Sunteți pe pagina 1din 288

Lista posturilor vacante-rezervate publicate în județul Cluj,

ocupate/neocupate până la data de 04.09.2019


1.complet Avize şi atestate:
2.pt.nevăzători
3.constituit din ore rez. din
reducerea cu 2 ore a normei 1.Probă
did. intensiv/biligv
5.IGP/ARR
Unitatea de învățământ Statut 4.conţine ore rez. din reducerea 2.Probă orală 1.de culte
6.ed. specială
Cod Localitate {Alte unități} Nivel de Disciplină Ore tr. Viabilitate cu 2 ore a normei did. la lb. de 2.de alternativă Nr.
Detalii post Probă practică 7.HIV Ocupat
post [Mediu] [Unitatea de înv. cu învățământ {Alte discipline} com./opț Modalitate de 5.conţine ore solic. la întreg. predare1 3.al unit. de crt.
8.al unit. de
statut juridic] angajare nor. 3.Probă orală înv.mil.
înv. particular
6.pt. trans. cons. între unit. la lb. de 4.seminar
9.al liceului
7.pt.repart. în şed. publică de predare2 teologic
pedagogic
trans.
8.cond. spec. de transfer
9.propus pt. continuitate
PRELUCRAREA
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL 1.Nu 5.Nu LEMNULUI / 5.Nu plata cu ora
ACTIVITATI DE PRE- VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
SPECIAL PENTRU (DEFICIENTE PRELUCRAREA 6.Da personal didactic
CLUJ-NAPOCA PROFESIONALIZARE 1 an 3.Nu 7.Nu 2.Limba 2.Nu
1184 DEFICIENȚI DE AUZ GRAVE, SEVERE, 14/0 LEMNULUI SI 7.Nu pensionat 1
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu
CLUJ-NAPOCA PROFUNDE SAU COMUNICARE IN 8.Nu SEGHEDI P.
DETERMINATA 3. 4.Nu
ASOCIATE) LIMBAJ MIMICO- 9.Nu VASILE
9.Nu GESTUAL
1.Nu 5.Nu 5.Nu
AEROMODELE / VACANT AEROMODELE - 1. 1.Nu
PALATUL COPIILOR 2.Nu 6.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA PALATELE RACHETOMODELE 1 an RACHETOMODELE 2.Limba 2.Nu -
1652 CLUJ 9/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu 2
[URBAN] COPIILOR ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu (PALATE SI CLUBURI română 3.Nu .
8.Nu
DETERMINATA ALE COPIILOR) 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
ȘCOALA 2.Nu 6.Nu 5.Nu ang. pe perioada
AGRICULTURA, VACANT 1. 1.Nu
PROFESIONALĂ 6.Nu det. - candidat cu
RĂSCRUCI HORTICULTURA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1669 RĂSCRUCI, COM. PROFESIONAL 12/0 7.Nu nota din 2019 3
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu
BONȚIDA 8.Nu BANTO A.
DETERMINATA 9.Da, candidat cu nota/media cel 3. 4.Nu
9.Nu DANIEL
putin 5 sau intre 5 si 7
prelungirea duratei
1.Da 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
ALIMENTATIE PUBLICA SI 5.Nu
VACANT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu munca pe perioada
LICEUL TEHNOLOGIC TURISM / ALIMENTATIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1715 NR. 1 CLUJ-NAPOCA LICEAL PUBLICA 18/0 7.Nu 4
[URBAN] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 POP I. ANA-
IOANA
1.Da 5.Nu ocupare in sedinta
ALIMENTATIE PUBLICA SI 2.Nu 6.Nu 5.Nu
LICEUL TEOLOGIC VACANT 1. 1.REFORMAT publica (angajare pe
TURISM / ALIMENTATIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA REFORMAT CLUJ- 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1739 LICEAL PUBLICA 18/0 7.Nu 5
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu determinata)
8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu nota/media cel 3. 4.Nu KEREKES I.
9.Nu
putin 5 sau intre 5 si 7 BIANCA
ALIMENTATIE PUBLICA SI 1.Da 5.Nu 5.Nu
DETASARE INTERESUL REZERVAT 1. 1.Nu
LICEUL TEHNOLOGIC TURISM / ALIMENTATIE 2.Nu 6.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA INVATAMANTULUI- 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
3504 NR. 1 CLUJ-NAPOCA LICEAL PUBLICA 18/0 3.Nu 7.Da 7.Nu 6
[URBAN] LOPES POMPILIA- ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu .
8.Nu
31.08.2020 DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
ocupare in sedinta
1.Nu 5.Nu publica (angajare pe
5.Nu
COLEGIUL DE SERVICII ALIMENTATIE PUBLICA SI VARGA CAMELIA, titular REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu perioada
6.Nu
CLUJ-NAPOCA ÎN TURISM "NAPOCA" TURISM / TURISM cu catedra rezervata, art.255, 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata)
1747 LICEAL 13/0 7.Nu 7
[URBAN] CLUJ-NAPOCA legea 1/2011, director ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu PORUMB-
8.Nu
adjunct - 09.01.2021 DETERMINATA 3. 4.Nu GHIURCO V.
9.Nu
COSMIN-
9.Nu GABRIEL
1772 CLUJ-NAPOCA COLEGIUL DE SERVICII LICEAL ALIMENTATIE PUBLICA SI 18/0 VACANT 1.Da 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu pretransfer 8
[URBAN] ÎN TURISM "NAPOCA" TURISM / TURISM 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu consimtit intre
CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 7.Nu unitatile de
DETERMINATA 4.Nu 8.Da 3. 4.Nu invatamant
8.Nu SURD I. LAURA
9.Nu 9.Nu ANTONIA
1.Da 5.Nu 5.Nu repartizare titular
COLEGIUL DE SERVICII ALIMENTATIE PUBLICA SI VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu prin concurs
CLUJ-NAPOCA ÎN TURISM "NAPOCA" TURISM / TURISM 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1779 LICEAL 18/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu DÂRGĂU L. 9
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu
8.Nu MIHAELA
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu VIOLETA
1.Da 5.Nu angajare pe perioada
5.Nu
COLEGIUL DE SERVICII ALIMENTATIE PUBLICA SI VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu determinata -
6.Nu
CLUJ-NAPOCA ÎN TURISM "NAPOCA" TURISM / TURISM 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu detasare-candidat cu
1785 LICEAL 18/0 7.Nu 10
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu nota
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu MARINCA I.
9.Nu 9.Nu
IOAN
1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
2.Nu 6.Nu 5.Nu publica (angajare pe
ALIMENTATIE PUBLICA SI VACANT 1. 1.Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 3.Nu 7.Nu 6.Nu perioada
GHERLA TURISM / TURISM 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1790 GHERLA LICEAL 8/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu determinata) 11
[URBAN] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu POP Z.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu ALEXANDRA-
LUCIA
1.Da 5.Nu 5.Nu
LICEUL TEORETIC ALIMENTATIE PUBLICA SI VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu
CLUJ-NAPOCA "BRASSAI SAMUEL" TURISM / TURISM 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1792 LICEAL 18/0 7.Nu 12
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu .
4.Nu 8.Nu 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
LICEUL TEHNOLOGIC ALIMENTATIE PUBLICA SI VACANT 1. 1.Nu
2.Nu 6.Nu 6.Nu publica (angajare pe
CLUJ-NAPOCA UCECOM "SPIRU TURISM / TURISM 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
3326 LICEAL 18/0 7.Nu perioada 13
[URBAN] HARET" CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Da determinata)
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu RUS T. ROZALIA
1.Nu 5.Nu 5.Nu
COLEGIUL DE MUZICĂ REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
LICEU MUZICA / ANSAMBLU CORAL DIRECTOR ADJ: 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "SIGISMUND TODUȚĂ" 1 an DIRIJAT ANSAMBLU 2.Limba 2.Nu -
1101 ARTA - 10/0 KALLAY-MIKLOS 3.Nu 7.Da 7.Nu 14
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. CORAL maghiară 3.Nu .
COREGRAFIE TUNDE - 31.08.2020 4.Nu 8.Nu 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
LICEUL DE 1.Da 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
COREGRAFIE ȘI ARTĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
LICEU MUZICA / ARTA ACTORULUI 3.Nu 7.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA DRAMATICĂ 1 an 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1116 ARTA - 18/0 4.Nu 8.Nu ARTA ACTORULUI 7.Nu 15
[URBAN] "OCTAVIAN STROIA" ANG. PERD. română 3.Nu MOISUC Ş.
COREGRAFIE 8.Nu
CLUJ-NAPOCA DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu FLORICA-
9.Nu
nota/media cel putin 7 DANIELA
CLUBUL COPIILOR 1.Nu 5.Nu 5.Nu
VACANT ATELIERUL 1. 1.Nu
HUEDIN ATELIERUL FANTEZIEI 2.Nu 6.Nu 6.Nu
HUEDIN CLUBURILE 1 an 3.Nu 7.Nu FANTEZIEI (PALATE 2.Limba 2.Nu -
1127 9/0 7.Nu 16
[URBAN] COPIILOR ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu SI CLUBURI ALE română 3.Nu .
[PALATUL COPIILOR 8.Nu
DETERMINATA COPIILOR) 3. 4.Nu
CLUJ] 9.Nu 9.Nu
CLUBUL COPIILOR 1.Da 5.Nu 5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
HUEDIN AUTOMATIZARI AUTOMATIZARI 6.Nu
HUEDIN CLUBURILE 1 an 2.Limba 2.Nu -
1802 18/0 3.Nu 7.Nu (PALATE SI CLUBURI 7.Nu 17
[URBAN] COPIILOR ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu .
[PALATUL COPIILOR ALE COPIILOR) 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
CLUJ] 9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
COLEGIUL "EMIL BIOLOGIE 6.Nu det. - candidat cu
TURDA Gavrilescu Timea Karola, 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1019 NEGRUȚIU" TURDA LICEAL 8/0 7.Nu nota din 2019 18
[URBAN] rezervat dir., 31.08.2020 ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
4.Nu 8.Nu 8.Nu MĂRIUȚIU I.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu AURORA
1.Nu 5.Nu pretransfer
5.Nu
COLEGIUL DE MUZICĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu consimtit intre
BIOLOGIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "SIGISMUND TODUȚĂ" 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu unitatile de
1023 LICEAL 14/0 7.Nu 19
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu invatamant
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu SĂLĂJAN V.
9.Nu 9.Nu
DIANA SIMONA
1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
5.Nu
COLEGIUL NAȚIONAL VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu publica (angajare pe
BIOLOGIE 6.Nu
DEJ "ANDREI MUREȘANU" 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1026 LICEAL 4/0 7.Nu 20
[URBAN] DEJ ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu determinata)
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu BALLA O.
9.Nu 9.Nu
SZILÁRD-GYŐZŐ
1031 CLUJ-NAPOCA LICEUL CU PROGRAM LICEAL BIOLOGIE 6/3 VACANT 1.Da 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu prelungirea duratei 21
[URBAN] SPORTIV CLUJ-NAPOCA 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 7.Nu individual de
DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca pe perioada
9.Nu determinata,
candidat cu def. cu
nota/media cel
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 ZOLD T. ANCA
TEODORA
prelungirea duratei
contractului
1.Da 5.Nu
individual de
LICEUL DE 2.Nu 6.Nu
5.Nu munca pe perioada
COREGRAFIE ȘI ARTĂ REZERVAT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu
BIOLOGIE 6.Nu determinata,
CLUJ-NAPOCA DRAMATICĂ Turcu Adina- rezervat 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1034 LICEAL 12/0 7.Nu candidat cu def. cu 22
[URBAN] "OCTAVIAN STROIA" director, 31.08.2020 ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu nota/media cel
CLUJ-NAPOCA DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu putin 7
9.Da, candidat cu definitivat cu COSTE I.
nota/media cel putin 7 CAMELIA-
LILIANA
LICEUL DE 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
INFORMATICĂ BIOLOGIE 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA reducere 2 ore, titulari Deak- 1 an 3.Da 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1113 "TIBERIU POPOVICIU" LICEAL 5/0 7.Nu nota din 2019 23
[URBAN] Fogarasi ZIta MOrar Maria ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
CLUJ-NAPOCA 8.Nu ZENG G.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu DOMNICA-ANA
1.Nu 5.Nu pretransfer
1.GRECO- 5.Nu
LICEUL GRECO- VACANT 2.Nu 6.Nu 1. consimtit intre
BIOLOGIE CATOLIC 6.Nu
CLUJ-NAPOCA CATOLIC "INOCHENTIE 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba unitatile de
1124 LICEAL 5/0 2.Nu 7.Nu 24
[URBAN] MICU" CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română invatamant
3.Nu 8.Nu
DETERMINATA 3. SĂLĂJAN V.
9.Nu 4.Nu 9.Nu
DIANA SIMONA
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
REZERVAT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu munca pe perioada
LICEUL TEHNOLOGIC BIOLOGIE 6.Nu
HUEDIN Okos-Rigo Hajnal, rezervat 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1140 "VLĂDEASA" HUEDIN LICEAL 6/1 7.Nu 25
[URBAN] dir. adj., 09.01.2021 ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 TŐRŐK I.A.
TIMEA-ÉVA
prelungirea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu
individual de
2.Nu 6.Nu
LICEUL TEOLOGIC 5.Nu munca pe perioada
VACANT 3.Nu 7.Nu 1. 1.ADVENTIST
ADVENTIST BIOLOGIE 6.Nu determinata,
CLUJ-NAPOCA 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1155 "MARANATHA" CLUJ- LICEAL 8/0 7.Nu candidat cu def. cu 26
[URBAN] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
NAPOCA 8.Nu nota/media cel
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu putin 7
9.Da, candidat cu definitivat cu JORJ C-M.
nota/media cel putin 7 ŞTEFANIA-
ALEXANDRA
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
LICEUL TEORETIC REZERVAT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu munca pe perioada
BIOLOGIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "VICTOR BABEȘ" CLUJ- DIRECTOR-PODOLEANU 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1637 LICEAL 10/0 7.Nu 27
[URBAN] NAPOCA ANCA-31.08.2020 ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 OPRIȘ A.
NICOLETA
1643 CLUJ-NAPOCA LICEUL TEOLOGIC LICEAL BIOLOGIE 10/0 VACANT INSPECTIE LA 1. 1.BAPTIST 5.Nu prelungirea duratei 28
[URBAN] BAPTIST "EMANUEL" 1 an CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. română 3.Nu 7.Nu individual de
DETERMINATA 1.Nu 5.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca pe perioada
2.Nu 6.Nu 9.Nu determinata,
3.Nu 7.Nu candidat cu def. cu
4.Nu 8.Nu nota/media cel
putin 7
JORJ C-M.
9.Nu ŞTEFANIA-
ALEXANDRA
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
LICEUL TEORETIC REZERVAT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu munca pe perioada
BIOLOGIE Rezervat dir. Turcu Adina, 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "AVRAM IANCU" CLUJ- 1 an 4.Da 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1659 LICEAL 7/0 1.09.2020 Reducere 2 ore 7.Nu 29
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
prof. titular Rosca Roxana 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 ZOLD T. ANCA
TEODORA
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
LICEUL TEORETIC REZERVAT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu munca pe perioada
BIOLOGIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "BRASSAI SAMUEL" Rezervat dir. Kosa Maria - 2 ani 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1666 LICEAL 10/5 7.Nu 30
[URBAN] CLUJ-NAPOCA Constantina, 29.08.2021 ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 BERECZKI A.
NOEMI-KATALIN
1.Nu 5.Nu completarea normei
5.Nu
LICEUL TEORETIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu didactice pe
BIOLOGIE 6.Nu
GHERLA "KEMÉNY ZSIGMOND" 2 ani 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1675 LICEAL 2/0 7.Nu 31
[URBAN] GHERLA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu nedeterminata
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu ANDACS N.
9.Nu 9.Nu
TIMEA-ELIZA
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
LICEUL TEORETIC VACANT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu munca pe perioada
BIOLOGIE 6.Nu
HUEDIN "OCTAVIAN GOGA" 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1687 LICEAL 6/1 7.Nu 32
[URBAN] HUEDIN ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 ZOLD T. ANCA
TEODORA
1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
5.Nu
LICEUL TEORETIC REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu publica (angajare pe
BIOLOGIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "ONISIFOR GHIBU" Reducere 2 ore, prof. titular 1 an 3.Da 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1716 LICEAL 2/0 7.Nu 33
[URBAN] CLUJ-NAPOCA Irsai Monika ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu determinata)
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu BERECZKI A.
9.Nu 9.Nu
NOEMI-KATALIN
prelungirea duratei
1.Da 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
LICEUL UNITARIAN REZERVAT 3.Nu 7.Da 1. 1.UNITARIAN munca pe perioada
BIOLOGIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "JANOS ZSIGMOND" Rezrevat CIC, Szentandrasi 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1737 LICEAL 18/0 7.Nu 34
