Sunteți pe pagina 1din 7

OPIS

(pentru autorizaţie sanitară cu evaluare)

1. Cerere conform anexei 3 pg ..........


2. Copie BI/CI reprezentant/împuternicit pg ..........
3. Imputernicire după caz pg ..........
4. memoriul tehnic pg ..........
5. planul de situaţie cu încadrarea în zonă pg ..........
6. schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate; pg ..........
7. actul de înfiinţare al solicitantului pg..........
8. acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;
* extras CF actualizat (nu mai vechi de 30 zile) pg....................
* Contract închiriere/comodat/concesiune pg .........................
* declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este
deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu pg...................
9. pentru cabinete medicale:
9.1. avizul Colegiului medicilor pg....................
9.2. contract deşeuri medicale dacă e cazul pg....................
9.3. certificat constator registrul comerţului pentru sediile lucrative pg ......................
9.4. dovada de la registrul comerţului că societatea are obiect unic de activitate medicală
pg............
9.5. document justificativ care atestă calitatea de medic a administratorului sau cel puţin
o treime din consiliul de administraţie pentru cabinete medicale organizate ca SRL
pg...........................

10. dovada de plată a tarifului de autorizare pg.............


11. chitanţa de plată a taxei de urgenţă pg.............
12. alte documente pg.............

____________________________________________________________________________
DOCUMENTE solicitate de către personalul de specialitate în etapa de evaluare a obiectivului
prin notificare:

…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg….
…………………………………………………………………………… pg…..

DOCUMENTE solicitate de către personalul de specialitate prin notificare nr…………din ……….


…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg….
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
OPIS spitale
(pentru autorizaţie sanitară cu evaluare)

1. Cerere conform anexei 3 pg ..........


2. memoriul tehnic (structură saloane / paturi pe secţii spital) pg ..........
3. planul de situaţie cu încadrarea în zonă pg ..........
4. schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate; pg ..........
5. actul de înfiinţare al solicitantului pg..........
6. acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului pentru toate sediile;
* extras CF actualizat (nu mai vechi de 30 zile) pg....................
* declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este
deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu pg...................
7. structura aprobată de minister pg....................
8. contract deşeuri medicale dacă e cazul pg....................
9. asigurare malpraxis unitate sanitară pg ......................
10. program operaţional 2016 pg.............
11. raport plan conformare 2015 pg.............
12. lista sediilor pentru care se solicită autorizare pg .............
13. ASF + ANEXE anterioare pg ................
14. alte documente pg.................
15. dovada de plată a tarifului de autorizare pg.............
16. chitanţa de plată a taxei de urgenţă pg.............
17. alte documente pg.............

___________________________________________________________________
DOCUMENTE solicitate de către personalul de specialitate în etapa de evaluare a obiectivului
prin notificare:

…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg….
…………………………………………………………………………… pg…..

DOCUMENTE solicitate de către personalul de specialitate prin notificare nr…………din ……….


…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg….
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
OPIS
(pentru autorizaţie sanitară în baza declaraţiei pe proprie răspundere)

1. Cerere conform anexei 3 pg ..........


2. Copie BI/CI reprezentant/împuternicit pg ..........
3. Imputernicire după caz pg ..........
4. memoriul tehnic pg ..........
5. planul de situaţie cu încadrarea în zonă pg ..........
6. schiţe cu detalii de structură funcţională şi
dotări specifice profilului de activitate; pg ..........
7. actul de înfiinţare al solicitantului/certificat constatator ORC pg..........
8. acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;
* extras CF actualizat (nu mai vechi de 30 zile) pg....................
* Contract închiriere/comodat/concesiune pg .........................
* declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea
este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu pg...................
9. declaraţia referitoare la condiţiile igienico-sanitare pg ...............
10. alte documente pg.............

____________________________________________________________________________
DOCUMENTE solicitate de către personalul de specialitate în etapa de evaluare a obiectivului
prin notificare:

…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg….
…………………………………………………………………………… pg…..

