Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE ÎNMATRICULARE

DATE DESPRE VEHICUL


A
1 Categoria 1

2 Caroseria 2

3 Marca 3

4 Tipul 4
Varianta
5 Numărul de omologare/ 5
Anul fabricaţiei
6 Numărul de identificare 6

7 Proprie Totală max. autorizată 7

Sarcina utilă Sarcina pe cârligul de


Max. autorizată remorcare
Maximă Faţă Mijloc
autorizată pe
axe Spate Pe rolă de
şenilă
Remorcabilă cu Remorcabila
disp. de frânare fără disp. de frânare
8 Numărul de Total în faţă pe scaune în picioare 8
locuri
9 Dimensiunile de L l h 9
gabarit (mm)
10 Tipul Serie 10

Cilindree (cm3) Putere max. (kw)/ Turaţie


(min-1)
Sursa de energie

11 Numărul axelor 12 Tracţiunea 11 12

13 Faţă 13

sau

Mijloc
Spate
sau

14 Zgomotul (dB(A)) în mers în staţionare 14

15 Presiunea aerului la cupla de frânare cu o conductă cu două conducte 15


(bar)
16 Viteza max. constructivă 17 Capacitatea rezervorului 16 17
(km/h) (l)
18 Culoarea 18

19 Data primei înmatriculări/


Numărul de înmatriculare
20 Data la care expiră Staţia care a efectuat
inspecţia tehnică inspecţia tehnică
21 Nr. cărţii de identitate

Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului: Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului:

ATENŢIE! Rubricile din caseta A se completează de către deţinător (1 - 19 şi 21) după cartea de identitate a vehiculului, 20 după anexa la certificatul de înmatriculare).
Printabil față/verso.
1
Numărul de
înmatriculare

2 Deţinătorul B Organul financiar


C

3 Părinţi: tata Nr. proces verbal


mama _______________________
Data
4 Născut: la data de _________________________________
în localitatea Vehiculul al cărui deţinător este
5 Nr. de înmatriculare menţionat la punctul 2 şi având
la Registrul caracteristicile tehnice prevăzute pe
Comerţului verso a fost luat în evidenţă.
6 Adresa DEFINITIV
TEMPORAR până la data de ________
7 Profesia de bază 20 __
Locul de muncă
8 Semnătura şi
ştampila
Telefon:

Gradul numele şi semnătura Data înmatriculării


lucrătorului care a efectuat înmatricularea

9 Observaţii

10 Numărul de D Organul financiar E


înmatriculare al
vehiculului
11 Deţinătorul
Data
_________________________________
12 Data naşterii Vehiculul al cărui deţinător este menţionat
13 Nr. de înmatriculare la punctul 11 şi având caracteristicile
la Registrul tehnice prevăzute pe verso poate fi
Comerţului
înstrăinat.
14 Adresa

Semnătura şi
ştampila

Gradul numele şi semnătura Data radierii


lucrătorului care a efectuat radierea

ATENŢIE ! Rubricile din caseta B se completează de către deţinător. Rubricile din caseta D se completează de către fostul deţinător. Rubrica 1 şi casetele C
şi E se completează numai de către autorităţi.
Printabil față/verso.