Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 09.03.2018
CLASA: a IV-a
ÎNVĂŢĂTOR: Blaj Anişoara
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Românaşi
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi Comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Universul copilăriei
TEMA: Pronumele personal. Pronumele personal de politeţe
TIPUL LECŢIEI: consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să definească pronumele personal şi pronumele personal de politeţe;
O2 - să grupeze pronumele în funcţie de persoană şi număr;
O3 - să analizeze morfologic pronumele personale şi de politeţe;
O4 – să folosească în enunţuri forma corectă a pronumelor cerute;
O5 –să diferenţieze pronumele personale din enunţurile date de alte părţi de vorbire.

STRATEGII DIDACTICE :
a) Metode şi procedee: jocul didactic, conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul,
povestirea.
b) Mijloace de învăţământ: caiet, fişe de lucru, lac din polistiren, peştişori din carton,
undiţă, piese de puzzle.
c) Forme de organizare : individual, frontal.
FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE : observarea sistematică, aprecieri
verbale.
crt. Metode şi Mijloace Forme Evaluar
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor procedee de de
învăţămâ organiz
nt are

1. Moment Asigur condiţiile necesare Îşi pregătesc obiectele necesare Frontal


organizatoric bunei desfăşurări a lecţiei. desfăşurării activităţii. Conversaţia observar
sistemati
Individu
al

2. Captarea Voi continua „Povestea


atenţiei peştişorului”, începută la ora de
geografie.
“Peştişorul nostru s-a
plimbat mult prin toate apele Conversaţia
din Delta Dunării, dar, s-a
rătăcit într-un lac mare, unde s-
a întâlnit cu mai mulţi prieteni Frontal Observare
de-ai lui. Nici unul dintre Elevii ascultă povestea. sistematic
prietenii lui nu îşi avea casa
acolo, dar nu ştiau să se
întoarcă, la fel ca peştişorul povestirea
nostru , deoarece în Delta
Dunării există foarte multe
lacuri, bălţi şi canale.”
Răspund la întrebare. conversaţia
Vreţi să ajutăm peştişorii să
ajungă fiecare la casa lui? Macheta
Descopăr macheta unui lac din
din polistiren, pe care se află polistiren
mai mulţi peşti şi alte două
lacuri unde vom aşeza peştii pe
care îi pescuim.

3. Reactualizarea Înainte să începem să pescuim,


cunoştinţelor haideţi să ne amintim ceea ce am
învăţat despre pronume.
 Ce este pronumele? ...partea de vorbire care ţine locul unui Conversaţia frontal
substantiv.
 Cum se numeşte ...pronume personal.
pronumele care ţine observare
locul numelui unei sistematic
persoane?
 Ce este pronumele ...pronumele folosit în locul numelor explicaţia
personal de politeţe? persoanelor, pentru a exprima
respectul faţă de acestea. individu
 Câte numere are ...două numere – singular şi plural. al
pronumele?
 Câte persoane are ...trei persoane – I, a II-a şi a III-a.
pronumele personal? (exemple)
 Câte persoane are
pronumele personal Aprecier
de politeţe? ...două persoane – a II-a şi a III-a. verbală
(exemple)
 La ce persoană au
...doar la persoana a III-a. conversaţia frontal
gen pronumele
personale şi
pronumele personale
de politeţe?
4. Anunţarea Astăzi, la ora de limba română Ascultă explicaţiile învăţătoarei. frontal
temei şi a vom realiza un joc numit ,,La Explicaţia
obiectivelor pescuit de pronume”, prin care
operaţionale vom consolida cunoştinţele
însuşite în lecţiile anterioare Tabla observar
despre Pronumele personal. Conversaţia sistematic
Pronumele personal de politeţe. individu
Voi scrie data şi titlul lecţiei al
la tablă.

5. Organizarea JOC – „La pescuit de


situaţiilor de pronume”
consolidare În lacul amenajat în faţa
clasei, se află mai mulţi peşti pe Joc didactic
care sunt scrise pronume Macheta frontal
personale şi pronume personale din
de politeţe. polistiren
Pe tablă se vor afla lipite alte Observar
două lacuri:” Lacul pronumelor Conversaţia sistemati
personale” şi „Lacul Peştişori
pronumelor personale de Ascultă cu atenţie prezentarea jocului din carton
politeţe”. didactic şi sunt atenţi la regulile sale. colorat
Fiecare dintre cele două lacuri
vor fi împărţite în trei părţi,
respectiv în două pentru a aşeza
pronumele în funcţie de explicaţia
persoană. Pentru fiecare frontal observare
pronume se va stabili oral sistematic
numărul şi genul.
DESFǍȘURAREA JOCULUI Copiii vin pe rând în faţa clasei şi Jocul macheta
Elevii vor veni pe rând la pescuiesc. Peştele prins îl aşază în didactic din
pescuit. Peştele prins va fi ajutat lacul potrivit. polistiren
să ajungă la casa lui, aşezându-l Aprecieri
în lacul potrivit felului Undiţa cu individu verbale
pronumelui şi persoanei. magnet al
Jocul continuă până când Elevii sunt atenţi la colegii care
elevii reuşesc să prindă toţi pescuiesc, pentru a corecta eventuale Peşti din
peştii şi să îi aşeze la locul greşeli. Exerciţiul carton
potrivit. colorat

frontal

6. Obţinerea Distribui elevilor câte o fişă de Explicaţia


performanţei lucru şi dau explicaţiile
necesare. (ANEXA 1)
Elevii trebuie să rezolve Citesc cu atenţie cerinţele şi le
individual următoarele sarcini de rezolvă.
pe fişa de lucru. Fişă de Individu Aprecieri
Alcătuieşte enunţuri în care să Exerciţiul lucru al verbale
foloseşti: După ce alcătuiesc enunţuri, le vor citi
 un pronume personal, cu voce tare.
persoana I, nr. singular.
 un pronume personal de
politeţe la persoana a Conversaţia
III-a, nr. plural.
Bifează enunţurile în care
cuvintele subliniate sunt
pronume personale.
o A mers cu noi la Explicaţia Observare
tipografie. sistematic
o În mine lucrează mulţi
mineri. Fişă de individu
o Doamna m-a felicitat Rezolvă sarcina dată în mod lucru al
întâi pe mine. individual, după care verificăm
o Sanda a cumpărat multe împreună.
cărţi noi.
o Raluca are o rochiţă
nouă.
o Nouă ne plac mult exerciţiul
Aprecieri
fructele.
verbale
Dau explicaţii suplimentare
acolo unde este necesar.

7. Evaluarea Fac aprecieri verbale asupra Sunt atenţi la aprecierile învăţătoarei


performanţei participării elevilor la lecţie şi le şi primesc încântaţi recompensa. Conversaţia Piese de frontal Aprecieri
ofer drept recompensă piese care puzzle verbale
vor completa puzzle-ul început
la prima oră.

8. Încheierea Anunţ tema pentru acasă. Ascultă îndrumările şi îşi notează Conversaţia Aprecie
activităţii şi tema. Fişa de Individu verbale
tema pentru Explicaţia lucru al
acasă

S-ar putea să vă placă și