Sunteți pe pagina 1din 8

FIȘA TEHNICĂ Pag.

1 din 8

CUTIE PENTRU INSTALAREA


FT-133_MAT
ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE ȘI
PROTECȚIE MONOFAZATE ȘI TRIFAZATE Ed. 03
BMPM / BMPTd 11.03.2015

Prezentul document este proprietatea intelectuala a societatilor S.C.ENEL Distributie Banat S.A.; S.C.ENEL Distributie Dobrogea
S.A.; S.C.ENEL Distribuţie Muntenia S.A. Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a acestuia in orice publicatii si prin orice
procedeu se va face cu obtinerea in prealabil a aprobarii societatilor susmentionate care isi vor proteja drepturile civile si penale
conform legii.
This document is intellectual property of S.C.ENEL Distribuţie Banat S.A.; S.C.ENEL Distributie Dobrogea S.A.; S.C.ENEL Distributie
Muntenia S.A. Reproduction or distribution of its contents in any way or by any means whatsoever is subject to the prior approval of
the above mentioned companies which will safeguard their rights under the civil and penal codes.

CUTIE PENTRU INSTALAREA


ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE ȘI
PROTECȚIE MONOFAZATE ȘI TRIFAZATE
(BMPM/BMPTd)

Firmato digitalmente da
Enel-DIN Enel-DIN
Specs
RO-Probate

RO-Probate ND: cn=Enel-DIN RO-


Probate Specs, c=IT,
o=Enel, ou=Enel
Specs Data: 2015.03.11
11:35:37 +02'00'

Editie Natura Modificarilor

1 Prima ediție.

2 Completari norme.

3 Completări dimensiuni ansamblu cutii.

Unitatea Redactat Verificat Aprobat data

Standardizare V. OBREJAN M. ARAMONI A. PASCU 11/03/2015


FIȘĂ TEHNICĂ Pag. 2 din 8

CUTIE PENTRU INSTALAREA


FT-133_MAT
ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE ȘI
PROTECȚIE MONOFAZATE ȘI TRIFAZATE Ed. 03
BMPM / BMPTd 11.03.2015

CUPRINS

1. GENERALITĂȚI..........................................................................................................................3
2. DETALII CONSTRUCTIVE.........................................................................................................4
2.1 BMPM………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
2.2 BMPTd……………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
3. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE........................................................................................6
4. MARCARE..................................................................................................................................7
5. RECEPŢIE..................................................................................................................................7
5.1 ÎNCECĂRI DE TIP………………………………………………………………………………………………………………………….7
5.2 ÎNCERCĂRI DE ACCEPTARE……………………………………………………………………………………………………..7
6. PRESCRIPŢII DE RECEPŢIE....................................................................................................8
7. AMBALARE................................................................................................................................8
8. DURATA DE VIAȚĂ....................................................................................................................8
9. UNITATE DE MĂSURĂ..............................................................................................................8

2 FT-133_MAT Ed.03 11/03/2015


FIȘĂ TEHNICĂ Pag. 3 din 8

CUTIE PENTRU INSTALAREA


FT-133_MAT
ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE ȘI
PROTECȚIE MONOFAZATE ȘI TRIFAZATE Ed. 03
BMPM / BMPTd 11.03.2015

1. GENERALITĂȚI

Ansamblul de cutii este parte integrantă a blocului de masură și protecție BMPM și BMPTd și
asigură protecția aparatelor împotriva influențelor externe (de exemplu impact mecanic,
pătrunderea obiectelor solide străine sau a apei etc.).

Fiecare parte a cutiei va fi concepută și construită astfel încât, atunci când este montată și
instalată, să fie asigurată în utilizare normală o protecție corespunzătoare din punct de vedere
electric și mecanic a instalaților electrice și echipamentelor din interior și să reducă la
minimum riscul de pericol asupra utilizatorului sau asupra mediului înconjurător.

Conformitatea se verifică prin efectuarea încercărilor corespunzătoare specificate.

Ansamblul pentru montarea echipamentelor de măsură și protecție va fi compus din:


- o cutie pentru BMPM/BMPTd;
- o extensie a cutiei pentru montare de conectică și aparate electrice;
- un soclu, demontabil, pentru montare stradală supraterană (picior încastrat în beton);
- intrări pentru cabluri flexibile;
- posibilitatea de fixare a cablurilor;
- presetupe, care nu trebuie să deterioreze cutia, atunci când sunt utilizate conform celor
prevăzute.