DOCUMENTE solicitate de către personalul de specialitate prin notificare nr…………din ……….


…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg….
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
OPIS
(pentru asistenţă de specialitate)

1. Cerere conform anexei 3 pg ..........


2. Copie BI/CI reprezentant/împuternicit pg ..........
3. Imputernicire după caz pg ..........
4. memoriul tehnic pg ..........
5. planul de situaţie cu încadrarea în zonă pg ..........
6. schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate dupa caz
pg.......
7. actul de înfiinţare al solicitantului/certificat constatator ORC dupa caz pg..........
8. acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;
* extras CF actualizat (nu mai vechi de 30 zile) pg....................
* Contract închiriere/comodat/concesiune pg .........................
9. certificat de urbanism pg ...............
10. acord vecini dacă e cazul pg ...............
11. chitanţa de plată a tarifului de asistenţă pg.............
12. chitanţa de plată a taxei de urgenţă pg......
13. alte documente pg.............

____________________________________________________________________________
DOCUMENTE solicitate de către personalul de specialitate în etapa de evaluare a obiectivului
prin notificare:

…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg….
…………………………………………………………………………… pg…..

DOCUMENTE solicitate de către personalul de specialitate prin notificare nr…………din ……….


…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg….
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
OPIS
(pentru certificarea conformităţii)

1. Cerere conform anexei 3 pg ..........


2. Copie BI/CI reprezentant/împuternicit pg ..........
3. Imputernicire după caz pg ..........
4. memoriul tehnic pg ..........
5. planul de situaţie cu încadrarea în zonă pg ..........
6. schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate pg.......
7. actul de înfiinţare al solicitantului/certificat constatator ORC pg..........
8. acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;
* extras CF actualizat (nu mai vechi de 30 zile) pg....................
* Contract închiriere/comodat/concesiune pg .........................
9. copie autorizaţie sanitară de funcţionare dacă e cazul pg ..........
10. acord vecini dacă e cazul pg ...............
11. contract deşeuri medicale dacă e cazul pg ............
12. chitanţa de plată a tarifului de certificare pg.............
13. chitanţa de plată a taxei de urgenţă pg.............
14. alte documente pg.............

____________________________________________________________________________
DOCUMENTE solicitate de către personalul de specialitate în etapa de evaluare a obiectivului
prin notificare:

…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg….
…………………………………………………………………………… pg…..

DOCUMENTE solicitate de către personalul de specialitate prin notificare nr…………din ……….


…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg….
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
OPIS
(pentru viza anuală)

1. Cerere conform anexei 3 pg ..........


2. Copie BI/CI reprezentant/împuternicit pg ..........
3. Imputernicire după caz pg ..........
4. memoriul tehnic pg ..........
5. autorizaţia sanitară de funcţionare în original pg ..........
6. contract deşeuri medicale dacă e cazul pg ..........
7. dovada de plată a tarifului de viză pg.............
8. chitanţa de plată a taxei de urgenţă pg......
9. alte documente pg.............

____________________________________________________________________________
DOCUMENTE solicitate de către personalul de specialitate în etapa de evaluare a obiectivului
prin notificare:

…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg….
…………………………………………………………………………… pg…..

DOCUMENTE solicitate de către personalul de specialitate prin notificare nr…………din ……….


…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg….
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
OPIS
(pentru transport mortuar)

1. Cerere pg ..........

2. Adeverinţă înhumare pg ..........

3. Certificat medical constatator al decesului pg ..........

4. Certificat de deces pg ..........

5. Certificat de îmbălsămare pg.........


6. alte documente pg.............

___________________________________________________________________
DOCUMENTE solicitate de către personalul de specialitate în etapa de evaluare a obiectivului
prin notificare:

…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg….
…………………………………………………………………………… pg…..

DOCUMENTE solicitate de către personalul de specialitate prin notificare nr…………din ……….


…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg….
…………………………………………………………………………… pg…..
…………………………………………………………………………… pg…..