Sunteți pe pagina 1din 2

CAP. IV.

NOILE EDUCAŢII ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII

4.1. PROIECT DE LECŢIE LA DIRIGENŢIE

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grup Şcolar Tehnologic „ION MINCU”, Tg-Jiu


DATA: 27 octombrie 2009
CLASA: a XI-a D
PROFESORUL: Moţ Violeta
TITLUL LECŢIEI: ADIO ŢIGĂRI
TIPUL LECŢIEI: lecţie de dirigenţie din curriculumul opţional „Educaţie pentru sănătate”

OBIECTIVE:

Obiective cadru:
1.1 Analiza factorilor care determină starea de sănătate / boală, activitate şi odihnă, echilibrul fizico-
mintal.
2.1 Aplicarea unor strategii de minimalizare a situaţiilor potenţial periculoase
2.2 Construirea de strategii pentru practicarea unui stil de viaţă sănătos
Obiective de referinta
a) Cognitive:
O1: Să explice de ce este dăunător tutunul.
O2: Să arate care este legătura dintre fumat şi starea de boală
O3:S ă arate care sunt cele mai eficiente modalităţi pentru evitarea depriderii
obiceiului de a fuma
O4: Să ştie cum să scape de dependenţa faţă de fumat
b) Afective
OA1: Să dovedească receptivitate afectivă faţă de informaţia transmisă
OA2: Să manifeste interes o viaţă sănătoasă, nedependentă de fumat.
OA3: Să ia decizia de a renunţa la fumat (în cazul în care unii dintre elevi sunt deja
fumători) .

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode şi procedee:
Conversaţia euristică, explicaţia, analiza, problematizarea.
b) Mijloace de învăţare şi metode didactice:
utilizarea laptopului şi videoproiectorului, pliant informaţional,

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII:


Activitate frontală, pe grupe, individuală, independentă.

RESURSE:

Capacităţile de învăţare ale elevilor;


– majoritatea elevilor dispun de capacităţi de învăţare sporită
– buna colaborare cu profesorul în vederea desfăşurării cu succes a activităţii didactice.
TIMP: 50 min.

26
MOMENTELE TIMP ELEMENTE DE CONŢINUT OB. STRATEGII DIDACTICE
LECŢIEI METODE MIJLOACE
1. Moment 1’ – pregătire materialelor..
organizatoric – asigurarea liniştii şi ordinii pentru o bună desfăşurare a
activităţii didactice.
2. Anunţarea 1’ – va urma o lecţie despre pericolele fumatului şi cum poate fi Explicaţia
subiectului şi evitat sau încetat
enunţarea – până la sfârşitul orei elevii vor putea să:
obiectivelor O1, O2, O3, O4, O5, O6.
– elevii vor fi notaţi în funcţie de răspunsurile date.
4. Captarea 2’ Profesorul va face un experiment demonstrativ a modului cum Experiment O sticlă PET, vată
atenţiei fumul de ţigară este inhalat în plămân. demonstrativ hidrofilă, ţigară
5. 38’
Conducerea După experimentul pentru captarea atenţiei se va proceda la o Conversaţie euristică
procesului de conversaţie euristică despre efectele nocive ale fumatului.
învăţare.
Trecerea în revistă a efectelor nocive ale fumatului – date O1,O2 Prezentare (explicaţia) Laptop,
Asigurarea
statistice, explicaţia modului în care fumatul afectează sănătatea. O3 videoproiector, soft
feed- PPT
backului, a
retenţiei şi a
transferului

Conversaţie euristică despre cum poate fi evitat consumul de Conversaţie euristică


tutun şi implicit dependenţa.

Prezentarea motivelor pentru care să te laşi de fumat. Elevii vor Problematizare,


fi împărţiţi în doua grupe – unii prezentând motive pentru care Activitate pe grupe Consumabile (Foi,
să renunţe la fumat, iar alţii pentru care să fumezi. În urma OA1, OA2,OA3 Dezbatere Pixuri)
activităţii pe grupe va avea loc o dezbatere în urma căreia va fi
evident faptul că merită să renunţi la fumat.

Explicaţia

Prezentarea paşilor prin care se renunţă la fumat.


6. Aplicaţie 1’ De oferit un pliant antifumat unei persoane fumătoare OA1, OA2,OA3
7. Evaluarea 2’ Profesorul va face aprecieri generale şi individuale

27