Ansamblul de cutii va fi echipat conform FT-124_MAT.

Metoda de instalare a cutiei: amplasare în beton în timpul procesului de turnare.

Temperatura maximă în timpul procesului de turnare: + 60°C.

3 FT-133_MAT Ed.03 11/03/2015


FIȘĂ TEHNICĂ Pag. 4 din 8

CUTIE PENTRU INSTALAREA


FT-133_MAT
ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE ȘI
PROTECȚIE MONOFAZATE ȘI TRIFAZATE Ed. 03
BMPM / BMPTd 11.03.2015

2. DETALII CONSTRUCTIVE

2.1 BMPM

Dimensiuni în mm

Matricola Descriere pe scurt


62 83 03 Cutie BMPM FT- 133_MAT

Fig. 1 Cutie Bloc de Masură și Protecție Monofazat (BMPM)

4 FT-133_MAT Ed.03 11/03/2015


FIȘĂ TEHNICĂ Pag. 5 din 8

CUTIE PENTRU INSTALAREA


FT-133_MAT
ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE ȘI
PROTECȚIE MONOFAZATE ȘI TRIFAZATE Ed. 03
BMPM / BMPTd 11.03.2015

2.2 BMPTd

Dimensiuni în mm

Matricola Descriere pe scurt


62 83 04 Cutie BMPTd FT- 133_MAT

Fig. 2 Cutie Bloc de Masură și Protecție Trifazat montaj direct (BMPTd)

5 FT-133_MAT Ed.03 11/03/2015


FIȘĂ TEHNICĂ Pag. 6 din 8

CUTIE PENTRU INSTALAREA


FT-133_MAT
ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE ȘI
PROTECȚIE MONOFAZATE ȘI TRIFAZATE Ed. 03
BMPM / BMPTd 11.03.2015

3. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Ansamblul pentru montarea BMPM/BMPTd trebuie să fie confecţionat, din materiale


electroizolante organice (nemetalice) ABS, Policarbonat, Policarbonat cu fibră de sticlă sau
Policarbonat transparent pentru partea inferioară a cutiei, iar ușa cutiei superioare prevăzută
cu vizor pentru citire index contor.

Cutiile trebuie să fie formate din corp şi uşă, totul asamblat în fabrică cu ventilaţie
corespunzătoare. Nu trebuie să fie posibilă demontarea din exterior, cei doi pereţi laterali şi
cel de la bază trebuie să fie realizate cu orificii de trecere a cablurilor predispuse la rupere.

Uşile cutiilor trebuie să fie de tip cu încastrare, care se poate scoate uşor în poziţie deschisă
sau cu balamale, care se deschide la cel puţin 120°, în poziţia deschis nicio componentă a
balamalei nu trebuie să se piardă.

Încuietoarea cutiei trebuie să permită închiderea cu lacăt și posibilitatea de sigilare.

Toleranţele dimensionale, prescrise în desenele ENEL şi cele adoptate de producător, trebuie


să fie indicate expres în documentaţia proiectului.
În cazul în care producătorul doreşte să adopte soluţii constructive sau materiale diferite de
cele prevăzute, trebuie să solicite aprobarea prealabilă a ENEL, care în caz pozitiv va stabili
încercările suplimentare care ar putea să fie necesare.

Ansamblu de cutii pentru:


 BMPM are dimensiunile minime 1780x250x250 mm - dimensiuni maxime
1780x400x250 mm este prevăzută pentru montarea unui contor cu dimensiunile
maxime: 130x200x95 mm;
 BMPTd are dimensiunile 1780x400x250 mm este prevăzută pentru montarea unui
contor cu dimensiunile maxime: 180x310x100 mm.

Ansamblu de cutii trebuie:


 să fie rezistente la foc – materialul incintei să nu întreţină arderea: minim V2 conform
UL 94 (proprietatea de autostingere după îndepărtarea sursei de foc, în cazul utilizării
materialelor electroizolante);
 să fie rezistente la acţiunea razelor solare şi la factori exteriori de mediu fără să
prezinte mătuiri sau fisuri :
 categoria de exploatare: 1;
 zona climatică: N;
 altitudine maximă : 2000 m;
 grad de agresivitate a atmosferei normală;
 temperatura: - 30 °C ÷ + 50 °C;
 umiditatea relativă maximă la +20 °C : 95 % ;
 gradul de protecţie : - I.P. 54.