[URBAN] CLUJ-NAPOCA Ilona Lidia, 16.08.202 ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 SOLYOM L.
VIVIEN-ANNA
1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
2.Nu 6.Nu 5.Nu publica (angajare pe
VACANT 1. 1.Nu
LICEUL WALDORF BIOLOGIE 3.Nu 7.Nu 6.Nu perioada
CLUJ-NAPOCA 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.WALDORF
1752 CLUJ-NAPOCA LICEAL 8/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu determinata) 35
[URBAN] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu SZAKACS P.
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu BIANCA-
nota/media cel putin 7 VALERICA
1.Nu 5.Nu 5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
LICEUL WALDORF BIOLOGIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.WALDORF -
1757 CLUJ-NAPOCA LICEAL 3/0 7.Nu 36
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu .
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1764 SÂNCRAIU ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL BIOLOGIE 6/1 VACANT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu prelungirea duratei 37
[RURAL] "ADY ENDRE" 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
SÂNCRAIU, COM. ANG. PERD. 3.Nu 7.Da maghiară 3.Nu 7.Nu individual de
SÂNCRAIU DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca pe perioada
9.Nu determinata,
candidat cu def. cu
nota/media cel
9.Da, candidat fara definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 TŐRŐK I.A.
TIMEA-ÉVA
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu 5.Nu individual de
ȘCOALA GIMNAZIALĂ REZERVAT 1. 1.Nu
BIOLOGIE 3.Nu 7.Nu 6.Nu munca pe perioada
CÂMPIA TURZII "AVRAM IANCU" Rezervat dir. Rusu Ioana, 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1784 GIMNAZIAL 12/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu determinata, 38
[URBAN] CÂMPIA TURZII 31.08.2020 ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu candidat cu def. cu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu nota/media cel
putin 7
9.Nu
RAD N. IOANA
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 1. 1.Nu
BIOLOGIE 3.Nu 7.Nu 6.Nu
CÂMPIA TURZII "AVRAM IANCU" 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1787 GIMNAZIAL 4/0 4.Nu 8.Da 7.Nu 39
[URBAN] CÂMPIA TURZII ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu .
8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu
nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIOLOGIE DIRECTOR ADJ. 6.Nu det. - candidat cu
DEJ 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1793 "AVRAM IANCU" DEJ GIMNAZIAL 10/0 DASCALU CRISTINA- 7.Nu nota din 2019 40
[URBAN] ANG. PERD. 4.Da 8.Nu CLASA română 3.Nu
-31.08.2020 8.Nu BALLA O.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu SZILÁRD-GYŐZŐ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
"GELU ROMÂNUL" BIOLOGIE 6.Nu det. - candidat cu
DĂBÂCA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1798 DĂBÂCA, COM. GIMNAZIAL 5/0 7.Nu nota din 2019 41
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
DĂBÂCA 8.Nu MILONEAN O.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu MARIA-ADELINA
prelungirea duratei
contractului
1.Da 5.Nu
individual de
2.Nu 6.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 5.Nu munca pe perioada
REZERVAT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu
"GHEORGHE ȘINCAI" BIOLOGIE 6.Nu determinata,
FLOREŞTI Rezervat dir. Ilea-Bonda 2 ani 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1801 FLOREȘTI, COM. GIMNAZIAL 18/0 7.Nu candidat cu def. cu 42
[RURAL] Violeta, 07.01.2021 ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
FLOREȘTI 8.Nu nota/media cel
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu putin 7
9.Da, candidat cu definitivat cu SUCIU G.
nota/media cel putin 7 VALENTIN
GHEORGHE
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
BIOLOGIE 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA "IOAN BOB" CLUJ- Reducere 2 ore, prof. titular 1 an 3.Da 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1808 GIMNAZIAL 6/0 7.Nu nota din 2019 43
[URBAN] NAPOCA Gorea Petru ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu BOTÁR I.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu KATALIN
prelungirea duratei
contractului
1.Da 5.Nu individual de
2.Nu 6.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ REZERVAT 1. 1.Nu munca pe perioada
BIOLOGIE 3.Nu 7.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "IULIU HAȚIEGANU" Rezervat dir. Stănescu 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1812 GIMNAZIAL 18/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 44
[URBAN] CLUJ-NAPOCA Carmen Rodica, 30.08.2020 ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
putin 7
9.Nu PLEŞA T.
MARIANA
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
BIOLOGIE 6.Nu det. - candidat cu
MOCIU "LIVIU DAN" MOCIU, 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1822 GIMNAZIAL 7/0 7.Nu nota din 2019 45
[RURAL] COM. MOCIU ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu
8.Nu PUI V. ANCA-
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu CRISTINA
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIOLOGIE 6.Nu det. - candidat cu
DEJ Rezervat dir. Ciobanu 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1829 "MIHAI EMINESCU" DEJ GIMNAZIAL 6/0 7.Nu nota din 2019 46
[URBAN] Gabriela. 31.08.2020 ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu BALLA O.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu SZILÁRD-GYŐZŐ
1834 BĂIŞOARA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL BIOLOGIE 6/0 VACANT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu ang. pe perioada 47
[RURAL] "MIRCEA LUCA" 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu det. - candidat cu
BĂIȘOARA, COM. ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 7.Nu nota din 2019
BĂIȘOARA DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu POP I.L.
9.Nu
EMANUEL-
9.Nu ANTONIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Da 5.Nu
"SIMION BALINT" 2.Nu 6.Nu
COPĂCENI, COM. 3.Nu 7.Nu 5.Nu ang. pe perioada
REZERVAT 1. 1.Nu
SĂNDULEȘTI BIOLOGIE Rezervat CIC, Cristea Ana 4.Nu 8.Nu 6.Nu det. - candidat cu
COPĂCENI 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1885 {SCOALA GIMNAZIAL 18/0 Maria, 31.08.2020 6+10+2 7.Nu nota din 2019 48
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
PROFESIONALĂ ORE 8.Nu CĂZAN I.
DETERMINATA 3. 4.Nu
POIANA, SCOALA 9.Nu 9.Nu MARIA-IOANA
GIMNAZIALĂ "AVRAM
IANCU” TURDA}
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu munca pe perioada
BIOLOGIE 6.Nu
MERA "TAMAS GYULA" 1 an 4.Nu 8.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1890 GIMNAZIAL 6/0 7.Nu 49
[RURAL] MERA, COM. BACIU ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 TOKOS Z.
ANDREA
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 1. 1.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIOLOGIE 3.Nu 7.Nu 6.Nu det. - candidat cu
ALUNIŞ 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1898 ALUNIȘ, COM. ALUNIȘ GIMNAZIAL 6/2 4.Nu 8.Nu 7.Nu nota din 2019 50
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu PAUL S. MARIA
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu DIANA
nota/media cel putin 7
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu 5.Nu individual de
ȘCOALA GIMNAZIALĂ REZERVAT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu
ĂŞCHILEU BIOLOGIE 6.Nu munca pe perioada
AȘCHILEU MARE, COM. Rezervat Marcu Daniela 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1909 MARE GIMNAZIAL 6/1 7.Nu determinata, 51
AȘCHILEU director, 08.08.2021 ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
[RURAL] 8.Nu candidat cu def. cu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu nota/media cel
9.Da, candidat cu definitivat cu
putin 7
nota/media cel putin 7
DANCI S. DIANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
"ALEXANDRU VAIDA BIOLOGIE 6.Nu det. - candidat cu
BOBÂLNA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1913 VOEVOD" BOBÂLNA, GIMNAZIAL 5/0 7.Nu nota din 2019 52
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
COM. BOBÂLNA 8.Nu BĂLAȘA A.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu IULIA ESTERA
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIOLOGIE 6.Nu det. - candidat cu
BORŞA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1915 BORȘA, COM. BORȘA GIMNAZIAL 5/1 7.Nu nota din 2019 53
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
4.Nu 8.Nu 8.Nu ZENG G.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu DOMNICA-ANA
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIOLOGIE 6.Nu
BUZA Rezervat dir. Timandi 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1926 BUZA, COM. BUZA GIMNAZIAL 4/0 7.Nu 54
[RURAL] Maria, 30.08.2020 ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu HALÁSZ V.
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu DANIELA
9.Nu 9.Nu
LAVINIA
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
2.Nu 6.Nu individual de
VAIDA CĂMĂRAȘ, 5.Nu
VACANT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu munca pe perioada
VAIDA- COM. CĂIANU BIOLOGIE 6.Nu
1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1949 CĂMĂRAŞ GIMNAZIAL 4/1 7.Nu 55
ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu candidat cu def. cu
[RURAL] [ȘCOALA GIMNAZIALĂ 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
CĂIANU, COM. 9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
CĂIANU]
nota/media cel putin 7 TOKOS Z.
ANDREA
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 1. 1.Nu
BIOLOGIE 6.Nu det. - candidat cu
CĂMĂRAŞU CĂMĂRAȘU, COM. 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1957 GIMNAZIAL 6/1 4.Nu 8.Nu 7.Nu nota din 2019 56
[RURAL] CĂMĂRAȘU ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu PUI V. ANCA-
DETERMINATA 9.Da, candidat fara definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu CRISTINA
nota/media cel putin 7
1962 CÂŢCĂU ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL BIOLOGIE 5/0 VACANT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu prelungirea duratei 57
[RURAL] CÂȚCĂU, COM. 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
7.Nu individual de
CÂȚCĂU ANG. PERD. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 8.Nu munca pe perioada
DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 9.Nu determinata,
candidat cu def. cu
nota/media cel
putin 7
9.Da, candidat cu definitivat cu POP P.
nota/media cel putin 7 COSMINA-
ROXANA
prelungirea duratei
1.Da 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
REZERVAT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu munca pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIOLOGIE 6.Nu
CĂTINA Rezervat dir. Voivod Adela 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1971 CĂTINA, COM. CĂTINA GIMNAZIAL 6/0 7.Nu 58
[RURAL] Mihaela, 09.01.2021 ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 FODOR I. OVIDIU
GELU
1.Nu 5.Nu prelungirea duratei
2.Nu 6.Nu contractului
3.Nu 7.Nu individual de
4.Nu 8.Nu 5.Nu munca pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 1. 1.Nu
BIOLOGIE 6.Nu determinata,
CHIUIEŞTI CHIUIEȘTI, COM. 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1977 GIMNAZIAL 6/1 7.Nu candidat cu def. cu 59
[RURAL] CHIUIEȘTI ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu nota/media cel
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu putin 7
POP P.
COSMINA-
ROXANA
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
BIOLOGIE 6.Nu
CUTCA CUTCA, COM. 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1983 GIMNAZIAL 4/0 7.Nu 60
[RURAL] SÂNMARTIN ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu HALÁSZ V.
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu DANIELA
9.Nu 9.Nu
LAVINIA
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 1. 1.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIOLOGIE 3.Nu 7.Nu 6.Nu det. - candidat cu
GEACA 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1988 GEACA, COM. GEACA GIMNAZIAL 5/1 4.Nu 8.Nu 7.Nu nota din 2019 61
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu PAUL S. MARIA
DETERMINATA 9.Da, candidat fara definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu DIANA
nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu completarea normei
5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu didactice pe
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIOLOGIE 6.Nu
IARA 2 ani 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1995 IARA, COM. IARA GIMNAZIAL 6/0 7.Nu 62
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu nedeterminata
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu HIRIȘCĂU M.
9.Nu 9.Nu
CLAUDIA
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu munca pe perioada
BIOLOGIE 6.Nu
ICLOD ICLOD, COM. ICLOD 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
2009 GIMNAZIAL 10/0 7.Nu 63
[RURAL] {ȘCOALA GIMNAZIALA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
LIVADA} DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 MILONEAN O.
MARIA-ADELINA
1.Nu 5.Nu completarea normei
5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu didactice pe
BIOLOGIE 6.Nu
LUNA DE SUS LUNA DE SUS, COM. 2 ani 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
2019 GIMNAZIAL 6/1 7.Nu 64
[RURAL] FLOREȘTI ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu nedeterminata
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu MAKO I.
9.Nu 9.Nu
KATALIN
2024 LUNA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL BIOLOGIE 11/0 VACANT INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu prelungirea duratei 65
[RURAL] LUNA, COM. LUNA 1 an CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
{ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANG. PERD. 1.Nu 5.Nu română 3.Nu 7.Nu individual de
LUNCANI} DETERMINATA 2.Nu 6.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca pe perioada
3.Nu 7.Nu 9.Nu determinata,
4.Nu 8.Nu candidat cu def. cu
nota/media cel
putin 7
9.Da, candidat cu definitivat cu
nota/media cel putin 7 IANCU N. EVA
CLAUDIA
prelungirea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu
individual de
2.Nu 6.Nu
5.Nu munca pe perioada
VACANT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIOLOGIE 6.Nu determinata,
NIREŞ 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2032 NIREȘ, COM. MICA GIMNAZIAL 6/0 7.Nu candidat cu def. cu 66
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu nota/media cel
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu putin 7
9.Da, candidat cu definitivat cu POP P.
nota/media cel putin 7 COSMINA-
ROXANA
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIOLOGIE 6.Nu det. - candidat cu
DEJ 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2037 NR. 1 DEJ GIMNAZIAL 4/0 7.Nu nota din 2019 67
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu
8.Nu BĂLAȘA A.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu IULIA ESTERA
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
BIOLOGIE 6.Nu
PĂLATCA PALATCA, COM. 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
2041 GIMNAZIAL 4/0 7.Nu 68
[RURAL] PALATCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu HALÁSZ V.
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu DANIELA
9.Nu 9.Nu
LAVINIA
1.Nu 5.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu ang. pe perioada
BIOLOGIE 6.Nu
RĂCHIŢELE RĂCHIȚELE, COM. 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu det. - candidat cu
2043 GIMNAZIAL 5/0 7.Nu 69
[RURAL] MĂRGĂU ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu nota din 2019
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu POPA C. TUDOR
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIOLOGIE 6.Nu
RIŞCA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu det. - candidat cu
2051 RÂȘCA, COM. RÂȘCA GIMNAZIAL 4/0 7.Nu 70
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu nota din 2019
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu POPA C. TUDOR
9.Nu 9.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Nu 5.Nu 5.Nu
SPECIALĂ PENTRU VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
BIOLOGIE COMUNICARE IN 6.Da
CLUJ-NAPOCA DEFICIENȚI DE AUZ 1 an 3.Nu 7.Nu 2.Limba 2.Nu -
2078 GIMNAZIAL 3/0 LIMBAJ MIMICO- 7.Nu 71
[URBAN] "KOZMUTZA FLORA" ANG. PERD. 4.Nu 8.Da maghiară 3.Nu .
GESTUAL 8.Nu
CLUJ-NAPOCA DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu

