Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecție

Data: 07.06.2019

Unitatea de învățămant: Școala gimnaziala nr. 79

Clasa: a II - a D

Profesor pentru învățământul primar: Carmen Petrișor

Susținător lecție: Petre Georgiana-Alina

Disciplina: Matematica si explorarea mediului

Unitatea de invatare: Matematica face parte din viața noastră

Subiectul lectiei: Măsurări. Pământul. Universul: Planetele și sistemul solar –


recapitulare finală

Tipul lecției: recapitulare și sistematizare

Competențe urmărite:

- Utilizarea unor măsuri non-standard pentru determinarea și compararea lungimilor,


capacităților, maselor;
- Utilizarea unor unități de măsură pentru determinarea, compararea și ordonarea
duratelor unor evenimente variate;
- Identificarea și utilizarea unităților de măsură uzuale pentru lungime, capacitate,
masă (metrul, centimetrul, litrul, kilogramul) și a unor instrumente adecvate;

Obiective operaționale:

La finalul lecției, toți copiii vor fi capabili să:

O1: Să identifice unitățile principale de măsură pentru lungime, capacitate și masă, pe


baza exemplelor oferite de cadrul didactic. Obiectivul se consideră îndeplinit dacă toți
copiii rezolvă corect exercițiile din fișă, cu cel mult două greșeli admise;

1
O2: Să recunoască cât indică ceasul pe baza exercițiilor din fișă. Obiectivul se
considera realizat daca toti elevii rezolva corect exercitiile din fișă, cu cel mult două
greșeli admise;

O3: Să rezolve adunări simple între unități de măsură de același fel, pe baza fișei de
lucru. Obiectivul se considera realizat daca toti copiii efectueaza corect exercitiile de
acest tip din fișă admițându-se cel mult o greșeală;

O4: Să cunoască ordinea zilelor săptămânii pe baza exercițiului din fișă. Obiectivul se
considera realizat dacă fiecare copil rezolvă correct exercițiul;

Strategii didactice:

Resurse procedurale: conversația, exercitiul, explicația, observatia, jocul didactic,


demonstrația.

Resurse materiale: fișă de lucru, cântar, riglă, seringă, pahar cu apă, videoproiector,
marker.

Forme de organizare: frontal, individual, echipe;

Resurse temporare: 45 minute;

Bibliografie:

1.Ministerul Educației Naționale, (2013), Programa școlară pentru disciplina


Matematica si explorarea mediului, Clasa a doua, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului
educației naționale, nr. 3418/19.03.2013, București 2013;

2. Oprea, Crenguța-Luminița, (2014), Notițe de curs Teoria instruirii, Facultatea de


Psihologie și Științele Educației, Pedagogia Invățamântului Primar și Preșcolar;

3. (2014), Matematica si explorarea mediului, Manual pentru clasa a II-a, Editura


Arthur la scoala;

4. Mihail Rosu, (2006), Didactica matematicii in învățamântul primar, Ministerul


Educatiei si Cercetarii, București.

2
Desfășurarea activității didactice

Conținut Strategii didactice


Etapele
Durata Activitatea Activitateaa Metode și Forme de Materiale Evaluare
activității
profesorului elevilor procedee organizare didactice
Momentul 1` Pregătirea Pregătirea
organizatoric materialelor instrumentelor
didactice şi de scris
a climatului
necesar
Captarea 5` Ofer fișa cu Ascultă și Conversație Frontal Fișa cu Scrisă și
atenției rebusul și îl răspund ca apoi Explicație Individual rebus orală
completăm să completeze
împreună rebusul.
rapid.
Anunțarea 1` O să facem o Ascultă Conversația Frontal
subiectului recapitulare a
lecției și a ceea ce ați
obiectivelor învățat în
lecțiile
anterioare,
adică
măsurarea

3
Etapele Durata Conținut Strategii didactice Evaluare
activității lungimilor, a
cantității de
lichid și a
masei unui
corp.
Măsurarea
timpului cu
ajutorul
ceasului și a
zilelor
săptămânii.
Recapitularea 15` Ofer fișa de Răspund la Conversația Frontal Fișa de Scrisă
conținuturilor lucru. întrebări și Explicația Individual recapitulare
Discut pe rezolvă fișa
baza ei cu
elevii și
răspund când
îi numesc.
Obținerea 17` Jocul pe 3 Anunț jocul. Conversația Pe echipe Bilete cu orală
performanței echipe. Împart echipele Jocul întrebări
și le numesc. Le
scriu și pe tablă.

4
Etapele Durata Conținut Strategii didactice Evaluare
activității Prezint regulile
jocului: câte un
elev, pe rând din
fiecare echipă,
ales de mine, va
veni să aleagă
un bilet cu o
întrebare la care
va răspunde în
15 secunde.
Dacă răspunde
corect va primi
un punct. Dacă
nu știe răspunsul
poate alege un
coleg din echipă
să-l ajute. Cine
suflă sau
vorbește
neîntrebat din
echipă va atrage
depunctarea.

5
Etapele Durata Conținut Strategii didactice Evaluare
activității Echipa cu cele
mai multe
puncte va fi
aplaudată.

Asigurarea 5` Cântecul Le voi pune să Ascultă și Frontal Videoclip


retenției și a despre asculte și să privesc. Se cu muzică
transferului planete. vizioneze pot ridica
cântecelul să se miște
despre planete. pe cântecel
Îi anunț că se dacă simt.
pot ridica să se
miște pe muzică
dacă simt.
Voi face
aprecieri verbale
și voi da
feedback
constructiv.