Sunteți pe pagina 1din 5

Numele ______________________

Matematică si explorarea mediului

1. Adaugă sau taie cu o linie elemente pentru a obtine tot atâtea câte arată numerele :

13 20 9

2. Calculează prin numărare. Scrie în casetă operatia corespunzătoare.

+
 
+
-
-
-
 

3. Ajută vrăbiuta, greierașul si furnicuta să rezolve operatiile de adunare si scădere. 
         Foloseste betisoarele  sau  numărătoarea.
25 + 2 =____ 19 + 5 =____
10 +10 =____
20 + 4 =____ 20 – 4 =____
3 +10 =____
17 – 5 =____ 30 – 5 =____
16 – 4 =____
21 – 3 =____ 11 – 2 =____
27 – 2 =____
=____
4. Rezolvă operatiile de adunare  si de scădere cu ajutorul bilelor de la numărătoare. Scrie 
rezultatul pe cerculeț.
Colorează cu rosu buburuzele cu rezultate pare si cu portocaliu pe cele cu rezultate impare.

6+ 5 11 – 3 9+ 5 13 – 4 9+ 3
6

5. Compune probleme folosind datele din tabel. Scrie  operatia  corespunzătoare.

ERAU

AU MAI VENIT

TOTAL

ERAU

AU PLECAT

AU RĂMAS

6. Colorează numai aparatele care folosesc curent electric.


Cum te simti?
după test?

Matematică si explorarea mediului
Test  de  evaluare  –  Unitatea  “Salutare, primăvară!”
 (Adunarea si scăderea în concentrul 0 – 31 cu si fără trecere peste ordin, cu suport intuitiv.

Electricitate)

1. Competente specifice

1.1 Recunoasterea si scrierea numerelor naturale în concentrul 0 – 31


1.4 Efectuarea de adunări si scăderi în ocncentrul 0 – 31 prin adăugarea/extragerea a 1-5 elemente dintr-
o multime dată
1.5 Rezolvarea de probleme în care intervin operatii de adunare sau scădere cu 1-5 unităti în concentrul
0 – 31 , cu ajutorul obiectelor
1.6 Utilizarea unor denumiri si simboluri matematice ( =, +, -) în rezolvarea si/sau compunerea de
problème
3.1 Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat, în scopul
identificării unor regularităti

2. Indicatori

Performanta
Compe-
tenta Itemul
În curs de
Realizat Nerealizat
realizare
Adaugă sau taie cu o linie elemente 
1.1
pentru a obtine tot atâtea câte arată  3 situatii 2 situatii 1 situatie
1.4
numerele
1.4 Scrie adunări si scăderi cu ajutorul 4 operatii 2-3 operatii 1 operatie
1.6 imaginilor corecte corecte corectă
Rezolvă adunări si scăderi în concentrul 1- 3
1.1 9 - 12 operatii 4 - 8 operatii
0-30 cu ajutorul obiectelor operatii
1.4 corecte corecte
(numărătoare) corecte
Rezolvă adunări si scăderi în concentrul
1.1 4 - 5 operatii 2 - 3 operatii 1 operatie
0-20 cu ajutorul obiectelor
1.4 corecte corecte corectă
(numărătoare)
1.5 Rezolvă probleme cu ajutorul imaginilor 0
3 - 4 probleme 1- 2 problemă
1.6 folosind datele din tabel probleme
Identificarea obiectelor care utilizează
3.1 5-6 situatii 2 - 4 situatii 1 situatie
electricitatea

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:


R (realizat) , C (în curs de realizare), N (nerealizat)

Nr.
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
crt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Observatii:
______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________