1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada


ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
BIOLOGIE 6.Nu det. - candidat cu
UNGURAŞ UNGURAȘ, COM. 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2087 GIMNAZIAL 5/0 7.Nu nota din 2019 72
[RURAL] UNGURAȘ ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu
8.Nu BĂLAȘA A.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu IULIA ESTERA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
BATIN, COM. UNGURAȘ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
BIOLOGIE 6.Nu det. - candidat cu
BATIN 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2104 GIMNAZIAL 4/0 7.Nu nota din 2019 73
[RURAL] [ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu BĂLAȘA A.
UNGURAȘ, COM. DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu IULIA ESTERA
UNGURAȘ]
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
VACANT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu munca pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIOLOGIE 6.Nu
VAD 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
2113 VAD, COM. VAD GIMNAZIAL 6/0 7.Nu 74
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 FODOR I. OVIDIU
GELU
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
BIOLOGIE 6.Nu
VALEA IERII VALEA IERII, COM. 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
2120 GIMNAZIAL 4/0 7.Nu 75
[RURAL] VALEA IERII ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu POP I.L.
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu EMANUEL-
9.Nu 9.Nu
ANTONIU
2121 VIIŞOARA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL BIOLOGIE 4/0 VACANT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu - 76
[RURAL] VIIȘOARA, COM. 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
VIIȘOARA ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu maghiară 3.Nu 7.Nu
DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu
8.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA 5.Nu
REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
PROFESIONALĂ BIOLOGIE 6.Nu
RĂSCRUCI Rezervat director Suliteanu 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu rezultate 2017,2018
2139 RĂSCRUCI, COM. GIMNAZIAL 1/2 7.Nu 77
[RURAL] Ioana Andreia, 31.08.2020 ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu PAȘCALĂU T.
BONȚIDA 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu ANDREEA-
9.Nu 9.Nu
DANIELA
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
SEMINARUL TEOLOGIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.ORTODOX
BIOLOGIE 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA ORTODOX CLUJ- 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2167 LICEAL 6/0 7.Nu nota din 2019 78
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu MĂRIUȚIU I.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu AURORA
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.Nu
LICEUL UNITARIAN REZERVAT 1. 1.UNITARIAN
BIOLOGIE REZERVAT CIC, 3.Nu 7.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "JANOS ZSIGMOND" 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
2193 LICEAL 8/0 SZENTANDRASI ILONA 4.Nu 8.Nu 7.Nu 79
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu .
LIDIA, 16.08.2020 8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat fara definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu
nota/media cel putin 7
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
REZERVAT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu munca pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIOLOGIE 6.Nu
GHERLA 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
2978 NR. 1 GHERLA GIMNAZIAL 16/0 CIC-ANDACS TIMEA 7.Nu 80
[URBAN] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat fara def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat fara definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 TRÂNCĂ A.
RAREŞ-ANDREI
COLEGIUL TEHNIC DE
COMUNICAȚII 1.Da 5.Nu
5.Nu repartizare titular
"AUGUSTIN MAIOR" 12+8 ORE-POST VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
BIOLOGIE 6.Nu prin concurs
CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA ELIBERAT PRIN 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
3157 LICEAL 20/0 7.Nu PIȘTEA N. 81
[URBAN] {COLEGIUL DE PRETRANSFER ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu MANUELA
SERVICII ÎN TURISM SALAJAN DIANA DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu CORNELIA
"NAPOCA" CLUJ-
NAPOCA} 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIOLOGIE 6.Nu
SIC 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
3263 SIC, COM. SIC GIMNAZIAL 6/0 7.Nu 82
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu .
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
5.Nu
LICEUL TEORETIC REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu publica (angajare pe
BIOLOGIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "BATHORY ISTVAN" CIC-MAKO KATALIN- 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
3291 LICEAL 12/0 7.Nu 83
[URBAN] CLUJ-NAPOCA 01.06.2021 ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu determinata)
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu BOTÁR I.
9.Nu 9.Nu
KATALIN
1.Nu 5.Nu completarea normei
5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu didactice pe
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BIOLOGIE POST PENTRU 6.Nu
DEJ 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
3340 "AVRAM IANCU" DEJ GIMNAZIAL 4/0 COMPLETARE DE 7.Nu 84
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata
CATEDRA 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu BEL O. SIMONA
9.Nu 9.Nu
MARIA
1.Nu 5.Nu prelungirea duratei
2.Nu 6.Nu contractului
COLEGIUL TEHNIC DE 3.Nu 7.Da 5.Nu individual de
REZERVAT 1. 1.Nu
TRANSPORTURI BIOLOGIE 4.Nu 8.Nu 6.Nu munca pe perioada
CLUJ-NAPOCA 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
3341 "TRANSILVANIA" CLUJ- LICEAL 7/0 GOTTWALD MARTA 7.Nu determinata, 85
[URBAN] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
NAPOCA 8.Nu candidat cu def. cu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu nota/media cel
nota/media cel putin 7 putin 7
DANCI S. DIANA
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
LICEUL TEORETIC REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
BIOLOGIE 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA "NICOLAE BĂLCESCU" INSPECTOR -KEREKES 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
3364 LICEAL 17/0 7.Nu nota din 2019 86
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ADELHAIDA-31.08.2020 ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu PRICOP I.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu LILIANA-BIANCA
3373 CLUJ-NAPOCA LICEUL TEHNOLOGIC LICEAL BIOLOGIE 7/0 VACANT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu ang. pe perioada 87
[URBAN] "ALEXANDRU BORZA" 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu det. - candidat cu
7.Nu nota din 2019
CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 8.Nu ZENG G.
DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 9.Nu DOMNICA-ANA
9.Nu
prelungirea duratei
1.Da 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DETASARE INTERESUL REZERVAT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu munca pe perioada
BIOLOGIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "TRAIAN DÂRJAN" INVATAMANTULUI- 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
3461 GIMNAZIAL 18/0 7.Nu 88
[URBAN] CLUJ-NAPOCA OZDEAN MEDA- ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
31.08.2020 DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 MANZAT I. IULIA
MARIA
1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu publica (angajare pe
BIOLOGIE 6.Nu
CĂLĂRAŞI CĂLĂRAȘI, COM. DIRECTOR- FARCASAN 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
3531 GIMNAZIAL 4/0 7.Nu 89
[RURAL] CĂLĂRAȘI CRISTINA-31.08.2020 ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata)
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu DAN M. BIANCA-
9.Nu 9.Nu
LOREDANA
LICEUL SPECIAL
1.Da 5.Nu ang. pe perioada
PENTRU DEFICIENȚI DE DETASARE IN 5.Nu
REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
VEDERE CLUJ-NAPOCA BIOLOGIE INTERESUL 6.Da
CLUJ-NAPOCA 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu rezultate 2017,2018
3601 {LICEUL TEHNOLOGIC LICEAL 16/0 INVATAMANTULUI 7.Nu 90
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu GIORGI Ș.
SPECIAL PENTRU COSTE SIMONA- 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu GEORGIANA-
DEFICIENȚI DE AUZ 31.08.2020 9.Nu
9.Nu FLORENTINA
CLUJ-NAPOCA}
1.Nu 5.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
BIOLOGIE 6.Nu
LUNA DE SUS LUNA DE SUS, COM. CIC-MAKO KATALIN- 2 ani 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
3722 GIMNAZIAL 6/1 7.Nu 91
[RURAL] FLOREȘTI 31.08.2020 ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu .
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 2.Nu 6.Nu 5.Nu
VACANT 1. 1.Nu det. - candidat cu
"LIA MANOLIU" BIOLOGIE - CHIMIE 3.Nu 7.Da 6.Nu
CORNEŞTI 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1821 CORNEȘTI, COM. GIMNAZIAL 6/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 92
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu HALÁSZ V.
CORNEȘTI 8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu DANIELA
9.Nu
nota/media cel putin 7 LAVINIA
1.Nu 5.Nu
ȘCOALA 2.Nu 6.Nu 5.Nu
VACANT 1. 1.Nu
PROFESIONALĂ BIOLOGIE - CHIMIE 3.Nu 7.Nu 6.Nu
RĂSCRUCI 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
2147 RĂSCRUCI, COM. GIMNAZIAL 3/5 4.Nu 8.Nu 7.Nu 93
[RURAL] ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu .
BONȚIDA 8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu
nota/media cel putin 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Nu 5.Nu 5.Nu
REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
"LIA MANOLIU" BIOLOGIE - CHIMIE 6.Nu
CORNEŞTI 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
3724 CORNEȘTI, COM. GIMNAZIAL 6/0 CONCEDIU MEDICAL 7.Nu 94
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu .
CORNEȘTI 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
CLUBUL COPIILOR 1.Nu 5.Nu 5.Nu
CENACLU LITERAR / VACANT 2.Nu 6.Nu CENACLU LITERAR - 1. 1.Nu detasare in interesul
CÂMPIA TURZII 6.Nu
CÂMPIA TURZII CLUBURILE CREATIE LITERARA 1 an 3.Nu 7.Nu CREATIE LITERARA 2.Limba 2.Nu invatamantului
1000 9/0 7.Nu 95
[URBAN] COPIILOR ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu (PALATE SI CLUBURI română 3.Nu ŞANDOR A.
[PALATUL COPIILOR 8.Nu
DETERMINATA ALE COPIILOR) 3. 4.Nu LICIA SIMONA
CLUJ] 9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.Nu
LICEUL DE ARTE CERAMICA - ATELIER DE REZERVAT 2.Nu 6.Nu STUDIUL 1. 1.Nu detasare in interesul
6.Nu
CLUJ-NAPOCA VIZUALE "ROMULUS SPECIALITATE DIRECTOR - ZMICALĂ 1 an 3.Nu 7.Nu COMPOZITIEI SI 2.Limba 2.Nu invatamantului
2991 LICEAL DE ARTA 13/0 7.Nu 96
[URBAN] LADEA" CLUJ-NAPOCA D. GAVRILĂ - 31.08.2020 ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu PORTOFOLIU DE română 3.Nu KONCZ-MUNICH
8.Nu
DETERMINATA SPECIALITATE 3. 4.Nu A. ANDRAS
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu publica (angajare pe
"ADY ENDRE" CHIMIE 6.Nu
SÂNCRAIU 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1100 SÂNCRAIU, COM. GIMNAZIAL 4/0 7.Nu 97
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu determinata)
SÂNCRAIU 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu TOKOLI A.
9.Nu 9.Nu
ERZSEBET
1545 CLUJ-NAPOCA COLEGIUL NAȚIONAL LICEAL CHIMIE 12/0 VACANT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu restrangere de 98
[URBAN] "EMIL RACOVIȚĂ" 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu activitate
CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 7.Nu solutionata prin
DETERMINATA 4.Nu 8.Da 3. 4.Nu 8.Nu repartizare in
9.Nu sedinta publica
POPA T. OFELIA
9.Nu CORNELIA
1.Nu 5.Nu completarea normei
5.Nu
COLEGIUL NAȚIONAL VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu didactice pe
CHIMIE 6.Nu
TURDA "MIHAI VITEAZUL" 2 ani 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1564 LICEAL 6/0 7.Nu 99
[URBAN] TURDA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu nedeterminata
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu ROȘCA V.
9.Nu 9.Nu
MARIA
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
COLEGIUL TEHNIC REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
CHIMIE 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA "ANGHEL SALIGNY" REZ.DIR POP CORINA- 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1576 LICEAL 8/0 7.Nu nota din 2019 100
[URBAN] CLUJ-NAPOCA 31.08.2020 ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu JBANCA V.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu CORINA IULIA
restrangere de
COLEGIUL TEHNIC DE 1.Nu 5.Nu 5.Nu activitate
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
COMUNICAȚII CHIMIE 6.Nu solutionata prin
CLUJ-NAPOCA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1583 "AUGUSTIN MAIOR" LICEAL 4/0 7.Nu repartizare in 101
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu
CLUJ-NAPOCA 8.Nu sedinta publica
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu POPA T. OFELIA
9.Nu CORNELIA
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
REZERVAT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu munca pe perioada
LICEUL CU PROGRAM CHIMIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA dir.adj Pop Rodica- 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1589 SPORTIV CLUJ-NAPOCA LICEAL 9/0 7.Nu 102
[URBAN] 31.08.2021 ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 CANIU V.
GABRIELA
1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
2.Nu 6.Nu 1.GRECO- 5.Nu publica (angajare pe
LICEUL GRECO- VACANT 1.
CHIMIE 3.Nu 7.Nu CATOLIC 6.Nu perioada
CLUJ-NAPOCA CATOLIC "INOCHENTIE 1 an INSPECTIE LA 2.Limba
1621 LICEAL 4/0 4.Nu 8.Nu 2.Nu 7.Nu determinata) 103
[URBAN] MICU" CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. CLASA română
3.Nu 8.Nu PETRISOR T.
DETERMINATA 9.Da, candidat cu nota/media cel 3.
4.Da 9.Nu ECATERINA
putin 5 sau intre 5 si 7 ROCXANDA
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
LICEUL SPECIAL VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
CHIMIE 6.Da det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA PENTRU DEFICIENȚI DE 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1634 LICEAL 3/0 7.Nu nota din 2019 104
[URBAN] VEDERE CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu JBANCA V.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu CORINA IULIA
1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu publica (angajare pe
LICEUL TEHNOLOGIC CHIMIE 6.Nu
HUEDIN 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1642 "VLĂDEASA" HUEDIN GIMNAZIAL 4/0 7.Nu 105
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu determinata)
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu BALINT A.
9.Nu 9.Nu
CSILLA
LICEUL TEHNOLOGIC 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
SPECIAL PENTRU CHIMIE 6.Da det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1726 DEFICIENȚI DE AUZ LICEAL 7/1 7.Nu nota din 2019 106
[URBAN] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
CLUJ-NAPOCA 4.Nu 8.Nu 8.Nu JBANCA V.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu CORINA IULIA
1.Nu 5.Nu
LICEUL TEOLOGIC 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.ADVENTIST
ADVENTIST CHIMIE 3.Nu 7.Da 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1750 "MARANATHA" CLUJ- LICEAL 2/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu nota din 2019 107
[URBAN] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
NAPOCA 8.Nu KRASZNAI I.
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu ANA ILDIKÓ
nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.Nu detasare in interesul
LICEUL TEORETIC REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
CHIMIE 6.Nu invatamantului
DEJ "ALEXANDRU PAPIU 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1765 LICEAL 17/0 DIR.Gherman Dorina-2021 7.Nu NIȚU G. 108
[URBAN] ILARIAN" DEJ ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu GEORGETA
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu CRISTINA
1863 GHERLA LICEUL TEORETIC LICEAL CHIMIE 6/0 rezervat director Timsa REZERVAT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu prelungirea duratei 109
[URBAN] "KEMÉNY ZSIGMOND" Ildiko+ Farkas Eva 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
GHERLA reducerea cu 2 ore a normei ANG. PERD. 3.Nu 7.Da maghiară 3.Nu 7.Nu individual de
didactice DETERMINATA 4.Da 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca pe perioada
9.Da, candidat cu nota/media cel 9.Nu determinata,
putin 5 sau intre 5 si 7 candidat cu
nota/media cel
putin 5 sau intre 5
si 7
KOVACS L.
MONIKA
1.Nu 5.Nu completarea normei
5.Nu
LICEUL TEORETIC REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu didactice pe
CHIMIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "LUCIAN BLAGA" CLUJ- DIR.ADJ.SAVA LILIANA- 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1872 LICEAL 8/0 7.Nu 110
[URBAN] NAPOCA 31.08.2020 ANG. PERD. 4.Da 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu STUPAR G.H.
9.Nu 9.Nu
MARIANA
1.Da 5.Nu 5.Nu
LICEUL TEORETIC REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu detasare in interesul
CHIMIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "NICOLAE BĂLCESCU" DIR.ZAMFIR VIOLETA- 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu invatamantului
1887 LICEAL 18/0 7.Nu 111
[URBAN] CLUJ-NAPOCA 31.08.2020 ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu MATYAS V.
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu KAROLY
9.Nu 9.Nu
prelungirea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu
individual de
2.Nu 6.Nu
5.Nu munca pe perioada
LICEUL TEORETIC VACANT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu
CHIMIE 6.Nu determinata,
HUEDIN "OCTAVIAN GOGA" 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1899 LICEAL 11/2 7.Nu candidat cu def. cu 112
[URBAN] HUEDIN ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu nota/media cel
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu putin 7
9.Da, candidat cu definitivat cu CAMPEAN I.
nota/media cel putin 7 MONICA
MARCIANA
1.Nu 5.Nu completarea normei
5.Nu
LICEUL TEORETIC BERTE MARC ELA, REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu didactice pe
CHIMIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "ONISIFOR GHIBU" CAMPEAN DANA-GRD.I 1 an 3.Da 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1922 LICEAL 4/0 7.Nu 113
[URBAN] CLUJ-NAPOCA reducerea cu 2 ore a normei ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata
8.Nu
didactice DETERMINATA 3. 4.Nu MATYAS V.
9.Nu 9.Nu
KAROLY
1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
2.Nu 6.Nu 5.Nu publica (angajare pe
VACANT 1. 1.Nu
LICEUL WALDORF CHIMIE 3.Nu 7.Da 6.Nu perioada
CLUJ-NAPOCA 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.WALDORF
1931 CLUJ-NAPOCA LICEAL 4/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu determinata) 114
[URBAN] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu SZAKACS P.
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu BIANCA-
nota/media cel putin 7 VALERICA
1.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 2.Nu 6.Nu 5.Nu ang. pe perioada
REZERVAT 1. 1.Nu
"ALEXANDRU VAIDA CHIMIE 3.Nu 7.Da 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA INSP.MURESAN 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1952 VOEVOD" CLUJ- GIMNAZIAL 6/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu nota din 2019 115
[URBAN] LAVINIA-2021 ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
NAPOCA 8.Nu MOLDOVAN A-P.
DETERMINATA 9.Da, candidat cu nota/media cel 3. 4.Nu
9.Nu ATENA
putin 5 sau intre 5 si 7
pretransfer
1.Nu 5.Nu 5.Nu consimtit intre
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
CHIMIE 6.Nu unitatile de
TURDA "AVRAM IANCU" 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1970 GIMNAZIAL 10/0 7.Nu invatamant 116
[URBAN] TURDA ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu
8.Nu ROTARIU I.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu ELIDA
9.Nu FLORILENA
restrangere de
1.Da 5.Nu 5.Nu activitate
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHIMIE 6.Nu solutionata prin
TURDA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1978 "IOAN OPRIȘ" TURDA GIMNAZIAL 18/0 7.Nu repartizare in 117
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu
8.Nu sedinta publica
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu PRODAN G.
9.Nu EMILIA
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ REZERVAT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu munca pe perioada
CHIMIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "ION AGÂRBICEANU" REZERVAT DIR.adj. 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
2016 GIMNAZIAL 11/0 7.Nu 118
[URBAN] CLUJ-NAPOCA DOSA RODICA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 BULZAN I.
MARGARETA
2027 CLUJ-NAPOCA COLEGIUL TEHNIC LICEAL CHIMIE 6/0 FUNCTIONARE CU REZERVAT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu prelungirea duratei 119
[URBAN] ENERGETIC CLUJ- NORMA REDUSA- 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
NAPOCA MIHETIU CRISTINA- ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 7.Nu individual de
31.08.2020 DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca pe perioada
9.Nu determinata,
candidat cu
nota/media cel
putin 5 sau intre 5
si 7
9.Da, candidat cu nota/media cel BALAJ V.
putin 5 sau intre 5 si 7 LAVINIA-
GEANINA
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ REZERVAT 1. 1.Nu
CHIMIE 3.Nu 7.Nu 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA "NICOLAE TITULESCU" 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2124 GIMNAZIAL 10/0 DIR.KOMIVES SOIMITA 4.Nu 8.Nu 7.Nu nota din 2019 120
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu MOLDOVAN A-P.
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu ATENA
nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
CHIMIE 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA "OCTAVIAN GOGA" 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2135 GIMNAZIAL 4/0 7.Nu nota din 2019 121
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA maghiară 3.Nu
8.Nu KRASZNAI I.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu ANA ILDIKÓ
1.Nu 5.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ REZERVAT 1. 1.Nu
ĂŞCHILEU CHIMIE 2.Nu 6.Nu 6.Nu
AȘCHILEU MARE, COM. dir.Marcu Daniela- 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
2163 MARE GIMNAZIAL 4/0 7.Nu 122
AȘCHILEU 08.08.2021 ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu .
[RURAL] 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu

