Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare semestrială la limba şi literatura română

Clasa aVI-a (semestrul I, an școlar: 2018-2019)

Citește cu atenție textul de mai jos, apoi răspunde cerințelor formulate!

Trăia odată, pe o frunză de sălăţică, un melc. Avea o casă de piatră, cu


parter şi etaj, dar nici melcul nu ştia bine de ce căsuţa lui nu avea, ca toate
celelalte, număr la poartă. ,,Poate de acea pe la mine nu vine poştaşul”, gândea
mâhnit melcul. “Eu trebuie să aflu toate veştile din gura cocoşului. Cocoşul le
află de la plop, care, înalt cum este, se ridică până la ultimul etaj al blocului din
vecinătate. Iar plopul de unde le ştie? De la vântul care colindă ca un hăbăuc prin
tot cartierul. Dacă aş avea numărul meu la căsuţă, poştaşul mi-ar aduce veştile
acasă.[…] poate că dacă mă mut pe altă stradă o să mi se împlinească dorinţa’’,
gândea melcul şi într-o bună zi se hotărî să plece.
Porni la drum, dar de-abia ieşise din stratul de iarbă şi fu cât pe aci să
fie călcat de o maşină. Avu însă noroc. Exact în clipa când căsuţa lui era
hurducată din temelii, se pomeni ridicat în aer. Scoase coarnele, înfricoşat. Îi
vorbea o fetiţă.
─ Ce cauţi în mijlocul străzii, prostuţule?!
─Vreau număr la casă.
─ Da? Ţi-l pun eu, zise fetiţa. Treci când ai timp pe la mine: locuiesc în blocul
acesta, la etajul 10.
În ziua aceea, tot cartierul află noutatea. Fireşte, de la cocoş. Plopul însă
îşi tremura frunzele neîncrezător, iar vântul, jucându-se cu un nouraş deasupra
blocului, râdea cu lacrimi.
─ Melcul e un mincinos! Fetiţa nici nu merge la şcoală, nu ştie să scrie...
─ Eu nu sunt mincinos, protestă melcul. Eu nu am minţit niciodată. Am să vă
dovedesc că eu nu mint, bodogănea el şi coarnele îi tremurau de indignare...
(Mircea Sântimbreanu, Melcul mincinos)
Cerinţe:
1. Indică modul de expunere utilizat în al doilea paragraf. 4p
2. Alege răspunsul considerat corect: În text, naratorul este: a) melcul, b) Mircea
Sântimbreanu, c) fetița, d) vocea autorului. 4p
3. Rescrie două figuri de stil diferite din text. 6p
4. Explică rolul utilizării cratimei în structura mi-ar aduce veştile. 6p
5. Exprimă-ți opinia, în două enunțuri, despre hotărârea melcului de a se muta pe
altă stradă. 10p
6. Identifică sinonimele contextuale pentru cuvintele subliniate în text (veştile, se
hotărî) . 6p
7. Precizează numărul de litere şi numărul de sunete din cuvintele: treci, aceea. 6p
8. Alcătuieşte două enunţuri în care să demonstrezi polisemia cuvântului a face. 8p
9. Încercuieşte verbele la modul indicativ din enunţul poate că dacă mă mut pe
altă stradă o să mi se împlinească dorinţa’’, gândea melcul şi într-o bună zi
se hotărî să plece. 10p
10. Redactează o compunere narativă, de minimum10 rânduri, în care să îți imaginezi
continuarea acestui fragment de text. 30p
Vei avea în vedere:
- raportarea la momentele subiectului prezente în text; 8p
- utilizarea unui limbaj expresiv (figuri de stil); 8p
- respectarea reguluilor de exprimare corectă, aşezarea în pagină, lizibilitatea,
ortografia, punctuaţia, vocabular adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. 14p

NOTA! Se acordă, din oficiu, 10 puncte.


Timp de lucru: 1 oră.

Subiect redactat de prof. Cociug Cerasela