Sunteți pe pagina 1din 4
deoarece in aceasti perioada nu se siivargeste in fiecare zi Dumnezeiasca Liturghie. De asemenea, cand este iting si cAnd perechea doreste Sa respecte, ntry ‘totul”randuiala anonului, este de, preferat ca en sii nu coincida cu alte perioade de post rinduite de Biserici (Postul Criciunului, al Sfintilor Apostoli, al Maicii Dominului), pentru ca postul lor si fie special pentru scopul ce-1 Citre_sfirgitul perioadei_ de 40 de zile, este bine doi si se spovedeasci din nou si, daci este CU puting, si cheme preotul pentru a sivarsi Taina| Sfantulut "Maslu. Apoi, daci au duhovnicului lor, i se impartigeasca cu Preacuratel Taine. Astfel se termin’ randuiala, iar dupa trek zile si revind la relatile firesti dintre sot Preamilostivul Dumnezeu si Domnul lisus Hristos| si le diruiascd dup dorinta lor, cu binecuvantarea| $i solirea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu si afi fintei Ana, bunica lui Dumnezeu! Amin. Dicheul Schitului S 630 87, Dafni, Sfantul Munte| Telefon 2377023320 fax. 2377023922 Se Sag et REM SORES R ER Gee SARA Dieta un pahar sau intr-o ean pouriitd Pabst Se slabilesteo ntelegere intre soti si Dicheul Schitului in vedereastbilini date de ncepere Acanonulu. care are loe pe durat 2.40 de ziie- Numele celor doi Sunt scrise pe o Lblti deosebis care se pastreaz’ in Schit - In Schit se face zilnic pomenirea lor atdt la Proscomidia Bumnezeiestilor Liturghii, eft si inteo cerere. special rostiti ia ‘ecteniile tuturor slujbelor privegherlor gi paracliselor Potrvit cu posibilitaile BY xi cu aprecierea fiecdrei perechi fea o dovadi a dorinfei lor, perechea oferi Sfintet Ana cele obignuite pentru cele 40 de St-Liturghit + oP Rerechea respect urmitoarele indatoir + dorm separa * postesc fara untdelemn, dezlegand la vin si untdelemn doar Sdmbita si Duminica; in cazur cosebite se fac anumite dezlegiri, cu binecuvantarea jduhovnicului 2 Meare face 50 de metanii in ficcare 2, + Seog eat pot, cerand ajutorul $i mijlocirea Sfinilor Dumnezeiesti Pring Toachim si Ana. rin fiecare dimineati tau analord si apoi +O dati, de douit ori sau de mai multe ori pe zi se ung (pe irunte sau unde dorese) eu untdelerin stini wt ori de cate ori hotirisc. poarti si plinglicuta binecuvanati (de obicel femeia) reeuanduigla nu se poate Tace in Postul Mare Pe latura nord-vestick a Peninsulei Athonite, pe © abrupti, dar binecuvantata coastil, se aiiseste un agezimant de asceti, Schitul Stintei Ana Aici, de. cateva secole, se pistreazdt traditia unei rugaiciuni specifice gi a unel Hinduieli pentru cazurile nenasterii de prunci sau a altor probleme de aceasta naturi, In fiecare an nenumérati sunt cei care multumese Sfintei Ana, pentrth ajutorul diruit in rezolvarea problemelor lor Binecuvantarea gi harul Sfintei Ana sunt simfite din belsug in schitul nostru, insufland si sprijinind viaja monahicease’ a fratlor, dar si ajutand pe inchinditori crestini in. problemele, bolile si in diversele nevoi ale viet lor. Prezenta Sfintei Ana este simfit_mai_deplin in Katholicon, Biserica principala. a Schitului, locas inchinat in cinstea ei, in care se pistreazi icoana fiedtoare de minuni a Sfintei Ana, precum $i Sfintele ei Moaste. Este vorba despre talpa sting’ a Sfintei, care de mai bine de'2000 de ani se pastreazit nealterat si adeseori rispiindeste 0 mireasma plicuta Sfinfii Toachim gi Ana sunt numigi de catre Biserica Ortodoxa ,dumnezeiesti Paint” intrucat au fost paringii Preasfintei Nascdtoare de Dumnezeu, cu alte cuvinte (asa se, numeste__,staretul bunicii dupiitrup ai Domnului (emporar”, care are rispunderea nostru lisus Hristos. Kiriakonuiui gicare se schim Cu toate ci au petrecut in fiecare an), fri prihand inaintea tui ¢ Dicheul diruieste sau Dumnezeu”, totusi au trecut trimite, special pentru’ scopul printr-o mare ineereare in acesta, binecuvantari ale Sfintei Viata lor, deoarece nu au Ana: ’ anafurd, avut parte de copii pana la 0 varsta Inaintati. Ins nu. i agheasma, untdelemn din candela Sfintei, Biinelicut atinst’ de’ Moastle intel, etc au pierdut ribdarea, credi si midejdea, ci ficdnd multi - ‘Sofi se __pregitese Tugiciune, ‘s-au invrednicit duhovniceste: se _spovedese si dobindeasca la batrinete cu pocdinta si zdrobire de un copil, pe Sfanta Fecioar’ inima - dacd este cu. putintd Maria, Aceste virtuti, care se sii facil o spovedanie general, in viata monahali, au facut pe célugirii ct =| iat ci oe spe crestinii luptitori din intreaga lume si cinsteascat ind in_prezent. Apoi, daca primesc binecuvantarea| jin mod deosebit si si fi cheme in rugiciunile lor pe Guhovnicuui, se imartigese cu Sfintele Taine Sfingt Joachim si Ana. Mai cu seami trebuie si discute si si. ceari fot in duhul acesta s-a consfintit gi acest canon in binecuvintare de la duhovnic in cazurile — de| traditia binecuvantati a Schitului: pocainga, smerenia steproducere asistati”, fiinded dumnezeiescul Har| i mugiciunea obsteasc’, atat din partea’ parintilor $i binecuvntarea Sfintei Ana nu pot conluera cu| chitului, cat si din partea celor care cer ajutorul metodele pentru care Biserica Ortodoxit pistreaza| Sfintilor Dumnezeiesti Paring rezerve, Desigur, de multe ori existi dificultiti obiective De asemenea, nu le este ingiduit sotilor si Jdin partea nor oameni in aplicarea exacti a aibilegituri cu ereticii, spiritismul, vrijitoria, rinduielii. Atunci, cercetindu-si constiinta inaintea descintecele, prezicerile, jocul de ghicitoarele lui Dumnezeu, cei interesati si aleag’ sau’ si cearit 0 fn cafea” si altele de acest gen, deoarece Hristos yi Joarecare parte'a ci, De pildi, ori si fie pomeniti la 40 diavolul nu merg impreund. de Sfinte Liturghii, ori la unele paraclise, s.a.m.d. lar - Daci este cu putin Dumnezeu, dupa nestiutele Sale decd, su daruiasca paroh ca si faci agheasmi fieczruia dupa inima lui” din agheasma Sfintei Ana. Altfel, intr-un vas (bol, Randuiala completi este urmitoarea: supra) adaued api peste agheasma Sfintei Ana: La - Sofi vor lua legitura fel inmulfeste untdelemnul de la candela Sf. Ana intr- , si cheme pe preotul in care si puna putin