Sunteți pe pagina 1din 3

Normele tehnicii securității în cabinetul de informatică

I. Regulile de lucru ale elevilor în cabinetul de informatică


1.1. În cabinetul de informatică este instalată aparatură scumpă, care cere o comportare atentă, -
calculatoarele, imprimantele, alte mijloace tehnice.
- Aveţi o atitudine grijulie faţă de această tehnică;
- Intraţi în cabinet liniştit, fără grabă, nu vă îmbulziţi, ocupaţi locurile ce vă sunt rezervate şi nu
atingeţi nimic fără permisiunea profesorului.
1.2. La locul vostru de lucru sunt următoarele componente:
- Blocul de sistemă,
- Vizualizatorul;
- Tastatura;
- Şoricelul.
Comportarea incorectă cu aparatura, cablurile şi vizualizatoarele poate duce la electrocutări grave,
provoacă aprinderea aparatului.
Se interzice strict de:
- a atinge cablurile;
- a atinge firele de alimentare cu curent electric şi prizele;
- a atinge ecranul şi partea posterioară a vizualizatorului;
- a conecta şi deconecta computatoarele fără indicaţia profesorului;
- a pune discuri, cărţi, caiete pe vizualizator şi tastatură;
- a lucra în îmbrăcăminte şi cu mâinele umede.
1.3. Dacă apare miros de ars, încetaţi imediat lucrul, deconectaţi aparatura şi comunicaţi-i acest
lucru profesorului; în caz de necesitate ajutaţi-l la stingerea focului.
1.4. Înainte de lucru:
- încredinţată-vă că la locul de lucru nu sunt defecţiuni vizibile;
- aşezaţi-vă aşa, că linia privirii să cadă pe centrul ecranului, să vă folosiţi de tastatură fără a vă
apleca;
- aşezaţi pe masă caietul, manualul în aşa fel, că ele să nu vă încurce la lucru;
- începeţi lucrul numai la indicaţia profesorului.
1.5. În timpul funcţionării comutatorului tubul catodic al vizualizatorului constituie o sursă de
radiaţie electromagnetică şi lucrând prea aproape de ecran acţionează nefevorabil asupra vederii, provoacă
oboseală şi reduce capacitatea de muncă.
E bine să lucraţi:
- la o distanţă de 60-70 cm (distanţă admisibilă 50 cm);
- să respectaţi o ţinută corectă, fără să vă încovoiaţi;
- elevii care poartă ochelari trebuie să lucreze în ochelari.
1.6. Munca la calculator cere atenţie mare, acţiuni precise şi autocontrol.
Se interzice de a lucra:
- la lumină slabă;
- în cazul stării sănătăţii nesatisfăcătoare.
1.7. În timpul lucrului trebuie să:
- urmăriţi că aparatura să fie în stare bună şi încetaţi imediat lucrul, dacă apare vre-un sunet
neobişnuit sau deconectarea de la sine a aparaturii;
- apăsaţi încet pe tastatură, evitaţi loviturile;
- lucraţi cu tastatura având mâinele curate şi uscate;
- nu încercaţi niciodată să lichidaţi de sine stătător defectele din aparatură;
- nu vă ridicaţi de la locurile voastre, când în cabinet intră vizitatori.
1.8. Trebuie să cunoaşte-ţi bine şi să respecta-ţi aceste reguli, să îndeplini-ţi cu precizie indicaţile
profesorului, pentru că:
- să evitaţi accidentele;
- să însuşiţi cu succes cunoştinţe, priceperi, deprinderi;
- să păziţi avuţia statului – tehnica de calcul şi utilajul.
Sunteţi responsabili de starea locului de lucru şi integritatea utilajului aflat aici.

II. Indicaţii privind efectuarea instructajului la tehnica securităţii


2.1. Pentru că elevii să-şi cultive o atitudine conştientă şi să-şi însuşească metode şi procedee
corecte şi sigure de lucru, profesorii sunt obligaţi să-i instructeze şi să-i înveţe pe elevi cum să respecte
cerinţele tehnicii securităţii şi igienei muncii.
2.2. Instructajul la tehnica securităţii şi sanitaria de producţie se efectuează cu toţi elevii la lecţia
introductivă în cabinet, apoi înainte de fiecare lecţie practică la calculator.
2.3. La instructajul introductiv profesorul trebuie să-i familiarizeze pe elevi cu regulile ordinii
interne din cabinet, regulile tehnicii securităţii şi igienii muncii; cu momentele periculoase ce pot
interveni în procesul lucrului şi cu măsurile corespunzătoare de precauţie.
2.4. Instructajul înainte de a începe lucrul la calculator completează instructajul introductiv şi are
scopul să-i familiarizeze pe elevi cu cerinţele organizării corecte şi conţinutul locului de lucru, destinaţia
dispozitivelor şi îngrădirilor, cu metodele neprimejdioase de lucru şi regulile de utilizare a mijloacelor de
protecţie, cu eventualele momente periculoase la realizarea unor munci concrete, cu obligaţiile celui ce
lucrează la locul său de muncă, precum şi cu situaţiile periculoase şi regulile de comportare în cazul
aparenţei acestora.
2.5. După terminarea instructajului la locul de lucru profesorul le permite elevilor să înceapă
lucrul numai după ce se va convinge, că toţi şi-au însuşit instructajul.
2.6. Instructajul la locul de lucru trebuie să fie succint, să conţină indicaţii precise şi concrete, iar
în cazurile necesare să fie însoţite de demonstrarea procedeelor corecte şi sigure de îndeplinire a
lucrărilor.
2.7. În procesul realizării lucrului profesorul şi laborantul sunt obligaţi să controleze sistematic
respectarea de către fiecare elev a indicaţiilor ce s-au dat în timpul instructajului asupra modului
nepremejdios de realizare a lucrării.
2.8. Toate informaţiile asupra efectuării instructajelor elevilor sunt notate într-un registru special.

III. Norme de ergonomie în laboratorul de informatică


Studiile ergonomice au arătat că poziţia de lucru este foarte importantă. O poziţie improprie poate
provoca disconfort dar în egală măsură poate favoriza apariţia unor afecţiuni sau boli profesionale. De aceea
trebuie să se ţină cont de următoarele indicaţii:
 trebuie să ne asigurăm că biroul, scaunul şi tastatura au poziţia corectă astfel încât antebraţele şi
coapsele să fie orizontale;
 coatele trebuie ţinute aproape de corp, astfel încât braţul să formeze un unghi de 90° cu
antebraţul;
 spatele trebuie ţinut drept lipit de spătarul scaunului;
 tastele se lovesc scurt, după care degetele şi mâna revin în poziţie relaxată de aşteptare;
 nu sprijiniţi încheieturile mâinilor pe masă, întrucât acest lucru v-ar limita mişcările;
 potriviţi înălţimea scaunului astfel încât să se ajungă la tastatură fără a îndepărta antebraţele de
corp;
 curăţaţi bine ecranul monitorului pentru a îndepărta petele şi a îndepărta reflexiile şi strălucirile;
 asiguraţi-vă o luminozitate suficientă, dar fără străluciri în câmpul vizual;
 eliminaţi sursele de zgomot, folosind căştile audio dacă este strict necesar.
REGISTRU

Instructaj privind regulile tehnicii securității


și de conduită în cabinetul de informatică

Tabel nominal al elevilor grupei ________, a.s. ______/______

Nr. Nume, prenume Data Nume, prenume Semnătura Semnătura


d/o elev instructajului profesor elev profesor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

S-ar putea să vă placă și