Sunteți pe pagina 1din 4
1 / 4 RETROREGULATOR DE PRESIUNE AUTOMAT CU AC Ţ IONARE INDIRECT Ă TIP „RTR

1/4

1 / 4 RETROREGULATOR DE PRESIUNE AUTOMAT CU AC Ţ IONARE INDIRECT Ă TIP „RTR 6”

RETROREGULATOR DE PRESIUNE AUTOMAT CU ACŢIONARE INDIRECTĂ TIP „RTR 6”

AUTOMAT CU AC Ţ IONARE INDIRECT Ă TIP „RTR 6” UTILIZARE: Retroregulatorul se utilizeaz ă pentru

UTILIZARE:

Retroregulatorul se utilizează pentru reducerea şi reglarea presiunii gazelor din conducte, asigurând menţinerea constantă a presiunii de intrare, în limitele grupei de reglare la variaţia presiunii din instalaţie. Retroregulatorul este destinat sa echipeze instalaţiile de transport şi distribuţie gaze naturale sau alte instalaţii de gaze ce lucrează la parametrii funcţionali ai retroregulatorului.

ă la parametrii func ţ ionali ai retroregulatorului. 1. Exploatare ş i Produc ţ ie 2.

1. Exploatare şi Producţie

2. Transport

3. Stocare

DESCRIERE:

Retroregulatorul face parte din categoria sistemelor de reglare cu acţionare indirecta, la care comanda elementului de execuţie se realizează prin forţe produse pe membrana retroregulatorului de către presiunea variabilă a gazului de la servoregulator (pilot). Orice perturbaţie a presiunii de intrare, datorată în mod special variaţiei debitului sau altor cauze se transmite la servoregulator (pilot) care prelucrează semnalul de comandă ce se transmite pe membrana servomotorului retroregulatorului. Părţile componente, gama tipodimensională precum şi dimensiunile de gabarit sunt date în figura 1 şi tabelul 1.

PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE:

Energia necesară acţionării elementului de execuţie provine din curentul de gaz supus reglării. Presiunea gazului intră în retroregulator pe partea de intrare în camera „A” găsind ventilul (4) închis pe scaunul (5) datorita forţei introdusă de arcul retroregulatorului (2). Pe conducta de presiune „a” se preia presiunea de intrare P 1 de pe partea de intrare în retroregulator (din camera „A”). Presiunea P 1 trece prin filtru de unde prin conducta „b” ajunge în reductor şi prin conducta „c” ajunge sub membrana servoregulatorului. Din reductor presiunea de comanda P cl are o anumită valoare prescrisă şi trece în servoregulator prin conducta „d” unde găseşte în poziţia închis ansamblul ventil-scaun. Presiunea ce iese din servoregulator şi ajunge pe membrana retroregulatorului (10) prin conducta „e” în camera „E” se numeşte presiune de comandă efectivă P c2 . Forţa dezvoltată de presiunea de comandă (P c2 ) pe membrana retroregulatorului (10) determină deplasarea sistemului mobil – membrană, tija, ventil - în sensul îndepărtării ventilului faţă de scaun conducând astfel la trecerea presiunii gazului din camera „A” in camera „B”.

Retroregulator de presiune automat cu acţionare indirectă tip „RTR 6”

Iulie 2011

2 / 4 Dac ă presiunea de intrare în retroregulator are tendin ţ a s

2/4

Dacă presiunea de intrare în retroregulator are tendinţa să crească faţă de valoarea prescrisă cu ajutorul arcurilor de reglare (30) atunci talerul tijă (27) şi tija (24) se deplasează în sensul închiderii scaunului (25) prin intermediul ventilului (22). Dacă presiunea măsurată la intrarea în retroregulator are tendinţa să scadă, tija (24) se va deplasa în sensul deschiderii secţiunii de trecere a scaunului (25) în partea inferioară, iar în partea superioară talerul cu tijă (27) va închide accesul gazului spre servomotor. Prin legătura care se realizează prin conductele „f” şi „h” prin căile elementului de amplificare presiunea din camera „E” a servomotorului tinde sa scadă, acţiune materializată prin închiderea secţiunii de trecere a retroregulatorului.

