Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

JUDEȚUL SIBIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAZNA
CP 557030, Str. Bisericii nr. 1
CUI 17852740 Tel./Fax: 0269-8501

Aria curriculara: Limba si comunicare AVIZAT SEF COMISIE METODICA, AVIZAT DIRECTOR,
Disciplina: Limba engleza
Clasa: I
Nr. ore pe sapt: 1
Manual: Comunucare în limba modern 1 Engleză, Manual pentru clasa I, Diana Lățug, Editura Didactică și Pedagogică, 2018
Profesor: Oana Tănăsescu
Planificare realizată conform OMEN Nr. 3418/19.03.2013
*Notă – manualul EDP a ajuns în școală în luna ianuarie 2019; până la acea dată în procesul de predare s-a folosit manualul Fairyland, iar această
planificare a fost adaptată corespunzător
Întocmită azi, 14.01.2019

PLANIFICARE PE UNITĂȚI
CLASA I

SEM I Continuturi Competente specifice Activitati de invatare Resurse Evaluare


Unități
Hello! * Contexte de 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ *Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi Materiale Evaluare cu
comunicare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă didactice: ajutorul
vocabular însoţită de gesturi de către interlocutor rostită clar şi foarte rar, care este însoţită manual, caiet, grilei de
Formule de salut 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul de gesturi de către interlocutor cantece, fise observare a
Culori imediat, în mesaje articulate clar şi rar; *Oferirea răspunsului familiar la salutul de lucru, activitatii
Gramatică funcţională 2.1 Reproducerea unor informaţii uzual între prieteni („Bună!”, „Pa!”, filmulete
A cere și a oferi simple/cântece/poeziiscurte şi simple cu sprijinul formula „Ce mai faci?”) Evaluare
informaţii profesorului *Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea Forme de orala prin
- A mulţumi 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre semnificaţiei globale a unor filme şi a unor organizare a feedback
- A exprima preferinţe sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin cântece pentru copii în limba engleză activitatii:
- A participa la din partea interlocutorului *Reproducerea unor informaţii simple organizare
schimburi verbale orale 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce cum ar fi repetarea formulelor de salut; frontală/pe
simple sau creează rime/mesaje scurte * Numerele de la 1 la 5 grupe/
1
Proiect: Hello! Individual
My Contexte de 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ *Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea Materiale Evaluare cu
schoolbag comunicare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este semnificaţiei globale a unor filme şi a unor didactice: ajutorul
vocabular însoţită de gesturi de către interlocutor cântece pentru copii în limba moderna manual, caiet, grilei de
Obiecte școlare: creion, 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul *Reproducerea unor informaţii cantece, fise observare a
ghiozdan, carte, caiet, imediat, în mesaje articulate clar şi rar; simple cu sprijinul profesorului cum de lucru, activitatii
penar, riglă, gumă de 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei ar fi rechizitele filmulete
șters globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba *Oferirea unor informaţii Evaluare
Cifrele 1- 5 modernă respectivă elementare,punctuale, despre locul Forme de orala prin
Gramatică funcţională 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre obiectelor: in, pe, langa organizare a feedback
A cere și a oferi sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin *Participarea la proiecte de grup/ la nivelul activitatii:
informaţii din partea interlocutorului clasei în care elaborează cu sprijin scurte organizare
- A mulţumi 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce mesaje scrise frontală/pe
- A exprima preferinţe sau creează rime/mesaje scurte grupe/
-A participa la 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje individuală
schimburi verbale orale scrise simple şi scurte din universul imediat
simple Proiect:
Obiectele școlare
favorite
My home Contexte de 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ *Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea Materiale Evaluare cu
comunicare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este semnificaţiei globale a unor filme şi a unor didactice: ajutorul
vocabular însoţită de gesturi de către interlocutor cântece pentru copii în limba moderna manual, caiet, grilei de
Camerele unei case 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul *Reproducerea unor informaţii cantece, fise observare a
Piese de mobilier imediat, în mesaje articulate clar şi rar; simple cu sprijinul profesorului cum de lucru, activitatii
Gramatică funcţională 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei ar fi obiecte de mobilier sau filmulete
A cere și a oferi globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba camerele casei Evaluare
informaţii modernă respectivă *Oferirea unor informaţii Forme de orala prin
- A mulţumi 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre elementare,punctuale organizare a feedback
- A exprima preferinţe sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin *Participarea la jocuri de comunicare în activitatii:
- A participa la din partea interlocutorului care organizare
schimburi verbale orale 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce reproduce sau creează rime/ mesaje scurte frontală/pe
simple sau creează rime/mesaje scurte *Jocuri de pronunţie după modele grupe/
Project: Camera mea 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje intonatorii individuală
scrise simple şi scurte din universul imediat
My toys! Contexte de 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ *Oferirea unor informaţii Materiale Evaluare cu
comunicare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este elementare,punctuale, despre sine didactice: ajutorul
vocabular însoţită de gesturi de către interlocutor *Participarea la jocuri de comunicare în manual, caiet, grilei de
Păpușă, minge, mașină, 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul care cantece, fise observare a
tren, ursuleț de pluș imediat, în mesaje articulate clar şi rar; reproduce sau creează rime/ mesaje scurte de lucru, activitatii
Numerele 6-10 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei *Jocuri de pronunţie după modele filmulete
Gramatică funcţională globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba intonatorii Evaluare
A cere și a oferi modernă respectivă . Forme de orala prin
informaţii 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre organizare a feedback
- A mulţumi sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin activitatii:

