Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectele pentru examen la disciplina

Marketing general şi business to business


anul II

1. Esenţa şi conţinutul marketingului.


2. Premisele apariţiei marketinguli.
3. Dezvoltarea intensivă şi extensivă a marketingului.
4. Principiile şi funcţiile marketingului.
5. Domeniile şi specializarea marketingului. Esenţa conceptului de marketing industrial
(„Business to business”).
6. Critica marketingului.
7. Conţinutul şi rolul mediului de marketing al întreprinderii. Micromediul de marketing al
întreprinderii şi rolul lui în luarea deciziilor de marketing.
8. Conţinutul şi rolul mediului de marketing al întreprinderii. Macromediul de marketing al
întreprinderii şi rolul lui în luarea deciziilor de marketing.
9. Noţiunea de piaţă în viziunea de marketing. Tipologia pieţelor. Conţinutul pieţei
întreprinderii.
10. Piaţa întreprinderii şi piaţa produsului. Sfera şi profilul pieţei întreprinderii.
11. Dimensiunile pieţei întreprinderii.
12. Căi de extindere a pieţei întreprinderii.
13. Particularităţile pieţei bunurilor de utilizare productivă.
14. Conţinutul şi domeniile cercetărilor de marketing.
15. Tipologia cercetărilor de marketing.
16. Organizarea şi desfăşurarea cercetărilor de marketing.
17. Cercetările de marketing în baza surselor secundare de informaţii. Avantajele şi dezavantajele
lor.
18. Metode de cercetare directă în marketing. Avantaje, dezavantaje comparative.
19. Ancheta ca metodă de cercetare în marketing.
20. Metode calitative de cercetare în marketing.
21. Metode de scalare utilizate în cercetările de marketing.
22. Factorii individuali de influenţă a comportamentului consumatorilor.
23. Factorii sociali şi culturali de influenţă a comportamentului consumatorilor.
24. Conţinutul procesului de cumpărare în cadrul pieţei bunurilor de larg consum şi rolul lui în
luarea deciziilor de marketing.
25. Principalele riscuri ale consumatorilor la luarea deciziei de cumpărare. Măsuri de diminuare
a riscurilor întreprinse de consumatori.
26. Particularităţile generale ale procesului de cumpărare în cadrul pieţei industriale.
27. Conţinutul procesului de cumpărare în cadrul pieţei industriale.
28. Rolul şi sfera investigaţiilor de piaţă. Factorii evoluţiei pieţei.
29. Metode şi tehnici de studiere a dimensiunilor cantitative a pieţei.
30. Metode şi tehnici de studiere a localizării activităţii de piaţă.
31. Esenţa şi conţinutul procesului de segmentare a pieţei. Criterii de segmentare. Esenţa
strategiilor de marketing nediferenţiat, diferenţiat şi concentrat.
32. Cererea de mărfuri. Elasticitatea cererii. Metode şi tehnici de studiere a cererii de mărfuri.
Particularităţile cererii de mărfuri în cadrul pieţei de bunuri de utilizare productivă.
33. Oferta de mărfuri. Direcţii de studiere a ofertei de mărfuri. Particularităţile ofertei în cadrul
pieţei de bunuri de utilizare productivă.
34. Conţinutul şi rolul previziunilor de marketing. Metode calitative de previziune.
35. Conţinutul şi rolul previziunilor de marketing. Metode cantitative de previziune.
36. Esenţa şi conţinutul politicii de marketing. Obiective de marketing ale întreprinderilor.
37. Strategii şi tactici de marketing ale întreprinderilor.
38. Esenţa conceptului de marketing mix.
39. Produsul în viziunea de marketing. Conţinutul politicii de produs.
40. Decizii de marketing referitor la gama de produse ale întreprinderii.
41. Politica de marcă a întreprinderii industriale.
42. Decizii de marketing referitor la ambalajul şi etichetarea produselor.
43. Ciclul de viaţă al produsului şi rolul lui în luarea deciziilor de marketing.
44. Procesul de creare a noilor produse ca parte componentă a politicii de produs a
întreprinderii industriale.
45. Strategii tipice de marketing în domeniul produsului. Poziţionarea produselor.
46. Politica de preţ ca parte componentă a mixului de marketing. Structura preţului.
Factorii consideraţi în stabilirea preţurilor.
47. Procedura elaborării şi implementării politicii de preţ.
48. Strategii de marketing în politica de preţ a întreprinderilor.
49. Conţinutul şi rolul distribuţiei ca parte componentă a mixului de marketing. Fluxuri
economice generate de distribuţie.
50. Dimensiunile şi categoriile canalelor de distribuţie. Direcţii de integrare a procesului
de distribuţie. Tipologia intermediarilor în procesul de distribuţie.
51. Esenţa distribuţiei fizice. Procesul decizional în domeniul logisticii mărfurilor.
52. Particularităţile generale şi variante de distribuţie a bunurilor de utilizare productivă.
Categorii de intermediari.
53. Strategii de marketing în domeniul distribuţiei.
54. Esenţa şi rolul promovării ca parte componentă a mixului de marketing.
55. Reclama ca componentă a politicii de promovare.
56. Stimularea vânzărilor ca componentă a politicii de promovare.
57. Relaţiile publice ca componentă a politicii de promovare.
58. Vânzările personale ca componentă a politicii de promovare.
59. Elaborarea şi realizarea strategiilor promoţionale.
60. Compartimentul de marketing şi locul lui în sistemul organizatoric şi de conducere al
întreprinderilor industriale.
61. Organizarea internă a compartimentului de marketing al întreprinderii.