1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta


5.Nu
REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu publica (angajare pe
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHIMIE 6.Nu
DEJ 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
2172 NR. 1 DEJ GIMNAZIAL 4/0 Rezervat Szasz Eniko 7.Nu 123
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu determinata)
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu GÓZNER C.
9.Nu 9.Nu
KÁROLY
ocupare in sedinta
1.Nu 5.Nu 5.Nu publica (angajare pe
ȘCOALA VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
CHIMIE 6.Nu perioada
TURDA PROFESIONALĂ 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2180 PROFESIONAL 8/1 7.Nu determinata) 124
[URBAN] POIANA TURDA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu PAȘCALĂU T.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu ANDREEA-
9.Nu DANIELA
ȘCOALA 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
PROFESIONALĂ CHIMIE 6.Nu det. - candidat cu
RĂSCRUCI 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2297 RĂSCRUCI, COM. PROFESIONAL 4/0 7.Nu nota din 2019 125
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
BONȚIDA 4.Nu 8.Nu 8.Nu SOPONARU G.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu CRISTINA
1.Nu 5.Nu 5.Nu detasare in interesul
REZERVAT 1. 1.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHIMIE 2.Nu 6.Nu 6.Nu invatamantului
DEJ -din reducerea cu 2 ore a 1 an 3.Da 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2315 "AVRAM IANCU" DEJ GIMNAZIAL 2/0 7.Nu NIȚU G. 126
[URBAN] normei didactice-31.08.2020 ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu
8.Nu GEORGETA
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu CRISTINA
1.Nu 5.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
CHIMIE 6.Nu
MERA "TAMAS GYULA" 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
2453 GIMNAZIAL 4/0 7.Nu 127
[RURAL] MERA, COM. BACIU ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA maghiară 3.Nu .
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.Nu
COLEGIUL NAȚIONAL REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
CHIMIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "EMIL RACOVIȚĂ" DIRECTOR ADJ. POPA 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
2656 LICEAL 12/0 7.Nu 128
[URBAN] CLUJ-NAPOCA OFELIA-31.08.2020 ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu .
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
CHIMIE 6.Nu
CĂPUŞU MARE CĂPUȘU MARE, COM. 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
2806 GIMNAZIAL 2/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu 129
[RURAL] CĂPUȘU MARE ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu .
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
3235 CLUJ-NAPOCA COLEGIUL NAȚIONAL LICEAL CHIMIE 9/0 rezervat Inspector Scolar REZERVAT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu prelungirea duratei 130
[URBAN] "GEORGE COȘBUC" General Cuibus Valentin 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu individual de
DETERMINATA 4.Da 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca pe perioada
9.Nu determinata,
candidat cu def. cu
nota/media cel
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 BULZAN I.
MARGARETA
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
COLEGIUL DE SERVICII DETASARE INTERESUL REZERVAT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu munca pe perioada
CHIMIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA ÎN TURISM "NAPOCA" INVATAMANTULUI- 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
3503 LICEAL 11/0 7.Nu 131
[URBAN] CLUJ-NAPOCA MATYAS KAROLY- ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
31.08.2020 DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 CANIU V.
GABRIELA
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
CHIMIE LIDER SINDICAT 6.Nu det. - candidat cu
CÂMPIA TURZII "AVRAM IANCU" 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
3561 GIMNAZIAL 8/0 REPCIUC CARMEN- 7.Nu nota din 2019 132
[URBAN] CÂMPIA TURZII ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu
31.08.2020 8.Nu CHEREJI F.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu IOAN-ZOLTAN
1.Da 5.Nu ang. pe perioada
DETASARE IN 2.Nu 6.Nu 5.Nu
COLEGIUL TEHNIC REZERVAT 1. 1.Nu det. - candidat cu
CHIMIE INTERESUL 3.Nu 7.Da 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "ANA ASLAN" CLUJ- 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
3604 LICEAL 18/0 INVATAMANTULUI- 4.Nu 8.Nu 7.Nu 133
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu IMBUZAN I.
ROSIAN ANCA- 8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu VIOLETA
31.08.2020 9.Nu
nota/media cel putin 7 SIMONA
1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
5.Nu
LICEUL TEORETIC REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu publica (angajare pe
CHIMIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "ONISIFOR GHIBU" MATYAS KAROLYI- 1 an 3.Da 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
3611 LICEAL 4/0 7.Nu 134
[URBAN] CLUJ-NAPOCA 31.08.2020 ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata)
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu MĂRGINEAN I.
9.Nu 9.Nu
DANIELA
1.Da 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
LICEUL TEORETIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
CHIMIE 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA "MIHAI EMINESCU" 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
3628 LICEAL 18/0 7.Nu rezultate 2017,2018 135
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu MITEA D.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu RALUCA
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
CHIMIE 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA "NICOLAE TITULESCU" 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
3656 GIMNAZIAL 4/0 7.Nu nota din 2019 136
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu
8.Nu KRASZNAI I.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu ANA ILDIKÓ
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
2.Nu 6.Nu 5.Nu
REZERVAT 1. 1.Nu det. - candidat cu
LICEUL TEHNOLOGIC CHIMIE - FIZICA 3.Nu 7.Nu 6.Nu
GHERLA DIR.Muresan Doina 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1655 GHERLA LICEAL 6/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 137
[URBAN] -31.12.2020 ANG. PERD. CLASA română 3.Nu MARCHIȘ G.
8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu nota/media cel 3. 4.Nu MIHAELA
9.Nu
putin 5 sau intre 5 si 7 LUCRETIA
1.Da 5.Nu pretransfer
5.Nu
LICEUL TEORETIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu consimtit intre
CHIMIE - FIZICA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "BATHORY ISTVAN" 4 ani 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu unitatile de
1794 LICEAL 16/2 11+7 ore 7.Nu 138
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA maghiară 3.Nu invatamant
8.Nu
NEDETERMINATA 3. 4.Nu NYITRAI Z.
9.Nu 9.Nu
APOLONIA
prelungirea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu individual de
2.Nu 6.Nu 5.Nu
LICEUL TEORETIC REZERVAT 1. 1.Nu munca pe perioada
CHIMIE - FIZICA 3.Nu 7.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "EUGEN PORA" CLUJ- inspector Lavinia Muresan- 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1832 LICEAL 16/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 139
[URBAN] NAPOCA 31.08.2020 ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
putin 7
9.Nu MĂRGINEAN I.
DANIELA
2119 CLUJ-NAPOCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL CHIMIE - FIZICA 18/0 DIR.Komives Soimita- REZERVAT 1.Da 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu prelungirea duratei 140
[URBAN] "ION CREANGĂ" CLUJ- 29.08.2021 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
NAPOCA ANG. PERD. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu individual de
DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca pe perioada
9.Nu determinata,
candidat cu def. cu
nota/media cel
putin 7
POP M.
9.Nu MARIANA
DANIELA
1.Da 5.Nu 5.Nu
LICEUL TEORETIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
CHIMIE - FIZICA POST ELIBERAT PRIN 6.Nu
TURDA "JOSIKA MIKLOS" 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
3186 LICEAL 18/0 PRETRANSFER 7.Nu 141
[URBAN] TURDA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu .
NYITRAI APOLONIA 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
COLEGIUL TEHNIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
CHIMIE INDUSTRIALA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "ANA ASLAN" CLUJ- 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1805 LICEAL 5/0 7.Nu 142
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu ANDRONACHE I.
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu CARMEN
9.Nu 9.Nu
DANIELA
1.Da 5.Nu 5.Nu
COLEGIUL TEHNIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
CHIMIE INDUSTRIALA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "ANA ASLAN" CLUJ- 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1810 LICEAL 18/0 7.Nu 143
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu .
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
COLEGIUL TEHNIC CHIMIE INDUSTRIALA 6.Nu
TURDA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1843 TURDA LICEAL 7/0 7.Nu 144
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu ANDRONACHE I.
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu CARMEN
9.Nu 9.Nu
DANIELA
1.Nu 5.Nu 5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
PALATUL COPIILOR CICLISM 6.Nu
CLUJ-NAPOCA PALATELE 1 an 3.Nu 7.Nu 2.Limba 2.Nu -
1007 CLUJ 9/0 CICLISM 7.Nu 145
[URBAN] COPIILOR ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu .
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
detasare in interesul
1.Nu 5.Nu 5.Nu invatamantului
COLEGIUL TEHNIC CONSTRUCTII SI LUCRARI VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu pentru restrangere
CLUJ-NAPOCA "ANGHEL SALIGNY" PUBLICE / CONSTRUCTII 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1849 LICEAL 8/0 7.Nu nesolutionata 146
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu UIFĂLEAN A.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu ALEXANDRU
9.Nu MIHAI
1.Da 5.Nu prelungirea duratei
2.Nu 6.Nu contractului
3.Nu 7.Da individual de
5.Nu
ȘCOALA CONSTRUCTII SI LUCRARI VACANT 4.Nu 8.Nu 1. 1.Nu munca pe perioada
6.Nu
TURDA PROFESIONALĂ PUBLICE / CONSTRUCTII 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1854 PROFESIONAL 18/0 7.Nu 147
[URBAN] POIANA TURDA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
nota/media cel putin 7 putin 7
SUCIU V. IULIA-
MARIA
detasare in interesul
DETASARE IN 1.Da 5.Nu 5.Nu invatamantului
COLEGIUL TEHNIC CONSTRUCTII SI LUCRARI REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
INTERESUL 6.Nu pentru restrangere
CLUJ-NAPOCA "ANGHEL SALIGNY" PUBLICE / CONSTRUCTII 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
3660 LICEAL 18/0 INVATAMANTULUI 7.Nu nesolutionata 148
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
ROTUND AURICA 8.Nu UIFĂLEAN A.
DETERMINATA 3. 4.Nu
31.08.2020 9.Nu ALEXANDRU
9.Nu MIHAI
1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
CONSTRUCTII SI LUCRARI 5.Nu
COLEGIUL TEHNIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu publica (angajare pe
PUBLICE / INSTALATII 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "ANGHEL SALIGNY" 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1862 LICEAL PENTRU CONSTRUCTII 8/0 7.Nu 149
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata)
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu BLAGA C.
9.Nu 9.Nu
SERGIU
1.Da 5.Nu ocupare in sedinta
CONSTRUCTII SI LUCRARI 2.Nu 6.Nu 5.Nu
LICEUL TEOLOGIC VACANT 1. 1.REFORMAT publica (angajare pe
PUBLICE / INSTALATII 3.Nu 7.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA REFORMAT CLUJ- 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1868 LICEAL PENTRU CONSTRUCTII 18/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 150
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu determinata)
8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu nota/media cel 3. 4.Nu DENER S.
9.Nu
putin 5 sau intre 5 si 7 ȘTEFAN
3363 CLUJ-NAPOCA COLEGIUL TEHNIC LICEAL CONSTRUCTII SI LUCRARI 18/0 INSPECTOR -GIURGIU REZERVAT 1.Da 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu ang. pe perioada 151
[URBAN] "ANGHEL SALIGNY" PUBLICE / INSTALATII CARMEN-31.08.2020 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA PENTRU CONSTRUCTII ANG. PERD. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu nota din 2019
DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu
8.Nu AȘTILEAN V.
9.Nu 9.Nu OVIDIU-VIOREL
1.Da 5.Nu 5.Nu
COLEGIUL DE MUZICĂ REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
LICEU MUZICA / COREPETITIE C.I.C. FĂGĂRĂȘAN MUZICA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "SIGISMUND TODUȚĂ" 1 an 2.Limba 2.Nu -
2672 ARTA - 18/0 ALEXANDRA - 3.Nu 7.Nu INSTRUMENTALA: 7.Nu 152
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu .
COREGRAFIE 31.08.2020 PIAN 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu 5.Nu
COLEGIUL DE MUZICĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
LICEU MUZICA / COREPETITIE MUZICA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "SIGISMUND TODUȚĂ" 1 an 3.Nu 7.Nu 2.Limba 2.Nu -
2683 ARTA - 18/0 INSTRUMENTALA: 7.Nu 153
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu .
COREGRAFIE PIAN 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu 5.Nu
COLEGIUL DE MUZICĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
LICEU MUZICA / COREPETITIE MUZICA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "SIGISMUND TODUȚĂ" 1 an 3.Nu 7.Nu 2.Limba 2.Nu -
2704 ARTA - 18/0 INSTRUMENTALA: 7.Nu 154
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. română 3.Nu .
COREGRAFIE 4.Nu 8.Nu PIAN 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
LICEUL DE 1.Da 5.Nu 5.Nu
COREGRAFIE ȘI ARTĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
LICEU MUZICA / COREPETITIE MUZICA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA DRAMATICĂ 1 an 3.Nu 7.Nu 2.Limba 2.Nu -
2711 ARTA - 18/0 INSTRUMENTALA: 7.Nu 155
[URBAN] "OCTAVIAN STROIA" ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu .
COREGRAFIE PIAN 8.Nu
CLUJ-NAPOCA DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu

1.Da 5.Nu 1. 5.Nu


VACANT 2.Nu 6.Nu 1.Nu detasare in interesul
LICEUL WALDORF LICEU MUZICA / COREPETITIE MUZICA 2.Limba 6.Nu
CLUJ-NAPOCA 4 ani 3.Nu 7.Nu 2.WALDORF invatamantului
2722 CLUJ-NAPOCA ARTA - 18/0 INSTRUMENTALA: română 7.Nu 156
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu 3.Nu MARINESCU N.
COREGRAFIE PIAN 3.Limba 8.Nu
DETERMINATA 4.Nu MIRIAM-LUCIA
9.Nu maghiară 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIU / VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
COREPETITIE MUZICA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA DE MUZICĂ "AUGUSTIN PRIMAR MUZICA / 1 an 2.Limba 2.Nu -
2737 13/0 3.Nu 7.Nu INSTRUMENTALA: 7.Nu 157
[URBAN] BENA" CLUJ-NAPOCA ARTA / - GIMNAZIU ANG. PERD. română 3.Nu .
4.Nu 8.Nu PIAN 8.Nu
COREGRAFIE DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIU / VACANT 1. 1.Nu
COREPETITIE 2.Nu 6.Nu MUZICA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA DE MUZICĂ "AUGUSTIN PRIMAR MUZICA / 1 an 2.Limba 2.Nu -
2744 18/0 3.Nu 7.Nu INSTRUMENTALA: 7.Nu 158
[URBAN] BENA" CLUJ-NAPOCA ARTA / - GIMNAZIU ANG. PERD. română 3.Nu .
4.Nu 8.Nu PIAN 8.Nu
COREGRAFIE DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIU / VACANT 1. 1.Nu
COREPETITIE 2.Nu 6.Nu MUZICA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA DE MUZICĂ "AUGUSTIN PRIMAR MUZICA / 1 an 3.Nu 7.Nu 2.Limba 2.Nu -
2749 18/0 INSTRUMENTALA: 7.Nu 159
[URBAN] BENA" CLUJ-NAPOCA ARTA / - GIMNAZIU ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu .
PIAN 8.Nu
COREGRAFIE DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIU / VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
COREPETITIE MUZICA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA DE MUZICĂ "AUGUSTIN PRIMAR MUZICA / 1 an 3.Nu 7.Nu 2.Limba 2.Nu -
2754 18/0 INSTRUMENTALA: 7.Nu 160
[URBAN] BENA" CLUJ-NAPOCA ARTA / - GIMNAZIU ANG. PERD. română 3.Nu .
4.Nu 8.Nu PIAN 8.Nu
COREGRAFIE DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
prelungirea duratei
1.Da 5.Nu contractului
LICEUL DE
2.Nu 6.Nu individual de
INFORMATICĂ 5.Nu
REZERVAT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu munca pe perioada
"TIBERIU POPOVICIU" CULTURA CIVICA Postul contine ore din 6.Nu
CLUJ-NAPOCA 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
2273 CLUJ-NAPOCA LICEAL 19/0 catedra titular Gyogyike 7.Nu 161
[URBAN] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
{SCOALA GIMNAZIALA Lucia;Arama Eugenia 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
EMIL ISAC CLUJ- 9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
NAPOCA}
nota/media cel putin 7 CIOTLĂUȘ M.
ANCA-SIMONA
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
LICEUL TEORETIC REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
CULTURA CIVICA 6.Nu det. - candidat cu
GHERLA "ANA IPĂTESCU" Rezervat Director Misca 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2289 LICEAL 6/0 7.Nu nota din 2019 162
[URBAN] GHERLA Gavril ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
4.Nu 8.Nu 8.Nu BUMB T.G.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu ADRIAN-MIHAI
2323 CLUJ-NAPOCA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL CULTURA CIVICA 8/0 VACANT INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu completarea normei 163
[URBAN] "CONSTANTIN 2 ani 1.Nu 5.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu didactice pe
BRÂNCUȘI" CLUJ- ANG. PERD. 2.Nu 6.Nu română 3.Nu 7.Nu perioada
NAPOCA DETERMINATA 3.Nu 7.Nu 3. 4.Nu 8.Nu nedeterminata
4.Nu 8.Nu 9.Nu NICOARĂ V.
9.Da, candidat cu definitivat cu MIRELA-
nota/media cel putin 7 GABRIELA
prelungirea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu individual de
2.Nu 6.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 1. 1.Nu munca pe perioada
CULTURA CIVICA 3.Nu 7.Nu 6.Nu
TURDA "HOREA CLOȘCA ȘI 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
2332 GIMNAZIAL 4/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 164
[URBAN] CRIȘAN" TURDA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
putin 7
9.Nu NICA D.
BOGDAN
1.Nu 5.Nu completarea normei
5.Nu
LICEUL TEORETIC REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu didactice pe
CULTURA CIVICA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "ONISIFOR GHIBU" rezervate Alecu Ioana- 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
2341 LICEAL 2/0 7.Nu 165
[URBAN] CLUJ-NAPOCA 31.08.2020 ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu TUNYAGI E.
9.Nu 9.Nu
OZANA
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu munca pe perioada
CULTURA CIVICA 6.Nu
TURDA "TEODOR MURĂȘANU" 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
2348 GIMNAZIAL 7/0 7.Nu 166
[URBAN] TURDA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 NICA D.
BOGDAN
1.Nu 5.Nu completarea normei
2.Nu 6.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 1. 1.Nu didactice pe
CULTURA CIVICA 3.Nu 7.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "ION AGÂRBICEANU" 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
2372 GIMNAZIAL 2/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 167
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu determinata
8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat fara definitivat cu 3. 4.Nu APETREI I.
9.Nu
nota/media cel putin 7 IOANA-GEANINA
1.Nu 5.Nu completarea normei
5.Nu
COLEGIUL NAȚIONAL VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu didactice pe
CULTURA CIVICA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "EMIL RACOVIȚĂ" 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
2379 LICEAL 4/0 7.Nu 168
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu DRAGHICI N.
9.Nu 9.Nu
CAMELIA
1.Nu 5.Nu completarea normei
5.Nu
LICEUL TEORETIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu didactice pe
CULTURA CIVICA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "MIHAI EMINESCU" 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
2450 LICEAL 2/0 7.Nu 169
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu CRIŞAN I.
9.Nu 9.Nu
IONELA RALUCA
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 1. 1.Nu
CULTURA CIVICA 2.Nu 6.Nu 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA "ION AGÂRBICEANU" 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2620 GIMNAZIAL 4/0 7.Nu nota din 2019 170
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu
8.Nu NICA D.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu BOGDAN
1.Nu 5.Nu completarea normei
5.Nu
LICEUL TEORETIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu didactice pe
CULTURA CIVICA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "MIHAI EMINESCU" 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
2914 GIMNAZIAL 4/0 7.Nu 171
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu TATARU I.
9.Nu 9.Nu
LOLICA LENUTA
1.Nu 5.Nu completarea normei
5.Nu
LICEUL TEORETIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu didactice pe
CULTURA CIVICA 6.Nu
CÂMPIA TURZII "PAVEL DAN" CÂMPIA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
2915 GIMNAZIAL 2/0 7.Nu 172
[URBAN] TURZII ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu determinata
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu CUC D. ELENA
9.Nu 9.Nu
MIHAELA
1.Nu 5.Nu completarea normei
5.Nu
LICEUL TEORETIC REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu didactice pe
CULTURA CIVICA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "ONISIFOR GHIBU" ALECU IOANA- 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
2918 GIMNAZIAL 3/0 7.Nu 173
[URBAN] CLUJ-NAPOCA 31.08.2020 ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu ȘUTEU D.
9.Nu 9.Nu
LAVINIA-DENISA
3138 CLUJ-NAPOCA LICEUL DE LICEAL CULTURA CIVICA 2/0 Postul contine ore din REZERVAT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu completarea normei 174
[URBAN] INFORMATICĂ catedra titular Gyogyike 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu didactice pe
"TIBERIU POPOVICIU" Lucia ANG. PERD. 3.Nu 7.Da română 3.Nu 7.Nu perioada
CLUJ-NAPOCA DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu determinata
9.Da, candidat cu definitivat cu 9.Nu EDVEŞ I.
nota/media cel putin 7 DANIELA-LUCIA
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
LICEUL UNITARIAN VACANT 3.Nu 7.Da 1. 1.UNITARIAN munca pe perioada
CULTURA CIVICA 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "JANOS ZSIGMOND" 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
3236 GIMNAZIAL 5/0 7.Nu 175
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 RÁZMÁN I.
TIMEA ANNA
LICEUL TEHNOLOGIC CULTURA CIVICA - 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
SPECIAL GHERLA GANDIRE CRITICA SI 6.Da det. - candidat cu
GHERLA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2444 GIMNAZIAL DREPTURILE COPILULUI 7/0 7.Nu nota din 2019 176
[URBAN] ANG. PERD. CLASA română 3.JUSTITIE
[LICEUL TEHNOLOGIC 4.Nu 8.Nu 8.Nu BUMB T.G.
DETERMINATA 3. 4.Nu
SPECIAL DEJ] 9.Nu 9.Nu ADRIAN-MIHAI
CLUBUL COPIILOR 1.Nu 5.Nu CULTURA SI 5.Nu
CULTURA SI CIVILIZATIE VACANT 1. 1.Nu
HUEDIN 2.Nu 6.Nu CIVILIZATIE 6.Nu
HUEDIN CLUBURILE ENGLEZA 1 an 2.Limba 2.Nu -
1093 9/0 3.Nu 7.Nu ENGLEZA (PALATE SI 7.Nu 177
[URBAN] COPIILOR ANG. PERD. română 3.Nu .
[PALATUL COPIILOR 4.Nu 8.Nu CLUBURI ALE 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
CLUJ] 9.Nu COPIILOR) 9.Nu
1.Nu 5.Nu CULTURA SI 5.Nu
CULTURA SI CIVILIZATIE VACANT 1. 1.Nu
PALATUL COPIILOR 2.Nu 6.Nu CIVILIZATIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA PALATELE GERMANA 1 an 3.Nu 7.Nu 2.Limba 2.Nu -
1098 CLUJ 7/0 GERMANA (PALATE 7.Nu 178
[URBAN] COPIILOR ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu .
SI CLUBURI ALE 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu COPIILOR) 9.Nu
modificarea duratei
contractului
1.Da 5.Nu individual de
2.Nu 6.Nu munca din durată
3.Nu 7.Nu CULTURA SI 5.Nu determinata de un
CULTURA SI CIVILIZATIE VACANT 1. 1.Nu
PALATUL COPIILOR 4.Nu 8.Nu CIVILIZATIE 6.Nu an, in contract
CLUJ-NAPOCA PALATELE SPANIOLA 4 ani 2.Limba 2.Nu
1118 CLUJ 18/0 SPANIOLA (PALATE 7.Nu individual de 179
[URBAN] COPIILOR ANG. PERD. română 3.Nu
SI CLUBURI ALE 8.Nu munca pe durata de
DETERMINATA 3. 4.Nu
COPIILOR) 9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
9.Da, candidat cu definitivat cu STEGEREAN V.
nota/media cel putin 7 ANAMARIA-
IULIA
LICEUL DE 1.Da 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.Nu plata cu ora
COREGRAFIE ȘI ARTĂ VACANT 1. 1.Nu
LICEU MUZICA / DANS CLASIC 6.Nu personal didactic
CLUJ-NAPOCA DRAMATICĂ 1 an 3.Nu 7.Nu 2.Limba 2.Nu
2761 ARTA - 18/0 COREGRAFIE 7.Nu pensionat 180
[URBAN] "OCTAVIAN STROIA" ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu
COREGRAFIE 8.Nu ORĂDAN S.
CLUJ-NAPOCA DETERMINATA 9.Da, candidat fara definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu DĂNUŢ
nota/media cel putin 7
LICEUL DE 1.Da 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
COREGRAFIE ȘI ARTĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
LICEU MUZICA / DANS CLASIC 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA DRAMATICĂ 1 an 3.Nu 7.Nu 2.Limba 2.Nu
2766 ARTA - 18/0 COREGRAFIE 7.Nu nota din 2019 181
[URBAN] "OCTAVIAN STROIA" ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu
COREGRAFIE 8.Nu POP V. FLAVIA-
CLUJ-NAPOCA DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu IRINA

