Sunteți pe pagina 1din 6

ETAPA 1

1. Calculul si alcatuirea placii planseului cu grinzi secundare si principale.

1.1Stabilirea schemei statice. Predimensionarea.

ln ln

hp hgs

30 cm lc m lc

bgs bgs

Impunem:

hgs = (1/14)lg = (1/14)610= 45 cm lc=ln-bgs=224-20=204cm

hp = (1/35)ln = (1/35) 224 = 7cm lcm=ln-1/2(0,30+bgs)=

bgs = 20 cm ; = 2,24-1/2(0,30+0,20)=1,99m
1.2 Calculul incarcarilor

Greutati specifice :
Beton armat : γb = 2500 daN/m³ ;
Mozaic: γm = 2200 daN/m³ ;
Sapa si tencuiala: γs = γt =2100 daN/m³ ;
Grosime placa: hp=7cm=0,7m;
Grosime strat mosaic: hm=1cm=0,01m;
Grosime sapa egalizare: hs=3cm=0,03m;
Grosime strat tencuiala: ht=1cm=0,01m;
Crt. Denumire Valori n Valori de
Incarcare Normate Calcul
(daN/m²) (daN/m²)
1 Greutate proprie placa 175 1,1 192.5
( hp∙ γb )
2 Greutate pardoseala 85 1,3 110,5
( hm∙ γm+hs∙ γs )
3 Greutate tencuiala 21 1,3 27,3
( 0,01∙ γt )
4 Total incarcari gⁿ =281 330.3
Permanente
Total incarcari PⁿA =610 1,2 732
Utile
TOTAL 891 1062,
3

1.3. Calculul static al placii

Calculul momentelor incovoietoare in sectiunile caracteristice:


Moment incovoietor in campurile marginale “1”si “9”:
M1 = M9 = (1/11)∙ q∙ lcm² = (1/11)∙ 1062,3∙ 2.0² = 382.4377 daNm/m
Moment incovoietor in campurile marginale “B”si “I”:
MB =MI= - (1/14)∙ q∙ lcm² = - (1/14)∙ 1062,3∙ 2.0² = - 315.776 daNm/m
Moment incovoietor in campurile marginale”2”….”8”:
M2 … M8= (1/16)∙ q∙ lcm² = (1/16)∙ 1062,3∙ 2.0² = 276.3042daNm/m
Moment incovoietor in reazemele “C”…”H”:
MC….H=-(1/16)∙ q∙ lcm² = -(1/16)∙ 1062,3∙ 2.0² = - = 276.3042daNm/m
Comform modelului de calcul,pe reazemele “A” si “J” momentul de calcul este zero.In
realitate valoarea momentului incovoietor de l aextremitatea grinzii, datorita impiedicarii
partiale a rotirii libere prin legatura cu grinda principal se va considera in mod acoperitor
jumatate din valoarea momentului in reazem corespunzator grinzii dublu incastrate.
MA =MJ= - (1/24)∙ q∙ lcm² = -(1/24)∙ 1062,3∙ 2.0² = -175.284daNm/m

1.4. Dimensionarea placii


Dimensionarea placii se face in sectiunile caracteristice:campuri si reazeme.Elemente:
Latimea: b=1m=100cm;
Inaltimea: hp=7cm;
Acoperirea cu beton: ab=1cm;

Aa

a) Armare cu bare OB37 , Ra = 2100 daN/cm²

Diametrul minim al armaturii in camp: dcmin=6mm

hoc=hp-ab- dcmin/2=7-1-0,6/2=5,7cm

Diametrul minim al armaturii


hor=hp-ab- drmin/2=7-1-0,8/2=5,6cm
Determinarea ariei de armatura necesara:
In campurile “1” si “9”:

1 2B
B = M / ( b∙ ho²∙ Rc ) => ξ = 1 − => Aa = ξ∙ b∙ ho∙ ( Rc/Ra )

B=0.1121 => ξ = 0,1192 => Aa=3,3974 cm2/m

In campurile “B” si “I”:

1 2B
B = M / ( b∙ ho²∙ Rc ) => ξ = 1 − => Aa = ξ∙ b∙ ho∙ ( Rc/Ra )

B=0.0958 => ξ = 0,1009 => Aa=2.8279cm2/m

In campurile “2” …“8”:

1 2B
B = M / ( b∙ ho²∙ Rc ) => ξ = 1 − => Aa = ξ∙ b∙ ho∙ ( Rc/Ra )

B=0.0809 => ξ =0.0845=> Aa=2.4102 cm2/m

In campurile “C” si “H”:

1 2B
B = M / ( b∙ ho²∙ Rc ) => ξ = 1 − => Aa = ξ∙ b∙ ho∙ ( Rc/Ra )

B = 0.0839 => ξ = 0.0877 => Aa=2.4573 cm2/m

Armarea in reazemele “A” si “I”:

1 2B
B = M / ( b∙ ho²∙ Rc ) => ξ = 1 − => Aa = ξ∙ b∙ ho∙ ( Rc/Ra )

B = 0.0532 => ξ = 0.0547=> Aa=1.5324 cm2/m

b) Armare cu plase sudate STNB , Ra = 3700 daN/cm²

Diametrul minim al armaturii in camp: dcmin=6mm

hoc=hp-ab- dcmin/2=7-1-0,4/2=5,8cm

Diametrul minim al armaturii

hor=hp-ab- drmin/2=7-1-0,5/2=5,75cm

Determinarea ariei de armatura necesara:


In campurile “1” si “9”:

1 2B
B = M / ( b∙ ho²∙ Rc ) => ξ = 1 − => Aa = ξ∙ b∙ ho∙ ( Rc/Ra )

B = 0.1082 => ξ = 0.1148 => Aa=1.8906 cm2/m

se folosesc plase sudate 125 GR 246 (5x100 / 4x200) cu Aa=1,96 cm2/m.

In reazemele “B” si “I”:

1 2B
B = M / ( b∙ ho²∙ Rc ) => ξ = 1 − => Aa = ξ∙ b∙ ho∙ ( Rc/Ra )

B = 0.0909 => ξ = 0,0955 => Aa=1.5587 cm2/m

-se folosesc plase sudate 125 GR 246 (5x100 / 4x200) cu Aa=1,96 cm2/m.

In campurile “2” …“8”:

1 2B
B = M / ( b∙ ho²∙ Rc ) => ξ = 1 − => Aa = ξ∙ b∙ ho∙ ( Rc/Ra )

B = 0.0782 => ξ = 0,0815 => Aa=1.3422cm2/m

-se folosesc plase sudate 124 GR 159 (4,5x100 / 4x200) cu Aa=1,59 cm2/m.

In reazemele “C” si “H”:

1 2B
B = M / ( b∙ ho²∙ Rc ) => ξ = 1 − => Aa = ξ∙ b∙ ho∙ ( Rc/Ra )

B=0.0795 => ξ = 0.0830 => Aa=1.3549 cm2/m

-se folosesc plase sudate 124 GR 159 (4,5x100 / 4x200) cu Aa=1,59 cm2/m.

Armarea in reazemele “A” si “I”:

1 2B
B = M / ( b∙ ho²∙ Rc ) => ξ = 1 − => Aa = ξ∙ b∙ ho∙ ( Rc/Ra )

B=0.0504=> ξ = 0,0518 => Aa=0.8458 cm2/m

-se folosesc plase sudate 123 GR 126 (4x100 / 4x200) cu Aa=1,26 cm2/m.