Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE


(DLC)
DATA:30 martie 2017

GRUPA:mare(URSULEȚII)

NIVEL DE VÂRSTĂ: II

DOMENIUL EXPERENȚIAL:Limbă și comunicare-DLC

TEMA ACTIVITĂȚII:”Legenda rândunicii”

TIPUL ACTIVITĂȚII:transmitere și însușire de noi cunoștințe

MIJLOC DE REALIZARE:povestire

SCOP: Formarea și dezvoltarea capacității de exprimare și receptare corectă a


unui mesaj oral

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1- să identifice personajele din povestire.

O2-să formuleze propoziții simple și corecte din punct de vedere gramatical


utilizând cuvintele explicate

O3-sa reproducă succit conținutul povestirii, cu ajutorul siluetelor prezentate.

O4-sa raspundă în propozitii simple sau compuse la întrebarile adresate


folosind metoda exploziei stelare: CE?, CINE?, UNDE?, CAND?, DE CE?

STRATEGII DIDACTICE:

 METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, problematizarea,


povestirea, explozia stelară, expunerea

 MIJLOACE DIDACTICE:personaj surpriză:Rilă Iepurilă, siluete


personaje, planșă Explozia stelară, Jetoane cu cifre, Coșuleț,
Recompense, plansă reprezentând anotimpul de primăvară, ghicitoare

 FORMA DE ORGANIZARE:frontal, individual

 RESURSE DE TIMP:25-30 MINUTE


ETAPELE OB CONȚINUTUL ESENȚIAL STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
ACTIVITĂȚII OP METODE MIJLOACE FORMA DE
ȘI DIDACTICE ORGANIZARE
PROCEDEE
1.Moment Crearea condițiilor optime pentru desfășurarea Observarea
organizatoric activității: sistematică a
 Aerisirea sălii de clasă comportament
 Pregătirea materialelor necesare ului copiilor
 Salutul
2.Captarea Atenția și interesul preșcolarilor vor fi captate cu
atenției iepurașul Rilă care dorește să ne spună o Rilă Iepurilă Observarea
ghicitoare: sistematică a
„Privesc pe geam și văd comportament
Frontal
Pe ram o păsărică Conversția Ghicitoare ului copiilor
S-a întors la cuib „Rândunica”
Micuța.......rândunică”
(randunică) Aprecieri
Se prezintă planșa reprezentând rândunica și se Planșă verbale
discută puțin despre vestitorii primăverii. reprezentând
-Care sunt vestitorii primăverii? (rândunica, rândunica
barza)
-Ce fel de pasăre este rândunica?(o pasăre
călătoare)
-Cum arată?(are culoarea negru iar pe burtă o
pată alba)

3.Anunțarea Dragi copii, astăzi vă voi spune o poveste foarte Explicația Frontal
temei și a frumoasă care se numește „Legenda rândunicii” Observarea
obiectivelor -Intr-un mod accesibil preșcolarilor vor fi sistematică a
comunicate obiectivele activității:vom identifica comportament
personajele povestirii, vom denumi titlul ului copiilor
legendei, se vor identifica cuvintele necunoscute
etc.
4.Dirijarea Voi reda conținutul povestirii, nuanțându-mi Legenda
activității tonul în așa fel încât să mențin interesul copiilor Povestirea rândunicii
pe tot parcursul legendei, marcând pauzele
determinate de punctuație, utilizând mimica și
gesturile adecvate situației.

Concomitent cu povestea se vor expune Expunerea Siluete


siluetele personajelor sugestive pentru conținutul personaje
poveștii. Observarea
sistematică a
Se asigură înțelegerea textului: se explică Explicația comportament
cuvintele necunoscute: ului copiilor
 Legenda=poveste
 Nedereticat ( a diretica)= a face curățenie
în casa
 Brâu=cingătoare Frontal
 A se smuci= a pleca deodată

Se formulează propoziții utilizând cuvintele


O2 necunoscute Aprecieri
verbale
După explicarea cuvintelor vom identifica Conversația
O1 împreună personajele povestirii.
Se fixează conținutul povestirii de către copii cu Individual
ajutorul siluetelor personajelor.
O3
5.Obținerea Fixarea povestirii se face cu ajutorul exploziei Metoda Planșă Observarea
performanței stelare. Exploziei Explozia sistematică a
stelare Stelară comoprtament
ului copiilor

O4 Aprecieri
Jetoane cu verbale
cifre

Educatoarea rostogolește mingea unui


copil.Copilul care a primit mingea vine în față și Coșulet
alege din coșuletul iepurașului Rilă un cartonaș
pe care sunt scrise numerele de la 1-5 cu diferite
culori.Pe un panou sunt afișate steluța centrală și
cele cinci steluțe mici pe care sunt scrise
următoarele întrebari:CE? , CINE?, DE CE?, Frontal
CAND?, UNDE? .
Fiecare steluță cu întrebare are în dreptul ei un
set de întrebări. Copilul care a ales cartonașul
identifică întrebarea corespunzătoare culorii
cartonașului și formulează un răspuns acesteia.
Conversația
Se face la fel și cu ceilalți copii.
CE a hotărât baba într-o zi?
CE a visat moșneagul?
CE a gasit moșneagul pe drumul satului?
CE s-a întamplat cu fata când căzu ?

CINE era fata din coaja de nucă? Problematiza


CINE este personajul principal din poveste? rea

DE CE a legat-o Luceafărul pe Rândunică de


gât cu brâul său roșu?
DE CE l-a rugat Rândunica pe Luceafăr să o lase
să își arunce rochia pe pământ?

CAND s-a hotărât moșneagul să ridice un gard


înalt în jurul casei?

UNDE s-au dus moșneagul și baba într-o


Duminică?
UNDE porni Luceafărul să o caute pe
Rândunică?
6.Concluzii și Se fac aprecieri generale și individuale cu privire Conversația Buline Frontal Aprecieri
aprecieri la modul de desfășurare al activității. verbale
Se oferă recompensă pentru participarea copiilor
la activitate o bulină albastră.