore cadenţă 30.09 perfecţionarea deprinderilor motrice de practică
Mers în coloană câte unul, bază
având un baston pe umeri, 03.10 - Exercitii de mers, cu comanda
apucat cu ambele mâini
Mers în echilibru, susţinând
07.10 -exerciţii fizice cu mişcări la comandă
pe cap o minge medicinală ( 1
kg )
Mers cu pas adăugat 10.10 - exercitii de executare a unor miscari
Mers pe vârfuri,mers ghemuit fizice dupa model sau comanda
Alergare în coloană câte unul, 14.10
în tempo uniform - Exercitii de alergare, cu comanda
Alergare cu schimbări de ritm 17.10
Alergare cu escaladare de
obstacole 21.10

-
Orientarea spatio- „De la mic la mare” 24.10 -exercitii de aliniere -ex.model evaluare
3 temporala „Pastreaza locul” 28.10 -exercitii de orientare spatiala practică
6 ore Deplasare inainte- inapoi 07.11 -exerciţii de executare a unor mişcări
Comenzi: la dreapta, la 11.11 fizice după model
stânga” 14.11 -evaluare
Flori surori”- deplasare cu 18.11 practică
grupare si regrupare 21.11
Primul, al doilea, ultimul” 25.11
4 Corelarea motricitatii cu Rotiri ale capului 28.11 -evaluare
activitatile zilnice Sa adunam floricele! 02.12 Exercitii pentru cap si gat practică
7 ore Soldatelul 05.12 Exercitii pentru trunchi si spate
„Jocuri de indemanare” Exercitii pentru membre
„Sincronul- Sa facem toti 09.12
la fel!” - exercitii fizice cu miscari la comanda
Mersul uriasului/piticului” 12.12
Ţinuta corectă” 16.12 - exercitii de motricitate generala
„Alergare cu ocolire de 19.12
obstacole “ - reproducerea unei succesiuni simple de
„ Prinderea mingei din exerciţii
autoaruncari si de la
partener”
„Pasul corect”
- Mers în „patru labe” peste
şi pe sub obstacole

5 Activităţi de loisir, fitnes Stafeta - organizarea unor jocuri şi întreceri sportive -mingi -evaluare
şi activităţi sportive Mingea la tunel 23.12 pentru plăcerea elevilor:ştafete, pase cu practică
(adaptate) Aruncă obiecte la ţintă ( la coş 09.01 mingea, alergări, sărituri etc.
) 13.01 -ex.model
Jocuri cu minge : rostogoleşte
7 ore 16.01 - sporturi adaptate şi cu caracter terapeutic:
mingea! orientare turistică, şah -diferite
Pune pionii pe tabla! exerciţii de ridicat jucării şi transportat
20.01 obiecte
exerciţii de punere şi apoi de ridicare a altor -evaluare
Jocuri de constructii cu obiecte
23.01 practică
cuburi exerciţii de construcţie a turnurilor din cuburi
27.01 - jocuri cu intreceri
Merg soldati-n pas vioi
6 Evaluare finala „Complex de exercitii -exercitii fizice corecte -evaluare
2 ore fizice” 30.01 practică
„Mingea prin tunel” 03.02
-calificative