6 FT-133_MAT Ed.03 11/03/2015


FIȘĂ TEHNICĂ Pag. 7 din 8

CUTIE PENTRU INSTALAREA


FT-133_MAT
ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE ȘI
PROTECȚIE MONOFAZATE ȘI TRIFAZATE Ed. 03
BMPM / BMPTd 11.03.2015

 să fie rezistente din punct de vedere mecanic şi necasantă;


 să împiedice accesul persoanelor neautorizate la instalaţiile electrice din interior (a
incintei proprietate ENEL) prin închidere mecanică şi sigilare (încuietoare sigilabilă);
 să impiedice accesul printr-o presetupa (partea de intrare ENEL) până la bornele
separatorului electric;
 să fie accesibilă Utilizatorului (șirul de cleme) trebuie sa fie închisă doar mecanic;
 să asigure accesul la aparataje în condiţii de siguranţă în exploatare;
 să utilizeze stelajele interioare (metalice) pentru montaj reglabil, în scopul asigurării
posibilităţii montării aparatajelor de diverse fabricaţii, inclusiv contoare;
 să asigure posibilitatea citirii contoarelor fără desigilarea sau deschiderea incintei prin
intermediul unui vizor denumit vizor contor (transparenţă: min. 85 %);
 să fie inscripţionată cu indicatoarele ”ATENTIE PERICOL DE ELECTROCUTARE!”
(incinta se monteaza contorul, conectica și aparatajul) și “INTERZIS ACCESUL
PERSOANELOR NEAUTORIZATE” (incinta în care se realizează racordarea
utilizatorului), conform HG 971/2006.

4. MARCARE
În exteriorul cutiei în poziţie vizibilă va trebui să fie aplicat logo-ul ENEL și inscripționat cu
proprietate ” Utilizator”.
Pe ușa proprietate Utilizator se montează un port-etichetă în vederea identificării
Utilizatorului dupa nume.
În interior, trebuie să fie marcate toate componentele, în relief, cu caractere care nu au o
mărime mai mică de 3 mm, cu:
- numele şi marca producătorului:
- sigla materiei prime folosite;
- luna şi anul fabricaţiei;
- sigla alocată de producător.
Următoarele informații trebuie marcate pe cutii sau furnizate de producător pe cea mai mică
unitate de ambalaj sau instrucțiunile de utilizare: temperatura maximă în timpul procesului de
construcție dacă este 90 °C.

Marcarea cutiilor trebuie să fie durabilă și ușor lizibilă.

5. RECEPŢIE

5.1 ÎNCECĂRI DE TIP


Încercările de tip sunt cele indicate în paragraful 3.1.1 din specificaţia ENEL DS 4931 RO
sau SR EN 60439-1.

5.2 ÎNCERCĂRI DE ACCEPTARE


Încercările de acceptare sunt cele indicate în paragraful 3.1.2 din specificaţia ENEL DS 4931
RO sau SR EN 60439-1.
Încercarea f) trebuie să fie efectuată aplicând loviturile prescrise cu energie de lovire egală
cu 20 Joule.

7 FT-133_MAT Ed.03 11/03/2015


FIȘĂ TEHNICĂ Pag. 8 din 8

CUTIE PENTRU INSTALAREA


FT-133_MAT
ECHIPAMENTELOR DE MĂSURARE ȘI
PROTECȚIE MONOFAZATE ȘI TRIFAZATE Ed. 03
BMPM / BMPTd 11.03.2015

6. PRESCRIPŢII DE RECEPŢIE
Specificaţia ENEL DS 4931 RO.

7. AMBALARE
Cutia şi toate accesoriile pentru montare, trebuie să fie furnizate în ambalaj individual.

8. DURATA DE VIAȚĂ
20 ani

9. UNITATE DE MĂSURĂ
Bucăţi (buc)

8 FT-133_MAT Ed.03 11/03/2015

S-ar putea să vă placă și