LICEUL DE 1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta


5.Nu
COREGRAFIE ȘI ARTĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu publica (angajare pe
LICEU MUZICA / DANS CONTEMPORAN 6.Nu
CLUJ-NAPOCA DRAMATICĂ 1 an 3.Nu 7.Nu 2.Limba 2.Nu perioada
2771 ARTA - 8/0 COREGRAFIE 7.Nu 182
[URBAN] "OCTAVIAN STROIA" ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu determinata)
COREGRAFIE 8.Nu
CLUJ-NAPOCA DETERMINATA 3. 4.Nu CICEO E. ALINA
9.Nu 9.Nu
MIRELA
prelungirea duratei
contractului
1.Da 5.Nu
individual de
2.Nu 6.Nu
DANS 5.Nu munca pe perioada
DANS CONTEMPORAN / VACANT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
PALATUL COPIILOR CONTEMPORAN / 6.Nu determinata,
CLUJ-NAPOCA PALATELE MODERN 4 ani 4.Nu 8.Nu 2.Limba 2.Nu
1085 CLUJ 18/0 MODERN (PALATE SI 7.Nu candidat fara def. cu 183
[URBAN] COPIILOR ANG. PERD. română 3.Nu
CLUBURI ALE 8.Nu nota/media cel
DETERMINATA 3. 4.Nu
COPIILOR) 9.Nu putin 7
9.Da, candidat inscris la definitivat cu TANȚĂU C-C.
nota/media cel p MARIA-
ȘTEFANIA
2774 CÂMPIA TURZII CLUBUL COPIILOR CLUBURILE DANS CONTEMPORAN / 9/0 VACANT 1.Nu 5.Nu DANS 1. 1.Nu 5.Nu - 184
[URBAN] CÂMPIA TURZII COPIILOR MODERN 1 an 2.Nu 6.Nu CONTEMPORAN / 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu MODERN (PALATE SI română 3.Nu 7.Nu
[PALATUL COPIILOR DETERMINATA 4.Nu 8.Nu CLUBURI ALE 3. 4.Nu 8.Nu
CLUJ] 9.Nu COPIILOR) 9.Nu
CLUBUL COPIILOR 1.Da 5.Nu DANS 5.Nu
DANS CONTEMPORAN / VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu detasare in interesul
GHERLA CONTEMPORAN / 6.Nu
GHERLA CLUBURILE MODERN 1 an 3.Nu 7.Nu 2.Limba 2.Nu invatamantului
2777 18/0 MODERN (PALATE SI 7.Nu 185
[URBAN] COPIILOR ANG. PERD. română 3.Nu UNGUR I.
[PALATUL COPIILOR 4.Nu 8.Nu CLUBURI ALE 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu TEREZA
CLUJ] 9.Nu COPIILOR) 9.Nu
modificarea duratei
contractului
1.Da 5.Nu individual de
2.Nu 6.Nu munca din durată
3.Nu 7.Nu 5.Nu
VACANT 1. 1.Nu determinata de un
PALATUL COPIILOR DANS POPULAR 4.Nu 8.Nu DANSURI POPULARE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA PALATELE 4 ani 2.Limba 2.Nu an, in contract
1088 CLUJ 18/0 (PALATE SI CLUBURI 7.Nu 186
[URBAN] COPIILOR ANG. PERD. română 3.Nu individual de
ALE COPIILOR) 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu munca pe durata de
9.Nu
viabilitate a
9.Da, candidat inscris la definitivat cu postului/catedrei
nota/media cel p MEZDREA C-D.
MARIAN-ANDREI
prelungirea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu
individual de
LICEUL DE 2.Nu 6.Nu
5.Nu munca pe perioada
COREGRAFIE ȘI ARTĂ VACANT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
LICEU MUZICA / DANS ROMANESC 6.Nu determinata,
CLUJ-NAPOCA DRAMATICĂ 1 an 4.Nu 8.Nu 2.Limba 2.Nu
2693 ARTA - 12/4 COREGRAFIE 7.Nu candidat cu def. cu 187
[URBAN] "OCTAVIAN STROIA" ANG. PERD. română 3.Nu
COREGRAFIE 8.Nu nota/media cel
CLUJ-NAPOCA DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu putin 7
9.Da, candidat cu definitivat cu OLTEAN G.
nota/media cel putin 7 GEORGETA-
MIHAIELA
1.Nu 5.Nu 5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu STUDIUL 1. 1.Nu
LICEUL WALDORF DESIGN TEXTIL 6.Nu
CLUJ-NAPOCA 1 an COMPOZITIEI SI 2.Limba 2.WALDORF -
2894 CLUJ-NAPOCA LICEAL DE ARTA 4/1 3.Nu 7.Nu 7.Nu 188
[URBAN] ANG. PERD. PORTOFOLIU DE română 3.Nu .
4.Nu 8.Nu 8.Nu
DETERMINATA SPECIALITATE 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu
LICEUL TEOLOGIC DISCIPLINE TEOLOGICE DE 5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.ADVENTIST angajare pe perioada
ADVENTIST SPECIALITATE (TEOLOGIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA 4 ani 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nedeterminata
1270 "MARANATHA" CLUJ- LICEAL ADVENTISTA) 18/0 7.Nu 189
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu PALFFI L.
NAPOCA 8.Nu
NEDETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu MIKLOS
9.Nu
nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu
LICEUL TEOLOGIC DISCIPLINE TEOLOGICE DE 2.Nu 6.Nu 5.Nu
VACANT 1. 1.ADVENTIST
ADVENTIST SPECIALITATE (TEOLOGIE 3.Nu 7.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1275 "MARANATHA" CLUJ- LICEAL ADVENTISTA) 8/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 190
[URBAN] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu .
NAPOCA 8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu
nota/media cel putin 7
prelungirea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu
individual de
2.Nu 6.Nu
DISCIPLINE TEOLOGICE DE 5.Nu munca pe perioada
LICEUL TEOLOGIC VACANT 3.Nu 7.Da 1. 1.BAPTIST
SPECIALITATE (TEOLOGIE 6.Nu determinata,
CLUJ-NAPOCA BAPTIST "EMANUEL" 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1277 LICEAL BAPTISTA) 9/0 7.Nu candidat cu def. cu 191
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu nota/media cel
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu putin 7
9.Da, candidat cu definitivat cu MOLDOVAN F.
nota/media cel putin 7 EMANUEL-
FLORIN
prelungirea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu individual de
DISCIPLINE TEOLOGICE DE 2.Nu 6.Nu 5.Nu
LICEUL TEOLOGIC VACANT 1. 1.BAPTIST munca pe perioada
SPECIALITATE (TEOLOGIE 3.Nu 7.Da 6.Nu
CLUJ-NAPOCA BAPTIST "EMANUEL" 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1302 LICEAL BAPTISTA) 9/1 4.Nu 8.Nu 7.Nu 192
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
putin 7
CÎRA I. EMILIAN-
9.Nu
CLAUDIU
1279 CLUJ-NAPOCA LICEUL GRECO- LICEAL DISCIPLINE TEOLOGICE DE 10/3 director Tintelecan Petrică REZERVAT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.GRECO- 5.Nu prelungirea duratei 193
[URBAN] CATOLIC "INOCHENTIE SPECIALITATE (TEOLOGIE Daniel 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba CATOLIC 6.Nu contractului
MICU" CLUJ-NAPOCA GRECO-CATOLICA) ANG. PERD. 3.Nu 7.Da română 2.Nu 7.Nu individual de
DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 3.Nu 8.Nu munca pe perioada
4.Nu 9.Nu determinata,
candidat cu def. cu
nota/media cel
9.Da, candidat cu definitivat cu
putin 7
nota/media cel putin 7
URECHE A. IOAN
modificarea duratei
contractului
1.Da 5.Nu individual de
2.Nu 6.Nu munca din durată
DISCIPLINE TEOLOGICE DE 3.Nu 7.Nu 5.Nu
SEMINARUL TEOLOGIC VACANT 1. 1.ORTODOX determinata de un
SPECIALITATE (TEOLOGIE 4.Nu 8.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA ORTODOX CLUJ- 4 ani INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu an, in contract
1281 LICEAL ORTODOXA) 18/0 12+6 ORE 7.Nu 194
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu individual de
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu munca pe durata de
{RELIGIE ORTODOXA} 9.Nu
viabilitate a
9.Da, candidat cu definitivat cu postului/catedrei
nota/media cel putin 7 HALES G. NELU-
ALEXANDRU
DISCIPLINE TEOLOGICE DE 1.Nu 5.Nu 5.Nu
SEMINARUL TEOLOGIC REZERVAT 1. 1.ORTODOX
SPECIALITATE (TEOLOGIE 2.Nu 6.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA ORTODOX CLUJ- director adjunct Mureșan 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1445 LICEAL ORTODOXA) 10/0 7.Nu 195
[URBAN] NAPOCA Andrei ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu .
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
DISCIPLINE TEOLOGICE DE 2.Nu 6.Nu 5.Nu
SEMINARUL TEOLOGIC REZERVAT 1. 1.ORTODOX publica (angajare pe
SPECIALITATE (TEOLOGIE 3.Nu 7.Da 6.Nu
CLUJ-NAPOCA ORTODOX CLUJ- director Vidican Manci 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1446 LICEAL ORTODOXA) 12/0 7.Nu 196
[URBAN] NAPOCA Liviu ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata)
8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu CHERECHEȘ I.
9.Nu
nota/media cel putin 7 CIPRIAN
1.Da 5.Nu modificarea duratei
2.Nu 6.Nu contractului
3.Nu 7.Nu individual de
4.Nu 8.Nu munca din durată
DISCIPLINE TEOLOGICE DE 5.Nu
LICEUL TEOLOGIC VACANT 1. 1.REFORMAT determinata de un
SPECIALITATE (TEOLOGIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA REFORMAT CLUJ- 4 ani INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu an, in contract
1287 LICEAL REFORMATA) 18/0 14+4 ore 7.Nu 197
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu individual de
8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu munca pe durata de
{Religie reformată} 9.Nu
nota/media cel putin 7 viabilitate a
postului/catedrei
PÉTER N I.
CSABA
DISCIPLINE TEOLOGICE DE 1.Nu 5.Nu 5.Nu
LICEUL TEOLOGIC VACANT 1. 1.REFORMAT
SPECIALITATE (TEOLOGIE 2.Nu 6.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA REFORMAT CLUJ- 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1293 LICEAL REFORMATA) 4/4 3.Nu 7.Nu 7.Nu 198
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu .
4.Nu 8.Nu 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
DISCIPLINE TEOLOGICE DE 1.Nu 5.Nu 5.Nu
LICEUL TEOLOGIC VACANT 1. 1.REFORMAT
SPECIALITATE (TEOLOGIE 2.Nu 6.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA REFORMAT CLUJ- 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1294 LICEAL REFORMATA) 6/0 7.Nu 199
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu .
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
DISCIPLINE TEOLOGICE DE 1.Nu 5.Nu 5.Nu
LICEUL TEOLOGIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.REFORMAT
SPECIALITATE (TEOLOGIE 6.Nu
CLUJ-NAPOCA REFORMAT CLUJ- 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1454 LICEAL REFORMATA) 4/9 7.Nu 200
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu .
4.Nu 8.Nu 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
DISCIPLINE TEOLOGICE DE 1.Nu 5.Nu 5.Nu
LICEUL TEOLOGIC VACANT 1. 1.REFORMAT
SPECIALITATE (TEOLOGIE 2.Nu 6.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA REFORMAT CLUJ- 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1455 LICEAL REFORMATA) 5/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu 201
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu .
4.Nu 8.Nu 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1296 CLUJ-NAPOCA LICEUL UNITARIAN LICEAL DISCIPLINE TEOLOGICE DE 6/0 director adjunct Solymosi REZERVAT INSPECTIE LA 1. 1.UNITARIAN 5.Nu prelungirea duratei 202
[URBAN] "JANOS ZSIGMOND" SPECIALITATE (TEOLOGIE Zsolt 1 an 1.Nu 5.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
CLUJ-NAPOCA UNITARIANA) ANG. PERD. 2.Nu 6.Nu maghiară 3.Nu 7.Nu individual de
DETERMINATA 3.Nu 7.Da 3. 4.Nu 8.Nu munca pe perioada
4.Nu 8.Nu 9.Nu determinata,
candidat cu def. cu
9.Da, candidat cu definitivat cu nota/media cel
nota/media cel putin 7 putin 7
RÁCZ M. MÁRIA
LICEUL DE 1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
5.Nu
COREGRAFIE ȘI ARTĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu publica (angajare pe
LICEU MUZICA / DUET 6.Nu
CLUJ-NAPOCA DRAMATICĂ 1 an 3.Nu 7.Nu 2.Limba 2.Nu perioada
2895 ARTA - 6/0 COREGRAFIE 7.Nu 203
[URBAN] "OCTAVIAN STROIA" ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu română 3.Nu determinata)
COREGRAFIE 8.Nu
CLUJ-NAPOCA DETERMINATA 3. 4.Nu CICEO E. ALINA
9.Nu 9.Nu
MIRELA
ECONOMIC, 1.Nu 5.Nu completarea normei
5.Nu
COLEGIUL TEHNIC ADMINISTRATIV, COMERT VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu didactice pe
6.Nu
CLUJ-NAPOCA "RALUCA RIPAN" CLUJ- SI SERVICII / COMERT SI 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1874 LICEAL 9/0 7.Nu 204
[URBAN] NAPOCA SERVICII ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu FARMACIUC I.
9.Nu 9.Nu
RODICA
prelungirea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu individual de
ECONOMIC, 2.Nu 6.Nu munca pe perioada
CHERECHES MONICA, 3.Nu 7.Da 5.Nu
COLEGIUL TEHNIC ADMINISTRATIV, COMERT REZERVAT 1. 1.Nu determinata,
titular cu catedra rezervata, 4.Nu 8.Nu 6.Nu
CÂMPIA TURZII "VICTOR UNGUREANU" SI SERVICII / ECONOMIC, 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu candidat cu
1879 LICEAL 13/0 art.255, legea 1/2011, 7.Nu 205
[URBAN] CÂMPIA TURZII ADMINISTRATIV, POSTA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu nota/media cel
director adjunct - 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu putin 5 sau intre 5
31.08.2020 9.Nu
si 7
9.Da, candidat cu nota/media cel CIOARA A.
putin 5 sau intre 5 si 7 BRÎNDUȘA
DANIELA
modificarea duratei
contractului
individual de
ECONOMIC, 1.Da 5.Nu munca din durată
2.Nu 6.Nu 5.Nu
ADMINISTRATIV, COMERT VACANT 1. 1.Nu determinata de un
LICEUL TEHNOLOGIC 3.Nu 7.Nu 6.Nu
HUEDIN SI SERVICII / ECONOMIC, 4 ani INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu an, in contract
1888 "VLĂDEASA" HUEDIN LICEAL 18/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 206
[URBAN] ADMINISTRATIV, POSTA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu individual de
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu munca pe durata de
9.Nu
viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu PĂDUREAN M.
ADELA-DIANA
modificarea duratei
contractului
individual de
ECONOMIC, 1.Da 5.Nu munca din durată
2.Nu 6.Nu 5.Nu
ADMINISTRATIV, COMERT VACANT 1. 1.Nu determinata de un
LICEUL TEHNOLOGIC 3.Nu 7.Nu 6.Nu
HUEDIN SI SERVICII / ECONOMIC, 4 ani INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu an, in contract
1894 "VLĂDEASA" HUEDIN LICEAL 18/0 9+9 ORE 4.Nu 8.Nu 7.Nu 207
[URBAN] ADMINISTRATIV, POSTA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu individual de
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu munca pe durata de
9.Nu
{FIZICA} viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu FETICO A.
ELENA
ECONOMIC, 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ADMINISTRATIV, COMERT VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
LICEUL TEHNOLOGIC 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA SI SERVICII / ECONOMIC, 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1903 NR. 1 CLUJ-NAPOCA LICEAL 5/0 7.Nu nota din 2019 208
[URBAN] ADMINISTRATIV, POSTA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu PORUMB V.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu RALUCA-MARIA

ECONOMIC, 1.Nu 5.Nu


5.Nu ang. pe perioada
COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, COMERT REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
DIRECTOR -CCD.- 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA "IULIAN POP" CLUJ- SI SERVICII / ECONOMIC, 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2708 LICEAL 15/0 POPESCU MIHAELA- 7.Nu nota din 2019 209
[URBAN] NAPOCA ADMINISTRATIV, POSTA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
31.08.2020 8.Nu PORUMB V.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu RALUCA-MARIA

