Sunteți pe pagina 1din 3

Arte vizuale

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Pământul şi poveştile sale


PERIOADA:
Resurse
Nr. Detalieri de
Competențe Activități de învățare materiale şi Evaluare Data
crt. conținut
procedurale
1 1.2.Diferenţierea Trusa micului  Familiarizarea cu materialele şi instrumentele -bloc de desen - observare
caracteristicilor expresive artist de lucru A4, planşe model, sistematică
ale elementelor de limbaj Materiale şi  Exemplificarea utilizării diverselor materiale şi desene ale - evaluare
plastic în compoziţii şi în instrumente tehnici, pe reproduceri şi pe lucrările elevilor copiilor, frontală şi
mediul înconjurător; necesare pentru  Exerciţii cu diferite materiale (pastile, tuburi, reproduceri de individuală
1.3.Manifestarea orele de Arte pensule, vasul de apă, carioca, pastel, hârtie colorată) artă,
receptivităţii faţă de vizuale şi abilităţi şi tehnici de lucru (acuarelă, guaşă, tempera, colaj, imagini
mesajele exprimate prin practice mixte) - exerciţiul,
limbaj vizual;  Aplicarea culorilor pe suport umed sau uscat conversaţia,
2.5.participarea la cu diferite instrumente demonstraţia,
activităţi integrate  Asocierea tehnicilor adecvate materialelor observaţia,
adaptate nivelului vârstei, selectate (tehnici ale culorilor de apă, tehnici mixte, explicaţia
în care se asociază tehnici ale colajului, ale modelajului)
elemente de exprimare  Exerciţii de organizare a suprafeţei sau a
vizuală, muzicală, verbală spaţiului plastic în tehnica acuarelei
kinestezică;

2 1.2.Diferenţierea Ce este arta?  Identificarea rolului mesajelor vizuale prin - bloc de desen, - observare
caracteristicilor expresive Comunicarea prin studierea de broşuri, pliante, albume de artă, pensule, sistematică
ale elementelor de limbaj imagini vizionarea de filme, documentare, clipuri, reclame acuarele, pahar - evaluare
plastic în compoziţii şi în  Mesaje exprimate prin publicitatea stradală cu apă, planşe frontală şi
mediul înconjurător;  Identificarea mesajului transmis prin imagine model, individuală
1.3.Manifestarea în pictură, reproduceri de
receptivităţii faţă de desen/grafică, modelaj/sculptură, arte decorative artă, imagini
mesajele exprimate prin textile, monumentale, ceramice, vestimentaţie sau -exerciţiul,
limbaj vizual; bijuterii, arhitectură şi/sau scenografie, conversaţia,
2.5.participarea la fotografie şi prin artele spectacolului -demonstraţia,
activităţi integrate  Decorarea în echipă a unui tricou, folosind observaţia,
adaptate nivelului vârstei, tehnicile -explicaţia, jocul
în care se asociază învăţate (trasare, amprentare, stropire) didactic
elemente de exprimare
vizuală, muzicală, verbală
kinestezică;

Unitatea 2 :Apă, sport şi sănătate


29.09.2015-13.11.2015
Resurse
Nr. Detalieri de
Competențe Activități de învățare materiale şi Evaluare Data
crt. conținut
procedurale
1 1.2.Diferenţierea Povestea -Identificarea culorilor din cercul culorilor(1.2) -bloc de desen - observare 28.09
caracteristicilor expresive ale culorilor -Recunoaşterea culorilor primare şi a celor binare în A4, pensule, sistematică
elementelor de limbaj plastic Culori primare şi imagini şi în jurul nostru(1.2) acuarele, pahar - evaluare
în compoziţii şi în mediul culori binare -Compunerea unui spaţiu plastic pe baza poveştii cu apă, planşe frontală şi
înconjurător; citite în care să se evidenţieze culorile primare şi/sau model, desene individuală
2.1.utilizarea în contexte pe cele binare(2.5) ale copiilor, - portofoliu
variate a materialelor în -Exerciţii de obţinere a culorilor binare(2.1) reproduceri de
funcţie de propietăţi ale artă,
acestora şi de tehnici de imagini
lucru adecvate; - exerciţiul,
2.5.participarea la activităţi conversaţia,
integrate adaptate nivelului demonstraţia,
vârstei, în care se asociază observaţia,
elemente de exprimare explicaţia, jocul
vizuală, muzicală, verbală didactic
kinestezică;
2 2.2.realizarea de creaţii Arta plierii hârtiei -Observarea unor imagini(2,2) - hârtie glasată, - observare 1.10
funcţionale în diverse tehnici Origami -Identificarea tehnicii utilizate pentru realizarea marker, capsator sistematică
pe diferite suporturi(hârtie, Aplicaţie: obiectelor(2,2) - conversaţia, - evaluare
confecţii textile, ceramică, Pisicuţă -Descrierea etapelor necesare pentru realizarea demonstraţia, frontală şi
sticlă, etc); pisicuţei(2,2) explicaţia, individuală
2.3.Valorificarea elementelor -Confecţionarea pisicuţei folosind tehnica origami(2.3) exerciţiul - portofoliu
de limbaj plastic în -Confecţionarea unor jucării folosind tehnica origami
compoziţii tematice; (2.3)
3 1.1.Recunoaşterea unor Culori primare şi -Identificarea culorilor din cercul culorilor(1.2) -bloc de desen - observare 5.10
mesaje comunicate prin culori binare -Recunoaşterea culorilor primare şi a celor binare în A4, pensule, sistematică 8.10
imagini în contexte familiare; imagini şi în jurul nostru(1.1) acuarele, pahar - evaluare
1.2.Diferenţierea -Compunerea unui spaţiu plastic în care să se cu apă, planşe frontală şi
caracteristicilor expresive ale evidenţieze culorile primare şi/sau pe cele binare(2.1) model, desene individuală
elementelor de limbaj plastic -Exerciţii de obţinere a culorilor binare (2.1) ale copiilor, - portofoliu
în compoziţii şi în mediul „Păunul” reproduceri de
înconjurător; „Vapoare si valuri” artă, imagini
2.1.utilizarea în contexte Experiment: Descompunerea culorilor - exerciţiul,
variate a materialelor în conversaţia,
funcţie de propietăţi ale demonstraţia,
acestora şi de tehnici de observaţia,
lucru adecvate; explicaţia, jocul
didactic
4. 1.3.Manifestarea Forme şi nuanțe -Identificarea nuanţelor unei culori pe planşe, -bloc de desen, -observare 12.10
receptivităţii faţă de Forma spontană. reproduceri de artă(1.3) pensule, sistematică
mesajele exprimate prin Aplicaţie: Joc de -Exerciţiu – joc de obţinere a nuanţelor prin amestecul acuarele, pahar - evaluare
limbaj vizual; culori a două culori vecine în cercul culorilor(1.2) cu apă, planşe frontală şi
1.2.Diferenţierea -Realizarea unor lucrări în care se folosesc diferite model, individuală
caracteristicilor expresive ale tehnici: monotipia, fuzionarea, stropirea forţată a reproduceri de - portofoliu
elementelor de limbaj plastic culorilor, tehnica sforii colorate, dirijarea jetului de artă, imagini
în compoziţii şi în mediul aer(2.1) - exerciţiul,
înconjurător; conversaţia,

S-ar putea să vă placă și