2
- A exprima preferinţe din partea interlocutorului organizare
- A participa la 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce frontală/pe
schimburi verbale orale sau creează rime/mesaje scurte grupe/
simple 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje Individual
Proiect: Jucăria mea scrise simple şi scurte din universul imediat
preferată
Holidays Activități specifice 3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje Participarea la jocuri de comunicare în Materiale Evaluare cu
Crăciunului scrise simple şi scurte din universul imediat care didactice: ajutorul
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care reproduce sau creează rime/ mesaje scurte manual, caiet, grilei de
se elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise cantece, fise observare a
de lucru, activitatii
filmulete

Forme de Evaluare
organizare a orala prin
activitatii: feedback
organizare
frontală/pe
grupe/
individuală
Recapitular 3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje Recapitulare: culori, numere, obiecte școlare, Materiale Evaluare cu
e – evaluare scrise simple şi scurte din universul imediat piese de mobilier, jucării didactice: ajutorul
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care manual, caiet, grilei de
se elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise cantece, fise observare a
de lucru, activitatii
filmulete
Evaluare
Forme de orala prin
organizare a feedback
activitatii:
organizare
frontală/pe
grupe/
individuală
Vacanta intersemestriala
SEMESTRUL AL II-LEA
Body Parts Contexte de 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ *Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea Materiale Evaluare cu
comunicare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este semnificaţiei globale a unor filme şi a unor didactice: ajutorul
vocabular însoţită de gesturi de către interlocutor cântece pentru copii în limba moderna manual, caiet, grilei de
Vocabulary: nas, păr, 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul *Reproducerea unor informaţii cantece, fise observare a
gură, mâini, picioare imediat, în mesaje articulate clar şi rar; simple cu sprijinul profesorului cum de lucru, activitatii
Gramatică 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei ar fi părțile corpului filmulete
funcţională globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba Evaluare
A cere și a oferi modernă respectivă *Participarea la proiecte de grup/ la nivelul Forme de orala prin

