Sunteți pe pagina 1din 7

Numele şi prenume..................................................... Data:..............................

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Disciplina Matematică şi Explorarea Mediului – 2018-2019
Clasa a II-a B

1. Continuă şirul cu încă patru numere:

a) 25, 26, 27, ........, ........, ........, .......... .

b)80, 82, 84, .........., ......., ........., ........... .

c)40, 39, 38,..........., ........, ........., .......... .

2. Uneşte fiecare figură geometrică cu denumirea ei:

pătrat cerc triunghi

3. Comparaţi numerele, punând semnele <, >, = .

28 34; 54 45; 22 22; 97 95; 46 56 ; 73 71.

4. Ordonaţi crescător şi descrescător numerele: 23, 88, 12, 45, 90, 71, 6, 32, 59, 69

5. Calculaţi:

12+ 21+ 38+ 54- 19- 69-


5 18 25 4 7 18

6. Rezolvă problema:
1
Irina are 46 creioane albastre şi 37 creioane roşii . Câte creioane colorate are Irina în total ?
Rezolvare:

R:..........................................

7. Scrie pe fiecare linie părţile componente a plantei din figura de mai jos.

COLOREAZĂ! 

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


2
Anul scolar 2018/2019
Disciplina Matematică şi Explorarea Mediului
Clasa a II-a B
Competențe specifice:
C.1 Să numere crescator si descrescator;
C.2 Să recunoasca denumirea figurilor geometrice;
C.3 Să compare numere;
C.4 Să ordoneze crescator numere;
C.5 Să rezolve operatii de adunare si scadere;
C.6 Să recunoasca termenii matematici, sa rezolve operatii potrivite;
C.7 Sa rezolve probleme de adunare si scadere;

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE


DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ
ITEM/ CALIFICATIVE
EX. Foarte bine/Fb Bine/B Suficient/S
Răspuns corect şi complet Răspuns parţial corect Răspuns parţial corect:

1. Continua corect sirurile Continua corect sirurile Continua corect sirurile


crescator si descrescator, in crescator si descrescator, in crescator si descrescator,
cele trei situatii doua situatii intr-una din situatii
2. Realizeaza corect Realizează corect Realizează corect
corespondenţa pentru toate corespondenţa pentru doua corespondenţa pentru o figura
cele trei figuri geometrice dintre figurile geometrice date. geometrica date.
date
3. Compara corect toate cele 6 Compara corect 4 perechi de Compara corect 2 perechi de
perechi de numere. numere. numere.

4. Ordoneaza corect cele 6 Ordoneaza numerele cu 2 Ordoneaza numerele cu 3


numere. greseli. greseli
5. Efectueaza corect 6 calcule. Efectueaza corect 4 calcule. Efectueaza corect 2 calcule.
6. Afla numerele corecte in Afla numerele corecte in 2 Afla numarul corect intr-o
toate cele 3 situatii. situatii situatie.
7. Răspuns corect şi complet, Răspuns parţial corect, Răspuns parţial: identifică o
scrie întrebarile si calculează formulează corect o întrebare, operaţie si greşeşte calculul/
corect. si rezolva exercitiul potrivit ei. scrie doar o intrebare , fara a
face calculul.

Evaluare finală:
3
ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL

Rezolvă 5-7 itemi cu FB, restul itemilor cu B/ orice altă FOARTE BINE
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza
holistică a testului şi evidenţiind etosul clasei.

Rezolvă doar 4 itemi cu FB, 2-3 itemi cu B, restul cu S/ orice altă BINE
combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după analiza
holistică a testului şi evidenţiind etosul clasei.

Rezolvă doar 1-3 itemi cu FB, 1-3 itemi cu B, restul cu S/ orice SUFICIENT
altă combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător, după
analiza holistică a testului şi evidenţiind etosul clasei.

