Sunteți pe pagina 1din 4

Dragi clienți,

Pentru DHL protecția datelor tale este o prioritate. Pentru a fi transparenți cu


privire la cum folosim datele, precum și pentru a-ți comunica care sunt
drepturile pe care tu le ai cu privire la aceste date, am redat mai jos câteva
informații. Te rugăm să ne acorzi câteva minute din timpul tău, pentru a citi
acest mesaj.

Ce date cu caracter personal prelucrăm despre tine?

DHL prelucrează datele tale cu caracter personal, în principal pentru


prestarea serviciilor de expediere pe care le-ai solicitat sau ale cărui
beneficiar ești. Astfel, deținem următoarele categorii de date cu privire la tine
sau dacă este cazul, la destinatarul tău:

 Informații de contact (precum numele, adresa fizică, adresa de e-mail


și numărul de telefon sau de fax, societate în cadrul căreia lucrezi
atunci când aceasta apelează la serviciile DHL precum și funcția pe
care o deții);
 Informații despre expediere care ne ajută să ne realizăm serviciile de
livrare (precum numele, adresa fizică și numărul de telefon al
destinatarului și semnătura acestuia pentru a dovedi realizarea livrării,
numărul de AWB);
 Informații colectate prin crearea și utilizarea conturilor în aplicațiile pe
care DHL ți le pune la dispoziție (de exemplu pentru verificarea locației
coletului tău);
 Informațiile necesare pentru a se realiza plata serviciilor noastre
(precum detaliile contului tău bancar, adresa de facturare).

De ce avem nevoie de aceste date?

DHL prelucrează datele tale pentru a realiza următoarele scopuri:

a) Pentru colectarea, livrarea și urmărirea coletelor care trebuie să ajungă


la destinatari;
b) Pentru îndeplinirea formalităților vamale, dacă este cazul;
c) Pentru a răspunde la cererile sau întrebările adresate de către tine;

1
d) Pentru a îți trimite comunicări cu privire la serviciile noastre care te-ar
putea interesa sau evenimente organizate de către DHL;
e) Pentru a asigura siguranța angajaților DHL și a bunurilor/ proprietății
DHL, dar și a expedierilor tale;
f) Pentru a respecta obligațiile legale care sunt impuse DHL;
g) Pentru a-ți putea oferi acces la servicii suplimentare care îți pot
îmbunătăți experiența livrării unui colet.

Către cine transmitem datele tale cu caracter personal?

Ca regula DHL nu transmite datele tale cu caracter personal către terți


destinatari, decât atunci când acest lucru este necesar pentru prestarea
serviciilor de expediere sau pentru respectarea anumitor obligații ce revin
DHL în calitate de prestator de servicii de curierat. Astfel, noi transmitem
datele tale către:

a) Alte entități din grupul DHL pentru a putea asigura livrarea coletului
tău;
b) Autorități și instituții publice atunci când legea ne impune sau atunci
când există o cerere formală din partea acestora;
c) Parteneri de încredere DHL care ne ajută să realizăm până la capăt
serviciile noastre (precum firme de arhivare, intermediari care ne
furnizează servicii de transport etc.).

Care sunt drepturile tale?

Înțelegem importanța drepturilor pe care tu le ai în legătura cu datele tale,


precum și importanța ca tu să îți cunoști drepturile. Astfel, își amintim că:

a) Ai drept de acces la datele tale cu caracter personal– poți


solicita confirmarea faptului că datele tale cu caracter personal
sunt prelucrate de DHL, iar în caz afirmativ, poți solicita accesul
la aceste date, precum și anumite informații suplimentarea despre
prelucrarea lor;

b) Dreptul la rectificare – poți obține rectificarea datelor cu caracter


personal inexacte, precum si completarea celor care sunt
incomplete, inclusiv prin furnizarea de informații suplimentare;

c) Dreptul de a fi uitat – în situațiile reglementate expres de lege


(în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul in care
se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu mai

2
este necesară), poți obține ștergerea datelor tale cu caracter
personal;

d) Dreptul la restricționarea prelucrării– poți obține


restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite
situații reglementate expres de lege;

e) Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter


personal – te poți opune în orice moment, din motive legate de
situația particulară în care te găsești, prelucrării întemeiate pe
interesul legitim al DHL;

f) Dreptul la portabilitatea datelor- poți primi datele cu caracter


personal furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit
automat, si poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui
operator;

g) Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de


modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către
DHL. Plângerea se va depune la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

h) Dreptul de a retrage consimțământul – poți să îți retragi, în


orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal de către DHL, în cazurile în care prelucrarea se
întemeiază pe consimțământ;

Cum poți să îți exerciți drepturile menționate mai sus în raport de


DHL?

Ne poți contacta pentru a-ți putea exercita drepturile prin toate căile de
comunicare pe care le-ai folosit și până acum pentru a comunica cu noi.

Mai mult decât atât, ne poți contacta la adresa de mail


ro_DPO@dhl.com special dedicată cererilor de exercitare a drepturilor
clienților DHL.

DHL se va asigura că vei primi un răspuns la solicitările tale în cadrul


termenului legal.

3
Ce se va întâmpla pe viitor?

DHl pregătește o informare detaliată cu privire la prelucrările de date cu


caracter personal, pe care o vei putea consulta în curând pe website-ul
nostru și care îți va fi comunicată pe acest mail.

Îți mulțumim că ești client DHL și sperăm ca și pe viitor să putem să-ți oferim
servicii la un standard ridicat!

***