Sunteți pe pagina 1din 1

Diferenţa dintre cvorum şi majoritate

Cvorumul legal este prevăzut la art. 67 din Constituţie, potrivit căruia


Camera Deputaţilor şi Senatul adoptă legi, hotărâri şi moţiuni în prezenţa majorităţii
membrilor. Aşadar, cvorumul este numărul minim de membri necesari pentru ca o
adunare să se poată întruni în şedinţă sau să poată adopta o hotărâre valabilă.
Majoritatea absolută este dată de un numar de voturi egal cu minimum jumătate
plus unu din totalul voturilor. Majoritatea simplă este dată de un numar de voturi
egal cu minimum jumatate plus unu din numarul voturilor celor prezenti; mai există
majoritatea calificată, care se exprimă sub forma unui raport (de exemplu,
majoritate de două treimi). Majoritatea relativă este numărul cel mai mare de voturi
obţinut de cineva în raport cu voturile obţinute de fiecare din ceilalţi candidaţi