Sunteți pe pagina 1din 1

Conducătorii de doctorat și temele de cercetare pentru care pot opta candidații la studiile

de doctorat în funcție de locurile disponibile cu finanțare bugetară

Numele,
prenumele Numărul Teme preconizate pentru
Program doctorat
conducătorului locurilor vacante cercetare
de doctorat
Locuinţele şi anexele
613.01 - gospodăreşti ale comunităţilor
Zanoci Aurel 1 (cu frecvență)
Arheologie din spaţiul pruto-nistrean în
secolele XII-III a. Chr.
Relaţiile interetnice din RSSM
611.02 - Istoria 1 (cu frecvență
Eremia Ion şi Republica Moldova (1985-
românilor redusă)
2018)
Migraţia şi prezenţa goţilor în
spaţiul carpato-nistrean (în
613.01 - 1 (cu frecvență lumina descoperirilor din
Vornic Vlad
Arheologie redusă) necropola de tip Sântana de
Mureş-Černjachov de la
Dănceni)
Contribuţia ONG-urilor la
Solomon 611.02 - Istoria 1 (cu frecvență
realizarea parcursului european
Constantin românilor redusă)
al Republicii Moldova
611.02 - Istoria 1 (cu frecvență Preoţi basarabeni în România
Gumenâi Ion
românilor redusă) comunista
Politici ecleziastice în Moldova
Movileştilor în contextul
611.02 - Istoria 1 (cu frecvență
Dragnev Emil multiconfesional European
românilor redusă)
(sfârşitul sec. XVI - prima
treime a sec. XVII)
Conceptualizarea filosofică a
Saharneanu 631.01 - Ontologie identităţii socio-culturale în
1 (cu frecvență)
Eudochia şi gnoseologie contextul formării societăţii
plurale contemporane
Emigraţia populaţiei din
Basarabia în Caucaz, Siberia şi
Tomuleţ 611.02 - Istoria 1 (cu frecvență
Extremul Orient (sfârşitul
Valentin românilor redusă)
secolului al XIX-lea - începutul
secolului XX)
Bogatu 631.01 - Ontologie 1 (cu frecvență Problematologia ca model
Eugenia şi gnoseologie redusă) cognitivist în filosofie
Aspectele evoluţiei raporturilor
611.02 - Istoria 1 (cu frecvență economice Republica Moldova
Eremia Ion
românilor redusă) – Uniunea Europeană (1994-
2017)

*Școala Doctorală va examina și alte proiecte de cercetare pentru care optează candidatul pentru
studiile de doctorat cu taxă în funcție de conformitatea lor la autorizația școlii doctorale și
disponibilitatea conducătorilor de doctorat.