1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta


2.Nu 6.Nu 5.Nu publica (angajare pe
COLEGIUL NAȚIONAL VACANT 1. 1.Nu
ECONOMIE APLICATA 3.Nu 7.Da 6.Nu perioada
DEJ "ANDREI MUREȘANU" 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
3608 LICEAL 1/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu determinata) 210
[URBAN] DEJ ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu
8.Nu ILYÉS Z.
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu SZILÁRD-
nota/media cel putin 7 ZOLTÁN
1919 CLUJ-NAPOCA COLEGIUL NAȚIONAL LICEAL ECONOMIE; EDUCATIE 7/0 BARAIAN ALINA REZERVAT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu ang. pe perioada 211
[URBAN] "GEORGE BARIȚIU" ANTREPRENORIALA MONICA, titular cu catedra 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu det. - candidat cu
rezervata, art.255, legea 7.Nu nota din 2019
CLUJ-NAPOCA 1/2011, director - ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 8.Nu FLOREA A.
31.08.2020 DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 9.Nu DANIELA
9.Da, candidat cu definitivat cu MARIANA
nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu detasare in interesul
COLEGIUL TEHNIC DE 5.Nu
ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu invatamantului
COMUNICAȚII 6.Nu
CLUJ-NAPOCA ANTREPRENORIALA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu pentru restrangere
1935 "AUGUSTIN MAIOR" LICEAL 2/0 7.Nu 212
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu nesolutionata
CLUJ-NAPOCA 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu VASARHELYI D.
9.Nu 9.Nu
BEATRISZ
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
COLEGIUL TEHNIC ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 1. 1.Nu
2.Nu 6.Nu 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA ENERGETIC CLUJ- ANTREPRENORIALA 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1944 LICEAL 2/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu nota din 2019 213
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
4.Nu 8.Nu 8.Nu SUCIU P. IOANA
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu MARIA
1.Nu 5.Nu 5.Nu
LICEUL TEOLOGIC ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 1. 1.BAPTIST
2.Nu 6.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA BAPTIST "EMANUEL" ANTREPRENORIALA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1981 LICEAL 5/0 7.Nu 214
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu .
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu detasare in interesul
5.Nu
LICEUL TEORETIC ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu invatamantului
6.Nu
CLUJ-NAPOCA "AVRAM IANCU" CLUJ- ANTREPRENORIALA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu pentru restrangere
1985 LICEAL 3/0 7.Nu 215
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu nesolutionata
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu VASARHELYI D.
9.Nu 9.Nu
BEATRISZ
ocupare in sedinta
1.Nu 5.Nu 5.Nu publica (angajare pe
LICEUL TEORETIC ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
6.Nu perioada
HUEDIN "OCTAVIAN GOGA" ANTREPRENORIALA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1989 LICEAL 2/0 7.Nu determinata) 216
[URBAN] HUEDIN ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu
8.Nu ILYÉS Z.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu SZILÁRD-
9.Nu ZOLTÁN
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
LICEUL TEORETIC ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
6.Nu
HUEDIN "OCTAVIAN GOGA" ANTREPRENORIALA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
2006 LICEAL 7/0 7.Nu 217
[URBAN] HUEDIN ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu FLOREA A.
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu DANIELA
9.Nu 9.Nu
MARIANA
1.Nu 5.Nu 5.Nu
LICEUL UNITARIAN ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 1. 1.UNITARIAN
2.Nu 6.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "JANOS ZSIGMOND" ANTREPRENORIALA 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
2010 LICEAL 4/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu 218
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA maghiară 3.Nu .
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.Nu
ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
LICEUL WALDORF 6.Nu
CLUJ-NAPOCA ANTREPRENORIALA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.WALDORF -
2017 CLUJ-NAPOCA LICEAL 2/0 7.Nu 219
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu .
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
SEMINARUL TEOLOGIC ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.ORTODOX
6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA ORTODOX CLUJ- ANTREPRENORIALA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2021 LICEAL 8/0 7.Nu nota din 2019 220
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
4.Nu 8.Nu 8.Nu SUCIU P. IOANA
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu MARIA
1.Nu 5.Nu detasare in interesul
COLEGIUL TEHNIC DE 5.Nu
ECONOMIE; EDUCATIE REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu invatamantului
COMUNICAȚII 6.Nu
CLUJ-NAPOCA ANTREPRENORIALA CFS-GOIA ADRIANA- 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu pentru restrangere
3180 "AUGUSTIN MAIOR" LICEAL 14/0 7.Nu 221
[URBAN] 31.08.2020 ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu nesolutionata
CLUJ-NAPOCA 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu VASARHELYI D.
9.Nu 9.Nu
BEATRISZ
1.Nu 5.Nu completarea normei
5.Nu
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIE; EDUCATIE VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu didactice pe
POST PENTRU 6.Nu
DEJ "CONSTANTIN ANTREPRENORIALA 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
3183 LICEAL 6/0 COMPLETARE DE 7.Nu 222
[URBAN] BRÂNCUȘI" DEJ ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata
CATEDRA 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu NEMES M.
9.Nu 9.Nu
RALUCA IOANA
1908 CLUJ-NAPOCA COLEGIUL TEHNIC LICEAL ECONOMIE; EDUCATIE 11/0 NICOARA MIRELA, REZERVAT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu ang. pe perioada 223
[URBAN] "ANGHEL SALIGNY" ANTREPRENORIALA - titular cu catedra rezervata, 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA ECONOMIE APLICATA art.255, legea 1/2011, ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 7.Nu nota din 2019
DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu
director adjunct - 8.Nu MOCANU G.
31.08.2020 9.Nu 9.Nu MATEI-CLAUDIU
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ECONOMIE; EDUCATIE 5.Nu
LICEUL TEHNOLOGIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
ANTREPRENORIALA - 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "AUREL VLAICU" CLUJ- 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
2023 LICEAL ECONOMIE APLICATA 6/0 7.Nu 224
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu FLOREA A.
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu DANIELA
9.Nu 9.Nu
MARIANA
ECONOMIE; EDUCATIE 1.Da 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 1. 1.Nu
LICEUL TEHNOLOGIC ANTREPRENORIALA - 2.Nu 6.Nu 6.Nu det. - candidat cu
HUEDIN 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2026 "VLĂDEASA" HUEDIN LICEAL ECONOMIE APLICATA 18/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu nota din 2019 225
[URBAN] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
4.Nu 8.Nu 8.Nu BÎRSAN H.I.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu LAURA-IOANA
ECONOMIE; EDUCATIE 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 1. 1.Nu
LICEUL TEHNOLOGIC ANTREPRENORIALA - 2.Nu 6.Nu 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2030 NR. 1 CLUJ-NAPOCA LICEAL ECONOMIE APLICATA 8/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu nota din 2019 226
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu SUCIU P. IOANA
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu MARIA
ECONOMIE; EDUCATIE
COLEGIUL TEHNIC DE ANTREPRENORIALA - 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
GIURGIU ELENA, titular REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
TRANSPORTURI ECONOMIE APLICATA - 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA cu catedra rezervata, art.255, 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1930 "TRANSILVANIA" CLUJ- LICEAL EDUCATIE ECONOMICO- 9/0 7.Nu nota din 2019 227
[URBAN] legea 1/2011, director - ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
NAPOCA FINANCIARA 8.Nu APOSTOL I.
09.01.2021 DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu CĂLIN-IONICĂ
9.Nu
pretransfer
CENTRUL ȘCOLAR 1.Da 5.Nu 5.Nu consimtit intre
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
PENTRU EDUCAȚIE EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Da unitatile de
CLUJ-NAPOCA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1011 INCLUZIVĂ CLUJ- GIMNAZIAL 16/0 7.Nu invatamant 228
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu
NAPOCA 8.Nu GIURGIUMAN
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu GH.. HOREA -
9.Nu ADRIAN
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu 5.Nu individual de
VACANT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
COLEGIUL "EMIL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu munca pe perioada
TURDA 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1013 NEGRUȚIU" TURDA LICEAL 17/0 7.Nu determinata, 229
[URBAN] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu candidat cu def. cu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu nota/media cel
9.Da, candidat cu definitivat cu
putin 7
nota/media cel putin 7
BĂL D. OLIMPIU
modificarea duratei
contractului
1.Da 5.Nu individual de
2.Nu 6.Nu munca din durată
3.Nu 7.Da 5.Nu
COLEGIUL DE MUZICĂ VACANT 1. 1.Nu determinata de un
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 4.Nu 8.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "SIGISMUND TODUȚĂ" 4 ani INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu an, in contract
1015 LICEAL 18/0 7.Nu 230
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu individual de
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu munca pe durata de
9.Nu
viabilitate a
9.Da, candidat cu definitivat cu postului/catedrei
nota/media cel putin 7 VERESS T.
CSONGOR
1.Nu 5.Nu pretransfer
5.Nu
COLEGIUL ECONOMIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu consimtit intre
EDUCATIE FIZICA SI SPORT POST ELIBERAT PRIN 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "IULIAN POP" CLUJ- 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu unitatile de
1022 LICEAL 16/0 PRETRANSFER 7.Nu 231
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu invatamant
GIURGIUMAN HOREA 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu BERINDEI P.
9.Nu 9.Nu
VASILE-DANIEL
COSTISOR (AVRAM) G. 1.Da 5.Nu ocupare in sedinta
5.Nu
COLEGIUL NAȚIONAL FLORINA-MARIA Titular REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu publica (angajare pe
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "EMIL RACOVIȚĂ" cu catedra rezervata in 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1024 LICEAL 18/0 7.Nu 232
[URBAN] CLUJ-NAPOCA concediu ingrijire copil art. ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata)
8.Nu
255 (6) (legea 1/2011) DETERMINATA 3. 4.Nu NICOARĂ P.
9.Nu 9.Nu
30.07.2 RAREȘ
1047 CLUJ-NAPOCA COLEGIUL NAȚIONAL LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18/0 6+12 ORE VACANT 1.Da 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu modificarea duratei 233
[URBAN] "EMIL RACOVIȚĂ" 4 ani 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 7.Nu individual de
{ȘCOALA GIMNAZIALĂ DETERMINATA 4.Nu 8.Da 3. 4.Nu 8.Nu munca din durată
"CONSTANTIN 9.Nu determinata de un
an, in contract
BRÂNCUȘI" CLUJ- individual de
NAPOCA} munca pe durata de
viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu PERDE G.
AUREL-SORIN
1.Nu 5.Nu plata cu ora
COLEGIUL NAȚIONAL 5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu personal didactic
PEDAGOGIC EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
CLUJ-NAPOCA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu asociat
1049 "GHEORGHE LAZĂR" LICEAL 9/0 7.Nu 234
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu SUCIU V.
CLUJ-NAPOCA 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu VIOREL-
9.Nu 9.Da
GABRIEL
1.Da 5.Nu pretransfer
COLEGIUL TEHNIC
2.Nu 6.Nu 5.Nu consimtit intre
"ANA ASLAN" CLUJ- VACANT 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 15+5 ORE ELIBERAT 3.Nu 7.Da 6.Nu unitatile de
CLUJ-NAPOCA NAPOCA 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1053 LICEAL 20/0 PRIN PRETRANSFER DE 4.Nu 8.Nu 7.Nu invatamant 235
[URBAN] {SCOALA GIMNAZIALA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
BOAR ROMULUS-5 ORE 8.Nu MURESAN V.
ION CREANGA CLUJ- DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu HORATIU
NAPOCA}
VALERIU
1.Nu 5.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
COLEGIUL TEHNIC VACANT 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 2.Nu 6.Nu 6.Nu publica (angajare pe
CÂMPIA TURZII "VICTOR UNGUREANU" 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1055 LICEAL 3/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu perioada 236
[URBAN] CÂMPIA TURZII ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu determinata)
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu BĂL D. OLIMPIU
1.Nu 5.Nu pretransfer
5.Nu
LICEUL DE ARTE VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu consimtit intre
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
CLUJ-NAPOCA VIZUALE "ROMULUS 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu unitatile de
1079 LICEAL 4/0 7.Nu 237
[URBAN] LADEA" CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu invatamant
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu BERINDEI P.
9.Nu 9.Nu
VASILE-DANIEL
LICEUL DE 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
COREGRAFIE ȘI ARTĂ NEGRUT R. DAN Titular REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA DRAMATICĂ cu catedra rezervata in CFS 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1086 LICEAL 6/0 7.Nu nota din 2019 238
[URBAN] "OCTAVIAN STROIA" interes personal art 255(8) ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu BÁNYAI R.
CLUJ-NAPOCA (legea 1/2011) - 01.02.2020 DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu BEATRIX