CARACTERISTICI FUNCTIONALE:

…………… Domeniul presiunii prescrise ( reglate) P 1 …………………………….…

Presiunea din aval P 2 ………………………………………………

Presiunea nominală PN ……………………………………………

16,25,40, 63 bar

…… 0,5 ÷ 40 bar

÷ 38,5 bar

0

….……

……

Clasa de reglare …………………………………………………………… AC 2,5 ( ± 2,5 % x P 1 )

… Căderea minimă de presiune p ……………………………………………

Clasa presiunii de închidere ……………………………………………

SG

10 ( +10 % x P 1 )

… 0,5 ÷

1,5 bar

- pentru presiuni de intrare P 1 4 bar …………………………….…

- pentru presiuni de intrare

- pentru presiuni de intrare P 1 > 6 bar ………………………………

p = 0,5 bar

p = 1 bar

….

4 < P 1 6 bar ……

………

p = 1,5 bar

… gaze naturale SR 3317:03, aer, azot, CO 2 uscat sau alte gaze necorozive sau slab corozive

peste temp. punctului de rouă

Fluid de lucru ………………………

Temperatura fluidului de lucru la ieşirea din regulator

cu

3 0 C

Temperatura fluidului de lucru ……………………………………… Temperatura mediului ambiant …………………………………… Umiditatea relativă ……………………………………….………………

Poziţia ventilului …………………………………………

Debitul …………………………………………………

………. -20 o C ÷ +60 o C ………….… -20 o C ÷ +60 o C

max. 80% la 20 o C

normal închis

…………………….… corespunzător regulatorului RPA6

……

CONDIŢII SPECIALE DE LUCRU:

Retroregulatorul va funcţiona montat numai pe conducte orizontale, respectându-se sensul de curgere indicat pe corp. Axa servomotorului pneumatic va fi verticală.

CARACTERISTICI DIMENSIONALE:

Retroregulator

L

L1

L2

H

RTR 6 DN 50/50

340

940

485

673

RTR 6 DN 50/80

340

940

485

673

RTR 6 DN 80/100

400

1000

520

703

RTR 6 DN 100/150

460

1060

570

783

RTR 6 DN 200/250

680

1680

600

1100

Retroregulator de presiune automat cu acţionare indirectă tip „RTR 6”

Iulie 2011

L2 Servoregulator Reductor Pc2 e P1 c c 20 f P2 d Retroregulator 19 Pc1
L2 Servoregulator Reductor Pc2 e P1 c c 20 f P2 d Retroregulator 19 Pc1
L2
Servoregulator
Reductor
Pc2
e
P1
c
c
20
f
P2
d
Retroregulator
19
Pc1
18
Pa
17
E
16
D
15
14
11
C
13
10
g
c
f
12
P2
9
b
P1
h
P2
8
7
a
A
P1
P2
Filtru
B
6
5
4
3
2
1
L
L1
H

COMPONENTE:

Fig.1-Descrierea regulatorului RTR6

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

3/4

RETROREGULATOR

REDUCTOR

SERVOREGULATOR

1. Carcasă

12.

Arc

21.

Arc

2. Arc retroregulator

13.

Ventil

22.

Ventil

3. Corp

14.

Scaun

23.

Corp

4. Ventil

15.

Corp

24.

Tijă

5. Scaun

16.

Membrană

25.

Scaun dublu

6. Tija

17.

Arc reglare

26.

Bilă

7. Cilindru

18.

Capac superior

27.

Taler cu tijă

8. Piston

19.

Taler

28.

Membrană

9. Capac inferior

20.

urub reglare

29.

Capac superior

10. Membrană

30.

Arc reglare

11. Capac superior

31.

urub reglare

Retroregulator de presiune automat cu acţionare indirectă tip „RTR 6”

Iulie 2011

SIMBOLIZARE: RTR 9 DN 50/80 PN 16 dispozitiv de blocare gaze naturale presiune nominal ă

SIMBOLIZARE:

RTR 9

DN 50/80

PN 16

dispozitiv de blocare gaze naturale

presiune nominală

diametrul nominal intrare-ieşire

4/4

FORMULAREA COMENZII:

Pentru formularea comenzii se vor indica următoarele date:

- tipul retroregulatorului

- presiunea nominală PN

- presiunea de intrare P 1

- presiunea de ieșire P 2

- debitul Q

Exemplu:

Retroregulator de presiune RTR 6 DN 50/50 PN 40 P 1 = 22 bar P 2 = 4 bar Q = 2100 Nm 3 /h

Retroregulator de presiune automat cu acţionare indirectă tip „RTR 6”

Iulie 2011