Sunteți pe pagina 1din 3

Programe de Inginerie Economică

Industrială - cu frecventă şi/ sau ID


din România

Figura 1. Sigla Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica


Sursa: http://www.imst.pub.ro/index.php/ro/

1. Universitatea Politehnica Bucuresti


2. Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică
3. In ceea ce priveste stadiul de acreditare, asemenea
facultatii de Inginerie Economica Industriala din
Brasov, aceasta este acreditata.
4. Cifra de scolarizare in cadrul Facultatii de
Inginerie Industriala si Robotica este la ciclul de
licenta de 2.143 de studenti.
5. Domeniul în care se organizează programul de studii
este: Inginerie și management.
6. Link-ul către site-ul Facultătii unde se găsesc
planurile de învătământ:
http://www.imst.pub.ro/index.php/ro/licenta/planuri
-de-invatamant.

1. Universitatea „Dun
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. ăr
Figura 2. Sigla Facultatii de Inginerie din cadrul
Universitatii “Dunarea de jos”

10. Sursa: http://www.ing.ugal.ro/ea de Jos” din Galați


1. Universitatea “Dunarea de jos” din Galati;
2. Facultatea de Inginerie;
3. Stadiul de acreditare al facultatii: acreditat.
4. Cifra de scolarizare a facultatii la licenta in
cadrul departamentul de Inginerie si Management,
Inginerie Economica Industriala este de 35 de
studenti (taxa+buget).
5. Domeniul programului de studii: Inginerie si
management.
6. Link-ul catre site-ul Facultatii unde se gasesc
planurile de invatamant:
http://www.ing.ugal.ro/Resurse/MENUS/Facultate/Lice
nta/Pl_Inv_01_FI_2016_L_Inginerie_economica_industr
iala.pdf

Figura 3. Sigla Universitatii Politehnica Timisoara

Sursa: http://www.mpt.upt.ro/
1. Universitatea Politehnica Timisoara
2. Facultatea de Management în Productie şi
Transporturi
3. Stadiul de acreditare al facultatii: acreditat;
4. Cifra de scolarizare este de 27 de studenti in
cadrul departamentului de Inginerie si Management;
5. Domeniul programului de studii este: Inginerie și
management;
6. Link-ul catre planul de invatamant al facultatii este: http://www.mpt.upt.ro/educatie/planuri-
de-invatamant.html

1. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca


2. Facultatea de Construcţii de Maşini
3. Stadiul de acreditare al facultatii: acreditat;
4. Cifra de scolarizare in anul 2019 este de 92 de studenti facultate (taxa+buget);
5. Domeniul programului de studii este Inginerie si Management;
6. Link-ul pentru planul de invatamant al facultatii este: https://cm.utcluj.ro/oferta-
educationala.html

1. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad


2. Facultatea de Inginerie;
3. In ceea ce priveste stadiul de acreditare al
facultatii, aceasta este acreditata;
4. Cifra de scolarizare este de 50 locuri (taxa+buget)
in anul 2018;
5. Domeniul programului de studii este Inginerie si
Management;
6. Link-ul catre planul de invatamant este:
https://www.uav.ro/ro/facultati/inginerie/inginerie-economica-industriala