pretransfer
LICEUL DE 1.Nu 5.Nu 5.Nu consimtit intre
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
INFORMATICĂ EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu unitatile de
CLUJ-NAPOCA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1087 "TIBERIU POPOVICIU" LICEAL 6/0 7.Nu invatamant 239
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu
CLUJ-NAPOCA 8.Nu CHIRIȚĂ D.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu DANIELA
9.Nu SORANA
1.Da 5.Nu 1.GRECO- 5.Nu ang. pe perioada
LICEUL GRECO- VACANT 1.
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 2.Nu 6.Nu CATOLIC 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA CATOLIC "INOCHENTIE 4 ani INSPECTIE LA 2.Limba
1092 LICEAL 18/0 3.Nu 7.Nu 2.Nu 7.Nu nota din 2019 240
[URBAN] MICU" CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. CLASA română
4.Nu 8.Nu 3.Nu 8.Nu BOICO V.
DETERMINATA 3.
9.Nu 4.Nu 9.Nu ELISABETA
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
LICEUL TEHNOLOGIC VACANT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu munca pe perioada
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "AUREL VLAICU" CLUJ- 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1099 LICEAL 11/0 7.Nu 241
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 SIMIHELEAN V.
CĂLIN-VIRGIL
1.Nu 5.Nu 5.Nu
LICEUL TEHNOLOGIC VACANT 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 2.Nu 6.Nu 6.Nu
DEJ "CONSTANTIN 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1102 LICEAL 3/0 3.Nu 7.Da 7.Nu 242
[URBAN] BRÂNCUȘI" DEJ ANG. PERD. CLASA română 3.Nu .
4.Nu 8.Nu 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1106 DEJ LICEUL TEHNOLOGIC LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18/0 VACANT INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu prelungirea duratei 243
[URBAN] "SOMEȘ" DEJ 1 an CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
ANG. PERD. 1.Da 5.Nu română 3.Nu 7.Nu individual de
DETERMINATA 2.Nu 6.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca pe perioada
3.Nu 7.Nu 9.Nu determinata,
4.Nu 8.Nu candidat cu
nota/media cel
putin 5 sau intre 5
9.Da, candidat cu nota/media cel si 7
putin 5 sau intre 5 si 7 HOZA Z. ADRIAN
VASILE
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
LICEUL TEHNOLOGIC EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
GHERLA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1110 GHERLA LICEAL 3/0 7.Nu 244
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu TASNADI Ș.
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu ISTVAN-
9.Nu 9.Nu
NORBERT
LICEUL TEHNOLOGIC 1.Da 5.Nu 5.Nu
VACANT 1. 1.Nu
SPECIAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT 2.Nu 6.Nu COMUNICARE IN 6.Da
CLUJ-NAPOCA 1 an 2.Limba 2.Nu -
1119 DEFICIENȚI DE AUZ LICEAL 16/0 3.Nu 7.Nu LIMBAJ MIMICO- 7.Nu 245
[URBAN] ANG. PERD. română 3.Nu .
CLUJ-NAPOCA 4.Nu 8.Nu GESTUAL 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu
LICEUL TEOLOGIC 5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.ADVENTIST
ADVENTIST EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
CLUJ-NAPOCA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1121 "MARANATHA" CLUJ- LICEAL 6/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 246
[URBAN] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu .
NAPOCA 8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu
nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.Nu
LICEUL TEOLOGIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.BAPTIST
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
CLUJ-NAPOCA BAPTIST "EMANUEL" 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1130 LICEAL 7/3 7.Nu 247
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu .
4.Nu 8.Nu 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Da 5.Nu prelungirea duratei
2.Nu 6.Nu contractului
3.Nu 7.Nu individual de
4.Nu 8.Nu 5.Nu munca pe perioada
LICEUL TEOLOGIC VACANT 1. 1.REFORMAT
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu determinata,
CLUJ-NAPOCA REFORMAT CLUJ- 4 ani INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1135 LICEAL 18/0 7.Nu candidat cu 248
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu
8.Nu nota/media cel
DETERMINATA 9.Da, candidat cu nota/media cel 3. 4.Nu
9.Nu putin 5 sau intre 5
putin 5 sau intre 5 si 7
si 7
KISS G.
GERGELY-ANTAL
prelungirea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu
individual de
2.Nu 6.Nu
Vedean G. Cristian Oliviu - 5.Nu munca pe perioada
LICEUL TEORETIC REZERVAT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT Titular cu catedra rezervata 6.Nu determinata,
GHERLA "ANA IPĂTESCU" 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1146 LICEAL 10/0 art. 255 (2) (legea1/2011) 7.Nu candidat cu 249
[URBAN] GHERLA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
director adjunct - 8.Nu nota/media cel
DETERMINATA 3. 4.Nu
01.09.2020 9.Nu putin 5 sau intre 5
9.Da, candidat cu nota/media cel si 7
putin 5 sau intre 5 si 7 POP R. RAUL
RUBIN
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
LICEUL TEORETIC TOKES SZONDI T. REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA "APACZAI CSERE EDITH ANGELA - Titular 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1149 LICEAL 2/0 7.Nu nota din 2019 250
[URBAN] JANOS" CLUJ-NAPOCA cu catedra rezervata grad I ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu
4.Da 8.Nu 8.Nu BALLO K.
reducere 2 ore - 31.08.2020 DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu LAURA
1.Nu 5.Nu
5.Nu ang. pe perioada
LICEUL TEORETIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA "APACZAI CSERE 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1151 LICEAL 10/2 7.Nu nota din 2019 251
[URBAN] JANOS" CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA maghiară 3.Nu
8.Nu BALLO K.
DETERMINATA 9.Da, candidat inscris la definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu LAURA
nota/media cel p
prelungirea duratei
contractului
1.Da 5.Nu
individual de
2.Nu 6.Nu
Rusu S. Marius Adrian - 5.Nu munca pe perioada
LICEUL TEORETIC REZERVAT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT Titular cu catedra rezervata 6.Nu determinata,
CLUJ-NAPOCA "AVRAM IANCU" CLUJ- 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1157 LICEAL 18/0 art. 255 (2) (legea1/2011) 7.Nu candidat cu def. cu 252
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
director adjunct - 8.Nu nota/media cel
DETERMINATA 3. 4.Nu
01.09.2020 9.Nu putin 7
9.Da, candidat cu definitivat cu PETRUȘ A.
nota/media cel putin 7 RAZVAN
CATALIN
1159 CLUJ-NAPOCA LICEUL TEORETIC LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 1/1 MIHALY B. BELA Titular REZERVAT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu ang. pe perioada 253
[URBAN] "BATHORY ISTVAN" cu catedra rezervata grad I 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA reducere 2 ore - 31.08.2020 ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu maghiară 3.Nu 7.Nu nota din 2019
DETERMINATA 4.Da 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu BORBÉLY-
9.Nu BÁNDY M.
9.Nu BOTOND
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.Nu ang. pe perioada
LICEUL TEORETIC VACANT 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 3.Nu 7.Da 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA "BATHORY ISTVAN" 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1160 LICEAL 8/2 4.Nu 8.Da 7.Nu nota din 2019 254
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu
8.Nu BÁNYAI R.
DETERMINATA 9.Da, candidat cu nota/media cel 3. 4.Nu
9.Nu BEATRIX
putin 5 sau intre 5 si 7
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
LICEUL TEORETIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA "BRASSAI SAMUEL" 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1162 LICEAL 5/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu nota din 2019 255
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu
4.Nu 8.Nu 8.Nu BALLO K.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu LAURA
1.Nu 5.Nu
5.Nu ang. pe perioada
LICEUL TEORETIC Negrut R. Dan - Titular cu REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA "EUGEN PORA" CLUJ- catedra rezervata in CFS 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1165 LICEAL 12/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu rezultate 2017,2018 256
[URBAN] NAPOCA interes personal art. 255 (8) ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu COSMA I-L.
(legea1/2011) - 01.02.2020 DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu VLAD-ŞTEFAN
nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
Salomir M. Marian Mircea - 2.Nu 6.Nu 5.Nu
LICEUL TEORETIC REZERVAT 1. 1.Nu det. - candidat cu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT Titular cu catedra rezervata 3.Nu 7.Nu 6.Nu
GILĂU "GELU VOIEVOD" 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1168 LICEAL 14/0 in CFS interes personal art. 4.Nu 8.Nu 7.Nu 257
[RURAL] GILĂU ANG. PERD. CLASA română 3.Nu CRĂCIUN R.
255 (8) (legea1/2011) - 8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu nota/media cel 3. 4.Nu COSMIN-
01.09.2020 9.Nu
putin 5 sau intre 5 si 7 FLORENTIN
1.Nu 5.Nu prelungirea duratei
2.Nu 6.Nu contractului
3.Nu 7.Nu individual de
4.Nu 8.Nu munca pe perioada
5.Nu
LICEUL TEORETIC VACANT 1. 1.Nu determinata,
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
GHERLA "KEMÉNY ZSIGMOND" 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu candidat cu
1172 LICEAL 13/0 7.Nu 258
[URBAN] GHERLA ANG. PERD. CLASA maghiară 3.Nu nota/media cel
8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu nota/media cel 3. 4.Nu putin 5 sau intre 5
9.Nu
putin 5 sau intre 5 si 7 si 7
TASNADI Ș.
ISTVAN-
NORBERT
1.Da 5.Nu ocupare in sedinta
5.Nu
LICEUL TEORETIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu publica (angajare pe
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
GHERLA "KEMÉNY ZSIGMOND" 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1174 LICEAL 18/0 7.Nu 259
[URBAN] GHERLA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu determinata)
8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat fara definitivat cu 3. 4.Nu VIRÁG L.
9.Nu
nota/media cel putin 7 CSILLA
1.Da 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
LICEUL TEORETIC Moldovan A. Carmen Iulia - REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "NICOLAE BĂLCESCU" Titular cu catedra rezervata 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1185 LICEAL 18/0 7.Nu 260
[URBAN] CLUJ-NAPOCA in CIC art. 255 (6) ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu HODÂRLAN S.
8.Nu
(legea1/2011) - 22.08.2020 DETERMINATA 3. 4.Nu STELIAN-
9.Nu 9.Nu
SERGIU
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
2.Nu 6.Nu 5.Nu
LICEUL TEORETIC VACANT 1. 1.Nu det. - candidat cu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 3.Nu 7.Nu 6.Nu
HUEDIN "OCTAVIAN GOGA" 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1186 LICEAL 6/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 261
[URBAN] HUEDIN ANG. PERD. CLASA română 3.Nu CRĂCIUN R.
8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu nota/media cel 3. 4.Nu COSMIN-
9.Nu
putin 5 sau intre 5 si 7 FLORENTIN
modificarea duratei
contractului
1.Da 5.Nu individual de
2.Nu 6.Nu munca din durată
3.Nu 7.Nu 5.Nu
LICEUL TEORETIC VACANT 1. 1.Nu determinata de un
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 4.Nu 8.Da 6.Nu
CÂMPIA TURZII "PAVEL DAN" CÂMPIA 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu an, in contract
1189 LICEAL 18/0 7.Nu 262
[URBAN] TURZII ANG. PERD. CLASA română 3.Nu individual de
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu munca pe durata de
9.Nu
viabilitate a
9.Da, candidat cu definitivat cu postului/catedrei
nota/media cel putin 7 MOREA G.
CORNEL
1194 GHERLA LICEUL TEORETIC LICEAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 2/0 Ungur I. Tereza - Titular cu REZERVAT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu ang. pe perioada 263
[URBAN] "PETRU MAIOR" catedra rezervata grad I - 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu det. - candidat cu
GHERLA reducere 2 ore - 31.08.2020 ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 7.Nu nota din 2019
DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu TASNADI Ș.
9.Nu ISTVAN-
9.Nu NORBERT
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
LICEUL TEORETIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
GHERLA "PETRU MAIOR" 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1195 LICEAL 7/0 7.Nu 264
[URBAN] GHERLA ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu BODOCAN I-D.
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu PAUL-NARCIS-
9.Nu 9.Nu
IONUȚ
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
LICEUL TEORETIC VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "VICTOR BABEȘ" CLUJ- 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1199 LICEAL 5/0 7.Nu 265
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu MEDREA P.A.
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu MARIAN-
9.Nu 9.Nu
ALEXANDRU
1.Da 5.Nu 5.Nu
VACANT 1. 1.Nu angajare pe perioada
LICEUL WALDORF EDUCATIE FIZICA SI SPORT 2.Nu 6.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA 4 ani 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.WALDORF nedeterminata
1204 CLUJ-NAPOCA LICEAL 18/0 7.Nu 266
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu CORDOȘ A-L.
8.Nu
NEDETERMINATA 3. 4.Nu PAUL-LUCIAN
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu publica (angajare pe
LICEUL WALDORF EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
CLUJ-NAPOCA 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.WALDORF perioada
1212 CLUJ-NAPOCA LICEAL 11/0 7.Nu 267
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata)
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu MORAR J.A.
9.Nu 9.Nu
ZSOLT-ISTVAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
"ALEXANDRU VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
VULTURENI BOHAȚIEL" 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1214 GIMNAZIAL 16/0 7.Nu 268
[RURAL] VULTURENI, COM. ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu ILIE D.S.
8.Nu
VULTURENI DETERMINATA 3. 4.Nu ADRIANA-
9.Nu 9.Nu
RALUCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Da 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
Luca S. Ana-Silvia - Titular REZERVAT 1. 1.Nu
"ALEXANDRU VAIDA EDUCATIE FIZICA SI SPORT 2.Nu 6.Nu 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA cu catedra rezervata art. 255 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1219 VOEVOD" CLUJ- GIMNAZIAL 18/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu nota din 2019 269
[URBAN] (6) (legea1/2011) CIS - ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
NAPOCA 4.Nu 8.Nu 8.Nu JANKO D.
05.12.2020 DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu CLAUDIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 1. 1.Nu
"ALEXANDRU VAIDA EDUCATIE FIZICA SI SPORT 2.Nu 6.Nu 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1221 VOEVOD" CLUJ- GIMNAZIAL 11/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu nota din 2019 270
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
NAPOCA 8.Nu KARACSONY A.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu MARIA-RENATA
1.Nu 5.Nu 5.Nu detasare in interesul
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu invatamantului
TURDA "ANDREI ȘAGUNA" 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1225 GIMNAZIAL 17/0 7.Nu TIVADAR S. 271
[URBAN] TURDA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu MARIA
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu MIHAELA
1.Nu 5.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu ang. pe perioada
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
CÂMPIA TURZII "AVRAM IANCU" 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu det. - candidat cu
1227 GIMNAZIAL 2/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu 272
[URBAN] CÂMPIA TURZII ANG. PERD. CLASA română 3.Nu nota din 2019
4.Nu 8.Da 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu SUCIU I. IULIA
9.Nu 9.Nu
CRISTEA I. CALIN 1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
IONEL SOSIN B. REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
DEJ CLAUDEA MARIANA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1234 "AVRAM IANCU" DEJ GIMNAZIAL 6/0 7.Nu 273
[URBAN] CRET I. IOAN VIOREL ANG. PERD. 4.Da 8.Nu CLASA română 3.Nu MOLDOVAN I.
8.Nu
Titulari cu catedre rezervate DETERMINATA 3. 4.Nu LAURENȚIU-
9.Nu 9.Nu
grad I reducere 2 ore - 01.0 MARCEL
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
DEJ 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1235 "AVRAM IANCU" DEJ GIMNAZIAL 4/0 7.Nu 274
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu MOLDOVAN I.
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu LAURENȚIU-
9.Nu 9.Nu
MARCEL
1242 SĂVĂDISLA ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 12/0 6 + 2 + 4 ORE VACANT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu ang. pe perioada 275
[RURAL] "BORBELY JOZSEF" 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu det. - candidat cu
SĂVĂDISLA, COM. ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu maghiară 3.Nu 7.Nu nota din 2019
SĂVĂDISLA DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu
{Scoala Primara Liteni 9.Da, candidat fara definitivat cu 8.Nu HORVÁT I.
Scoala Primara Vlaha} nota/media cel putin 7 9.Nu DOROTTYA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
SUCEAGU, COM. BACIU 2.Nu 6.Nu 5.Nu
VACANT 1. 1.Nu det. - candidat cu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 3.Nu 7.Nu 6.Nu
SUCEAGU 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1245 [ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL 10/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 276
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu ALUAȘ F-C.
"CONSTANTIN 8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat fara definitivat cu 3. 4.Nu TUDOR-
BRÂNCOVEANU" 9.Nu
nota/media cel putin 7 ALEXANDRU
BACIU, COM. BACIU]
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Nu 5.Nu 5.Nu
"GELU ROMÂNUL" VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
DĂBÂCA DĂBÂCA, COM. 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1255 GIMNAZIAL 13/0 7.Nu 277
[RURAL] DĂBÂCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu .
8.Nu
{SCOALA PRIMARA DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
LUNA DE JOS }
pretransfer
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Da 5.Nu 5.Nu consimtit intre
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
"GHEORGHE ȘINCAI" EDUCATIE FIZICA SI SPORT POST ELIBERAT PRIN 6.Nu unitatile de
FLOREŞTI 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1258 FLOREȘTI, COM. GIMNAZIAL 18/0 PRETRANSFER CHIRITA 7.Nu invatamant 278
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
FLOREȘTI DANIELA-11 ORE 8.Nu STOICA I.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu ANGELA
9.Nu SANFIRA
modificarea duratei
contractului
1.Da 5.Nu individual de
2.Nu 6.Nu munca din durată
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 3.Nu 7.Nu 5.Nu determinata de un
VACANT 1. 1.Nu
"IOAN ALEXANDRU" EDUCATIE FIZICA SI SPORT 4.Nu 8.Nu 6.Nu an, in contract
SÂNPAUL 4 ani INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1260 SÂNPAUL, COM. GIMNAZIAL 17/1 7.Nu individual de 279
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
SÂNPAUL 8.Nu munca pe durata de
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
9.Da, candidat cu definitivat cu MARIȘ E.
nota/media cel putin 7 MAXIMILIANA-
THEONA
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "IOAN BOB" CLUJ- 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1280 GIMNAZIAL 12/0 7.Nu 280
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu MEDREA P.A.
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu MARIAN-
9.Nu 9.Nu
ALEXANDRU
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
TURDA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1282 "IOAN OPRIȘ" TURDA GIMNAZIAL 6/0 7.Nu 281
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu DOMNICA G.
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu IOANA
9.Nu 9.Nu
VERONICA
pretransfer
1.Da 5.Nu 5.Nu consimtit intre
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu unitatile de
CLUJ-NAPOCA "ION CREANGĂ" CLUJ- 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1283 GIMNAZIAL 18/0 7.Nu invatamant 282
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu
8.Nu BOAR R.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu ROMULUS
9.Nu HOREA
completarea normei
1.Nu 5.Nu 5.Nu didactice pe
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu perioada
CLUJ-NAPOCA "ION CREANGĂ" CLUJ- 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1284 GIMNAZIAL 6/0 7.Nu determinata 283
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu BOAR R.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu ROMULUS
9.Nu HOREA
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA "IULIU HAȚIEGANU" 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1285 GIMNAZIAL 17/0 3.Nu 7.Da 7.Nu nota din 2019 284
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
4.Nu 8.Da 8.Nu JURJE I. ANA-
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu MARIA
1286 IZVORU ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 15/0 13 + 2 ORE VACANT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu detasare in interesul 285
CRIŞULUI "KOS KAROLY" IZVORU 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu invatamantului
[RURAL] CRIȘULUI, COM. ANG. PERD. 3.Nu 7.Da maghiară 3.Nu 7.Nu TÖRÖK L.
IZVORU CRIȘULUI DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu ANNAMÁRIA
{SCOALA PRIMARA 9.Nu
SAULA} 9.Nu
prelungirea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu
individual de
2.Nu 6.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 5.Nu munca pe perioada
VACANT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu
"LIA MANOLIU" EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu determinata,
CORNEŞTI 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1288 CORNEȘTI, COM. GIMNAZIAL 8/0 7.Nu candidat cu def. cu 286
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
CORNEȘTI 8.Nu nota/media cel
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu putin 7
9.Da, candidat cu definitivat cu SZILAGYI F.
nota/media cel putin 7 FARKAS-
BERTALAN
modificarea duratei
contractului
1.Da 5.Nu individual de
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 2.Nu 6.Nu munca din durată
3.Nu 7.Nu 5.Nu
"MIRCEA LUCA" VACANT 1. 1.Nu determinata de un
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 4.Nu 8.Nu 6.Nu
BĂIŞOARA BĂIȘOARA, COM. 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu an, in contract
1290 GIMNAZIAL 16/2 16 + 2 ORE 7.Nu 287
[RURAL] BĂIȘOARA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu individual de
8.Nu
{ȘCOALA PRIMARĂ DETERMINATA 3. 4.Nu munca pe durata de
9.Nu
MUNTELE BĂIȘORII} viabilitate a
9.Da, candidat cu definitivat cu postului/catedrei
nota/media cel putin 7 NEGREA V.
BOGDAN
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 2.Nu 6.Nu 6.Nu det. - candidat cu
CIUCEA "OCTAVIAN GOGA" 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1291 GIMNAZIAL 11/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu nota din 2019 288
[RURAL] CIUCEA, COM. CIUCEA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
4.Nu 8.Nu 8.Nu SÂRB E. MARIA-
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu EMILIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
"PAVEL DAN" TRITENII 1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
DE JOS, COM. TRITENII VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
TRITENII DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
DE JOS 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu rezultate 2017,2018
1292 JOS GIMNAZIAL 14/0 7.Nu 289
{ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu DRAGOȘ N-I.
[RURAL] 8.Nu
PĂDURENI ȘCOALA DETERMINATA 3. 4.Nu ELISABETA-
9.Nu
PRIMARĂ TRITENII DE ECATERINA
SUS} 9.Nu
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
"ȘTEFAN MICLE" VACANT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu munca pe perioada
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
FELEACU FELEACU, COM. 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1295 GIMNAZIAL 12/0 8+4 ORE 7.Nu 290
[RURAL] FELEACU ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
{ȘCOALA PRIMARĂ DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
VÂLCELE} 9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 CHIFAN I.
CĂTĂLIN
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu munca pe perioada
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
APAHIDA "ȘTEFAN PASCU" 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1297 GIMNAZIAL 8/0 7.Nu 291
[RURAL] APAHIDA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 GUT T. SERGIU-
CIPRIAN
1.Nu 5.Nu 5.Nu detasare in interesul
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 2.Nu 6.Nu 6.Nu invatamantului
TURDA "TEODOR MURĂȘANU" 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1299 GIMNAZIAL 3/0 7.Nu TIVADAR S. 292
[URBAN] TURDA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu MARIA
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu MIHAELA
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu det. - candidat cu
CLUJ-NAPOCA "TRAIAN DÂRJAN" 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1301 GIMNAZIAL 8/0 7.Nu nota din 2019 293
[URBAN] CLUJ-NAPOCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu KARACSONY A.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu MARIA-RENATA
1306 AGHIREŞU- ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 7/0 VACANT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu ang. pe perioada 294
FABRICI AGHIREȘU - FABRICI, 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu det. - candidat cu
[RURAL] COM. AGHIREȘU ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 7.Nu nota din 2019
DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu ZAHARIE I-L.
9.Nu
9.Da, candidat fara definitivat cu CĂTĂLIN-
nota/media cel putin 7 BOGDAN
prelungirea duratei
1.Da 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu munca pe perioada
AGHIREŞU- EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
AGHIREȘU - FABRICI, 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1307 FABRICI GIMNAZIAL 18/0 7.Nu 295
COM. AGHIREȘU ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
[RURAL] 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 MARIAN R-I.
SERGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Nu 5.Nu
5.Nu
AGHIREȘU - FABRICI, VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
AGHIREŞU- EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
COM. AGHIREȘU 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1309 FABRICI GIMNAZIAL 8/0 4+2+2 ORE 7.Nu 296
{SCOALA PRIMARA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu .
[RURAL] 8.Nu
BAGARA SCOALA DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
PRIMARA MACAU}
prelungirea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu
individual de
2.Nu 6.Nu
5.Nu munca pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu determinata,
ALUNIŞ ALUNIȘ, COM. ALUNIȘ 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1317 GIMNAZIAL 11/0 9+2 ORE 7.Nu candidat cu def. cu 297
[RURAL] {SCOALA PRIMARA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu nota/media cel
GHIROLT} DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu putin 7
9.Da, candidat cu definitivat cu SZILAGYI F.
nota/media cel putin 7 FARKAS-
BERTALAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
"ALEXANDRU VAIDA EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu det. - candidat cu
BOBÂLNA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1319 VOEVOD" BOBÂLNA, GIMNAZIAL 6/0 7.Nu nota din 2019 298
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
COM. BOBÂLNA 4.Nu 8.Nu 8.Nu MARIAN I.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu OVIDIU-MIHAI
1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu publica (angajare pe
ȘCOALA GIMNAZIALĂ EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
BORŞA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1320 BORȘA, COM. BORȘA GIMNAZIAL 13/0 7.Nu 299
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata)
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu BARTOŞ M.
9.Nu 9.Nu
PAULA-KARINA
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
REZERVAT 1. 1.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ EDUCATIE FIZICA SI SPORT TIMANDI P. PARTENIE- 2.Nu 6.Nu 6.Nu det. - candidat cu
BUZA 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1325 BUZA, COM. BUZA GIMNAZIAL 8/0 primar/viceprimar 3.Nu 7.Nu 7.Nu nota din 2019 300
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
28.06.2020 8.Nu MARIAN I. IOAN-
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu MARCEL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VAIDA CĂMĂRAȘ, 5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
VAIDA- COM. CĂIANU EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1331 CĂMĂRAŞ GIMNAZIAL 6/0 7.Nu 301
ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu FETZ A.
[RURAL] [ȘCOALA GIMNAZIALĂ 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu HERBERT
CĂIANU, COM. 9.Nu
9.Nu MARTIN
CĂIANU]
prelungirea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu individual de
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 2.Nu 6.Nu 5.Nu munca pe perioada
VACANT 1. 1.Nu
CĂLĂRAȘI, COM. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 3.Nu 7.Nu 6.Nu determinata,
CĂLĂRAŞI 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1334 CĂLĂRAȘI GIMNAZIAL 11/0 6+5 ORE 4.Nu 8.Nu 7.Nu candidat cu 302
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
{SCOALA PRIMARA 8.Nu nota/media cel
DETERMINATA 3. 4.Nu
BOGATA} 9.Nu putin 5 sau intre 5
si 7
9.Nu TOTHĂZAN M-
M. LAURA
1.Da 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 2.Nu 6.Nu 5.Nu
REZERVAT 1. 1.Nu det. - candidat cu
CĂMĂRAȘU, COM. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 14+4 ORE-DIRECTOR- 3.Nu 7.Da 6.Nu
CĂMĂRAŞU 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1343 CĂMĂRAȘU GIMNAZIAL 18/0 PRUNEAN-BAGOSI 4.Nu 8.Nu 7.Nu 303
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu CISTELICAN V.
{SCOALA PRIMARA FELICIAN - 01.09.2021 8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu MIHAELA-
NAOIU} 9.Nu
nota/media cel putin 7 CRISTINA
1344 CĂLĂRAŞI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 2/0 VACANT 1.Da 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu - 304
[RURAL] CĂLĂRAȘI, COM. 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu .
CĂLĂRAȘI ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu maghiară 3.Nu 7.Nu
DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu
9.Nu 9.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
CĂPUȘU MARE, COM. 1.Nu 5.Nu
CĂPUȘU MARE 2.Nu 6.Nu 5.Nu
{ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu ang. pe perioada
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
CĂPUŞU MARE CĂPUȘU MARE 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu det. - candidat cu
1350 GIMNAZIAL 16/0 7+4+4+3 ORE 7.Nu 305
[RURAL] ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANG. PERD. CLASA română 3.Nu nota din 2019
8.Nu
CĂPUȘU MIC ȘCOALA DETERMINATA 3. 4.Nu SUCIU I. IULIA
9.Nu
PRIMARĂ AGÂRBICIU 9.Da, candidat cu definitivat cu
ȘCOALA PRIMARĂ nota/media cel putin 7
DUMBRAVA}
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu
munca din durată
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 2.Nu 6.Nu 5.Nu
VACANT 1. 1.Nu determinata de un
CÂȚCĂU, COM. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 3.Nu 7.Nu 6.Nu
CÂŢCĂU 4 ani INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu an, in contract
1352 CÂȚCĂU GIMNAZIAL 17/1 16+2 ORE 4.Nu 8.Nu 7.Nu 306
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu individual de
{SCOALA GIMNAZIALA 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu munca pe durata de
BATIN} 9.Nu
viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu BUD G. ADRIAN-
TUDOR
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
VACANT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu munca pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
CĂTINA 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1355 CĂTINA, COM. CĂTINA GIMNAZIAL 17/0 7.Nu 307
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 PINTEA A-R.
TUDOR
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
CEANU MARE, COM. VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu det. - candidat cu
CEANU MARE CEANU MARE 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1358 GIMNAZIAL 11/0 7.Nu rezultate 2017,2018 308
[RURAL] {SCOALA GIMNAZIALA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu ZUGA D.
BOIAN SCOALA DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu RAZVAN
PRIMARA BOLDUT}
HANGO I. MIHAELA 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ REZERVAT 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT ELENA titular cu catedra 2.Nu 6.Nu 6.Nu det. - candidat cu
CHIUIEŞTI CHIUIEȘTI, COM. 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1361 GIMNAZIAL 13/0 rezervată, art. 255 (2) (legea 7.Nu nota din 2019 309
[RURAL] CHIUIEȘTI ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
1/2011), director, 4.Nu 8.Nu 8.Nu MARIAN I.
DETERMINATA 3. 4.Nu
01.09.2020 9.Nu 9.Nu OVIDIU-MIHAI
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu individual de
5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu munca pe perioada
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
CIURILA CIURILA, COM. 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu determinata,
1362 GIMNAZIAL 10/0 7.Nu 310
[RURAL] CIURILA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu candidat cu def. cu
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu nota/media cel
9.Nu
9.Da, candidat cu definitivat cu putin 7
nota/media cel putin 7 GUT T. SERGIU-
CIPRIAN
1.Da 5.Nu pretransfer
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu consimtit intre
COJOCNA, COM. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
COJOCNA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu unitatile de
1364 COJOCNA GIMNAZIAL 18/0 7.Nu 311
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu invatamant
{SCOALA PRIMARA {17+1 ORE} 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu POP I. CĂTĂLIN-
BOJU} 9.Nu 9.Nu
IOAN
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
FRATA FRATA, COM. FRATA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1366 GIMNAZIAL 10/2 7.Nu 312
[RURAL] {SCOALA GIMNAZIALA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu ARMANCA G.
8.Nu
SOPORU DE CÂMPIE} DETERMINATA 3. 4.Nu GHEORGHE
9.Nu 9.Nu
MARIAN
1367 GÂRBĂU ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 8/0 VACANT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu completarea normei 313
[RURAL] GÂRBĂU, COM. 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu didactice pe
GÂRBĂU ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 7.Nu perioada
DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu determinata
9.Da, candidat cu nota/media cel 8.Nu BAL N. IONUŢ
putin 5 sau intre 5 si 7 9.Nu NICOLAE

