Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Modificari importante in prevederile reglementarilor privind implementarea financiara a POCU in


Romania (ex. modificari legate de gestionarea platilor si a cash flow-ului, intarzieri in implementarea
financiara). Risc de aparitie mediu Impact semnificativ

2.Aparitia unor cheltuieli neeligibile in cadrul proi Risc de aparitie mediu Impact mediu

3.Intarzierea platilor sau rambursarilor pentru desfasurarea activit. Risc de aparitie mediu Impact
semnificativ

4.Ineficienta echipei de implementare - riscul ca echipa de implementare sa nu isi indeplineasca la


timp si cu simtul raspunderii atributiile, ceea ce poate sa duca la nerealizarea cu calitate sau
nerealizarea in totalitate a activitatilor proie. Risc de aparitie mic Impact semnificativ

5.Ineficienta echipei de suport - riscul ca echipa de suport desemnata sa nu isi indeplineasca la timp si
cu simtul raspunderii atributiile, ceea ce poate sa duca la nerealizarea cu calitate sau nerealizarea in
totalitate a activitatilor de management și ar aduce serioase prejudicii bunei implementari a proi. Risc
de aparitie mic Impact mediu

6.Parasirea proi de catre unele persoane din echipa de implementare sau din echipa suport Risc de
aparitie mic Impact mediu

7.Slaba colaborare din partea institutiilor de invatamant de la care va proveni grupul tinta Risc de
aparitie mic Impact semnificativ

8.Persoanele inscrise pana la finalul perioadei de implementare a proiectului sa nu fie suficiente


pentru a acoperi indicatorii de proi care trebuie atinsi Risc de aparitie mic Impact semnificativ

9.Slaba implicare din partea gr tinta. Anumite persoane din gr tinta pot avea un coeficient scazut de
prezenta la activitatile proi. Risc de aparitie mediu Impact mediu

1.Partenerii vor avea in vedere o programare atenta a disponibilitatilor financiare necesare


implementarii acestui proiect astfel incat sa nu apara blocaje financiare din cauza schimbarii cadrului
de timp in rambursarea cheltuielilor POCU. Partenerii vor sustine managerul de proiect si personalul
suport in punerea la dispozitie a tuturor documentelor justificative necesare, tehnice si financiare,
necesare pentru rambursarea in conditii optime a cheltuielilor aferente prezentului proiect. Acest risc
nu poate fi controlat de echipa de implementare, astfel incat se va urmari diminuarea efectelor
negative asupra derularii activitatilor proiectului, printr-un management financiar responsabil si
planificat.

2.Toti partenerii din proiect detin o experienta bogata atat in implementarea si derularea proiectelor
finantate din FSE, cat si colaborarea in proiecte europene, si vor monitoriza cu atentie procesul de
elaborare a cererilor de plata/ rambursare, astfel incat sa fie eliminat acest risc.

3.Acest risc nu poate fi controlat de echipa de implementare, astfel incat se va urmari diminuarea
efectelor negative asupra derularii activitatilor proiectului, printr-un management financiar
responsabil si planificat.

4.Avand in vedere experienta partenerilor in implementarea de proiecte europene, aparitia unor


astfel de evenimente este improbabila. Partenerii vor avea in vedere in alegerea echipei includerea de
persoane serioase, cu un inalt nivel de moralitate si calitate in activitatea profesionala. Astfel, ne vom
asigura ca punem la dispozitia implementarii proiectului persoane serioase, care au experienta
similara si pe care ne putem baza pentru buna organizare a activitatilor din proiect.

5.Avand in vedere experienta partenerilor in implementarea de proiecte similare, aparitia unor astfel
de evenimente este improbabila. Partenerii vor avea in vedere in alegerea echipei de suport
includerea de persoane serioase, cu un inalt nivel de moralitate si calitate in activitatea profesionala.
Astfel, ne vom asigura ca punem la dispozitia implementarii proiectului persoane serioase, care au
experienta similara si pe care ne putem baza pentru buna organizare a activitatilor de management
din proiect.

6.In cazul aparitiei acestui risc, sarcinile persoanei care paraseste proiectul vor fi preluate temporar
de un alt membru al echipei, pana la inlocuirea acesteia. Noului membru al echipei i se vor pune la
dispozitie toate documentele si informatiile sau materialele necesare si i va oferi sprijinul necesar
astfel incat acomodarea sa se realizeze cat mai rapid.

7.Masuri pentru tratarea acestui risc au fost luate inca din etapa de scriere a proiectului prin
semnarea unui acord de asociere la proiect cu toate scolile implicate si comunicand permanent cu
directorii acestora. Aceasta comunicare ca exista pe toata perioada de implementare a proiectului,
managerul de proiect deplasandu-se frecvent in fiecare scoala.

8.Acest risc va fi tratat de catre managerul de proiect si echipa de implementare prin: monitorizarea
pe parcursul derularii proiectului a atingerii indicatorilor si monitorizarea pe parcursul implementarii
proiectului a activitatilor de promovare si de crestere a vizibilitatii proiectului atat in randul
persoanelor vizate direct (elevi), cat si celor vizati indirect (profesori)