3
informaţii 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre clasei în care elaborează cu sprijin scurte organizare a feedback
- A mulţumi sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin mesaje scrise activitatii:
- A exprima preferinţe din partea interlocutorului organizare
-A descrie o persoană 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce frontală/pe
- A participa la sau creează rime/mesaje scurte grupe/
schimburi verbale orale 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje individuală
simple scrise simple şi scurte din universul imediat
Project: Mr/Miss Potato
My animals Contexte de 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ *Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea Materiale Evaluare cu
comunicare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este semnificaţiei globale a unor filme şi a unor didactice: ajutorul
vocabular însoţită de gesturi de către interlocutor cântece pentru copii în limba moderna manual, caiet, grilei de
Pisică, vacă, găină, 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul *Reproducerea unor informaţii cantece, fise observare a
câine, oaie, cal, a sări, a imediat, în mesaje articulate clar şi rar; simple cu sprijinul profesorului cum de lucru, activitatii
înota, a zbura, a alerga 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei ar fi animalele filmulete
. Gramatică globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba Evaluare
funcţională modernă respectivă *Participarea la jocuri de comunicare în Forme de orala prin
A cere și a oferi 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre care organizare a feedback
informaţii sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin reproduce sau creează rime/ mesaje scurte activitatii:
- A mulţumi din partea interlocutorului organizare
- A exprima preferinţe 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce *Jocuri de pronunţie după modele frontală/pe
-A descrie o persoană sau creează rime/mesaje scurte intonatorii grupe/
- A participa la 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje individuală
schimburi verbale orale scrise simple şi scurte din universul imediat
simple
Project: Ferma mea
Sports Contexte de 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ *Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea Materiale Evaluare cu
comunicare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este semnificaţiei globale a unor filme şi a unor didactice: ajutorul
vocabular fotbal, însoţită de gesturi de către interlocutor cântece pentru copii în limba moderna manual, caiet, grilei de
baschet, tenis 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul *Reproducerea unor informaţii cantece, fise observare a
Gramatică funcţională imediat, în mesaje articulate clar şi rar; simple cu sprijinul profesorului cum de lucru, activitatii
A cere și a oferi 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei ar fi animalele filmulete
informaţii globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba Evaluare
- A mulţumi modernă respectivă *Participarea la jocuri de comunicare în Forme de orala prin
- A exprima preferinţe 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre care organizare a feedback
- A participa la sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin reproduce sau creează rime/ mesaje scurte activitatii:
schimburi verbale orale din partea interlocutorului organizare
simple 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce *Jocuri de pronunţie după modele frontală/pe
Project: Sportul meu sau creează rime/mesaje scurte intonatorii grupe/
preferat 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje individuală
scrise simple şi scurte din universul imediat
Hobbies Contexte de 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ *Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea Materiale Evaluare cu
comunicare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este semnificaţiei globale a unor filme şi a unor didactice: ajutorul
vocabular însoţită de gesturi de către interlocutor cântece pentru copii în limba moderna manual, caiet, grilei de
Vocabular: a desena, a 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul *Reproducerea unor informaţii cantece, fise observare a

4
se juca, a înota, a dansa, imediat, în mesaje articulate clar şi rar; simple cu sprijinul profesorului cum de lucru, activitatii
a patina 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei ar fi mâncare și băutură filmulete
Gramatică globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba Evaluare
funcţională modernă respectivă *Participarea la proiecte de grup/ la Forme de orala prin
- A exprima preferinţe 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre nivelul clasei în care elaborează cu organizare a feedback
sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin sprijin scurte mesaje scrise activitatii:
A cere și a oferi din partea interlocutorului organizare
informaţii 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce frontală/pe
- A mulţumi sau creează rime/mesaje scurte grupe/
- A participa la 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje individuală
schimburi verbale orale scrise simple şi scurte din universul imediat
simple
Proiect: My hobby
Feelings Contexte de 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la salutşi la o întrebare/ Recunoaşterea denumirilor unor obiecte Materiale Evaluare cu
comunicare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este din universul imediat, în mesaje didactice: ajutorul
vocabular vesel, trist, însoţită de gesturi de către interlocutor articulate clar şi rar; manual, caiet, grilei de
nervos, plictisit, 1.2 Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul 1Manifestarea curiozităţii pentru cantece, fise observare a
entuziasmat, îngrijorat, imediat, în mesaje articulate clar şi rar; decodarea unor mesaje scrise simple şi de lucru, activitatii
somnoros 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei scurte din universul imediat filmulete
. Gramatică globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba Evaluare
funcţională modernă respectivă Forme de orala prin
A cere și a oferi 2.2 Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre organizare a feedback
informaţii sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin activitatii:
- A mulţumi din partea interlocutorului organizare
- A exprima preferinţe 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce frontală/pe
-A descrie o persoană sau creează rime/mesaje scurte grupe/
- A participa la 3.1Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje individuală
schimburi verbale orale scrise simple şi scurte din universul imediat
simple
Project: My feelings
Recapitular Recapitularea 3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje 3.1 Understand short, simple written texts Materiale Evaluare
e finală cunostintelor acumulate scrise simple şi scurte din universul imediat used in everyday situations. didactice: scrisă
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care 4.1 Participate in group/class projects and manual, caiet,
se elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise create and write short texts. cantece, fise
de lucru,
filmulete

Forme de
organizare a
activitatii:
organizare
frontală/pe
grupe/
individuală

5
6

S-ar putea să vă placă și