1.Nu 5.Nu ang. pe perioada


ȘCOALA GIMNAZIALĂ 5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
GÂRBĂU, COM. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
GÂRBĂU 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1369 GÂRBĂU GIMNAZIAL 4/0 7.Nu 314
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu FETZ A.
{SCOALA PRIMARA 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu HERBERT
VISTEA} 9.Nu 9.Nu
MARTIN
prelungirea duratei
1.Nu 5.Nu contractului
2.Nu 6.Nu 5.Nu individual de
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu munca pe perioada
IARA IARA, COM. IARA 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1374 GIMNAZIAL 12/1 11+2 ORE 7.Nu determinata, 315
[RURAL] {SCOALA PRIMARA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu candidat cu def. cu
AGRIS} DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu nota/media cel
9.Da, candidat cu definitivat cu
putin 7
nota/media cel putin 7
BAKOS I. TIBOR
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 1. 1.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ EDUCATIE FIZICA SI SPORT 3.Nu 7.Da 6.Nu det. - candidat cu
ICLOD 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1375 ICLOD, COM. ICLOD GIMNAZIAL 12/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu nota din 2019 316
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu FLOREA C.
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu ANDREEA
nota/media cel putin 7
prelungirea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu
individual de
2.Nu 6.Nu
5.Nu munca pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu determinata,
LUNA LUNA, COM. LUNA 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1377 GIMNAZIAL 10/0 7.Nu candidat cu 317
[RURAL] {SCOALA GIMNAZIALA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu nota/media cel
LUNCANI} DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu putin 5 sau intre 5
9.Da, candidat cu nota/media cel si 7
putin 5 sau intre 5 si 7 CSERVENECZ M.
IULIU-LUDOVIC
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
MĂGURI RĂCĂTĂU, 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
MĂGURI- COM. MĂGURI EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu det. - candidat cu
1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1378 RĂCĂTĂU RĂCĂTĂU GIMNAZIAL 2/0 7.Nu nota din 2019 318
ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
[RURAL] {SCOALA PRIMARA 8.Nu FĂURICĂ O.
DETERMINATA 3. 4.Nu
STEFAN BODEA 9.Nu RĂZVAN-OVIDIU
GHERMANESTI} 9.Nu
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
2.Nu 6.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 1. 1.Nu det. - candidat cu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
MĂNĂSTIRENI MĂNĂSTIRENI, COM. 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1381 GIMNAZIAL 10/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 319
[RURAL] MĂNĂSTIRENI ANG. PERD. CLASA română 3.Nu BODOCAN I-D.
8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu nota/media cel 3. 4.Nu PAUL-NARCIS-
9.Nu
putin 5 sau intre 5 si 7 IONUȚ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
NEGRENI, COM. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu det. - candidat cu
NEGRENI 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1386 NEGRENI GIMNAZIAL 8/0 8+2 ORE 7.Nu nota din 2019 320
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
{ȘCOALA PRIMARĂ 8.Nu SÂRB E. MARIA-
DETERMINATA 3. 4.Nu
BUCEA} 9.Nu 9.Nu EMILIA
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu det. - candidat cu
GHERLA 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1389 NR. 1 GHERLA GIMNAZIAL 4/0 7.Nu nota din 2019 321
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA română 3.Nu
8.Nu BÁNYAI R.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu BEATRIX
1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu det. - candidat cu
PĂLATCA PALATCA, COM. 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1392 GIMNAZIAL 10/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu rezultate 2017,2018 322
[RURAL] PALATCA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
8.Nu MUREŞAN V.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu ANCUŢA MARIA
1.Nu 5.Nu ocupare in sedinta
2.Nu 6.Nu 5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 1. 1.Nu publica (angajare pe
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 3.Nu 7.Da 6.Nu
PLOSCOŞ PLOSCOȘ, COM. 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1395 GIMNAZIAL 7/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 323
[RURAL] PLOSCOȘ ANG. PERD. CLASA română 3.Nu determinata)
8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu nota/media cel 3. 4.Nu CSERVENECZ M.
9.Nu
putin 5 sau intre 5 si 7 IULIU-LUDOVIC
1398 POIENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIMNAZIAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 18/0 16+2 ORE VACANT 1.Da 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu modificarea duratei 324
[RURAL] POIENI, COM. POIENI 4 ani 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu contractului
{SCOALA PRIMARA ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu română 3.Nu 7.Nu individual de
BOLOGA} DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu munca din durată
9.Nu determinata de un
an, in contract
individual de
munca pe durata de
viabilitate a
postului/catedrei
9.Nu POTRA V.
MARIAN-IOAN
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Da 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
SĂCUIEU, COM. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu det. - candidat cu
SĂCUIEU 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1401 SĂCUIEU GIMNAZIAL 18/0 8+10 ORE 3.Nu 7.Nu 7.Nu nota din 2019 325
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
{SCOALA GIMNAZIALA 8.Nu CHIȘ V.
DETERMINATA 3. 4.Nu
ROGOJEL} 9.Nu 9.Nu CĂTĂLIN-IONUȚ
ocupare in sedinta
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 1.Da 5.Nu 5.Nu publica (angajare pe
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
SPECIALĂ EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Da perioada
BACIU 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1403 "TRANSILVANIA" GIMNAZIAL 18/0 7.Nu determinata) 326
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
BACIU, COM. BACIU 8.Nu CHELARIU M.
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu FLAVIA
9.Nu CAMELIA
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.Nu
SEMINARUL TEOLOGIC VACANT 1. 1.ORTODOX
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 3.Nu 7.Nu 6.Nu
CLUJ-NAPOCA ORTODOX CLUJ- 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1404 LICEAL 17/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 327
[URBAN] NAPOCA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu .
8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu
nota/media cel putin 7
1.Nu 5.Nu 5.Nu
VACANT 1. 1.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ EDUCATIE FIZICA SI SPORT 2.Nu 6.Nu 6.Da
HUEDIN 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1405 SPECIALĂ HUEDIN GIMNAZIAL 2/0 7.Nu 328
[URBAN] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu .
4.Nu 8.Nu 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ EDUCATIE FIZICA SI SPORT 3.Da 7.Nu 6.Nu
SUATU 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1408 SUATU, COM. SUATU GIMNAZIAL 8/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu 329
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu ALUAȘ F-C.
8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu nota/media cel 3. 4.Nu TUDOR-
9.Nu
putin 5 sau intre 5 si 7 ALEXANDRU
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
2.Nu 6.Nu 5.Nu
VACANT 1. 1.Nu det. - candidat cu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ EDUCATIE FIZICA SI SPORT 3.Da 7.Nu 6.Nu
SUATU 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1409 SUATU, COM. SUATU GIMNAZIAL 4/0 7.Nu 330
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu FETZ A.
8.Nu
DETERMINATA 9.Da, candidat cu nota/media cel 3. 4.Nu HERBERT
9.Nu
putin 5 sau intre 5 si 7 MARTIN
ȘCOALA 1.Nu 5.Nu 5.Nu
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
PROFESIONALĂ EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Da
CLUJ-NAPOCA 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu -
1411 SPECIALĂ "SAMUS" PROFESIONAL 2/0 3.Nu 7.Nu 7.Nu 331
[URBAN] ANG. PERD. 4.Nu 8.Da CLASA maghiară 3.Nu .
CLUJ - NAPOCA 8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu 9.Nu
modificarea duratei
contractului
individual de
1.Da 5.Nu munca din durată
2.Nu 6.Nu 5.Nu determinata de un
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 3.Nu 7.Nu 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu an, in contract
TURENI TURENI, COM. TURENI 4 ani INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1412 GIMNAZIAL 18/0 16+2 ORE 4.Nu 8.Nu 7.Nu individual de 332
[RURAL] {SCOALA PRIMARA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu munca pe durata de
AITON} DETERMINATA 3. 4.Nu
9.Nu viabilitate a
postului/catedrei
FARCAȘ G.
9.Nu SIMONA-
ȘTEFANIA
ȘCOALA 1.Nu 5.Nu 5.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu ang. pe perioada
PROFESIONALĂ 6.Da
CLUJ-NAPOCA 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu det. - candidat cu
1413 SPECIALĂ "SAMUS" PROFESIONAL 2/0 7.Nu 333
[URBAN] {ORELE SUNT LA POIANA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu nota din 2019
CLUJ - NAPOCA 4.Nu 8.Da 8.Nu
TURDA} DETERMINATA 3. 4.Nu POP A. CLAUDIA
9.Nu 9.Nu
1418 RĂSCRUCI ȘCOALA PROFESIONAL EDUCATIE FIZICA SI SPORT 13/0 VACANT 1.Nu 5.Nu INSPECTIE LA 1. 1.Nu 5.Nu ang. pe perioada 334
[RURAL] PROFESIONALĂ 1 an 2.Nu 6.Nu CLASA 2.Limba 2.Nu 6.Nu det. - candidat cu
RĂSCRUCI, COM. ANG. PERD. 3.Nu 7.Nu maghiară 3.Nu 7.Nu nota din 2019
BONȚIDA DETERMINATA 4.Nu 8.Nu 3. 4.Nu 8.Nu MIHÁLY B.
9.Nu ÁRON -
9.Nu LEVENTE
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
VALEA IERII VALEA IERII, COM. 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1419 GIMNAZIAL 10/1 7.Nu 335
[RURAL] VALEA IERII ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu ZAHARIE I-L.
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu CĂTĂLIN-
9.Nu 9.Nu
BOGDAN
1.Da 5.Nu ocupare in sedinta
5.Nu
ȘCOALA VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu publica (angajare pe
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
TURDA PROFESIONALĂ 1 an 3.Nu 7.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu perioada
1420 PROFESIONAL 3/0 7.Nu 336
[URBAN] POIANA TURDA ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu determinata)
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu CSERVENECZ M.
9.Nu 9.Nu
IULIU-LUDOVIC
ȘCOALA PRIMARĂ 1.Nu 5.Nu 5.Nu ang. pe perioada
VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
RECEA- RECEA CRISTUR, COM. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu det. - candidat cu
1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1422 CRISTUR RECEA CRISTUR GIMNAZIAL 8/0 6+2 ORE 3.Nu 7.Da 7.Nu nota din 2019 337
ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA română 3.Nu
[RURAL] {ȘCOALA PRIMARĂ 8.Nu MARIAN I. IOAN-
DETERMINATA 3. 4.Nu
CIUBĂNCUȚA} 9.Nu 9.Nu MARCEL
prelungirea duratei
contractului
1.Nu 5.Nu
individual de
2.Nu 6.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 5.Nu munca pe perioada
VACANT 3.Nu 7.Da 1. 1.Nu
VIIȘOARA, COM. EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu determinata,
VIIŞOARA 1 an 4.Nu 8.Nu INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1423 VIIȘOARA GIMNAZIAL 10/0 6+4 ORE 7.Nu candidat cu 338
[RURAL] ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
{SCOALA GIMNAZIALA 8.Nu nota/media cel
DETERMINATA 3. 4.Nu
URCA} 9.Nu putin 5 sau intre 5
9.Da, candidat cu nota/media cel si 7
putin 5 sau intre 5 si 7 IONESCU A.
MARIUS
TIMANDI P. PARTENIE - 1.Nu 5.Nu 5.Nu plata cu ora
REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu
ȘCOALA GIMNAZIALĂ EDUCATIE FIZICA SI SPORT Titular cu catedra rezervata 6.Nu personal didactic
BUZA 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
1646 BUZA, COM. BUZA GIMNAZIAL 8/0 art. 255 (2) (legea 1/2011) 3.Nu 7.Da 7.Nu pensionat 339
[RURAL] ANG. PERD. 4.Nu 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu
primar/viceprimar - 8.Nu PESCARU GH.
DETERMINATA 3. 4.Nu
28.06.2020 9.Nu 9.Nu MARGARETA
1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
LICEUL TEORETIC REZERVAT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu det. - candidat cu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 6.Nu
CLUJ-NAPOCA "BATHORY ISTVAN" DIRECTOR-MIHALY 1 an 3.Nu 7.Da INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu nota din 2019
1867 LICEAL 16/0 7.Nu 340
[URBAN] CLUJ-NAPOCA BELA-31.08.2020 ANG. PERD. 4.Da 8.Nu CLASA maghiară 3.Nu BORBÉLY-
8.Nu
DETERMINATA 3. 4.Nu BÁNDY M.
9.Nu 9.Nu
BOTOND
1.Nu 5.Nu
2.Nu 6.Nu 5.Nu ang. pe perioada
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VACANT 1. 1.Nu
EDUCATIE FIZICA SI SPORT 3.Nu 7.Nu 6.Nu det. - candidat cu
TURDA "HOREA CLOȘCA ȘI 1 an INSPECTIE LA 2.Limba 2.Nu
2311 GIMNAZIAL 9/0 4.Nu 8.Nu 7.Nu rezultate 2017,2018 341
[URBAN] CRIȘAN" TURDA ANG. PERD. CLASA română 3.Nu
8.Nu ZUGA D.
DETERMINATA 9.Da, candidat cu definitivat cu 3. 4.Nu
9.Nu RAZVAN
nota/media cel putin 7
ȘCOALA GIMNAZIALĂ
GHEORGHIENI, COM. 1.Nu 5.Nu ang. pe perioada
5.Nu
FELEACU VACANT 2.Nu 6.Nu 1. 1.Nu