Rezolvă 1 item cu FB sau 1 item cu B, 1-2 itemi cu S, restul cu I INSUFICIENT


orice altă combinaţie apropiată acesteia, stabilită de învăţător,
după analiza holistică a testului şi evidenţiind etosul clasei.

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

4
Nr. Cfinal
Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7

1. ATOMEI ANDREI S S I I I I I I

2. BACIU MARIAN B B S FB B B B B

3. BĂRĂSCU GEORGE S FB B S B FB FB B

4. BĂŢĂOANU ŞTEFANIA FB FB FB FB FB FB B FB

5. BOGDĂNESCU EDUARD FB FB FB FB FB FB B FB

6. CREANGĂ ALEXANDRA FB FB FB FB FB FB FB FB

7. CHIRILĂ SEBASTIAN B FB B FB FB FB B FB

8. GHIUŢĂ SILVIU FB FB B FB B FB B FB

9. HANDRAGEL IULIANA S S S S I S I S

10. MAICARU VALENTINA FB FB B B B FB B B

11. MITU DAVID I FB FB FB FB FB FB FB

12. MOLDOVANU MARIA FB FB FB FB FB FB B FB

13. PAVĂL DENISA FB FB FB B B FB B FB

14. POPOVICI EDUARD FB FB FB B B B B B

15. TĂLĂLĂU CRISTIAN FB FB FB FB FB FB FB FB

16. TĂLĂLĂU VASILE I I I I I I I I

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7
Calificativ Cfinal
FB 9 12 8 9 7 11 4 9
B 2 1 4 3 6 2 9 4
S 3 2 2 2 0 1 0 1
I 2 1 2 2 3 2 3 2

5
Nr. elevi care au Nr. elevi care au Nr. elevi care au Nr. elevi care au
Disciplina obţinut calificativul obţinut calificativul obţinut calificativul obţinut
FB/procente B/procente S/procente calificativul
I/procente

Matematică 9 4 1 2
56% 25% 6% 13%

Disciplina : Matematica si explorarea mediului


Nr. de elevi testaţi: 16
Nivelul clasei: BUN

6
Analiza S.W.O.T.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


-Unii elevi nu au întâmpinat probleme la -Elevii au probleme la rezolvarea itemului care
rezolvarea itemilor obiectivi, semiobiectivi si vizeaza completarea sirului numeric.
subiectivi. -Exista elevi care nu pot stabili planul de
- Elevii sunt capabili să aplice în contexte noi rezolvare al problemei.
notiunile matematice invatate. -Unii elevi nu aplica corectexpresiile
matematice.

AMENINŢARI OPORTUNITĂŢI
-lipsa motivatiei elevilor - Oferirea unei imagini concludente a
- gradul de dificultate al testului si rezultatele parcursului/progresului elevilor pe întreg
bune pot crea o anumita stare de automultumire anul şcolar;
pentru unii elevi; -Familiarizarea elevilor cu aceste etape de
. evaluare care pot reprezenta şi o motivaţie în
plus de a atinge performanţe ridicate.

Modalităţi concrete de remediere

- Ex. de scriere a numerelor dupa cerinte date in perioada de aprofundare;


- Abordarea diferenţiată şi centrată pe elev.
- Evaluare realizată pe baza atingerii performanţei minime şi performanţei maxime.
- Continuarea administrării unor instrumente de evaluare care să conţină toate categoriile de
itemi: obiectivi, semi-obiectivi şi subiectivi, cu subiecte asemănătoare.
- Utilizarea eficientă şi adecvată a resurselor de timp.
- sprijin suplimentar;
- Contact direct şi permanent cu părinţii în vederea informării etapelor parcurse de către elevi
pe tot parcursul evaluării lor.

Concluzii.

Rezultatele obţinute de cei 16 elevi şi măsura în care obiectivele de evaluare stabilite au fost
realizate ne duc cu gândul că în ceea mai mare parte rezultatele sunt pozitive si exista competentele
necesare pentru dezvoltarea individuala a fiecarui elev.