Sunteți pe pagina 1din 2

LSEx S.04.O.031.14 REД.

: 01
LISTA SUBIECTELOR PENTRU EXAMEN LA DATA: 24.05.2012
DISCIPLINA
,, MICROBIOLOGIA, SANITĂRIA ŞI IGIENA
MĂRFURILOR” PENTRU STUDENȚII Pag. 1 / 2
SPECIALITĂȚII MERC, ANUL II, CILCUL I

1. Obiectul de studiu al „ Microbiologiei, sanităriei şi igienei mărfurilor”


2. Rolul igienei şi sanităriei în industria alimentară şi comerţ.
3. Taxonomia şi sistematica generală a microorganismelor.
4. Particularităţile morfologice ale bacteriilor.
5. Particularităţile morfologice ale drojdiilor şi mucegaiurilor.
6. Caracteristica virusurilor.
7. Fiziologia microorganismelor.
8. Influenţa factorilor chimici asupra dezvoltării microorganismelor.
9. Influenţa factorilor fizici asupra dezvoltării microorganismelor.
10. Influenţa factorilor biologici asupra dezvoltării microorganismelor.
11. Importanţa igienico-sanitară a solului. Proprietăţile solului.
12. Poluarea solului. Criterii igienico-sanitare de apreciere a poluării solului.
13. Microflora apei şi substanţele nocive din apă.
14. Rolul apei în viaţa omului. Condiţiile de potabilitate a apei.
15. Măsuri de protecţie sanitară şi asanare a solului.
16. Sursele naturale şi artificiale de poluare a aerului
17. Microflora aerului.
18. Poluanţii atmosferici de natură fizică, chimică şi biologică. Efectele acestora asupra
organismului uman.
19. Substanţele toxice transmise organismului uman prin fructe, legume şi cereale.
20. Insalubrizarea alimentelor. Poluarea chimică, fizică şi biologică.
21. Sindroamele caracteristice intoxicaţiilor .
22. Căile de pătrundere a toxicilor în organismul omului. Corelaţia dintre doză, concentraţie,
toxicitate.
23. Clasificarea otrăvirilor.
24. Substanţele potenţial toxice din produsele alimentare (pesticidele, nitraţii şi nitriţii, detergenţii).
25. Substanţele potenţial toxice din produsele alimentare (metalele, substanţele radioactive,
antibioticele, aditivii).
26. Substanţele toxice formate prin degradarea tehnologică a substanţelor azotate şi a glucidelor
27. Substanţele toxice formate prin degradarea grăsimilor
28. Influenţa unor procese de conservare şi ambalare asupra toxicităţii alimentelor
29. Substanţele antinutritive
30. Alterarea produselor alimentare şi efectele ei asupra organismului uman
31. Modificările alimentelor din punct de vedre calitativ
32. Modificările alimentelor din punct de vedre sanitar
33. Măsuri de prevenire a alterării produselor alimentare
34. Patologia alimentară. Toxiinfecţiile şi intoxicaţiile alimentare
35. Cerinţe igienico-sanitare privind proiectarea, construcţia şi amplasarea
unităţilor de industrie alimentară şi comerţ.
36. Principii igienico-sanitare privind întreţinerea încăperilor şi utilajelor
la întreprinderile de alimentaţie publică şi comerţ
37. Măsuri de prevenire a răspândirii microorganismelor patogene.
38. Etapele igienizării. Agenţi de curăţire. Dezinfecţia. Substanţe dezinfectante.
39. Dezinsecţia. Mijloace fizice şi chimice de combatere a insectelor.
40. Deratizarea. Metode de combatere a rozătoarelor.
LSEx S.04.O.031.14 REД.: 01
LISTA SUBIECTELOR PENTRU EXAMEN LA DATA: 24.05.2012
DISCIPLINA
,, MICROBIOLOGIA, SANITĂRIA ŞI IGIENA
MĂRFURILOR” PENTRU STUDENȚII Pag. 2 / 2
SPECIALITĂȚII MERC, ANUL II, CILCUL I

41. Reguli de igienizare pentru personalul întreprinderilor de industrie alimentară


42. Cerinţe sanitare privind colectarea, transportarea şi păstrarea materiilor
prime alimentare.
43. Cerinţele sanitare faţă de alimentarea cu apă, canalizare, încălzire, iluminare
44. Igienizarea în întreprinderile alimentare
45. Insectele dăunătoare bunurilor materiale şi combaterea lor
46. Noţiuni generale de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare
47. Utilizarea raticidelor în momeli alimentare
48. Utilizarea raticidelor prin prăfuire
49. Controlul medical al personalului la angajarea în muncă şi cel periodic
50. Evaluarea microanalitică , microbiologică şi histologică a alimentelor
51. Descrieți metoda de analiza microbiologică a laptelui.
52. Descrieți metoda de analiză microbiologică a produselor lactate fermentate acide.
53. Descrieți metodologia examinării microscopice a cărnii proaspete.
54. Descrieți metodologia examinării microscopice a peștelui și produselor din pește.
55. Descrieți metoda de analiză microbiologică a cerealelor.
56. Descrieți metoda de analiză microbiologică a făinii.
57. Descrieți metoda de analiză sanitară a aerului.
58. Descrieți metoda de control a eficienței spălării și dezinfecției recipientelor de sticlă.
59. Descrieți metoda controlului microbiologic al suprafețelor de contact cu produsele alimentare.
60. Descrieți metoda de apreciere a stării igienice a personalului angajat în unitățile cu profil
alimentar.
61. Descrieți metodele expres de estimare sanitară a întreprinderilor de alimentație publică.
62. Descrieți metodele de determinare a urmelor de grăsime pe farfurii și tacâmuri.
63. Caracterizați variația microflorei laptelui în timpul păstrării.
64. Caracterizați microbiota cerealelor.
65. Caracterizați microbiota și igiena derivatelor cerealiere.
66. Caracterizați microbiota și igiena untului și brânzeturilor.
67. Descrieți microbiota fructelor și legumelor proaspete.
68. Caracterizați alterările posibile ale conservelor.
69. Caracterizați alterările posibile ale vinurilor.
70. Caracterizați alterările posibile ale berii.
71. Descrieți alterarea microbiologică a produselor conservate prin frig și deshidratare.
72. Descrieți degradările produselor de origine animală.
73. Descrieți defectele produselor de origine animală.
74. Descrieți alterările posibile ale cărnii și produselor obținute din carne.
75. Descrieți alterările posibile ale peștelui și produselor obținute din pește.
76. Clasificarea și tipurile imunității.

A elaborat Calmâş Valentina conf.univ., dr.