Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR

LA OBIECTIVUL:
Beneficiarul lucrării
Reprezentat prin : ............................
a. Proiectant general
d. Reprezentat prin : ..............................
e. In conformitate cu legea 10/1995 si H.G. 261/1994. ,se stabilesc , de comun acord,
prezentul program de control al calităţii lucrărilor pe faze de execuţie astfel:
Faza de lucrare care se verifica Documente scrise Cine întocmeşte Nr. si data
Nr sau se recepţionează calitativ şi :PVLA proces si semnează: actului
crt pentru care trebuiesc întocmite verb. de lucrări I -ISC
ascunse B- Beneficiar
documente scrise. PVR- proces E- Executant
verb. recepţie P- Proiectant
PV- proces verbal
0 1 2 3 4
1. Predare amplasament ,trasare ax,
PV. PBE
stabilire reperi de nivel ,etc.
2. Verificare teren fundare platforma
PV.
drum/1km PBEI

3 Verificare terasamente:
PBE
sapaturi,taluze drum,natura teren PV.
lucrari conexe.
4. Verificare fundaţie sisteme PV.
PBEI
rutiere /min 1km
5. Verificare strat beton ciment-
PV. PBEI
6. Recepţia provizorie carosabil Comisie de
PVR. recepţie conf.
legislaţiei
7 Recepţia preliminară carosabil Comisie de
PVR. recepţie conf.
legislaţiei
Nota : 1. Coloana nr. 4. Se completează la data încheierii documentului
2. Executantul va anunţa in scris ceilalţi factori pentru participarea la faza de verificare , cu minimum 5 zile
înaintea datei la care urmează programarea lucrării.
3. Proiectantul geotehnician va fi chemat la lucrare , ori de către ori se constată ca terenul de fundare si-a
modificat caracteristicile fizico- mecanice.
4. Calitatea betonului , se va constata vizual si prin buletine de analiza emise
de laboratorul antreprenorului.NE012/99
5. La recepţia obiectivului , un exemplar din prezentul program , completat se
va anexa la cartea tehnică a construcţiei .
6. Prezentul program va fi completat cu lucrările ce urmează a fi controlate de către beneficiar si executant la
primirea proiectului.
7. Orice alte stadii fizice controlate de executant , beneficiar , I.S.C. proiectant, vor fi trecute in prezentul
program de control al calităţii lucrărilor.
8. Pentru lucrările ascunse care nu condiţionează rezistenta ,stabilitatea, siguranţa in exploatare ,in total sau in
parte , verificarea condiţiilor de calitate se efectuează permanent ,pe faze de lucrări.
BENEFICIAR PROIECTANT GENERAL EXECUTANT